De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sessie 5: Een focus op de socioculturele sector als mogelijke werkgever 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sessie 5: Een focus op de socioculturele sector als mogelijke werkgever 1."— Transcript van de presentatie:

1 Sessie 5: Een focus op de socioculturele sector als mogelijke werkgever 1

2 Inhoud  Sociare: wie en wat?  Socioculturele sector: bundeling van verschillende sectoren en organisaties -> sectorbeeld en organisatiekenmerken  Acties voor (startende) werknemers  Inspirerende praktijkvoorbeelden 2

3 3 Sociare Socioculturele werkgeversfederatie  Info, consulting, vorming, ondersteuning, ondersteuning van netwerking  Belangenbehartiging door o.a. vertegenwoordiging in sociaal overleg (PC 329, 329.01, 329.03), sociale fondsen, Verso, unisoc, BCSPO, VIA, VIVO, Pensioenfonds

4 Sectorbeeld 4  2200 organisaties  23.000 werknemers = 15.000 vte  x-aantal freelancers  x-aantal bestuurders  100.000-en vrijwilligers  100.000-en deelnemers (leden, cursisten, gebruikers, …)

5 Sectorbeeld 5 Leden Sociare per deelsector organ.werkn. sociaal-cultureel werk met volwassenen1722562 beroepsopleiding892373 jeugdwerk1481590 lokale diensteneconomie71637 samenlevingsopbouw571206 ontwikkelingssamenwerking43857 sport73819 minderheden25832 cultuurspreiding73765 musea & erfgoed22301 milieu54696 toerisme12430 media11149 78614.217

6 6  Voorbeelden organisaties: Zie excellijst  Socioculturele medewerker:  Jong, vrouwelijk en hooggeschoold  Veel deeltijdwerk  Meeste organisaties: micro-organisaties Bron: o.a. HIVA onderzoek naar stromen in de sector. Sectorbeeld

7 7

8 8

9 9

10

11

12

13 Vacatures (11.be 2013) administratief medewerker, Animator Speelplein, Basiswerker, Begeleider peterschapsproject Ondernemen 50+, Beroepskracht, coach (jobstudent), communicatie & ICT-medewerker, Coördinator van de vzw kinder- en tienerwerking, coördinerende Hoofdanimator speelpleinen Antwerpen 13

14 diensthoofd (m/v) educatie, Diensthoofd (m/v) Vrije tijd en Onderwijs, Educatief coördinator VFG (m/v), educatief en campagnemedewerker, Educatief medewerker, educatief medewerker (50% - coördinator (50%), educatief medewerker communicatie en pr, Educatief medewerker, jongerenparticipatie en peer support, 14 Vacatures (11.be 2013)

15 Enthousiaste educatieve medewerker gezocht in vakantie-organisatie, Free-lance docent Media, Freelance gediplomeerde yoga-docenten, freelance lesgever, freelance lesgevers creatief, freelance lesgevers culinair, freelance lesgevers kleding, groepstrainer, gezinsbegeleider, hoofdanimator, hoofdmonitor speelplein 15 Vacatures (11.be 2013)

16 Jeugdwerker (M/V), Jeugdwerker met jongeren in armoede, Medewerker cultuureducatieve activiteiten, Medewerker Vrijwilligers & Fondsenwerving, medewerker webcommunicatie, ondersteuner basishulpverlening, pedagogisch stafmedewerker educatie 16 Vacatures (11.be 2013)

17 pleinanimator, projectverantwoordelijke, projectmedewerker ondernemerschap Jeugdhuis, projectmedewerker participatie (4/5de), speelpleincoach Brussel, Speelpleincoördinator, stafmedewerker, Stafmedewerker financiën en gegevensbeheer thuiszorg en kinderopvangvoorzieningen (m/v), stafmedewerker Jeugd & Onderwijs (4/5), 17 Vacatures (11.be 2013)

18 stafmedewerker kwaliteitszorg (m/v), stafmedewerker opleidingstrajecten (m/v), stafmedewerker personeel (m/v), Stafmedewerker samenwerking in de thuiszorg (m/v), stafmedewerker vakanties, stafmedewerker voedselveiligheid kinderopvang (m/v), stafmedewerker vorming thuiszorg en kinderopvang (m/v), steunpuntcoördinator, taalcoach 18 Vacatures (11.be 2013)

19 stafmedewerker kinderrechten en internationaal jeugdbeleid, voltijdse projectmedewerker Jongeren en Creatief Ondernemerschap, vormingswerker vorming in de vrije tijd regio Limburg, wervingsreserve trajectbegeleider, zakelijk medewerker, zomerverantwoordelijke vakantieopvang 19 Vacatures (11.be 2013)

20 Barema’s  Functiegerichte barema’s  Sociocultureel medewerker met inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de functie (cat. 1) (educatief medewerker, vormingswerker enz.): barema B1c, na 6 jaar barema B1b  Functie van universitair niveau*: barema L1 * referentie: als de werkgever een diploma eist van master, of gelijkwaardig door ervaring Let wel: of en welke barema’s van toepassing: afhankelijk van erkenning en/of subsidiëring organisatie

21 Instroomkanalen Top 3 instroomkanalen: 1.Persoonlijke contacten (30%) 2.Via de website van VDAB (24%) 3.Website organisatie of sectorale website (21,5%) 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Andere sectorale vacaturesites  www.sociare.be  www.socius.be www.socius.be  www.11.be www.11.be  http://www.minderhedenforum.be/jobs/ik-zoek-werk  www.sln.be  www.socialeeconomie.be www.socialeeconomie.be

28 28

29 Instroom 29

30 Instroom -------- Uitstroom 30  Jonge werknemers stromen het meest in en het meest uit.  Vaak snel: 35% van de groep die na minder dan een jaar vertrekt is jonger dan 25, 68% jonger dan 35 (hele sector). ― ‘Draaideureffect’: de helft van de 18-25 jarigen vertrok uit de sector omdat het een eerste kans was.

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Uitstroom: kenmerken 36  Groter aandeel is vrijwillig vertrokken: 66%  Aandeel stuk hoger dan in Vlaanderen: 40,5%  Verdient men meer, minder of hetzelfde na vertrek?  voor 73% veranderde het loon, 52% verdiende meer.  Werkt men meer, minder of hetzelfde?  een derde gaat meer werken na vertrek uit de sector.

37 Prioritaire actiedomeinen 37  Vijf prioritaire actiedomeinen vanuit HIVA-onderzoek: 1.Leidinggeven en coachen 2.Afstemming jobinhoud – wensen/verwachtingen van de werknemer 3.Loopbaan- en promotiebeleid 4.Wervings- en retentiebeleid voor jongeren 5.Algemeen (HR) management binnen de organisatie

38 Ondersteuning werknemers  Steunpunten: introducties -> basistrajecten  Bv. www.socius.be, www.ambrassade.bewww.socius.bewww.ambrassade.be  Leidinggevende - personeelszaken: www.sociare.be www.hrwijs.be www.sociare.be www.hrwijs.be  Acties fonds risicogroepen, vormingsfonds lokalediensteneconomie, vivo 38

39 Acties fonds risicogroepen  Startjob  Taalondersteuning voor werknemers  Tussenkomst in opleiding  Succes met je studies  Deeltijds leren/deeltijds werken  Via vorming hogerop  Mentor+ 39

40  een project van: Sociare en vakbonden Coördinatie: fonds risicogroepen  financiële middelen van Minister van Werk Monica De Coninck  150 werkplaatsen voor 2014-2015 (20 instapstages) 40

41  coördinatie fonds risicogroepen (SFSCW): -> aanvraag bij het fonds via aanmeldingsformulier -> voorschotten en afrekening door fonds -> evaluatieformulier aan fonds -> website: www.startjob.be -> deel van website VSPFwww.startjob.be 41

42  fonds risicogroepen = onderdeel VSPF werkt zeer nauw samen met VIVO  Sociare en vakbonden: in beheerscomité van fonds  vragen bij project: info@startjob.beinfo@startjob.be 42

43 43 Startjob  wat is startjob?: kans op werkervaring in socioculturele sector voor 150 werkzoekende jongeren => kennismaking met sector => extra steun aan organisaties => werkervaring opdoen -> een deur naar de arbeidsmarkt jongerenwerkloosheid

44 44 Startjob  Welke jongeren en welke tussenkomst?  Werkzoekend + jonger dan 26 jaar  Per ‘type van jongere’ andere manier van tewerkstelling:  Instapstage  Ibo  Bio  Gewone arbeidsovereenkomst Zie schema

45 45 Startjob Intekenen met aanmeldingsformulieraanmeldingsformulier  Al een kandidaat-jongere? Geef aan op formulier  Nog geen kandidaat-jongere: vacature op www.startjob.be of sectorale vacature-sites www.startjob.be  Aangeven hoe jongere wordt begeleid (oa: interne of externe coach/mentor)  Instrumenten zie www.startjob.bewww.startjob.be  Informeren VA

46 46 Goedkeuring van fonds en al kandidaat-jongere ‘type jonger’ -> hoe inschakelen? IBO of instapstage -> VDAB of Actiris

47 Taalondersteuning voor werknemers  Ontstaan: vaststelling nood aan ondersteuning anderstalige werknemers in Nederlandse taal op werkvloer  Eerst: project met vdab  Vervolgens: taalondersteuners 47

48 Taalondersteuning  Max. 32 uur taalondersteuning op de werkvloer  Gratis voor de werkgever en weinig administratie  Na intake wordt plan opgesteld met aantal uren 48

49 Taalondersteuning  Ook op werksituatie en collega’s:  Nederlands spreken  Aandacht voor anderstalige 49

50 Tussenkomst in opleiding  Opleidingen die werknemers volgen op kosten van werkgever  Werkgever kan voor bepaalde werknemers tussenkomst vragen 50

51 Van organisatiekenmerken naar praktijkvoorbeelden 51

52 52

53 53

54 54

55 Bezieler dmv publicaties en lerende netwerken van talentmanagement waarbij AI (Appreciative Inquiry - waarderend onderzoek) centraal staat “Bedrijven en organisaties zijn onnoemelijk rijke verzamelingen van talent en bezieling. Talent en bezieling, dat is de kracht die medewerkers binnenbrengen in de organisatie waar ze werken. We willen deze kracht van organisaties ontdekken en ontwikkelen, ten voordele van medewerkers, organisatie én samenleving.” www.talent-bezieling.be

56 Werken bij Stebo  voortdurend innoveren en leren  streven naar werk dat zoveel mogelijk aansluit bij talenten en passies  ontwikkelen van sterktes, investeren in onderlinge samenwerking  fier op de verscheidenheid van de groep 56

57 57 Talent, goesting, kansen, innovatie Diversiteit en Empowerment

58 Mensen van de buurt 58 ‘t Lampeke peutertuin kinderwerkingjongerenwerkingbuurthuis

59 Mensen van de buurt 59  4 werkterreinen: peutertuin, kinderwerking, jongerenwerking, buurthuis  Ca. 25 werknemers  Stagiairs sociaal-cultureel werk, orthopedagogie, gezinswetenschappen, criminologie, pedagogie, lerarenopleiding,...  Ca. 100 vrijwilligers

60 Mensen van de buurt 60  Vrijwilligers - profiel: divers qua leeftijd, achtergrond, opleiding, … - duur: divers qua termijnen en frequentie - werkinhoud: divers - motivatie: inzet in samenleving, eerste stappen in sociaal engagement

61 Mensen van de buurt 61  Voorwaarden - minimumduur en -frequentie - proefdagen met evaluatie - instapweekend - volgen van vorming - akkoord verklaren met visie van vzw

62 IN_Z : lokale diensten 62  levenskwaliteit thuis: huishoudhulp, schoonmaakhulp, vervoer, klussen, boodschappen, (nacht)oppas  Aanvullend dienstverleningsaanbod, op maat, gebruikersgericht, laagdrempelig, flexibel  900 wns, waarvan > 800 help(st)ers  Sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden, werk op maat, plaats voor werkzoekenden zonder kans op de klassieke arbeidsmarkt  kwaliteit op het werk  gezinsvriendelijk ondernemen = deel van de corebusiness

63 En vele anderen 63 Deze, bijvoorbeeld, werken met diversiteit:  Zoo: professionele inschakeling van alternatief gestraften  Jeugdhuis Thebe (Maasmechelen): werk maken van werk via sociale vaardigheden (monitorencursussen en persoonlijke ontwikkeling voor maatschappelijk kwetsbare jongeren)  Indymedia: diversiteit als stuwende kracht, tegen racisme en seksisme  Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen: werken met een diversiteit aan ideeën en meningen


Download ppt "Sessie 5: Een focus op de socioculturele sector als mogelijke werkgever 1."

Verwante presentaties


Ads door Google