De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overijsselse Bibliotheek Dienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overijsselse Bibliotheek Dienst"— Transcript van de presentatie:

1 Overijsselse Bibliotheek Dienst

2 Rijnbrinkgroep

3 Overijsselse Bibliotheek Dienst

4 OBD Provinciaal netwerkorganisatie die service en diensten verleent aan de bibliotheken in Overijssel en aanverwante instellingen. Zonder winstoogmerk Juridisch werkgever voor het bibliotheekpersoneel van 18 stichtingen.

5 De kern van de zaak Innovatief Klantgericht, transparant en
professioneel Leveren van hoogwaardige producten en diensten Pro-actief personeelsbeleid Verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie De OBD stimuleert innovatie van producten en diensten in samenwerkingsverband OBD is klantgericht, werkt transparant en professioneel en levert hoogwaardige producten en diensten OBD ontwikkelt en benut de kwaliteiten van medewerkers zo optimaal mogelijk. De juiste persoon op de juiste plek OBD legt verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie en vindt dat medewerkers (mede)verantwoordelijk zijn voor de resultaten van hun werk; OBD ondersteunt het Kulturhusconcept, waarbij een combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en (zakelijke) dienstverlening onder één dak worden samengebracht

6 Missie De OBD wil hét innoverende facilitair bedrijf zijn dat werkt voor de openbare bibliotheken en voor verwante instellingen op het terrein van hoogwaardige bedrijfsvoering De OBD wil hét centrum zijn voor de ontwikkeling en de uitvoering van de gezamenlijke backoffice publieksdiensten van de Overijsselse openbare bibliotheken

7 Kerncijfer 2007 1 PBC 25 stichtingen 95 locaties 13 uitleenposten
3 servicepunten 30 bibliobushaltes abonnees

8 Producten en diensten Bibliotheekwerk
I&A: Krakercompetitie, Aladin, PICA-eindgebruikersdiensten, Overijssel Collectie Zij functioneren als back-office voor bibliotheken en andere instellingen mbt tot de functie van vraagbaak. Zij geven inlichtingen over uiteenlopende onderwerpen en verzorgen het landelijk leenverkeer LEez: Zij ondersteunen bibliotheken in hun dienstverlening aan educatieve instellingen vanaf de voorschoolse periode tot en met het voortgezet onderwijs. Zij bieden oa leesbevorderingprojecten, collecties en zoekvaardigheidstrainingen Schoolmediatheek inrichting Zij ondersteunen en adviseren bij het bibliotheekwerk voor ouderen op het gebied van leesstimulering, informatie- en cultuureducatie. Zij leveren project- en wisselcollecties, spelmaterialen en digitale cursussen. Tevens ondersteunen zij leeskringen met speciale leeskringcollecties BKK: Mobiele bibliotheekvoorziening voor wijken of dorpen zonder vaste bibliotheekvestiging P&C: Ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van PR-beleid. Personeel & Organisatie Helder formuleren van de richting waarin uw organisatie zich wil ontwikkelen; uw missie, visie en strategie. Zij vertalen dit in een concreet meerjarenplan en een hieruit voortvloeiend personeels- en organisatieontwikkelingsplan. De consulenten zijn adequate procesbegeleiders en/of inhoudsdeskundigen die ruime ervaring hebben met het hervormen van afdelingen en organisaties Komende jaren kwaliteitszorg voortdurende aandacht van bibliotheekbranche. Voor bibliotheken nieuw vakgebied. Zij doen samen met u de eerste positiebepaling en adviseren over verbeterplannen voor de komende jaren Vraagbaak voor wettelijke regelgeving en alle overige personele zaken. Tevens inzet van tijdelijk personeel verzorgen en ondersteunen bij werkving- en selectie Up-to-date systeem voor het voeren van uw totale personeels- en salarisadministratie Het verzorgen van trainingen op maat o.h.g.v. communicatie, teamontwikkeling, zelfsturing en management. Plus individuele begeleiding door coaching Gecertificeerde mediators opereren onpartijdig en onder absolute geheimhouding bij bemiddeling in arbeidsconflicten Loopbaanadvisering voor een goede afstemming tussen wat een medewerker wil en wat de organisatie vraagt Verzorgen van casemanagement en verzuimbegeleiding om te komen tot een aanvaardbaar verzuim op organisatieniveau Facilitaire Diensten A&C: Zij richten in overleg uw bedrijfsadministratie in en nemen de uitvoering over. Zij zorgen daarbij voor actuele (management)informatie. Tevens stellen zij begrotingen en jaarrekeningen op ICT: Zij bieden een compleet dienstenpakket aan vanaf het opstellen van een automatiseringsplan tot en met de implementatie van de gekozen ICT-oplossingen. Tevens bieden zij alle bouwstenen voor zelfbediening en bouwen en beheren zij websites H&T: Zij zorgen voor de continuïteit van de mediadistributie binnen het Overijsselse netwerk. Daarbij kunnen zij vergader- of cursusruimte verzorgen binnen het OBD-gebouw BMC: Dankzij moderne automatisering en internet is de Overijsselse Centrale Catalogus nu overal en altijd te raadplegen. Zij coördineren de logistiek van de media vanaf bestelling tot en met uitlevering aan bibliotheken Automatisering: opstellen automatiseringsplan, implementatietrajecten Zelfbediening: publieksbalies, personeelsstations, betaalstations, beveiliging, sorteerunit Beheer catalogus: Overijsselse Centrale Catalogus  BICAT

9 Personeel en Organisatie
Personele Zaken P&O beleid Ontwikkeling en Advies

10 Training en opleiding Individuele ontwikkeling Scholing en training
Cursusaanbod Agenda

11 Financiële diensten

12 Automatisering en IT

13 Transport en huisvesting

14 Informatiediensten

15 Mediabeheer

16 Bibliotheekwerk: Onderwijs
- Voorschools, bijv. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen - Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs

17 Bibliotheekwerk: Leeskringen
- Voorschools, bijv. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen - Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs

18 Bibliotheekwerk: Kleine Kernen
- Voorschools, bijv. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen - Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs

19 Bibliotheekwerk: Zorginstellingen
- Voorschools, bijv. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen - Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs

20 De presentatie gaat over drie onderwerpen:
klik 20

21 Onderwerpen Dienstverlening landelijk loket aangepast lezen
Aanvullende dienstverlening bibliotheken Overijssel Uitleg Daisyspeler en -boeken

22 Geschiedenis in vogelvlucht
BLINDENBIBLIOTHEKEN

23 Voor wie is het loket aangepast lezen?
Blinden Slechtzienden Mensen met dyslexie Mensen met afasie Mensen met een motorische beperking (spierziekten, MS, parkinson) Mensen die chronisch ziek zijn (reuma) Mensen die tijdelijk ziek zijn (revalideren)

24 Welke materialen heeft het loket?
Algemene lectuur: 7.000 brailleboeken titels gesproken boeken op Daisy-rom Kranten en tijdschriften: 300 titels in braille, gesproken en digitale vorm Consumentenwerk: Persoonlijk leeswerk wordt op aanvraag omgezet in de gewenste leesvorm Reliëfwerk: Kaarten en plattegronden in tactiele vorm

25 Service Loket aangepast lezen
- Voorschools, bijv. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen - Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs

26 Twee soorten… ‘Gewone’ luisterboeken Daisy cd-rom luisterboeken
cd-speler, en ook in de Daisyspeler één boek bestaat uit meerdere audiocd’s delen uit het boek worden vaak weggelaten Daisy cd-rom luisterboeken daisy-speler één schijfje hele boek ‘van kaft tot kaft’

27 DAISY DAISY is de internationale standaard voor het opnemen van gesproken boeken speciaal voor mensen met een visuele- of andere leeshandicap en wordt wereldwijd toegepast DAISY = Digital Accessible Information System DAISY maakt het mogelijk dat je op het schijfje kan zoeken naar pagina’s, hoofdstukken, etc. Je kunt als het ware bladeren alsof het een gewoon boek is.

28 DAISY-speler Is afgestemd op de doelgroep
Grote knoppen die makkelijk te vinden en bedienen zijn Langzamer en sneller afspelen is mogelijk Harder en zachter ‘bladeren’ – zoeken van bijv. hoofdstukken Een gewoon luisterboek en muziekcd kun je er ook mee afspelen Speler ‘onthoudt’ waar je was als je het apparaat uit doet

29 Hoe kom je er aan? Wat kost een Daisy-speler? Leveranciers:
ongeveer € 400,- Leveranciers: World Wide Vision Optelec Vergoeding via ziektekostenverzekeraar voor mensen met een motorische of visuele handicap

30 Welke materialen heeft de bibliotheek?
Grootletterboeken Luisterboeken Daisy-luisterboeken Daisy-speler te leen

31 Zelf actief teksten kunnen blijven lezen staat hoog in het vaandel
Leren leven met een beperking en leren omgaan met een leeshulpmiddel kost tijd en veel energie DAISY-luisterboeken bieden ontspanning

32 Motto Lezen kan altijd!

33 Overijsselse Bibliotheek Dienst
Vragen?


Download ppt "Overijsselse Bibliotheek Dienst"

Verwante presentaties


Ads door Google