De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl

2 2BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen 2 Ouderpeiling (OTP) BS Het Grote Voorbeeld te Groningen Resultaten van de oudertevredenheidpeiling 2010

3 Algemene informatie over de school BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen3 Respons: 88% Rapportcijfer: 7.4 Rapportcijfer 2008: 7.0 Oordeel: zeer tevreden

4 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen4 Standaard vragenlijst: Vragenlijst met dezelfde vragen is 1738 keer afgenomen bij 159187 ouders Evaluatiecriteria: Normering: De hoofdonderwerpen waarover vragen worden gesteld Grenspercentages Grenspercentages Benchmarking Benchmarking Onderzoeksopzet Vergelijking met…. Vorige peiling Vorige peiling Alle scholen Alle scholen Zelfde soort scholen Zelfde soort scholen

5 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen5 Rapportage: Samenvatting: 1.Samenvatting 2.Schoolrapport Grafieken en conclusies in geschreven tekst Rapportage Schoolrapport: Links: grenspercentages Rechts: benchmark > naar uitleg onderzoek > naar resultaten

6 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen6 Wat is significant ? Statistische toetsing bij vergelijking van twee scores wordt gebruik gemaakt van toetsing/ p-waarde de p-waarde geeft de kans dat je een –afwijkende- schoolscore vindt, terwijl de waarde van de school toch gelijk is aan die van de referentiegroep een verschil tussen twee rapportcijfers van bv 7.1 en 7.3 zegt op zich niet zoveel dat verschil kan door toeval ontstaan

7 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen7 rood: percentage ontevreden ouders/ verzorgers groen: percentage tevreden ouders/ verzorgers bolletjes: (on)tevredenheidspercentage is beter dan..% ref Grenswaarde standaard 15% Leeswijzer grenswaarden (voorbeeld) > voorbeeld

8 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen8 Spreiding van (on)tevredenheidspercentages in de referentiegroep speelmogelijkheden: tevredenheidspercentage 81% dat is beter dan 69% van de scholen in de referentiegroep

9 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen9 Leeswijzer benchmark (voorbeeld) blauw: scholen in referentiegroep gem: rekenkundig gemiddelde (bereik 1-4) rode stip: gemiddelde van de school resp. subcategorie gele/ blauwe balk: indicatie van de spreiding (Er geldt: hoe meer de antwoorden verschillen, hoe groter de spreiding: de balk wordt langer) P een kleine P een kleine p-waarde : kleine kans dat waarden gelijk zijn (als p klein is er sprake van een significant verschil) donkergrijs gebied: hier liggen 50% resp 90% van de scholen

10 Evaluatiecriteria: Rapportcijfers op onderdelen BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen10 Rubriek20102008 Referentie Schoolgebouw6.5 6.8 Omgeving van de school5.84.96.3 Begeleiding *7.26.87.3 Sfeer *7.06.97.3 Kennisontwikkeling *7.07.3 Persoonlijke ontwikkeling7.16.57.2 Schooltijden7.27.37.6 Schoolregels, rust en orde *7.26.87.1 De leerkracht *8.27.98.0 Contact met de school6.87.27.3

11 Vergelijking met de vorige ouderpeiling op onze school 11BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen 11 Verbeteringen sinds 2008: 1. Omgeving van de school 2. Persoonlijke ontwikkeling 3. Schoolregels, rust en orde

12 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen12 Verbeteringen tov 2008 1.Veiligheid op het plein 2.Opvang bij afwezigheid van de leraar 3.Speelmogelijkheden op het plein 4.Aandacht voor gymnastiek 5.Aandacht voor creatieve vakken 6.Omgang leerkracht met de leerlingen 7.Aandacht voor uitstapjes/excursies 8.Aandacht voor wereldorientatie 9.Extra mogelijkheden goede leerlingen

13 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen13 Verslechteringen tov 2008 1.Opvang na schooltijd 2.Aandacht voor werken met computer 3.Informatievoorziening over het kind 4.Aandacht voor goede prestaties 5.Hygiene en netheid binnen de school 6.Aandacht voor rekenen 7.Informatievoorziening over de school

14 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen14 Successcore van de school

15 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen15 Rapportcijfers van de locaties van de school

16 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen16 Pluspunten Hoofdvestiging 1.Huidige schooltijden (95%) 2.Sfeer in de klas (93%) 3.Aandacht voor gymnastiek (92%) 4.Opvang bij afwezigheid van de leraar (91%) 5.Inzet en motivatie leerkracht (91%) Kritiekpunten Hoofdvestiging 1.Veiligheid op weg naar school (57%) 2.Speelmogelijkheden op het plein (39%) 3.Hygiene en netheid binnen de school (35%) 4.Veiligheid op het plein (26%) 5.Overblijven tussen de middag (18%)

17 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen17 Pluspunten Dependance 1.Huidige schooltijden (98%) 2.Inzet en motivatie leerkracht (95%) 3.Mate waarin leraar naar ouders luistert (93%) 4.Vakbekwaamheid leerkracht (92%) 5.Aandacht voor gymnastiek (90%) Kritiekpunten Dependance 1.Veiligheid op weg naar school (51%) 2.Speelmogelijkheden op het plein (43%) 3.Hygiene en netheid binnen de school (39%) 4.Omgang van de kinderen onderling (28%) 5.Uiterlijk van het gebouw (26%)

18 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen18 Vergelijking onder-bovenbouw 18BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen

19 19 Aandachtspunten onderbouw 1.Veiligheid op weg naar school (59%) 2.Hygiene en netheid binnen de school (36%) 3.Speelmogelijkheden op het plein (36%) 4.Veiligheid op het plein (26%) 5.Overblijven tussen de middag (17%) 6.Duidelijkheid van schoolregels (17%) 7.Aandacht voor werken met computer (15%)

20 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen20 Aandachtspunten bovenbouw 1.Veiligheid op weg naar school (49%) 2.Speelmogelijkheden op het plein (47%) 3.Hygiene en netheid binnen de school (39%) 4.Aandacht voor pestgedrag (28%) 5.Omgang van de kinderen onderling (27%) 6.Begeleiding leerlingen met problemen (26%) 7.Rust en orde in de klas (26%) 8.Uiterlijk van het gebouw (25%) 9.Informatievoorziening over de school (21%) 10.Gelegenheid om met de directie te praten (21%)

21 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen21 Aandachtspunten bovenbouw (vervolg) 11.Informatievoorziening over het kind (20%) 12.Aandacht voor werken met computer (19%) 13.Regels, rust en orde op school (19%) 14.Sfeer in de klas (18%) 15.Sfeer en inrichting schoolgebouw (16%)

22 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen22 Vergelijking met de andere scholen van het bestuur 22BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen Onze school wijkt op geen van de hoofdonderwerpen sterk af van de overige scholen van het bestuur Er zijn geen significantie verschillen tussen de rapportcijfers gevonden

23 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen23 Pluspunten van onze school 1.Huidige schooltijden (96%) 2.Inzet en motivatie leerkracht (93%) 3.Mate waarin leraar naar ouders luistert (91%) 4.Aandacht voor gymnastiek (91%) 5.Opvang bij afwezigheid van de leraar (90%) 6.Vakbekwaamheid leerkracht (89%) 7.Omgang leerkracht met de leerlingen (88%) 8.Sfeer en inrichting schoolgebouw (87%) 9.Sfeer in de klas (86%) 10.Aandacht voor creatieve vakken (86%)

24 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen24 Kritiekpunten op onze school 1.Veiligheid op weg naar school (54%) 2.Speelmogelijkheden op het plein (41%) 3.Hygiene en netheid binnen de school (37%) 4.Aandacht voor pestgedrag (21%) 5.Omgang van de kinderen onderling (20%) 6.Uiterlijk van het gebouw (19%) 7.Veiligheid op het plein (18%) 8.Begeleiding leerlingen met problemen (18%) 9.Rust en orde in de klas (17%) 10.Aandacht voor werken met computer (17%)

25 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen25 Kritiekpunten op onze school (vervolg) 11.Informatievoorziening over de school (17%) 12.Informatievoorziening over het kind (15%) 13.Gelegenheid om met de directie te praten (15%)

26 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen26

27 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen27 wachtwoord: WVY422 www.comparant.nl/vervolgonderzoek vervolgenquête op het internet:

28 Einde Presentatie Oudertevredenheidspeiling voorbeeld van de standaard vragenlijst informatie over BvPO naar analysebank BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen28 Meer informatie? Volg onderstaande hyperlinks (hiervoor is een verbinding met het internet noodzakelijk)


Download ppt "Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google