De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie tijdelijke tentoonstelling November 2013 – Juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie tijdelijke tentoonstelling November 2013 – Juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie tijdelijke tentoonstelling November 2013 – Juni 2014

2 Inhoud presentatie Volume bezoekers aan tentoonstelling Resultaten bezoekersonderzoek Conclusies 2

3 Volume bezoekers

4 Bijna 100 000 bezoekers aan tentoonstelling 4  97 599 bezoekers bezochten de tentoonstelling na een bezoek aan het IFFM of meer dan een derde van de IFFM bezoekers (37%) in die periode  Piek van 20 000 bezoekers in mei 2014  Dagen met boven 1 000 bezoekers: 1 nov, 11 nov, 26 april en 2 mei

5 Resultaten bezoekersonderzoek

6 Onderzoeksmethodologie Face-to-face bevraging aan uitgang van tentoonstelling  Behaalde enquêtes met onderscheid in type bezoekers – 515 individuele bezoekers (staan voor 1 481 bezoekers) – 71 deelnemers van groepen (staan voor 2 581 bezoekers) – 57 begeleiders van schoolgroepen (staan voor 2 659 bezoekers: leerlingen + begeleiders)  Reële verhoudingen van type bezoekers 46 % individuelen bezoekers 22 % groepsbezoekers 32 % schoolbezoekers  Wegen van steekproef 6

7 36 100 buitenlandse bezoekers  Veel Belgische bezoekers maar toch meer dan een derde van de bezoekers zijn buitenlanders vooral Britten en Nederlanders en ook Fransen In % bezoekers

8 Veel individuele Belgische bezoekers In % bezoekers  Britten vooral bij groepsbezoekers en schoolgroepen

9 Meer schoolgroepen bij Britse bezoekers 9 In % bezoekers  Meer individuele bezoekers bij Belgen en meer school- en groeps- bezoekers bij buitenlanders en zeker bij Britten 44 70021 08031 824

10 Dagtoeristen of verblijfstoeristen? 10  Bezoekers aan TT zijn voor de helft dagtoeristen maar ook 28% met verblijf in Westhoek of 27 620 aankomsten in logies in de Westhoek  Bij individuele bezoekers TT iets meer met verblijf in Westhoek In % bezoekers

11 Dagtoerist of verblijfstoerist naar herkomst 11  Meer verblijfstoeristen bij buitenlandse bezoekers, ook meer verblijfstoeristen in de Westhoek In % bezoekers

12 Herkomst dagtoeristen uit woonplaats op bezoek in TT 12 In % dagtoeristen (n=330) België: 68% Buitenland: 32%  Buitenlanders vooral uit UK maar ook uit Nederland en Frankrijk  Veel bezoekers uit West- en Oost-Vlaanderen

13 Herkomst dagtoeristen uit woonplaats op bezoek in TT Totaal (n=330) Individuelen (n=281) Groepen en scholen (n=49) Westhoek48 0 Rest West-Vl.19 West-Vlaanderen2327 23 Oost-Vlaanderen1622 10 Antwerpen812 5 Vlaams-Brabant710 5 Limburg83 13 Vlaanderen6274 55 Brussels H. Gewest45 3 Wallonië24 1 België6882 58 U.K.173 30 Nederland97 10 Frankrijk78 5 Buitenland3218 46  Iets meer Vlaamse dagtoeristen bij individuelen vooral uit West- en Oost Vl.  Bij groepen en scholen ook dagtoeristen uit UK, Nederland en Frankrijk In % dagtoeristen

14 Herkomst verblijfstoeristen in de Westhoek op bezoek in TT 14 In % verblijfstoeristen in de Westhoek (n=203) België: 40% Buitenland: 60%  Buitenlandse bezoekers met verblijf in de Westhoek vooral uit UK maar ook uit Nederland en andere landen

15 Herkomst verblijfstoeristen in de Westhoek op bezoek in TT In % verblijfstoeristen in de Westhoek Totaal (n=203) Individuelen (n=163) Groepen en scholen (n=40) West-Vlaanderen4 62 Oost-Vlaanderen8 124 Antwerpen13 232 Vlaams-Brabant5 64 Limburg3 33 Vlaanderen34 5116 Brussels H. Gewest4 18 Wallonië1 11 België40 5325 U.K.37 2848 Nederland11 1211 Frankrijk3 15 Andere landen9 712 Buitenland60 4775  Groepen en scholen die in Westhoek logeren zijn vooral afkomstig uit het buitenland vooral uit UK maar ook uit Nederland  Bij individuelen veel verblijfstoeristen uit provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen maar ook uit UK en Nederland

16 Plaats van verblijf in de Westhoek 16 In % verblijfstoeristen in de Westhoek  De helft van de bezoekers aan de TT verblijft in het centrum van Ieper  Schoolgroepen verblijven iets meer op andere plaatsen in de Westhoek

17 Plaats van verblijf in de Westhoek naar herkomst 17 In % verblijfstoeristen in de Westhoek  Belgen verblijven eerder in de rest van de Westhoek, buitenlandse toeristen iets meer in Ieper centrum  Britten verblijven zowel in Ieper centrum als in de rest van de Westhoek

18 Verblijfplaats verblijfstoeristen buiten de Westhoek op bezoek in TT 18 In % verblijfstoeristen buiten de Westhoek (n=98) België: 85% Buitenland: 15%  Bezoekers die buiten de Westhoek logeren, verblijven meest aan de Kust en in Brugge maar ook in het Noorden van Frankrijk

19 Verblijfplaats verblijfstoeristen buiten de Westhoek op bezoek in TT Totaal (n=98) Individuelen (n=61) Groepen en scholen (n=37) Kust 364233 Brugge 271930 Rest West-Vlaanderen 6114 West-Vlaanderen 697267 Gent 251 Brussel 637 Rest Vlaanderen 787 Vlaanderen 848883 Wallonië 130 België 859183 Noord-Frankrijk 10811 Ander land 516 Buitenland 15917 19 In % verblijfstoeristen buiten de Westhoek  Groepen en scholen verblijven aan de Kust maar ook in Brugge en iets meer in Noorden van Frankrijk

20 Organisatie van bezoek aan TT 20 Individuelen: eigen initiatief Deelnemers groepen In % bezoekers  Belgische groepsbezoekers vooral met vereniging  Buitenlandse en Britse groepsbezoekers vooral met touroperator

21 Type vereniging die met groep TT bezoeken 21 In % groepen die TT bezoeken met een vereniging

22 Duur bezoek TT Oorlog & Trauma 24 min. 27 min. 23 min. 21 min. Gemiddelde duur  Het bezoek aan de tentoonstelling bedroeg gemiddeld 24 minuten  Scholen bleven iets minder lang  Weinig verschil naar herkomst 22 In % bezoekers

23 Veel bezoekers aan TT kwamen voor de eerste maal naar IFFM  Voor meer dan de helft van de bezoekers was dit het eerste bezoek aan het IFFM  Bij individuele bezoekers en deelnemers aan groepsbezoeken is dit meer uitgesproken 23 In % bezoekers

24 Vooral bij Britten eerste bezoek aan IFFM 24 In % bezoekers  Voor de meeste buitenlandse bezoekers was dit het eerste bezoek aan het IFFM

25 37 % van bezoekers wist vooraf van de TT  Een derde van de individuele bezoekers aan de TT was op de hoogte van de TT, twee derden niet  Dit was meer het geval bij de groepsdeelnemers 25 In % bezoekers

26 Voor 84 % die vooraf wist van de TT was de TT een belangrijke reden om IFFM te bezoeken  De tijdelijke tentoonstelling was voor de alle type van bezoekers die vooraf over de TT geïnformeerd waren een belangrijke reden om het IFFM te bezoeken  De TT Oorlog en Trauma was slechts voor 15% van de bezoekers die vooraf wist over de TT niet zo belangrijk 26 In % bezoekers die op de hoogte waren van TT

27 Informatie over TT Oorlog en Trauma  Website van IFFM was de belangrijkste informatiebron  Ook advertenties en artikels in de geschreven pers hebben hun belang gehad naast mond-aan-mond reclame en TV 27 Individuelen en groepsbezoekers Belangrijkste informatiebronnen In % respondenten die op de hoogte waren van TT (n=213)

28 Informatie over TT Oorlog en Trauma  Ook bij begeleiders van schoolgroepen speelde de website van het IFFM een grote rol naast website Klasse en Magazine School travel today 28 Schoolgroepen In % respondenten die op de hoogte waren van TT (n=22)

29 Indrukwekkende luiken in de TT ‘Shell Shock’: 51% ‘Gewond’: 41% ‘Medische evolutie’: 30% 29 In % respondenten ‘Medisch dilemma’: 28%

30 Indrukwekkende luiken in de TT (per luik in de tentoonstelling, naar doelgroep) 30  Luik ‘Shellshock’ bij alle bezoekers opgegeven als indrukwekkend  Luik ‘Gewond’ en het ‘Medisch dilemma’ vooral bij school- begeleiders als indrukwekkend bevonden In % respondenten

31 Indrukwekkende luiken in de TT (per luik in de tentoonstelling, naar doelgroep) 31  Luik ‘Shellshock’ bij alle bezoekers opgegeven als indrukwekkend  Luik ‘Gewond’ vooral bij buitenlandse bezoekers als indrukwekkend bevonden, luik ‘Shellshock’ vooral bij Belgen  Weinig verschil naar herkomst In % respondenten

32 Bezoekers appreciëren meerwaarde van TT  74 % bezoekers vindt dat de tentoonstelling zeker en vast belangrijke (didactische) informatie en beleving toevoegt aan bezoek IFFM  Bezoekers die op voorhand op de hoogte waren van TT geven nog een hogere score (meer gemotiveerd) 32 In % respondenten

33 Appreciatie van meerwaarde naar herkomst 33 In % respondenten

34 Hoge graad tevredenheid bij bezoekers TT 4,3 4,2 4,4 Score op 5  Schoolbegeleiders en deelnemers aan groepsbezoeken zijn nog iets meer enthousiast over de TT (zijn ook meer Britten) 34 In % respondenten

35 Buitenlandse bezoekers meest tevreden 4,3 4,2 4,4 4,5 Score op 5 35 In % respondenten

36 Tevredenheid over diverse aspecten Individuele bezoekers  Geen problemen met doorstroming, toegankelijkheid en leesbaarheid informatie  Over wandelgids iets minder tevredenheid  Persoonlijke verhalen: ook wat minder enthousiasme 36 Score op 5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,5

37 Tevredenheid over diverse aspecten Deelnemers aan groepsbezoekers 37 Score op 5 4,2 4,1 4,0  Bij groepsbezoekers echter meer tevredenheid over wandelgids

38 Tevredenheid over diverse aspecten Begeleiders schoolgroepen 38 Score op 5 4,3 4,2 4,0  Scholen ook iets minder tevreden over wandelgids

39 Meeste bezoekers willen TT positief aanbevelen 39  77% van bezoekers zou de tentoonstelling zeker en vast aanbevelen aan vrienden en familie  87% van de begeleiders van schoolgroepen hadden de intentie om TT aan te bevelen aan vrienden en familie en 92% wou de TT aanbevelen aan collega leerkrachten In % respondenten

40 4 doelstellingen rond TT Oorlog en Trauma 40  Tentoonstelling slaagde in de 4 doelstellingen  Inzicht in belang van individueel engagement werd iets minder aangevoeld In % respondenten (n=641)

41 Aanzet tot bezoek aan andere sites 41  Bijna alle bezoekers vinden dat een bezoek aan de tentoonstelling aanzet om andere WOI-sites in de Westhoek te bezoeken  Deelnemers aan groepsbezoeken vinden dit nog iets meer In % respondenten

42 Sites waarin men geïnteresseerd is 42  De tentoonstelling wekte de intentie om een bezoek te brengen aan Hill 60 en aan Lyssenthoek maar ook aan niet gepreciseerde andere WOI sites in de Westhoek In % respondenten die aangeven aangezet te worden tot bezoek andere site

43 Sites waarin men geïnteresseerd is 43  Weinig onderscheid onder type bezoekers  Schoolgroepen iets meer nog andere WOI sites In % respondenten die aangeven aangezet te worden tot bezoek andere site

44 44 Sites waarin men geïnteresseerd is  Britten meer geïnteresseerd om Hill 60 te bezoeken In % respondenten die aangeven aangezet te worden tot bezoek andere site

45 Eerder bezoek museum aan dr. Guislain 45  De meeste bezoekers hadden het museum dr. Guislain nog niet bezocht  Het museum werd het minst bezocht door bezoekers in groepsverband In % bezoekers

46 Intentie voor toekomstig bezoek aan museum dr. Guislain 46  Bij de individuele bezoekers was 12% zeker en 25% waarschijnlijk wel van plan om ook Museum Guislain te bezoeken  Vooral bij begeleiders van schoolgroepen was dit veel minder het geval In % bezoekers die het museum Dr. Guislain nog niet bezocht hadden

47 App thematische WOI autoroute weinig bekend 47  Het merendeel van de bezoekers heeft geen weet van de applicatie, slechts 18% van de individuele bezoekers was op de hoogte  Bezoekers in groepsverband hebben het minst weet van de applicatie rond medische evacuatieroutes In % bezoekers

48 Intentie tot gebruik van dergelijke applicatie 48  Van de individuele bezoekers zijn gemiddeld slechts 11% zeker en vast bereid en 21% waarschijnlijk wel bereid om in de toekomst de applicatie ‘WO1 autoroutes’ te gebruiken  Minst interesse bij deelnemers aan een groepsbezoek In % bezoekers

49 Interesse in specifieke autoroutes 49  Het gaat hier over de intentie “het zouden kunnen gebruiken”  Gas op Hill 60 kent de grootste belangstelling In % bezoekers die intentie hebben app te gebruiken

50 Conclusies 50

51 Tentoonstelling Oorlog en Trauma slaagde in haar opzet  100 000 bezoekers vonden het de moeite om na een bezoek aan het IFFM (gemiddeld 1,5 uur) nog eens 24 minuten door te brengen in de TT.  74% van de bezoekers vond dat de TT zeker en vast een duidelijke meerwaarde bood aan het bezoek van het IFFM.  Bezoekers waren voor 90% uiterst tot zeer tevreden.  De 4 belangrijke boodschappen die opgenomen werden in de TT zijn goed overgekomen bij de bezoekers (organisatie van de zorg, medisch dilemma, vooruitgang van medische wetenschap en belang van individueel engagement.  De doorverwijsfunctie naar andere WOI sites in de Westhoek wordt duidelijk erkend.  Luiken ‘Shell Shock’ en ‘Gezond’ lieten meest indruk na.

52 Bijkomende conclusies  Tentoonstellingen in het IFFM trekken steeds veel individuele Belgen op daguitstap aan, dit was nu ook het geval.  Toch waren er ook Britse schoolgroepen en andere groepen en Nederlanders die het de moeite vonden om de TT te bezoeken. Deze buitenlanders verblijven relatief meer in de Westhoek.  Bezoekers waren weinig op de hoogte van de app rond medische evacuatieroutes, en indien ze dat zouden zijn kunnen we inschatten dat 20% van alle bezoekers interesse in de app betoont.  De doorverwijsfunctie van het Dr. Guislainmuseum in Gent naar IFFM en omgekeerd was relatief beperkt.  Website IFFM en artikels/advertenties in de geschreven pers zijn belangrijkste informatiekanalen. 37% van de bezoekers was op de hoogte van de TT Oorlog en Trauma vóór hun bezoek aan het IFFM.

53 53


Download ppt "Evaluatie tijdelijke tentoonstelling November 2013 – Juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google