De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiedag POC BOC 01 Jun 11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiedag POC BOC 01 Jun 11."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiedag POC BOC 01 Jun 11

2 Programma Algemeenheden POC-BOC Aanvraag syndicaal verlof
Vorming POC – BOC Refertes Regels Historiek Doelstelling toekomst Cijfers Defensie Inhoud - Enquête Timing Duurzame ontwikkeling Vragen

3 1. Algemeenheden : POC-BOC
CHRISTIAN RONNY DOCCOM MIL MIL WEBSITE POC BOC MIL CIV CIV DOCCOM + WEBSITE  uitleg door Cindy, verantwoordelijke communicatie CHRISTIAN RONNY CHRISTIAN RONNY CHRISTIAN RONNY CHRISTIAN RONNY ZETEL CIV + 2 TECHNICI PER AGENDAPUNT

4 Duurzame ontwikkeling
Acties in het BOC Wet welzijn KB ARAB Richtlijnen WB + Milieu Duurzame ontwikkeling

5 2. Aanvaag syndicaal verlof
Onderwerp : Aanvraag syndicaal verlof BOC 16 – 30 Jun 11 Versturen naar :

6 Specifieke vorming POC-BOC
Vorming welzijn zal bestaan uit drie (3) modules : Algemeen POC-BOC Basisvorming POC-BOC Specifieke vorming POC-BOC Trimestiële bijeenkomsten  voor aanvang nieuw BOC POC DAY A B C D

7 Uitleg Website + DOCCOM door Cindy Willem
Communicatieverantwoordelijke Webmaster

8 Overzicht wagengebruik woon-werkverkeer Pers Defensie uit resultaten 2008
Aperçu de l'utilisation des voitures pour les déplacements de la Défense de presse de résultats 2008 Er wordt nog veel te veel gebruik gemaakt van het persoonlijk voertuig  nog veel verbetering noodzakelijk Il ya beaucoup trop de l'utilisation du véhicule personnel  une amélioration bien nécessaire

9 4. Refertes KB 16/05/2003 (25/10/2004) Programmawet 8/4/2003 (aangepast programmawet 22/12/2003 & wet houdende diverse bepalingen van 6/5/2009) Twee Ministeriële Besluiten van 29/10/2004 Diagnostiek 2011 te bekrachtigen door KB en MB (licht gewijzigde vragenlijst - koppeling van het hoofdvervoermiddel met woonplaats) Vragenlijst houdt GEEN fundamentele wijzigingen in t.o.v. 2008 Defensie zal mogelijk worden gevraagd om deel te nemen aan een test van de licht gewijzigde vragenlijst: indien timing FOD dit toelaat. Federale mobiliteitsenquete is verplicht bij de Wet  Maximale deelname wordt gevraagd Op 23 Jun 11 is er overleg geweest met de vakorganisatie voor goedkeuring van de enquete

10 5. Regels Werkgever > 100 werknemers Vestigingen > 30 werknemers
E → Transformatie Sit op 30 Jun 11 Respect privacy Min deelname 20 % Pers Advies door BOC (2 maanden) Coördinator: Mov Ctl Gp-Cel Ecomobiliteit Wettelijk verplicht voor werkgevers die meer dan 100 werknemers tewerkstellen en voor alle vestigingen waar meer dan 30 Pers zijn tewerkgesteld. Enkel E die niet meer “in transformatie” zijn zullen deelnemen. Formulieren zullen allen geijkte formule bevatten die aangeeft dat Defensie in transformatie is en het “verkeersgedrag” kan/zal wijzigen na beëindigen begeleidingsmaatregelen (OGPW, pendeldiensten,…)  eenheden met achterwacht NIET De enquête vraagt naar de Sit van het Pers op 30 Jun 11 Enquête gebeurt anoniem, zoals de wet het voorschrijft (GEEN gebruik van individuele token, geen password , geen vertrouwelijke gegevens ) Minimum deelname van 20% Pers/Kw om representatief te zijn BOC beschikt over termijn van 2 maanden om dit op zijn agenda te plaatsen en een advies formuleren na ontvangst van de volledige enquete.  de Vz BOC moet het aanhalen op het BOC.  eenheden in Ops kunnen dit ook invullen !!!! Ofwel via de PC ofwel via invulblad.

11 6. Historiek 2005: ondervraging via invulformulier
2008: digitaal (huur Mobilpol-NMBS) Conclusie: bereikbaarheid-efficiëntie beter in 2005! 2011: Regel: digitaal (eigen ontwikkeling) Uitzondering: invulformulier (werklast POC Ecomob!) 1. In 2008 werd een tool van de NMBS gehuurd. Kostprijs: € 2. Voor de versie 2011 werd via de shareware Lime Survey een eigen applicatie ontwikkeld door Mov Ctl Gp 3. Per uitzondering zal aan eenheden/Kw worden toegestaan om om praktische redenen met een invulformulier te werken. Centralisatie per eenheid dient dan te gebeuren door lokale POC Ecomob en de S1 moet alles integreren op de site.

12 7. Doelstellingen toekomst
Aanpassen richtlijnen Ecomobiliteit Creëren bijkomende faciliteiten Pers Defensie (…) Aanpassingen van de richtlijnen  verantwoordelijkheid van DGMR Bijkomende faciliteiten  Vb samenwerken met fietshandelaars  promoten om met de fiets te komen

13 8. Cijfers Defensie Defensie grootste werkgever publieke sector 2008:
3% van totaal aantal deelnemers Gemiddelde afstand woon-werk: 32,1 Km Gebruik wagen, trein, fiets/motor > gemiddelde

14 9. Inhoud van de enquête 1. All Identificatie E Geslacht Statuut
Afstand woonplaats-werkplaats Arbeidsrooster Organisatie arbeidstijd Verplaatsingswijze Facultatieve vragen 1ste deel van de enquete is belangrijk voor MCU en het 2de deel is voor de POC Ecomob Statuut: Mil/burger Arbeidsrooster: voltijds/halftijds/4/5 Org arbeidstijd: begin-einde arbeidstijd Verplaatsingswijze: voor-, hoofd- en natraject Facultatief deel: site Ecomob + Carpooldatabank  wordt verwerkt op niveau MCU

15 9. Inhoud 2. POC Ecomob Kw Algemene gegevens Bereikbaarheid
Bestaande maatregelen mobiliteit Problematiek mobiliteit Potentiële maatregelen Algemene gegevens: aantal werknemers, gegevens “personeelsdirecteur” (Offr S1), POC Ecomob, arbeidsrooster(opgelegd) Bereikbaarheid: parkeerplaatsen, aanwezigheid halte openbaar vervoer Bestaande maatregelen: fiets(vergoeding, stallingen,…), carpool, collectief vervoer, diverse(teleworking,…) Problematiek: auto/motor(parking, files, kosten,…), fiets, collectief vervoer, andere(milieu, veiligheid,…) Potentiële maatregelen: zelfde rubrieken  hier kunnen voorstellen aangebracht worden door POC Ecomob

16 Beheer van de website EcoMob

17 Screen-shot homepage Ecomob
Start van de enquete  15 Jul !!!!! MEN KAN STEEDS TERUG NAAR HET VORIGE PAGINA !!!!!!!

18 Inleiding & richtlijnen
Volgende

19 Nederlands - Frans Postcode Taalkeuze & Postcode Vorige of volgende

20 Naam van kwartier Waar is uw kwartier of garnizoen gelegen Bv: Vlaams-Brabant Aantal Km van de woonplaats tot werkplaats Geslacht Bv: Man Statuut Bv: Militair Vorige of volgende

21 Arbeidsstelsel Maakt u gebruik van het vlottend uurrooster Om hoe laat begint u in het algemeen Om hoe laat stopt u in het algemeen Vorige of volgende

22 Vorige of volgende Hoofdvervoerswijze voor de woon-werkverplaatsing
Complementaire vervoerswijze(n) voor het NA-traject Complementaire vervoerswijze(n) voor het VOOR-traject Als het hoofdvervoermiddel de WAGEN is moeten de twee(2) volgende vragen niet worden ingevuld Vorige of volgende

23 Het bestaan van de intranetsite Ecomobiliteit
Het bestaan van “Carpool plaza” Vorige of versturen

24 Nieuw formulier Duur van de enquete+- 3min

25 POC Ecomob 4. Bereikbaarheid van de eenheid
Parkeermogelijkheden + haltes openbaar vervoer in of dicht bij het Kw

26 5. Bestaande maatregelen inzake mobiliteitsmanagement in de eenheid
POC Ecomob Als er gebruik gemaakt wordt van de fietsvergoeding & car-poolplaza & openbaar vervoer ( gratis vervoer )

27 POC Ecomob 6. Mobiliteitsproblematiek in de eenheid
Als er binnen de eenheid problemen zijn om je te verplaatsen met ……………………… en waarom ?

28 POC Ecomob 7. Potentiële maatregelen
Voorstellen van de lokale POC Ecomob

29 10. Timing 26 Apr: Infobriefing BOC’s
December Vraag HOC van VSOA-Defensie 26 Apr: Infobriefing BOC’s Jun: uitnodiging door FOD Mobiliteit en Vervoer 15(N) -16(F) Jun: inbriefing POC’s Ecomob/Kw + KwComd 15 Jul – 05 Sep 11: uitvoering 05 Sep-14 Okt: analyse + overmaken aan lokale POC-KwComd-BOC (Prio) 14 Okt-14 Dec: advies BOC NLT 13 Jan 12: validatie door Cel Ecomob Nat Prio aan Kw NOH, Evere en KMS: BVP EINDE is voorzien op 05 Sep 11 Analyse wordt via mail+nota overgemaakt lokale POC-KwComd-BOC (Prio)

30 Inbrief N + F Ecomob Digitaal/papier POC Kw Analyse Ecomob Result/Kw
15-16Jun 11 Ecomob Digitaal/papier POC Kw 15 Jul-05 Sep 11 Analyse Ecomob Ingave Site FOD Result/Kw 05 Sep-14 Okt 11 POC Kw + KwComd + BOC 15-16 Jun 11: inbriefing N+F aan POC Ecomob/Kw 15 Jul-05 Sep 11: Pers Defensie vult digitaal/papier enquête in POC Ecomob/Kw vult “algemeen gedeelte” Word-versie enquête in en stuurt terug naar Cel Ecomob Mov Ctl Gp Cel Ecomob volgt op(Min. 20% Pers) + analyseert 05 Sep: Cel Ecomob sluit toepassing af voor Kw 05 Sep-14 Okt 11: Cel Ecomob vervolledigt Word-versie enquête per Kw a.d.h.v. resultaten en brengt resultaten in op site FOD Mob&Vervoer(zonder te valideren) Compleet Word-Doc wordt via nota en mail overgemaakt aan KwComd, POC’s Ecomob en BOC’s Wordt voorgelegd aan BOC (2 maanden tijd) Na goedkeuring wordt enquête per Kw gevalideerd op site FOD Mob&Vervoer door Cel Ecomob (VOOR 13(31) Jan 12) BOC Voor 13 Jan 12 Ecomob Validatie

31 11. Eco-mobiliteit Kiezen voor “ duurzame ontwikkeling “
STUDIE  RESULTATEN  GLIJTIJDEN Economisch - core-business - Motivatie Sociaal - personeel - budget Millieu ‘genoeg voor altijd voor iedereen en overal’

32 12. Duurzame ontwikkeling
1. Voorstel VSOA E - working Home – working 1 week van 38 hr over 4 dagen 2. Fiets – Moto Douches Kasten Droogkamer Parking 3. Car – pooling REG A4 : sneeuw & ijzel signalisatie in het Kw ……… A12.1 Glijtijden  defensie betaald voor het gebruik hiervan, zodat de militairen zich kunnen inschrijven

33 12. Duurzame ontwikkeling
4. Bus ( Transformatie ) Vb Helchteren – Brasschaat 5. Navette Station – Eenheid 6. Te voet Gebruik trottoir + weg TE VOET  alles moet zuiver zijn  interventie plg noodweer ( zie REG “ inwendige dienst “ ) À pied  tout doit etre propre  equipe intervention tempête ( voir Reg “ service intern = remplacement de A4 )

34 Vragen ?


Download ppt "Informatiedag POC BOC 01 Jun 11."

Verwante presentaties


Ads door Google