De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectmanagement BLOK C

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectmanagement BLOK C"— Transcript van de presentatie:

1 Projectmanagement BLOK C
Hoofdstuk 1 en Het project Mensen en projecten Les 1

2 Agenda Regels Planning Hoofdstuk 1

3 Regels Huiswerk niet gemaakt en/of boek niet bij?
Geen toegang tot de les. (je gaat rustig op de gang werken tot het af is en er word een notitie geplaatst bij je presentie.

4 Planning Zie planning welke is uitgedeeld in de les.

5 Opbouw boek PM

6

7 Uitvoeren project

8 Hoofdstuk 1 Het project Soorten werkzaamheden
Voorbeelden van projecten Wat is een project? Van improvisatie via project naar routine Soorten projecten Aandachtspunten projectmatig werken Faseren Doel van faseren Voorbeeld van fasering Wanneer een project? Levenscyclus van een project Projectdoelen moeten SMART zijn

9 Voorbeelden projecten
Bouwen van een brug, gebouw, schip Doen van een marktonderzoek Maken van een computerprogramma Reorganiseren van een bedrijf Invoeren van computerprogramma Inrichten van een groot magazijn Bouwen van een fabriek Het maken van een film Het openen van een nieuw filiaal Het ontwikkelen van een nieuw product

10 Opdracht (in groepen van max 6 pers 15 min)
Schrijf een aantal voorbeelden op van projecten in je eigen organisatie. Geef eveneens een aantal voorbeelden van (grote) “klussen” die geen project zijn Waarom zijn de voorbeelden van 1 wel projecten en die van 2 niet? Welke “eigenschappen” hebben projecten gemeenschappelijk? Presenteer je uitkomst in een korte presentatie van 5 minuten

11 Huiswerk Zie planning.

12 Projectmanagement BLOK C
Hoofdstuk 1 en Het project Mensen en projecten Les 2

13 Agenda Huiswerk controle Hoofdstuk 1

14 Projecteigenschappen
(Duidelijk) éénmalig doel Een project moet worden opgestart Een project heeft een opdrachtgever Meestal multidisciplinair Tijdelijk d.w.z. startdatum en einddatum Eigen (vast) budget Eigen projectorganisatie

15 Soorten werkzaamheden

16 Soorten werkzaamheden
Bij projectmatig werken probeer je routine (via PvA) te brengen in iets wat je voor het eerst doet!

17 Via project naar routine
Door bij een project gebruik te maken van een plan van aanpak breng je een soort routine in projectmatig werken

18 Principes projectmatig werken
Eerst denken, dan doen! Project doordenken van voor naar achter ÈN van achter naar voor. Werken van grof naar fijn: Top-Down werken: Grote lijnen eerst, dan details!

19 Typen projecten 1 Technische projecten 2 Sociale projecten 3 Gemengde projecten Welk type project is het “moeilijkst”? Voorbeelden bouwen brug, aanleg van een spoorlijn, aanleg computernetwerk aanpassen werkprocedures, reorganisatie Automatiseringsprojecten, verhuizing fabriek

20 Klein project

21 Fasering

22 Faseren van een project
Vraag: Waarom wordt fasering toegepast?

23 Wanneer een project? Waarom tegenwoordig veel projecten?
Voordelen projecten? …. Nadelen projecten

24 Levenscyclus project

25 Doelen/opdrachten moeten SMART zijn
Specifiek Meetbaar Aanwijsbaar & Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Met Uitdagend wordt het USMART De levering van onze producten moet worden verbeterd. Ik wil gezonder leven.

26 Stellingen Hoofdstuk 1 Projectmatig werken is een modegrill en zal wel weer overgaan Het schrijven van een plan van aanpak kost veel tijd en kan bij een (klein) project beter achterwege worden gelaten. Als in een project al euro is geïnvesteerd kan men niet meer stoppen. Routinematig werk maakt ongelukkig. Door in een project te werken krijgen de projectleden de gelegenheid zich te ontwikkelen. Het is niet altijd nodig een project te faseren.

27 Projectmanagement BLOK C
Hoofdstuk 1 en Het project Mensen en projecten Les 3 Presentaties hoofdstuk 1

28 Agenda Bespreken vragen 1.1 tot en met 1.18
Presenteren door studenten hoofdstuk 1

29 EINDE LES 3 Huiswerk zie planning

30 Projectmanagement BLOK C
Hoofdstuk 1 en Het project Mensen en projecten Les 4 TOETS HOOFDSTUK 1

31 Toets hoofdstuk 1

32 Projectmanagement BLOK C
Hoofdstuk 1 en Het project Mensen en projecten Les 5 Hoofdstuk 2

33 Hoofdstuk 2 Mensen en projecten
Lijnorganisatie Projectorganisatie Opdrachtgever Gebruikers Projectleider Projectleden Taakgericht en mensgericht leiderschap Werken in een project Teamrollen volgens Belbin Teamafspraken Brainstormen Onderhandelen Besluiten nemen in een project Samenhangende projecten Een project uitbesteden

34 Lijnorganisatie

35 Projectorganisatie

36 Projectorganisatie Stuurgroep Beheersen meerdere projecten
Informatie-uitwisseling Bestaat uit directielid + projectleiders Linking pin Verschillende Projecten in één bedrijf Werkgroep Uitvoering deeltaken Bestaat uit projectleden Samenwerking

37 Het project en omgeving
Stake holders Ext. Opdrachtgever Leveranciers Consultants Klanten Overheid Referentiegroep Projectleider Werkgroepleiders Secretaris Archivaris Projectleden Interne opdrachtgever Afdelingen Andere projecten Directie Moeder organisatie (eigen bedrijf) Projectgroep Buitenwereld Uitwisseling van: - Informatie - Geld - Middelen - Mensen

38 Projectomgeving

39 Teambuilding

40 Tweebazen probleem

41 Belbin groepsrollen Bedrijfsman - uitvoerder - organisator
‘Plant’ - onafhankelijk denker - ‘generator’ - ideeën mens Brononderzoeker - extern gericht - enthousiast Voorzitter - procesbegeleider - coördinator Vormer - prestatiegericht - gedreven Monitor (waarschuwer) - kritisch - analyserend Afmaker/zorgdrager - ordelijk - efficient Groepswerker - sociaal - vriendelijk, mild Specialist

42 Einde les Huiswerk zie planning

43 Projectmanagement BLOK C
Hoofdstuk 1 en Het project Mensen en projecten Les 6

44 Agenda Huiswerkcontrole Afronding hoofdstuk 2

45 Stuurgroep

46 Programma en project

47 Competentie Een competentie is de combinatie van
kennis vaardigheden houding gedrag die nodig is om in een bepaalde beroeps- situatie goed te kunnen functioneren.

48 ‘Competenties’ Projectleider
enthousiast anderen kunnen motiveren het lef hebben zich als leider te gedragen taakgericht kunnen werken goede communicatieve vaardigheden bezitten om kunnen gaan met conflicten hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden (helicopterview) vooruit kunnen denken pro-actief zijn kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld met de opdrachtgever kunnen omgaan met onzekerheden kunnen organiseren en delegeren.

49 Verantwoordelijkheden Projectleider
Onderhandelen met opdrachtgever Zorgen voor juist plan van aanpak (PvA) Bekend maken van PvA bij … Goedkeuring verkrijgen PVA … Voortgang rapporteren aan … Zorgen voor externe communicatie De dagelijkse leiding nemen binnen het team Werkverdeling binnen het projectteam Voorzitten van de projectteamvergaderingen Zorgen voor een goede motivatie binnen projectteam Oplossen van conflicten Projectleden "uit de wind houden" Bewaken van de planning, budget en kwaliteit Voorschrijven hulpmiddelen en technieken

50 Stellingen hoofdstuk 2 Projectleiderschap is een full-time baan.
Projectleiderschap is een vak en niet door iedereen te leren Een projectleider moet verstand hebben van de details van zijn project. Iedereen is geschikt om in een project te werken. Een projectleider moet meer taakgericht zijn dan mensgericht. Een opdrachtgever kan gebaat zijn bij een vaag geformuleerd projectresultaat. Door medewerkers in een project te laten werken creëert je deskundigen.

51 Projectmanagement BLOK C
Hoofdstuk 1 en Het project Mensen en projecten Les 7 Presentaties hoofdstuk 2

52 Agenda Bespreken vragen 2.1 tot en met 2.19 Presentaties hoofdstuk 2
Huiswerk volgende week Einde les

53 Huiswerk Zie planning

54 Projectmanagement BLOK C
Hoofdstuk 1 en Het project Mensen en projecten Les 8 Toets Hoofdstuk 2

55 Projectmanagement BLOK C
Hoofdstuk 1 en Het project Mensen en projecten Les 9 Herkansingen

56 EINDE BLOK


Download ppt "Projectmanagement BLOK C"

Verwante presentaties


Ads door Google