De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jakobus: In moeilijke tijden overeind blijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jakobus: In moeilijke tijden overeind blijven."— Transcript van de presentatie:

1 Jakobus: In moeilijke tijden overeind blijven

2 De zaligsprekingen Matteüs 5:3-11 Gelukkig wie nederig van hart zijn,
Gelukkig de treurenden, Gelukkig de zachtmoedigen, Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, Gelukkig de barmhartigen, Gelukkig wie zuiver van hart zijn, Gelukkig de vredestichters, Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Jakobus 1:12

3 ‘PEIRASMOS’: verzoeking of beproeving
Passieve zin: het overkomt je, de situatie. Actieve zin: je zoekt het zelf op, probeert het.

4 Hoe gelukkig kun je zijn als je beproefd wordt
Hoe gelukkig kun je zijn als je beproefd wordt? Of is het iets dat je pas na afloop kunt beoordelen als gelukkig? Als je Jakobus zaligspreking aan het rijtje van Jezus’ zaligsprekingen toevoegt, welke houding mag je dan verwachten van iemand die beproefd wordt? Welke houding juist niet? Wat is het verschil tussen een beproeving ondergaan en de verzoeking opzoeken? Welke rol speel je daar dan zelf in? In vers 12 wordt de lauwerkrans (het leven) ons beloofd als beloning voor het doorstaan van de proef. Als er niets beloofd zou worden zou je het dan nog steeds waard vinden om de beproeving te doorstaan? Waarom wel of waarom niet?

5 God stelt niemand aan verleidig bloot … Jakobus 1:13
… en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Matteüs 6:13 God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. 1 Corintiërs 10:13

6 1Timoteüs 6:9 Jakobus 1:15 Is de begeerte bevrucht
Staat bloot aan verleiding Dan baart ze zonde Raakt in een valstrik En is de zonde volgroeid En valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten Dan brengt ze de dood voort Die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan Jakobus 1:15 1Timoteüs 6:9

7 Je geloof versterken … … doe je niet door de verleiding op te zoeken of te creëren.

8 Bij het “Onze Vader” wordt de vraag aan God gesteld om ons niet in verzoeking te leiden (Matteüs 6:13) Wat betekent dit eigenlijk? En welke rol speelt God hierin en welke rol spelen wijzelf hierin? In vers 13 staat dat God niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Hoe moeten we de verzoekingen van Jezus in de woestijn zien (Matteüs 4:1-11)? 1 Corinthiërs 10:13 staat dat God niet toestaat om boven onze krachten beproefd te worden. Betekent het dan dat we nooit kunnen falen in de beproeving? Of probeert de schrijver hier aan te geven dat we niet bang hoeven te zijn voor de beproeving? Kun je een voorbeeld geven uit het echte leven van de opeenvolging die Jakobus geeft in vers 15 of die in 1 Timoteüs 6:9? Is dit een opeenvolging, als die eenmaal gestart is, niet meer te stoppen is?

9 Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven van de Vader van de hemellichten …
… bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.

10 Kun je ook een sterk of standvastig geloof hebben zonder dat het beproefd wordt of is?
Verandert God nooit in alle aspecten? Of zijn er aspecten waarin God wel eens verandert? Gaat God bijvoorbeeld mee met z’n tijd, of eigenlijk onze tijd? Waarin verandert hij wel, en waarin juist niet? Kan het goede ook van een andere bron komen dan God? Waarom wel of waarom niet? En maakt het wat uit?


Download ppt "Jakobus: In moeilijke tijden overeind blijven."

Verwante presentaties


Ads door Google