De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Hoe stel ik een internationaal (ver)koopcontract op? K.Vanheusden Agentschap voor Buitenlandse Handel Gent 09/01/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Hoe stel ik een internationaal (ver)koopcontract op? K.Vanheusden Agentschap voor Buitenlandse Handel Gent 09/01/2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Hoe stel ik een internationaal (ver)koopcontract op? K.Vanheusden Agentschap voor Buitenlandse Handel koen.vanheusden@abh-ace.be Gent 09/01/2014

2 Internationale handel = 2 Export...  leveren van goederen en diensten in het buitenland  … betaald worden door een buitenlander  … en er nog iets aan over houden Invoer is … goederen en diensten uit het buitenland ontvangen … en er iets mee kunnen doenm

3 3 Risico ’ s in internationale handel  Misverstanden  Niet-uitvoering Verbreking – kwaliteit – betaling  Schade en verlies tijdens transport/opslag/overslag …  Confidentialiteit  Financiële risico ’ s Wissel, munt …  Juridisch risico ’ s Toepasselijk recht, geschillenregeling  Administratieve risico ’ s  …  Contract - recht  Politiek en commercieel  Financieel en economisch  Technische vereisten  Cultuur / taal / gedragingen …

4 Internationaal gaan =  Extra kosten (logistiek (afstand), douane, verpakking, etikettering, marketing, technische normen & certificatie, …)  Om concurrerende prijzen te behouden zal de winstmarge doorgaans lager zijn dan bij binnenlandse verkopen  Om de rendabiliteit te verzekeren moet de efficiëntie verhogen   consolidatie  grotere zendingen (FCL)  duurdere goederen  Grotere afstanden & bestellingen betekent:  Langere productietermijnen  voorfinanciering  Langere leveringstermijnen  inventariskost  Langere afzettermijnen  rotatiesnelheid  Hogere facturen  grotere risico’s 4

5 5 Contract Factuur Order Conformiteit, garantie en protest Verzekering InspectieEigendom Betaling (L/C, …) Verpakking & etiket Bevoegde rechtbank & recht DocumentenDouane Transport Opslag & behandeling Sancties bij wanprestatie … Verzekeraar Inspecteur BTW & boekhouding Bank – krediet- verzekeraar Terminal operator vervoerder Douane agent Kamer van koophandel

6 6 Risicomanagement in internationale contracten Contract Nationaal recht Internationaal recht Gebruiken Lex Mercatoria bestelling (confirmatie) kadercontract algemene voorwaarden partijen haven, beroep, …

7 Een koper is niet geïnteresseerd in de verkoopprijs … Welke afspraak men ook maakt, uiteindelijk betaalt de koper altijd : een verkoper die bepaalde kosten, risico’s of formaliteiten voor zijn rekening neemt, zal die, verhoogd met een risicopremie en administratieve kost, aan zijn prijs toevoegen; en als de verkoper het niet voor hem doet, moet de koper het doen. Voor de koper is het dus niet de koopprijs die telt, maar de totale aankoopkost (zijn budget). Als een koper of verkoper ‘kost wat kost’ alle risico’s wil vermijden, kan de ‘laagste koopprijs’ in de hoogste ‘aankoopkost’ resulteren. 7 enkel in zijn aankoopkost

8 8 Inspectie? Merkregistratie? Certificatie? Verzekering? Douane- formaliteiten? Transport? Financiering?

9

10 OK voor  Belangrijke transacties  projecten, joint ventures, OEM, licencing, …  Lange termijn relaties  agentuur, distributeurs, …  ‘Eenvoudige’/standaard verplichtingen  non disclosure (NDA), confidentialiteit, toetredingscontracten, … maar wat als het kleine, eenvoudige, occasionele verkopen betreft? Willen verkopers wel contracten?

11  « te duur … voor kleine transacties »  « als we de deal op papier zetten … is er geen deal meer »  « Legal weet niet wat dat inhoudt ‘zaken doen’ »  « Wij gaan nooit naar de rechtbank »  « Wij kennen onze eigen algemene voorwaarden niet eens, laat staan dat we ons contract lezen »  « Wij lossen alles ‘commercieel’ op »  … Waarom sales contracten ‘haat’

12  « voor het geval we naar de rechtbank zouden moeten »  bank – tax – boekhouding – douane – voorafbetaling – wissel …  « om onze relatie met de tegenpartij te verdiepen »  « om onze collega’s te instrueren » … maar soms willen we iets op papier zetten

13 13 CONTRACT WAAROM & HOE?

14 14 Internationaal contracteren Contract = handleiding Checklist Logische volgorde - samenhang Uitschrijven Verificatie (advocaat) Taal – leesbaarheid

15 Onderneming R&D ProductionLogisticsFinance Accounting Customer services Legal …

16  zorgen we ervoor dat sales/purchase weet wat te vragen als het order wordt geboekt?  zorgen we ervoor dat alle afdelingen de instructies hebben om de transactie uit te voeren?  vestigen we een zekere routine zodat we weten waaraan ons te verwachten?  leren we van onze fouten?  vermijden we concurrentie in onze eigen netwerken? De uitdaging is dus: Hoe

17 17 Modelcontracten?  Contract = handleiding = specifiek per bedrijf maar  Maak uw eigen modelcontract  Onderhandelingspositie  Schaalvoordelen  Concurrentie in uw eigen contractennetwerk  Uniformiteit  Rechtskeuze Geschillenbeslechting BELGISCH RECHT – BELGISCHE RECHTBANKEN

18 18 Modelcontracten  Orgalime (http://www.orgalime.org /), FIDIC (http://www.fidic.org/ ), ….http://www.orgalime.org /http://www.fidic.org/  Standard Business Contracts (Larcier 2006/2009/2013)  http://www.intracen.org/; http://www.intracen.org/model-contracts-for- small-firms/; http://www.jurisint.org/en/con/index.html; http://www.intracen.org/ http://www.intracen.org/model-contracts-for- small-firms/ http://www.jurisint.org/en/con/index.html  ICC (http://www.iccwbo.org)http://www.iccwbo.org 18

19 19

20 Aankoop van Chinese kerstverlichting: -150.000 € EXW-waarde -100.000 stuks -20 MTM -Transportofferte: 7.000 USD -Voorvervoer: 800 USD -Navervoer: 300 € 20

21 21 WAAR GING HET (BIJNA) MIS?

22 22

23 23

24 24

25

26 26 INHOUD VAN HET CONTRACT

27 27 Wat regelen?  Contractpartijen  Rechten en verplichtingen van de partijen  Regeling bij wanprestatie  Slotbepalingen rechtskeuze geschillenbeslechting

28 28

29 Partijen in een contractuele relatie  Sender – expediteur - Absender  Consignor – Loader - Verlader  Consignee  Notify party  Vendor – seller  Exporter  Shipper  Charterer  Carrier  Freight forwarder  Customs agent  … 29

30 30 Omschrijving goederen of diensten  Gedetailleerd – algemeen  Tariefcode (HS – GN – Taric – RU)  Criteria Ca. – CIF outturn weights...

31 31

32 Codes 32  Goods: HS (GS) – CN (GN) - Taric Harmonised Commodity Description Coding System (6 – HS) – Combined Nomenclature (8) – Taric (10) - user tariff (up to 22) PRODCOM (Industrial products – statistics) UN n° (dangerous goods) ECCN n° (double use) - AL IENECS N° (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) CASRN (Chemical Abstracts Service Registry Number)  Services: NACE

33 33 1 23 45 67 89 101 2 3 4 Chapter Tariff post HS CN TARIC 1 st additional TARIC 2 nd additional TARIC additional national code HS CN TARIC BLEU Tariff WCO EXA INTRASTAT IMA

34 34 Conformiteit  Wettelijke – contractuele - administratieve  Hoeveelheid, kwaliteit, omschrijving, verpakking Documenten, handleidingen...  Bij levering = risico-overgang   Keuring korte termijn - onmiddellijk  Protest (wat – hoe – wanneer) Binnen redelijke termijn (1 maand) Binnen 2 jaar

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 Verkoopprijs  Bedrag – munt prijsherzieningsclausules – wisselclausules ISO 3-Letter Alphabetic Currency Code (ISO 4217-1995) http://www.unece.org/cefact/rec/rec 09en.htm http://www.unece.org/cefact/rec/rec 09en.htm  Kortingen - Cash discounts (… valuta) - Kosten

42 42 Prijsherzieningsclausule

43 43

44 http://incoterms.abh-ace.be file:///C:/Users/Koen/Documents/incote rms/App/2013/Incoterms_20131004/en /index.html 44 Incoterms app.

45 45

46 Betaling 46

47 INCOTERMS® RULES & BETALING 47

48 48 Exporteur Importeur 2 GOEDEREN 1 BETALING Exporteur GOEDEREN BETALING 1 2 Importeur ? ?

49 49 Documentair incasso: Remitting Bank Presenting/ Collecting Bank 2 3 Exporteur/ Drawer Importeur /Drawee Documenten 5 4 GOEDEREN Documenten 1 ?

50 50 Documentair krediet: uitgifte 1 Importeur vraagt documentair krediet aan. 3 Verzoek tot advies & eventueel confirmatie L/C Advies /Confirmatie van documentair krediet. Adviserende / confirmerende bank Openende bank 2 4 Exporteur/ Begunstigde Importeur/ opdrachtgever Contract

51 51 Documentair krediet Openende bank 2 4 Exporteur/ Begunstigde Importeur/ Opdrachtgever Documenten 5 3 Confirmerende bank 1 GOEDEREN Documenten 7 6 ? Adviserende bank 3 4 5

52 Wat is het probleem?  Niet de betalingstermijn  de financieringskost kan worden berekend en maakt deel uit hetzij van de verkoopprijs hetzij van de aankoopkost  Maar de overschrijding van  de betalingstermijn als de verkoper financiert  de leveringstermijn als de koper financiert betalingsrisico dat met de betalingstermijn stijgt het resiliatierisico dat met de voorfinancieringstermijn stijgt 52

53 Remedie   Aangepaste betalingstechnieken Gebruik van een zekerheid Garantie door een derde partij die door koper en verkoper wordt vertrouwd  een bank  een (krediet)verzekeringsmaatschappij  een derde onderneming  de overheid, een internationale instelling … in combinatie In overeenstemming met de leveringsvoorwaarden 53

54 54

55 Incoterms en documenten ten laste van verkoper (+ bijstandsplicht) 55 leveringsbewijs (CMR, …) + uitvoervergunning + uitvoeraangifte + UGD + FCR + receipt on quay + ISPM 15+ L/V (D/O) + summiere aangifte + ISPM 15 + L/V (D/O) + summiere aangifte + CMR + summiere aangifte + T1 + invoerfactuur + invoervergun- ning + CoO + invoeraangifte + conformiteits- attesten + BTW-nr EXW FCA A4b FASFOBCFRCIFDAPDATDAPDDP factuur + paklijst Carrier CY/CFS FCA A4a + B/L (+ verze- keringsattest) CPTCIP + B/L – CMR – AWB – CIM (+ verzekeringsattest)

56 Retention of Title 56  Toepasselijk recht Lex contractus – lex concursus – lex rei sitae  Draagwijdte Eenvoudig – verlengd – overgedragen – uitgebreid Investeringsgoederen - consumptiegoederen Welke vorderingen?  Samenloop – Risico – Gevolgen opeising  Verschil consignatie

57 57

58 58 Sancties  Schadevergoeding inclusief gederfde winst? moratoire intrest - compensatoire intrest ? kosten experts - advocaten …  Ontbinding  Prijsvermindering  Aanvullende termijn - opschorting  Uitvoering in natura

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63 Slotbepalingen (boiler plate)  Inwerkingtreding – duur (opzegging) – registratie (kosten)  Verwijzingen entire agreement clauses  Non-waiver clauses  Severance clause (Beding van afscheiding)  Force Majeure – Hardship Koper – verkoper  Kosten experts - advocaten  Overdraagbaarheid (non-assignment)  Taal, aantal exemplaren  …

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71 AFDWINGEN CONTRACT?

72 72

73 73

74 74 Geschillenbeslechting  Onderhandelingen / Negotiation  Verzoening / Mediation  Arbitrage  Rechtbanken / Litigation ADR

75 75 Geschillenbeslechting

76 76 Bevoegde rechtbank  EEX – EVEX  Brussel I Verordening (EG) Nr. 44/2001; 01/03/2002  10.01.2015: Vo. (EU) N°1215/2012 van 12/12/2012 Verweerder in EU  Anders: IPR Wetboek 16 juli 2004 Burgerlijke en handelszaken  Bevoegdheid – exequatur Eenzijdig verzoekschrift

77 77 Bevoegde rechtbank  principe: Keuzevrijheid (geschrift – exclusief)  geen keuze Verweerder (woon- of vestigingsplaats) Plaats uitvoering verbintenis  Koopovereenkomst: levering ! Incoterm  Dienstenovereenkomst: plaats dienst (art. 5.1. b) Agent Principaal (fabrikant) Verkoper Koper CIP

78 78 Arbitrage  Wat? Private rechtbank  Keuze  Arbitragebeding - arbitrageovereenkomst  Institutionele - Ad hoc arbitrage  Schriftelijk – exclusief

79 79  geen beroep  kostprijs (?)  bewarende maatregelen  geen jurisprudentie  exclusieve bevoegdheden  Exequatur - … ? nietigverklaring Arbitrage voor- en nadelen  snel  specialisten  geheim, informeel  taal, recht  onafhankelijk, niet- conflictueel  New York 1958  137 landen

80 ICC Arbitration – some facts  In 2012, 759 new requests for arbitration were filed with the ICC Court 2011: 796; 2010: 793; 2009: 817; 2008: 663; 2007: 599; 2006: 593; 2005: 521:  491 awards were rendered (final + partial + by consent) ; 2011: 508; 2010: 496; 2009:415; 2008: 407; 2007: 349; 2006: 293; 2005: 325;  New requests concerned 2.036 parties from 137 countries and independent territories;  In 9,9% of the cases at least one of the parties was a State or parastatal entity;  The place of arbitration was located in 59 countries throughout the world (CH > FR > UK > DE > SG > US) – 72,4% in Europe;  Arbitrators of 79 nationalities were appointed or confirmed under the ICC Rules (CH > UK > DE > USA);  The amount in dispute was under one million US dollars in 23.8% of new cases;

81 ICC Arbitration – some facts

82 82

83 83 Geschillenbeslechting?  Onbetaalde factuur?  Conformiteit?  Confidentialiteitsovereenkomst?  Agent tegen principaal?  Principaal tegen agent?  Joint venture?  …

84 84 TOEPASSELIJK RECHT?

85 Overwegingen 1.Maximale contractvrijheid 2.Duidelijk omschreven en gemakkelijk toegankelijk recht voor partijen en ‘rechters’ (1) voor een betrouwbare risico-analyse (2) voor opbouw ervaring (schaalvoordelen) 3.Efficiënte toepassing 4.Aanvaardbaar als ‘neutraal’ Niet van ‘one of the parties’ 85

86 86  Weens Koopverdrag  EU (15) Europees overeenkomstenverdrag (Rome 1980)  17.12.2009: Verordening 593/2008 (Rome I)  28 lidstaten Geen keuze: The law of the “country of closest connection”  autonome regels Keuze  Uitz. personenvervoer – consumentenkoop - verzekeringen Wetsconflicten (toepasselijk recht)

87 87 Convention on the Int’l Sale of Goods (CISG) (1980)  Opgesteld door UNCITRAL  Vienna Sales Convention – Weens Koopverdrag  2014, 81 lidstaten (U.S., China, Japan etc.) België – 1 november 1997 2014: Bahrain + Brazilië  Multilateraal verdrag Geharmoniseerd kooprecht  Chinees kooprecht = Belgisch kooprecht Voorrang op nationaal recht Schaalvoordelen

88 88

89 89 Weens Koopverdrag  Voorwerp Aspecten Eigendom – bewijs – bevoegdheid … Zaken die niet geregeld zijn (art. 7)  Aanvullend recht Contract Handelsgebruiken  http://www.cisg.law.pace.edu/ http://www.cisg.law.pace.edu/  ( http://cisgw.law.pace.edu/network.html) - http://www.uncitral.org - http://www.law.kuleuven.be/ipr/eng/ … http://cisgw.law.pace.edu/network.html http://www.uncitral.org http://www.law.kuleuven.be/ipr/eng/

90 90 Toepasselijke recht Rome I Koopovereenkomstrecht van het land van de verkoper Dienstenovereenkomstrecht van het land van de dienstverrichter huur - onroerend goedrecht van het land waar het onroerend goed gelegen is Franchisingovereenkomstrecht van het land van de franchisenemer Distributieovereenkomstrecht van het land van de distributeur Veilingovereenkomstrecht van het land waar de veiling plaats vindt Goederenvervoerrecht van het land van de vervoerder als het vervoer daar start of afloopt – anders recht van het land van aflevering

91 91 Verkoopzetel BE Aankoper DE Productiezetel CN Dochtervennootschap USA Transportverzekering UK Bank CH Contract FR Transporteur GR

92 Compliance clause (Anti-Bribery and Corruption) 1.Supplier must not violate any Applicable Anti-Bribery Law. 2.Supplier has and must at all times implement adequate procedures designed to prevent it or any Associated Person from engaging in any activity which would constitute an offence under the Bribery Act if it were carried out in the UK, or violate any Applicable Anti-Bribery Law. 3.Supplier represents that, in connection with this Agreement, no improper financial or other advantage has been, will be or is agreed to be given to any person (whether working for or engaged by the Barclays Group or any third party) by or on behalf of Supplier or its Associated Persons. 4.Breach of any of the provisions in this clause 10 or of any Applicable Anti-Bribery Law is a material breach of this Agreement for the purpose of clause 18 and, without prejudice to any other right, relief or remedy, entitles Barclays to terminate this Agreement immediately. 92

93 93

94 94


Download ppt "1 Hoe stel ik een internationaal (ver)koopcontract op? K.Vanheusden Agentschap voor Buitenlandse Handel Gent 09/01/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google