De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VrijzinnigenHumanistenGelijkgezinden Samenwerking in de IJsseldelta.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VrijzinnigenHumanistenGelijkgezinden Samenwerking in de IJsseldelta."— Transcript van de presentatie:

1 VrijzinnigenHumanistenGelijkgezinden Samenwerking in de IJsseldelta

2 Jannes Bosker (63 jr) Gestopt met werkzaam leven in ICT op 55 jr. Aandacht voor de medemens Hoofdbestuurslid patiëntenvereniging Coördinator Humanitas / Rode Kruis Thuisadministratie Vrijwilliger Natuurmonumenten Bestuurslid/penningmeester VVH-Kampen/NOP lid Vrijmetselaren Humanistisch Verbond Mede-initiator Zinzoekers-IJsseldelta Ik karakteriseer mijzelf als : vrijzinnig humanistisch

3 Status verenigingen  Veelal klein met afnemend ledental  Vergrijzend ledenbestand  Hoofdzakelijk intern gericht  Religieus of niet kerkelijk  Beperkte financiële mogelijkheden  Weinig actieve vrijwilligers  Moeizame invulling bestuursfuncties  Hoofdzaak: (2-) wekelijkse diensten  Eigen website, verder weinig naar buiten tredend  Geen actieve ledenwerving  Geen/weinig contact met gelijkgestemden

4 Gelijkgezinde organisaties

5 Ontstaan Zinzoekers idee

6 Jannes Bosker Marianne Gaastra Wim Postma Rien Ipenburg Rinus van Warven Initiatiefnemers

7 Wat hebben wij gemeen? Ondogmatisch Menswaardig Kritisch Vrijdenkend Vrijheid Verantwoordelijk Tolerant Recht op leven Vooruitstrevend Hedendaags geluk Zingeving Mondig Spiritueel Gevoel voor historie Wij zoeken allen naar de zin van het bestaan

8 Waarin verschillen we ? Symboliek Functie v.d. bijbel Activiteiten Religieuze gevoelens Kijk op de historie Godsgevoel Mensgerichtheid

9 Doelstelling? Verbinden wat ons vereend Ontmoeten – kennis maken – contacten onderhouden Samenwerken, Kennis/ervaring delen, middelen gebruiken Platform voor programma’s en activiteiten Gezamenlijk netwerk Publicatie richting media Verschillen leiden later tot inspiratie

10 Wat deed Zinzoekers-IJsseldelta Werkgroep Zinzoekers 2011 - 2013

11 Zinzoekers tot nu toe 2010 – Verbazing over vele vrijzinnige en humanistische verengingen 2011 – Benaderen alle bestuurders in de regio voor onze plannen 2011 (5-11) – Ontmoetingsdag bestuurders met lezing en boottocht 2012 (17-11) – Ontmoetingsdag individuen “Social Media” 2013 (02-11) – Symposium 2013 “Veelkleurig palet” Wij verzorgden: - Publiciteit via website, brochure, persberichten en flyers - Organiseerden in de werkgroep en verdeelden taken - Enthousiasmeerden kennissen, vrienden en medeleden - Onderhielden gesprekken en stimuleerden contacten - Lieten flink onze brains malen en handjes wapperen

12 2011 Besturen contact Volle kracht vooruit ! Vrijzinnigen hebben, met hun vrijblijvendheid, de kerk al vaarwel gezegd.

13 o Persbericht naar media o Artikelen in Stentor o Vraaggesprek radio Website www.dezinzoekers.nl Logo Brochure Bekendheid

14 2012 belangstellenden contact Workshops “Social Media” -Twitter & Facebook - PR & communicatie -Symbolen & Rituelen -Geschreven woord

15 2013Symposium Symposium “Veelkleurig palet” -Paneldiscussie -Comparitie in groepen -Theater “Op het leven”

16 Hoe gaan we verder in 2014 Beleidsbespreking werkgroep Zinzoekers 01-10-2013

17 Welke hindernissen op ons pad? Eenzame trekker Alleen regionaal Beperkte deelname Tijdsdruk Ad hoc actie Missende organisaties Plaatselijke samenwerking Gebruik kennis & kracht Bekendheid

18 Wat veranderen?  Minder regionaal en meer plaatselijk gericht  Meer gestructureerd samenwerken  Alle groeperingen benaderen  Regionale en plaatselijke publiciteit (schrijvend/sprekend)  Verdeling van taken, kennis en krachten  Voorbereiden in kleinere taakgroepen  Ondersteuning plaatselijke samenwerking  Uitbouwen website als platform extern en intern  Samenstellen hulpmiddelen als draaiboeken en checklists  Verzamelen programma aanbod  Ondersteuning bij leggen contacten

19 Functie werkgroep Richting geven  Richting geven  Beleidsbepalend  Ondersteunend  Ideeën aandragen  Organisatie advies  Binden  Nationale contacten  Hulpmiddelen

20 Beleidstructuur? Voorzitten- wisselend Verslaglegging -Henny v.d. Sligte Financiën-Jannes Bosker Voorzitten- wisselend Verslaglegging -Henny v.d. Sligte Financiën-Jannes Bosker Publiciteit Claas Hamming Website Jannes Bosker Catering Akke Visser Thema Rien Ipenburg Logistiek Jan Auke v.d. Wal Contacten Kampen Rinus van Warven? Contacten Dronten Akke Visser? Contacten Meppel Bert Polak? Contacten Zwolle Rex Ris? Contacten Emmeloord Jannes Bosker? Contacten ……. …………….

21 Contact houden  Home  Agenda  Activiteiten  Nieuws  Aanmelden  Publicaties  Links  Video  Intranet Website ---> E-mailinfo@dezinzoekers.nl Nieuwsbrief

22 Regionaal / plaatselijk? Emmeloord Dronten Meppel Zwolle Kampen

23 Draaiboek activiteiten Waar op letten? Wie uitnodigen? Welke locatie? Doel activiteit? Wie optreden? Hoe publiciteit? Welke media? Welke materialen? Koffie/thee/drankjes? Wat eten? Datum & tijd? Tijdplanning? Evaluatie? Hulpkrachten? Logistiek/vervoer? Welke activiteit? Werken aan succes!

24 Resultaat Contact Kennismaken Gesprek Samenwerking Lezing Film Theater Discussie Muziek Buiten Spel Eten Cursus Meditatie Rituaal Dienst Gesprek

25 Onze richting Van plaatselijke contacten & samenwerking Regionale samenkomsten en evenementen


Download ppt "VrijzinnigenHumanistenGelijkgezinden Samenwerking in de IJsseldelta."

Verwante presentaties


Ads door Google