De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uw kind roken, drinken, en blowen. U kunt er iets aan doen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uw kind roken, drinken, en blowen. U kunt er iets aan doen!"— Transcript van de presentatie:

1 Uw kind roken, drinken, en blowen. U kunt er iets aan doen!
Karen Bergsma Voorlichting en Preventie

2 Alcohol, roken, blowen en opvoeding
Alcohol, roken, blowen en opvoeding

3 Bron: Proost, VPRO Dia 2 Openingsfilm: een fragment van Draadstaal.
De film is een luchtige opening van de avond. Inhoud: Een boeren echtpaar vertelt dat ze na de ontruiming van hun stal door de varkenspest, schuurfeesten organiseren voor jongeren. Tijdens de feesten wordt veel gedronken. Bron: Proost, VPRO

4 Meest gebruikte middelen jongeren?
Alcohol Tabak Cannabis

5 'Maar míjn kind rookt, drinkt
of blowt niet zoveel'

6 Bron: Zembla, Bierboys en Breezerbabes, VARA
Dia 12 U kunt hier een filmfragment laten zien. Inhoud: Melanie is 15 jaar en vertelt dat ze alcohol drinkt. In de keet drinkt ze maximaal vijf glazen alcohol en tijdens festivals drinkt ze zoveel dat ze dronken wordt. Vervolgens blijkt dat haar moeder het alcoholgebruik van Melanie onderschat. Bron: Zembla, Bierboys en Breezerbabes, VARA

7 Ouders onderschatten het rook-, drink- en blowgedrag van hun kind

8 De laatste ontwikkelingen
Nieuwe wet: niet roken en drinken onder de 18 Verkoop, aankoop en bezit van alcohol onder de 18 jaar strafbaar Doorgeven alcohol onder de 18 jaar strafbaar Geen verkoop van tabak onder de 18 jaar overgangsjaar Er komt steeds meer bewustzijn bij verschillende mensen dat het alcoholgebruik onder de jongeren aangepakt moet worden. Er is een probleem, dat wordt gelukkig steeds vaker ingezien. Hierdoor is het nog een heel actueel onderwerp; hier een paar krantenkoppen over alcohol in het afgelopen jaar.

9 Jongeren en alcohol Startleeftijd alcohol is laatste jaren iets omhoog gegaan Meer ouders die het niet goed vinden dat kind onder de 18 drinkt …………complimenten voor de ouders! Er is jarenlang campagne gevoerd om de boodschap dat alcohol slecht is voor de hersenontwikkeling te promoten. Deze boodschap is op allerlei manieren bekend gemaakt, en dat heeft resultaat gehad. We zien dat de startleeftijd waarop jongeren hun eerste drankje drinken in de afgelopen jaren iets omhoog is gegaan. Daarnaast is ook bekend dat er meer ouders zijn die het niet goed vinden dat hun opgroeiende kind onder de 18 alcohol drinkt. Alle aandacht heeft zin gehad! En dus ook complimenten voor de ouders die de boodschap naleven. Er is wel iets veranderd aan de tolerante houding tov alcohol en jongeren de laatste jaren. Het is aan de andere kant ook weer niet zo dat we nu klaar zijn! Maar het begin is gemaakt..

10 Nog steeds …drinken Nederlandse jongeren: … te vroeg … te veel … te vaak Toevoegen: gegevens ziekenhuisopnames, in 10 jaar enorm toegenomen, in 2012 iets gedaald

11 Te vroeg en te vaak Als we kijken naar het % jongeren dat de laatste maand heeft gedronken, zien we op de horizontale lijn de leeftijden 12 t/m 16 en op de verticale lijn de percentages. We zien dat ongeveer 10% van de jongens van 12 jaar de laatste maand dronk, en ongeveer 7% van de meisjes van 12 jaar. Dat zijn veel jongeren die op jonge leeftijd al maandelijks drinken. Op 16-jarige leeftijd is dat gestegen tot 75% voor meisjes en bij jongens zelfs tot bijna 80%! Dat is dus een enorme stijging. (Ter info: Ongeveer 1 op de 3 12-jarigen heeft ooit gedronken, voor 13-jarigen is dat al meer dan de helft en op 16-jarige leeftijd de overgrote meerderheid (89,7%))

12 Te veel Maar jongeren beginnen niet alleen vroeg met drinken, ze drinken ook vaak te veel. Ruim de helft van de jongeren tussen de 12 en 14 jaar die de laatste maand alcohol dronken, heeft op één gelegenheid vijf glazen of meer gedronken. Dus als je kind tussen de 12 en 14 al drinkt, is de kans groot dat hij of zij ook veel drinkt. Grafiek geldt voor de jongeren die de afgelopen maand dronken.

13 Regionale cijfers (Hoogezand en Slochteren)
Alcohol maandelijks % % (43% landelijk in 2011) Binge drinken % % (30% in 2011 landelijk)

14 Gevolgen van vroegtijdig drinken
Jongeren die al wekelijks drinken hebben een grotere kans op: latere alcoholverslaving verslaving aan andere middelen (roken, blowen) slechte schoolprestaties en uitval

15 Hersenschade

16 Gevolgen alcohol Jongeren niet echt gevoelig voor de boodschap over hersenschade Zij zijn gevoeliger voor de gevolgen op korte termijn: Voor schut staan omdat je dronken bent Genante foto’s op social media Dingen doen waar je achteraf spijt van hebt

17 Duidelijk advies NIX18: Geen alcohol onder de 18
Duidelijk advies NIX18: Geen alcohol onder de 18 ….ook geen mixdrankjes

18 Roken Redenen om te roken: Nieuwsgierig
Roken Redenen om te roken: Nieuwsgierig Het wordt heel normaal gevonden Makkelijk te krijgen Voorbeeldgedrag in de omgeving Hoe ouder kinderen worden, hoe groter de kans dat ze beginnen met roken. Redenen om te roken zijn nieuwsgierigheid, dat het normaal gevonden wordt in de groep, de verkrijgbaarheid/zichtbaarheid, voorbeeldgedrag in de omgeving.

19 Roken Als we kijken naar het % jongeren dat ooit heeft gerookt, zien we op de horizontale lijn de leeftijden 12 t/m 16 en op de verticale lijn de percentages. We zien dat het roken per jaar toeneemt. Op 12 jarige leeftijd heeft gemiddeld 11% ooit gerookt, op 13 jarige leeftijd is dat al ongeveer 21%. Op 16-jarige leeftijd is dat al meer dan de helft, 55%.

20 Regionale cijfers (Hoogezand en Slochteren)
Roken dagelijks % (landelijk 9% 2011 ) % (landelijk 19% 2011)

21 Jongeren en roken De gemiddelde startleeftijd is 12,8 jaar
Jongeren en roken De gemiddelde startleeftijd is 12,8 jaar Na 16 jaar beginnen jongeren niet meer snel meer met roken Wanneer in gesprek gaan met je kind? Omdat jongeren na hun 16e niet meer zo snel beginnen met roken, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het startmoment van roken zo lang mogelijk wordt uitgesteld.

22 Risico’s roken Verslaving Kanker Hart- en vaatziekten Slechte conditie
Risico’s roken Verslaving Kanker Hart- en vaatziekten Slechte conditie Bruine vingers Gele tanden Stinkende adem

23 Roken Praten met je kind over roken niet altijd makkelijk, wel heel belangrijk Leg uit dat je niet wilt dat je kind rookt Regels stellen in huis Wel of geen niet-rokenafspraak?? Geef zelf het goede voorbeeld - Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het belangrijk is dat je als ouder met je kind praat over roken (niet roken). Het is belangrijk dat je uitlegt aan je kind dat je niet wilt dat hij of zij rookt. - Je kind heeft het meest aan duidelijkheid en daar hoort ook regels stellen bij. Een puber heeft grenzen nodig. Zo kun je bijvoorbeeld regels stellen over roken in huis. Hoe gaan jullie daarmee om? Wordt er door iedereen buiten gerookt? Geldt dit ook voor bezoek? Door huisregels op te stellen ben je duidelijk naar je kind. Je kind weet hoe jij over roken denkt. Sommige ouders maken een niet-rokenafspraak met hun kind. Het kind krijgt dan een beloning als het voor een bepaalde leeftijd niet gerookt heeft. Uit onderzoek weten we dat praten met je kind en regels stellen beter werkt dan een niet-rokenafspraak als je wilt voorkomen dat je kind begint met roken. Kinderen kopiëren gedrag, en kijken natuurlijk ook naar hun ouders. Het beste is als je zelf het goede voorbeeld geeft. Kinderen van ouders die niet roken, roken zelf ook minder. Als je zelf rookt is het het beste om het niet te doen waar je kind bij is. Je kunt ook met elkar afspreken dat er in huis niet wordt gerookt, ook niet door het bezoek.

24 Regionale cijfers blowen Hoogezand en Slochteren
% Ooit 9% in de laatste vier weken

25 Cannabis Werkzame stof: THC Vormen: wiet en hasj
Gebruik: roken, eten, drinken

26 Effecten Ontspannend Versterkt de stemming Beïnvloedt de waarneming
Concentratie- en reactievermogen Vreetkick Lachkick Hoofdpijn/duizelig Rode ogen, droge mond

27 Risico’s ‘flippen’ schadelijk voor de luchtwegen kans op overdosering
achterstand in ontwikkeling slechtere leerprestaties/schooluitval negatieve invloed op psychische klachten Verslaving

28 Dus…wat kunnen ouders doen?
Als ouders heeft u invloed op het gedrag van uw kind Stel heldere regels: NIX18: niet roken, drinken en blowen <18 Actie vooraf in plaats van reactie achteraf Maak uw kind weerbaar Kies het juiste moment en het juiste tijdstip “Blijf regels stellen, blijf streng” Ons advies is: maak SAMEN nieuwe afspraken voor de duur van het nieuwe schooljaar! (of handhaaf oude afspraken)

29 ‘ Mijn kind rookt, drinkt of blowt al. Wat nu?
Vraag naar redenen van gebruik Leer uw kind om het gebruik te beperken Bespreek de risico’s van gebruik Uw kind leren omgaan met sociale druk

30 Tips en adviezen (1) Kijk voor meer informatie over afspraken maken en regels stellen op:

31 Vragen of informatie Contact met voorlichting en preventie via:
Preventief contactmoment Oudercursussen voor ouders Doe praat groepen Samenwerking jongerenwerk Informatie:

32 Dia 33 U kunt de presentatie afsluiten met een fragment van Draadstaal. Inhoud: De ouders van Rocky vertellen hoe zijn in de opvoeding van hun zoon om zijn gegaan met alcohol. Bron: Proost, VPRO


Download ppt "Uw kind roken, drinken, en blowen. U kunt er iets aan doen!"

Verwante presentaties


Ads door Google