De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VAS Symposium 17 oktober 2009 Besparingen via het voorschrijven van generische geneesmiddelen Ri DE RIDDER Directeur-generaal RIZIV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VAS Symposium 17 oktober 2009 Besparingen via het voorschrijven van generische geneesmiddelen Ri DE RIDDER Directeur-generaal RIZIV."— Transcript van de presentatie:

1 1 VAS Symposium 17 oktober 2009 Besparingen via het voorschrijven van generische geneesmiddelen Ri DE RIDDER Directeur-generaal RIZIV

2 2 Traject van een geneesmiddel  Registratie (FAGG/EMEA):  veiligheid, kwaliteit, werkzaamheid  Bijsluiter met de geregistreerde indicaties  Vaststellen van de maximumprijs (Economische Zaken)  Terugbetaling:  Beslissing: op basis van een voorstel van de CTG door minister van sociale zaken binnen 180 dagen na aanvraag  Via inschrijving op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten  Al dan niet met bepaalde restricties FAGG = Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten CTG = Commissie Tgemoetkoming Geneesmiddelen

3 3 Vernieuwing geneesmiddelenbeleid 2001  Nieuwe structuur  Implementatie Europese richtlijn 89/105  Creatie Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen: voorstellen formuleren met betrekking tot de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten  3 therapeutische klassen

4 4 Koninklijk Besluit 21/12/2001  Dit KB regelt de inschrijving van farmaceutische specialiteiten in de lijst van de terugbetaalbare geneesmiddelen:  werking van de CTG  procedure voor aanvraag door de firma  …  De bijlage aan het KB 21/12/2001 bevat de lijst van de terugbetaalbare specialiteiten  onderverdeeld in verschillende hoofdstukken: I, II, III, IV, IVbis, V, VI

5 5 Koninklijk Besluit 21/12/2001  Naast een inschrijving in de lijst, krijgen terugbetaalbare geneesmiddelen ook een vergoedingscategorie  A, B, C, Cs, Cx  verschillend percentage van tussenkomst (100% tot 20%)  afhankelijk van belang/levensnoodzakelijkheid  …

6 6 Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen  Samenstelling van de CTG:  22 stemgerechtigde leden:  7 academici  8 VI  4 vertegenwoordigers artsen  3 vertegenwoordigers apothekers  8 niet stemgerechtigde leden  Vertegenwoordigers van 4 ministeriële kabinetten, Pharma.be, Febelgen, DGEC Het voorstel van de CTG is gebaseerd op:  Werkzaamheid, therapeutische waarde, plaats in de medische praktijk, …

7 7 Pricing And Reimbursement Of Generic Medicines: Policy Outlook And Market Impact The “price regulation” experience – BELGIUM Brussels, July 15th 2009 Procedure (general) MARKETING AUTHORIZATION reimbursement procedure evaluation day 90 claim day 0 decision day 180 proposal day 150 pricing procedure REIMBURSEMENT Min ECONOM. Aff. Commission for ReimbursementMin SOCIAL Aff. Terugbetaling geneesmiddelen in België Min HEALTH

8 8 Pricing And Reimbursement Of Generic Medicines: Policy Outlook And Market Impact The “price regulation” experience – BELGIUM Brussels, July 15th 2009 Procedure Generics (admin.) MARKETING AUTHORIZATION reimbursement procedure claim day 0 decision day 60 proposal day 30 pricing procedure: notification REIMBURSEMENT Min ECONOM. Aff. secr. CRMMin SOCIAL Aff. Min HEALTH Terugbetaling geneesmiddelen in België

9 9 Pricing And Reimbursement Of Generic Medicines: Policy Outlook And Market Impact The “price regulation” experience – BELGIUM Brussels, july 15 2009 Public Price = Ex Factory Price + Margin Wholesale + Margin Pharmacist + (margin finance) + VAT Wholesale Margin Margin wholesale Margin pharmacist VAT = 13,1 % on (Ex Factory price + Margin Wholesale) = « ceiling » (maximum) at 2,18 EURO Pharmacist Margin= 31 % on (Ex Factory price + Margin Wholesale + Margin Pharmacist) = « ceiling » (maximum) at 7,44 EURO Margin finance = « extra » (pre-financing) margin for pharmacist and wholesale for « expensive drugs » Margin finance 6 % 31 % 13,1 % VAT = 6 % on (Ex Factory Price + Margin Wholesale + Margin Pharmacist + margin finance) = 3 % on Ex Factory price minus 0,4314 EURO (if the ex factory price is higher then 29,35 EURO) = 3,38 % on Ex Factory price minus 0,48604 EURO (if the ex factory price is higher then 53,36 EURO) Geneesmiddelenprijzen in België

10 10 Vernieuwing geneesmiddelenbeleid 2001  Garanderen therapeutische innovaties :  Prijsbeleid  Prijsconcurrentie off patent  Referentieterugbetaling  Prijsdalingen  Bevorderen rationele keuzes voorschrijvers  Ambulant  Ziekenhuis

11 11 REFERENTIETERUGBETALING  Referentieterugbetaling = systeem waarbij de tussenkomst van de verzekering voor de farmaceutische specialiteit niet langer berekend wordt op de effectieve prijs maar op basis van een referentiebedrag, vergoedingsbasis genoemd.  Oorspronkelijk:enkel voor specialiteiten met een identiek werkzaam bestanddeel, toedieningsvorm en dosering. Vanaf 2005: enkel identiek op vlak van werkzaam bestanddeel.

12 12 REFERENTIETERUGBETALING  Vergoedingsbasis = grosso modo maximumprijs voor een generische specialiteit. De terugbetalingsbasis van een originele specialiteit waarvoor een goedkope specialiteit beschikbaar is, wordt verminderd met 30% (aanvankelijk 16%)  Doelstelling: prijsconcurrentie.

13 13 REFERENTIETERUGBETALING Sinds 1/6/2001  Concreet:  de vergoedingsbasis voor een origineel geneesmiddel waarvoor er een goedkoper terugbetaald alternatief (vb. generiek, kopie) met hetzelfde werkzaam bestanddeel bestaat, wordt verminderd  Praktisch:  hogere bijdrage voor de patiënt wanneer een duurder geneesmiddel wordt voorgeschreven  Dikwijls: prijsdaling van het origineel geneesmiddel tot de vergoedingsbasis

14 14 Pricing And Reimbursement Of Generic Medicines: Policy Outlook And Market Impact The “price regulation” experience – BELGIUM Brussels, july 15 2009 original “reference”generic min 30 % Prijzen generische geneesmiddelen in België

15 15 Terugbetaling van “off patent” geneesmiddelen in België  Reference price system  Off patent molecules : automatic  Me-too drugs (of off patent molecules) : assessed decision …. Salts, enantiomere, ethers, ….  ATC5 level (molecule)  Linear price-cut 30 % (32,8 % - 35,15 %) on ex-factory level if generic available (2 months prior) executed 4 x per year

16 16 original “reference”generic reference price min 30 % supplement Terugbetaling van “off patent” geneesmiddelen in België

17 17 Prijsmaatregelen  Verplichte prijsdalingen:  « Oude » geneesmiddelen (lang terugbetaald) : 12 – 15 jaar  Geneesmiddelen > 2 jr. in de referentieterugbetaling: Toekomstige prijsdaling onmiddellijk toegepast  Overgang hoofdstuk IV  I, II  KIWI-light

18 18 KIWI light  Principe  Alleen betrekking op specialiteiten die niet meer onder octrooi vallen en die hetzelfde werkzaam bestanddeel bevatten.  Toegepast op Simvastatine  Alle specialiteiten met hetzelfde werkzaam bestanddeel blijven vergoed, maar de goedkoopste specialiteit behoudt de vergoedingscategorie en alle andere specialiteiten worden een categorie teruggezet.  Het geneesmiddel dat het goedkoopste is heeft dus het hoogste vergoedingspercentage voor de patiënt.

19 19 KIWI light Concreet:  Zocor: goedkoopste, terugbetaling in cat. B de andere: categorie C MAAR  Generieken terugbetalingscategorie C hebben aanvraag tot verplaatsing van categorie C naar categorie B ingediend, met dezelfde prijs als de "winnaar" Zocor. Mogelijk want: de beschermingsperiode van 18 maanden, die voorzien was voor de "winnaar", is niet ingeschreven in de wetgeving!

20 20 Rationeel gebruik van geneesmiddelen  Rationeel gebruik van geneesmiddelen  In ziekenhuizen  Voorschrijven op stofnaam  Minimumpercentage voorschriften goedkope geneesmiddelen  Starten behandeling met een minst dure molecule

21 21 Rationeel voorschrijven  Rationeel voorschrijven  Ziekenhuizen : forfaitarisering geneesmiddelen in ziekenhuizen vanaf 1.7.2006 (wet 27 december 2005 en KB’s 16 mei 2006)  algemene ziekenhuizen  klassieke hospitalisaties  75 % in forfait  lijst uitgesloten geneesmiddelen  administratieve vereenvoudiging  beschermingsmaatregelen patiënten  Uitbreiding naar daghospitaal

22 22 Geneesmiddelen in het ziekenhuis Hospitaal (Fact aan VI)Patient Specialiteiten binnen forfait - cat A, B, C, Cs, Cx - hoofdstuk IV binnen en buiten indicatie Forfait per opname + 25% van de vergoedingsbasis Inbegre-pen in de 0,62 € per dag Specialiteiten buiten forfait - cat A, B, C, Cs, Cx - hoofdstuk IV binnen indicatie en met akkoord AG Terugbetaling volgens categorie Specialiteiten catégorie DNiet factureerbaar 100% Specialiteiten chapitre IV - buiten forfait - indicatie is niet terugbetaald - met informatie aan AG Niet factureerbaar 100% Specialiteiten chapitre IV - buiten forfait - indicatie is niet terugbetaald - zonder informatie aan AG Niet factureerbaar Inbegre-pen in de 0,62 € per dag

23 23 Voorschrijven Op Stofnaam (VOS)  Mogelijk sinds 1 oktober 2005:  vermelding naam, vorm, concentratie, dosis/dag, aantal eenheden of therapieduur  De apotheker past een beslisboom toe, rekening houdend met de continuïteit van de behandeling:  generiek, kopie of origineel opgenomen in referentieterugbetaling en zonder supplement voor de patiënt;  origineel opgenomen in referentieterugbetaling, met supplement  origineel niet opgenomen in referentieterugbetaling (indien 1 en 2 n.v.t.)  Binnenkort:  incentives apothekers (goedkoop afleveren)?

24 24 Voorschrijven Op Stofnaam (VOS)  Onderzoek RIZIV (gegevens 2008):  ± 3% van de afgeleverde verpakkingen zijn VOS, voor het grootste deel geneesmiddelen waarvoor een generisch alternatief bestaat.  Meest voorgeschreven op stofnaam:  omeprazol,  ibuprofen,  amoxicilline  Voorschrijvers die het minst gebruik maken van VOS: gynecologen en huisartsen  VOS leidt over het algemeen tot de aflevering van minder dure verpakkingen

25 25 Goedkoop voorschrijven Sinds 1/4/2006: voorschrijvers moeten een bepaald percentage "goedkope" voorschriften behalen ten opzichte van zijn totaal aantal voorgeschreven vergoedbare specialiteiten  Reden:  voorschrijvers sensibiliseren om rekening te houden met de kostprijs van een geneesmiddel  Definitie « goedkoop »:  Originele geneesmiddelen waarvan de prijs is gedaald tot de vergoedingsbasis  Generieken en kopieën (waarvan de prijs lager of gelijk is aan de vergoedingsbasis); -30% tov origineel  Specialiteiten met voorschrift op stofnaam

26 26 Goedkoop voorschrijven  Feedbackcampagne 2009:  2008, percentage goedkope voorschriften voor alle disciplines: 43%  99% van de huisartsen en 92% van de specialisten bereikte de vastgestelde minimumdrempel

27 27 Goedkoop voorschrijven Starten met minst dure molecule  Punt 6a Nationaal akkoord 17/12/2009  5 klassen van geneesmiddelen  PPI  ACE / Sartanen  NSAID /  Statines  Triazolderivaten  Feedback 30/04/2009  Evaluatie eind 2009  Besparingsobjectief

28 28 Effecten Where did 2005 – 2007 / budget growth go to ? NET INAMI / RIZIV Hospital+ 136,6 mio €+ 14,7 % Officina+ 94,5 mio €+ 4, 3 % + 231,1 mio €+ 7,4 % Oncology (ATL)+ 141, 1 mio €= 61,00 % NET INAMI / RIZIVDDDUNIT COST DDD Cardiology (ATC C) Officina + 5,1 mio € (+ 0,9 %) + 182.531.388 (+ 12,9 %) - 0,05 (- 12,5 %) Gastroentology (ATC A) Officina - 2,2 mio € (- 0,89 %) +48.031.021 (+ 13,1 %) - 0,08 (- 12,1 %) Neurology (ATC N) Officina + 34,7 mio € (+ 9,5 %) + 43.24.335 (+ 12 %) - 0,03 (- 3 %)

29 29

30 30 en in België …

31 31 en in België …

32 32 en in België …

33 33


Download ppt "1 VAS Symposium 17 oktober 2009 Besparingen via het voorschrijven van generische geneesmiddelen Ri DE RIDDER Directeur-generaal RIZIV."

Verwante presentaties


Ads door Google