De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

vwo bespreken oefentoets & esthetica

Verwante presentaties


Presentatie over: "vwo bespreken oefentoets & esthetica"— Transcript van de presentatie:

1 19-2 11 vwo bespreken oefentoets & esthetica

2 Componist John Cage schrijft in 1952 de compositie 4’33
Componist John Cage schrijft in 1952 de compositie 4’33. Vier minuten en drieëndertig seconden lang zitten muzikanten achter hun instrument zonder het te bespelen. a. Wat is het effect van deze compositie op het publiek? Wordt zich bewuster van stilte en achtergrondgeluiden. b. Wat wil Cage hiermee bereiken? Vragen oproepen: wat is de essentie van muziek?

3 2. Merce Cunningham ontwikkelende in de jaren 60 de dansvorm ‘pure dans’. Wat zijn de kenmerken van deze dansvorm? Gebaseerd op alledaagse bewegingen, niet expressief, verwijst alleen naar het dansen zelf.

4 3. a. Wat betekent het begrip performance in de kunst
3. a. Wat betekent het begrip performance in de kunst? Handeling of actie van de kunstenaar in het bijzijn van publiek waarbij vooraf een concept is bedacht. Vaak eenvoudig, met complexe betekenis. b. Noem een of meerdere kunstenaars die aan performance doen en beschrijf kort hoe zo’n performance eruit kan zien. Abramovic en Ulay Balance proof (1977) spiegel tussen zich inklemmen. Fysieke spanning, uitputting. Joseph Beuys. Hoe verklaar je schilderijen aan een dode haas. Verhalende performance. (1965) Yves Klein, anthropometries. (1960)

5

6 4. De arte poverakunstenaar Piero Manzoni zoekt naar een logisch samengaan tussen natuur en cultuur. Arte povera breekt met de traditionele waarden die de verschillende materialen toegedicht krijgen. Alle materialen zijn van even grote waarde. In het werk Merda d’artista (1961) blikt hij zijn eigen stront in. Wat betekent dit kunstwerk in het licht van de Arte Povera? Een materiaal dat als vies/abject wordt gezien tot kunst verheffen. Samengaan natuur en cultuur Alle materialen, dus ook stront, hebben een gelijke waarde

7 5. Jonge acteurs als Marlon Brando en James Dean introduceren vanaf de jaren 50 een nieuwe speelstijl in de film, method acting, gebaseerd op de ideeën van Stanislayvsky. Wat houdt method acting in? De acteur vereenzelvigt zich met zijn personage. De acteur wordt zijn personage, leeft zich diep in in emoties etc.

8 6. Hoe overbrugt Popart de kloof tussen kunst en het grote publiek
6. Hoe overbrugt Popart de kloof tussen kunst en het grote publiek? Door beelden uit de massacultuur in de kunst te gebruiken. Veel kunst werd gezien als elitair, moeilijk en ontoegankelijk. Door beelden uit de massacultuur te gebruiken was kunst voor een groter publiek te begrijpen.

9 7. In 1969 komen toneelschoolstudententijdens ‘aktie tomaat’ in opstand tegen traditionele theatergezelschappen en hun repertoirekeuzen. a. Noem 2 punten van kritiek die de actievoerder op het traditionele bestel hadden. (twee van de volgende) - Weinig vernieuwend, herhaling van bestaand repertoire - Te weinig maatschappijkritisch - Geen inbreng van acteurs - Theater is ondemocratisch en elitair b. In dezelfde tijd ontstonden ook veel nieuwe vormen van theater. Noem zo’n nieuwe theatervorm en beschrijf kort op welke manier deze vorm vernieuwend is. (een van de volgende) - Vlakke vloertheater: meer contact met publiek, illusie minder. In plaats van bewegend tableau traditioneel theater. - Bewegingstheater/locatietheater. Weg uit traditionele theateromgeving. Theater midden in samenleving, improvisatie.

10 8. Noem een soort popmuziek (er zijn meerdere opties) uit de periode waarin verzet tegen de gevestigde doorklinkt. Beschrijf kort hoe de muzikanten het verzet tegen de gevestigde laten horen. Denk hierbij zowel aan tekst als aan muzikale middelen. Punk, rock and roll, reggae, hippie, Dylan, hiphop. Tekst en muzikale middelen afhankelijk van gekozen voorbeeld.

11 9. a. Leg uit hoe het postmodernisme in de architectuur te zien is in ‘Les Espaces d’Abraxas ( ) van Ricardo Bofill. Versieringen, verwijzing (stijlcitaten) naar klassieken uit verband getrokken, vorm amfitheater, eclectisch, geen direct verband tussen vorm en functie. b. Waarom verzette Bofill zich tegen de functionele en eenvoudige architectuur van het Modernisme? Bewoners iets geven wat uniek, comfortabel en luxe eruitziet ipv. de anonieme blokkendozen uit het modernisme.

12 Ricardo Boffil, les espaces d’Abraxas
Appartementencomplex van Le Corubusier

13 10. Noem een kunstwerk, kunstenaar, muzikant, lied, film of andere kunstuiting waarbij het begrip interculturaliteit een rol speelt. Leg uit hoe je een samenkomst van meerdere culturen in dit werk kunst herkennen. Verschillende opties: MIA, slumdogg millionaire, Anish Kapoor, Bollywood of eigen voorbeeld mits goed uitgelegd.

14 Rapture, 1999 Fotograaf, film- en videokunstenares Shirin Neshat concentreert zich in haar werk op de meerduidigheid van grenzen in de Islam, grenzen tussen man en vrouw, tussen heilig en profaan, tussen werkelijkheid en magie

15 Opdracht esthetica: grenzeloos?!
Onderwerp: Wanneer is iets nog kunst? Wat kan en mag? Wat vind je daar zelf van? In deze opdracht verdiep je je in de theoretische vraagstukken over kunst van nu en kort geleden. Kies 1 van de stellingen uit de paragraaf esthetica. (p ) Beargumenteer aan de hand van de tekst waarom je het wel of niet eens bent met de stelling. C.A. 300 woorden, max. 1 A4 Je kunst aanvullende informatie over de genoemde filosoof, schrijver of kunstenaar zoeken om je antwoord te onderbouwen. Alle stellingen moet je betrekken op de periode van de massacultuur vanaf 1950. Betrek ook 1 of meerdere kunstwerken/kunstenaars in je antwoord. Beoordeel de opdracht van je buurman/vrouw Is zijn/haar betoog duidelijk? Voldoet het betoog aan de opdracht hierboven? Stel een kritische vraag over het betoog en schrijf deze onder de tekst. Bespreek die vragen met elkaar. Lever de tekst aan het eind van de les in!


Download ppt "vwo bespreken oefentoets & esthetica"

Verwante presentaties


Ads door Google