De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe stel ik een internationaal (ver)koopcontract op?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe stel ik een internationaal (ver)koopcontract op?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe stel ik een internationaal (ver)koopcontract op?
Hoe stel ik een internationaal (ver)koopcontract op? K.Vanheusden Agentschap voor Buitenlandse Handel Gent 09/01/2014

2 Internationale handel =
Export ... leveren van goederen en diensten in het buitenland … betaald worden door een buitenlander … en er nog iets aan over houden Invoer is … goederen en diensten uit het buitenland ontvangen … en er iets mee kunnen doenm

3 Risico’s in internationale handel
Misverstanden Niet-uitvoering Verbreking – kwaliteit – betaling Schade en verlies tijdens transport/opslag/overslag … Confidentialiteit Financiële risico’s Wissel, munt … Juridisch risico’s Toepasselijk recht, geschillenregeling Administratieve risico’s Contract - recht Politiek en commercieel Financieel en economisch Technische vereisten Cultuur / taal / gedragingen …

4 Internationaal gaan = Extra kosten (logistiek (afstand), douane, verpakking, etikettering, marketing, technische normen & certificatie, …) Om concurrerende prijzen te behouden zal de winstmarge doorgaans lager zijn dan bij binnenlandse verkopen Om de rendabiliteit te verzekeren moet de efficiëntie verhogen  consolidatie  grotere zendingen (FCL) duurdere goederen Grotere afstanden & bestellingen betekent: Langere productietermijnen  voorfinanciering Langere leveringstermijnen  inventariskost Langere afzettermijnen  rotatiesnelheid Hogere facturen  grotere risico’s

5 Bank – krediet-verzekeraar
Contract Factuur Order Conformiteit, garantie en protest Verzekering Inspectie Eigendom Betaling (L/C, …) Verpakking & etiket Bevoegde rechtbank & recht Documenten Douane Transport Opslag & behandeling Sancties bij wanprestatie Verzekeraar Kamer van koophandel Inspecteur Terminal operator BTW & boekhouding vervoerder Bank – krediet-verzekeraar Douane agent

6 Risicomanagement in internationale contracten
bestelling (confirmatie) Contract kadercontract algemene voorwaarden Gebruiken Lex Mercatoria partijen haven, beroep, … Internationaal recht Nationaal recht

7 Een koper is niet geïnteresseerd in de verkoopprijs …
enkel in zijn aankoopkost Welke afspraak men ook maakt, uiteindelijk betaalt de koper altijd : een verkoper die bepaalde kosten, risico’s of formaliteiten voor zijn rekening neemt, zal die, verhoogd met een risicopremie en administratieve kost, aan zijn prijs toevoegen; en als de verkoper het niet voor hem doet, moet de koper het doen. Voor de koper is het dus niet de koopprijs die telt, maar de totale aankoopkost (zijn budget). Als een koper of verkoper ‘kost wat kost’ alle risico’s wil vermijden, kan de ‘laagste koopprijs’ in de hoogste ‘aankoopkost’ resulteren.

8 Douane- formaliteiten?
Certificatie? Inspectie? Merkregistratie? Financiering? Verzekering? Transport? Douane- formaliteiten?

9 Maar wie gelooft nog in contracten?

10 Willen verkopers wel contracten?
OK voor Belangrijke transacties  projecten, joint ventures, OEM, licencing, … Lange termijn relaties  agentuur, distributeurs, … ‘Eenvoudige’/standaard verplichtingen  non disclosure (NDA), confidentialiteit, toetredingscontracten, … maar wat als het kleine, eenvoudige, occasionele verkopen betreft?

11 Waarom sales contracten ‘haat’
« te duur … voor kleine transacties » « als we de deal op papier zetten … is er geen deal meer » « Legal weet niet wat dat inhoudt ‘zaken doen’  » « Wij gaan nooit naar de rechtbank » « Wij kennen onze eigen algemene voorwaarden niet eens, laat staan dat we ons contract lezen » « Wij lossen alles ‘commercieel’ op »

12 … maar soms willen we iets op papier zetten
« voor het geval we naar de rechtbank zouden moeten » bank – tax – boekhouding – douane – voorafbetaling – wissel … « om onze relatie met de tegenpartij te verdiepen » « om onze collega’s te instrueren »

13 Contract waarom & hoe?

14 Internationaal contracteren
Contract = handleiding Checklist Logische volgorde - samenhang Uitschrijven Verificatie (advocaat) Taal – leesbaarheid

15 Onderneming R&D Legal Production Logistics Finance Accounting
Customer services Legal

16 De uitdaging is dus: Hoe
zorgen we ervoor dat sales/purchase weet wat te vragen als het order wordt geboekt? zorgen we ervoor dat alle afdelingen de instructies hebben om de transactie uit te voeren? vestigen we een zekere routine zodat we weten waaraan ons te verwachten? leren we van onze fouten? vermijden we concurrentie in onze eigen netwerken?

17 Modelcontracten? Contract = handleiding = specifiek per bedrijf maar
Maak uw eigen modelcontract Onderhandelingspositie Schaalvoordelen Concurrentie in uw eigen contractennetwerk Uniformiteit  Rechtskeuze Geschillenbeslechting BELGISCH RECHT – BELGISCHE RECHTBANKEN 17

18 Modelcontracten Orgalime (http://www.orgalime.org/) , FIDIC (http://www.fidic.org/), …. Standard Business Contracts (Larcier 2006/2009/2013) ICC (http://www.iccwbo.org) 18

19

20 Aankoop van Chinese kerstverlichting:
€ EXW-waarde stuks 20 MTM Transportofferte: USD Voorvervoer: 800 USD Navervoer: 300 €

21 Waar ging het (bijna) mis?

22

23

24

25

26 Inhoud van het Contract

27 Wat regelen? Contractpartijen
Rechten en verplichtingen van de partijen Regeling bij wanprestatie Slotbepalingen rechtskeuze geschillenbeslechting

28

29 Partijen in een contractuele relatie
Sender – expediteur - Absender Consignor – Loader - Verlader Consignee Notify party Vendor – seller Exporter Shipper Charterer Carrier Freight forwarder Customs agent

30 Omschrijving goederen of diensten
Gedetailleerd – algemeen Tariefcode (HS – GN – Taric – RU) Criteria Ca. – CIF outturn weights ...

31

32 Codes Goods: HS (GS) – CN (GN) - Taric Services: NACE
Harmonised Commodity Description Coding System (6 – HS) – Combined Nomenclature (8) – Taric (10) - user tariff (up to 22) PRODCOM (Industrial products – statistics) UN n° (dangerous goods) ECCN n° (double use) - AL IENECS N° (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) CASRN (Chemical Abstracts Service Registry Number) Services: NACE

33 additional national code
EXA INTRASTAT WCO IMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chapter Tariff post HS CN TARIC 1st additional TARIC 2nd additional TARIC additional national code BLEU Tariff

34 Conformiteit Wettelijke – contractuele - administratieve
Hoeveelheid, kwaliteit, omschrijving, verpakking Documenten, handleidingen ... Bij levering = risico-overgang  Keuring korte termijn - onmiddellijk Protest (wat – hoe – wanneer) Binnen redelijke termijn (1 maand) Binnen 2 jaar

35

36

37

38

39

40

41 Verkoopprijs Bedrag – munt
prijsherzieningsclausules – wisselclausules ISO 3-Letter Alphabetic Currency Code (ISO ) Kortingen - Cash discounts (… valuta) - Kosten

42 Prijsherzieningsclausule

43

44 Incoterms app. file:///C:/Users/Koen/Documents/incoterms/App/2013/Incoterms_ /en/index.html

45

46 Betaling

47 Incoterms® rules & betaling

48 1 2 2 1 ? ? Exporteur Exporteur Importeur Importeur BETALING BETALING
GOEDEREN GOEDEREN 1 2 2 1 Importeur Importeur 48

49 Presenting/ Collecting Bank
? Documentair incasso: 5 Remitting Bank Documenten Exporteur/Drawer 1 4 GOEDEREN 2 Importeur/Drawee Presenting/ Collecting Bank Documenten 3 49

50 Documentair krediet: uitgifte
Advies /Confirmatie van documentair krediet. 4 Adviserende / confirmerende bank Exporteur/ Begunstigde Contract 1 3 Verzoek tot advies & eventueel confirmatie L/C Importeur vraagt documentair krediet aan. 2 Importeur/ opdrachtgever Openende bank

51 Documentair krediet ? Adviserende bank Confirmerende bank 3 5
Exporteur/ Begunstigde 2 Documenten GOEDEREN Documenten 4 5 1 4 3 7 Documenten Importeur/ Opdrachtgever 6 Openende bank

52 Wat is het probleem? Niet de betalingstermijn  de financieringskost kan worden berekend en maakt deel uit hetzij van de verkoopprijs hetzij van de aankoopkost Maar de overschrijding van de betalingstermijn als de verkoper financiert de leveringstermijn als de koper financiert betalingsrisico dat met de betalingstermijn stijgt het resiliatierisico dat met de voorfinancieringstermijn stijgt

53 Remedie  Aangepaste betalingstechnieken in combinatie
Gebruik van een zekerheid Garantie door een derde partij die door koper en verkoper wordt vertrouwd een bank een (krediet)verzekeringsmaatschappij een derde onderneming de overheid, een internationale instelling … in combinatie In overeenstemming met de leveringsvoorwaarden

54

55 Incoterms en documenten ten laste van verkoper (+ bijstandsplicht)
EXW FCA A4a FCA A4b FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAP DAT DAP DDP Carrier CY/CFS + invoerfactuur + invoervergun-ning + CoO + invoeraangifte + conformiteits-attesten + BTW-nr factuur + paklijst + ISPM 15 + L/V (D/O) + summiere aangifte + B/L (+ verze-keringsattest) + CMR + summiere aangifte + T1 leveringsbewijs (CMR, …) + uitvoervergunning + uitvoeraangifte + UGD + receipt on quay + FCR + B/L – CMR – AWB – CIM (+ verzekeringsattest)

56 Retention of Title Toepasselijk recht Draagwijdte
Lex contractus – lex concursus – lex rei sitae Draagwijdte Eenvoudig – verlengd – overgedragen – uitgebreid Investeringsgoederen - consumptiegoederen Welke vorderingen? Samenloop – Risico – Gevolgen opeising Verschil consignatie

57

58 Sancties Schadevergoeding Ontbinding Prijsvermindering
inclusief gederfde winst? moratoire intrest - compensatoire intrest ? kosten experts - advocaten Ontbinding Prijsvermindering Aanvullende termijn - opschorting Uitvoering in natura

59

60

61

62

63 Slotbepalingen (boiler plate)
Inwerkingtreding – duur (opzegging) – registratie (kosten) Verwijzingen entire agreement clauses Non-waiver clauses Severance clause (Beding van afscheiding) Force Majeure – Hardship Koper – verkoper Kosten experts - advocaten Overdraagbaarheid (non-assignment) Taal, aantal exemplaren

64

65

66

67

68

69

70

71 Afdwingen Contract?

72

73

74 Geschillenbeslechting
Onderhandelingen / Negotiation Verzoening / Mediation Arbitrage Rechtbanken / Litigation ADR 74

75 Geschillenbeslechting
75

76 Bevoegde rechtbank EEX – EVEX  Brussel I Bevoegdheid – exequatur
Verordening (EG) Nr. 44/2001; 01/03/2002  : Vo. (EU) N°1215/2012 van 12/12/2012 Verweerder in EU Anders: IPR Wetboek 16 juli 2004 Burgerlijke en handelszaken Bevoegdheid – exequatur Eenzijdig verzoekschrift

77 Bevoegde rechtbank Verkoper Principaal Koper Agent (fabrikant) CIP
principe: Keuzevrijheid (geschrift – exclusief) geen keuze Verweerder (woon- of vestigingsplaats) Plaats uitvoering verbintenis Koopovereenkomst: levering ! Incoterm Dienstenovereenkomst: plaats dienst (art b) Verkoper Agent Koper Principaal (fabrikant) CIP

78 Arbitrage Wat? Keuze Arbitragebeding - arbitrageovereenkomst
Private rechtbank Keuze Arbitragebeding - arbitrageovereenkomst Institutionele - Ad hoc arbitrage Schriftelijk – exclusief

79 Arbitrage voor- en nadelen
snel specialisten geheim, informeel taal, recht onafhankelijk, niet-conflictueel New York 1958 137 landen geen beroep kostprijs (?) bewarende maatregelen geen jurisprudentie exclusieve bevoegdheden Exequatur - … ? nietigverklaring

80 ICC Arbitration – some facts
In 2012, 759 new requests for arbitration were filed with the ICC Court 2011: 796; 2010: 793; 2009: 817; 2008: 663; 2007: 599; 2006: 593; 2005: 521: 491 awards were rendered (final + partial + by consent); 2011: 508; 2010: 496; 2009:415; 2008: 407; 2007: 349; 2006: 293; 2005: 325; New requests concerned parties from 137 countries and independent territories; In 9,9% of the cases at least one of the parties was a State or parastatal entity; The place of arbitration was located in 59 countries throughout the world (CH > FR > UK > DE > SG > US) – 72,4% in Europe; Arbitrators of 79 nationalities were appointed or confirmed under the ICC Rules (CH > UK > DE > USA); The amount in dispute was under one million US dollars in 23.8% of new cases;

81 ICC Arbitration – some facts

82

83 Geschillenbeslechting?
Onbetaalde factuur? Conformiteit? Confidentialiteitsovereenkomst? Agent tegen principaal? Principaal tegen agent? Joint venture?

84 Toepasselijk recht?

85 Overwegingen Maximale contractvrijheid
Duidelijk omschreven en gemakkelijk toegankelijk recht voor partijen en ‘rechters’ voor een betrouwbare risico-analyse voor opbouw ervaring (schaalvoordelen) Efficiënte toepassing Aanvaardbaar als ‘neutraal’ Niet van ‘one of the parties’

86 Wetsconflicten (toepasselijk recht)
Weens Koopverdrag EU (15) Europees overeenkomstenverdrag (Rome 1980) : Verordening 593/2008 (Rome I)  28 lidstaten Geen keuze: The law of the “country of closest connection”  autonome regels Keuze Uitz. personenvervoer – consumentenkoop - verzekeringen

87 Convention on the Int’l Sale of Goods (CISG) (1980)
Opgesteld door UNCITRAL Vienna Sales Convention – Weens Koopverdrag 2014, 81 lidstaten (U.S., China, Japan etc.) België – 1 november 1997 2014: Bahrain + Brazilië Multilateraal verdrag Geharmoniseerd kooprecht Chinees kooprecht = Belgisch kooprecht Voorrang op nationaal recht Schaalvoordelen

88

89 Weens Koopverdrag Voorwerp Aanvullend recht Aspecten
Eigendom – bewijs – bevoegdheid … Zaken die niet geregeld zijn (art. 7) Aanvullend recht Contract Handelsgebruiken (http://cisgw.law.pace.edu/network.html) …

90 Toepasselijke recht Rome I
Koopovereenkomst recht van het land van de verkoper Dienstenovereenkomst recht van het land van de dienstverrichter huur - onroerend goed recht van het land waar het onroerend goed gelegen is Franchisingovereenkomst recht van het land van de franchisenemer Distributieovereenkomst recht van het land van de distributeur Veilingovereenkomst recht van het land waar de veiling plaats vindt Goederenvervoer recht van het land van de vervoerder als het vervoer daar start of afloopt – anders recht van het land van aflevering

91 Transportverzekering
Contract FR Verkoopzetel BE Aankoper DE Bank CH Productiezetel CN Dochtervennootschap USA Transporteur GR Transportverzekering UK

92 Compliance clause (Anti-Bribery and Corruption)
Supplier must not violate any Applicable Anti-Bribery Law. Supplier has and must at all times implement adequate procedures designed to prevent it or any Associated Person from engaging in any activity which would constitute an offence under the Bribery Act if it were carried out in the UK, or violate any Applicable Anti-Bribery Law. Supplier represents that, in connection with this Agreement, no improper financial or other advantage has been, will be or is agreed to be given to any person (whether working for or engaged by the Barclays Group or any third party) by or on behalf of Supplier or its Associated Persons. Breach of any of the provisions in this clause 10 or of any Applicable Anti-Bribery Law is a material breach of this Agreement for the purpose of clause 18 and, without prejudice to any other right, relief or remedy, entitles Barclays to terminate this Agreement immediately.

93

94


Download ppt "Hoe stel ik een internationaal (ver)koopcontract op?"

Verwante presentaties


Ads door Google