De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Daisy en leeshulpjes Ervaringen in Bree en Heusden-Zolder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Daisy en leeshulpjes Ervaringen in Bree en Heusden-Zolder."— Transcript van de presentatie:

1 Daisy en leeshulpjes Ervaringen in Bree en Heusden-Zolder

2 Bree

3 Doelstellingen  Gebruikers zo lang mogelijk toegang tot lezen en leeservaringen geven.  Breese bibliotheek wil slechts intermediair zijn.

4 Doelgroepen  Senioren  Kinderen en jongeren met dyslexie  Leerlingen secundair onderwijs  Iedere geïnteresseerde gebruiker

5 Projecten  Rondleidingen met als thema leeshulpjes en daisy  Daisyproject  Workshops secundair onderwijs

6 Rondleidingen met als thema leeshulpjes en daisy  Wie:  Seniorenraad  Seniorengroepen  Individuele gebruikers  Gehandicaptenadviesraad  individuele begeleiders

7 Daisyproject Doelstelling Leerkrachten overtuigen om leerlingen daisyboeken te laten lezen wanneer het om de leeservaring gaat. Gaat het echter om het leestechnische dan eenvoudige kinder- en jongerenboeken laten lezen.

8 Daisyproject Wie?  Basisonderwijs  Secundair onderwijs  Ouders en leerkrachten

9 Daisyproject Hoe?  Leeshulpjes getoond  Daisy uitgelegd aan de hand van powerpoint  Spreker over dyslexie bij ouders

10 Workshops secundair onderwijs Doelstelling: Leerlingen laten kennismaken met leeshulpjes en daisy zodat ze deze kennis hebben en kunnen verspreiden.

11 Workshops secundair onderwijs Wie?  Leerlingen uit richtingen humane, sociaaltechnisch, kinderopvoeding,…  Dus alle leerlingen die met mensen werken

12 Workshops secundair onderwijs Hoe?  1 lesuur  Leeshulpjes en daisyboeken tonen  Gekaderd in lessenpakket, in samenspraak met leerkracht.

13 Andere kanalen  Individuele gebruikers  Onderdeel van rondleidingen

14 Individuele gebruikers  Huisartsen  Gebruikers die materialen halen voor senioren  Intermediairs: rusthuizen,

15 Onderdeel van rondleidingen  Verenigingen  Ouders en kleuters  …

16 Resultaten  Daisy wordt niet extra uitgeleend.  Aantal gebruikers hebben leeslatjes, loepen, daisytoestel gekocht,…  Gebruikers en ook niet-gebruikers vragen info omdat ze het gehoord hebben van…  Werk van lange duur We zijn tevreden.

17 Heusden-Zolder

18 Dag Levenslang Leren:  infonamiddag over leeshulpmiddelen en leesproblemen  22 november 2008  In het kader van de Seniorenweek  Promotie van de daisyspeler

19 Wie is uitgenodigd? 1. Professionele hulpverleners: de medewerkers van de dienst Thuiszorg van het OCMW 2. Personeel van het Dagverzorgingscentrum De Brug 3. Animatoren van rusthuizen 4. Ziekenzorgafdelingen 5. De bibliotheekbezoeker

20 Samenwerking, overleg met 1. Thuiszorg 2. Dagcentrum 3. Seniorencentrum De Zandloper

21 Ondersteuning en advies door: 1. Blindenzorg Licht en Liefde; Zicht op cultuur 2. Blindenzorg Licht en Liefde; Blind D Mobiel 3. Blindenzorg Licht en Liefde; Regio Limburg Kuringersteenweg. 4. Kamelego 5. Luisterpuntbibliotheek 6. Kobavision (Leopoldsburg) 7. Integra (firma in Leuven vlakbij Heverlee- station)

22 De organisatie van de dag:  Voormiddaggedeelte (professionelen) in 4 groepen opgesplitst: 2 van 8 à 10 en 2 van 10 à 12  Namiddaggedeelte van 14 tot 17 uur. Met koffie/cake en taart  Alle items kwamen in de voor- en namiddag opnieuw aan bod.

23 Programmapunten  Wat is slechtziendheid?  Wat heeft de bib te bieden?  Toelichting bij de daisyspeler  Bezoek aan de infotafel in de bib  Bezoek aan de Blind D Mobiel

24 Wat is slechtziendheid?  Ervaringsdeskundigen lichten het probleem van slechtziendheid toe en geven tips voor de omgang met slechtzienden.  Demonstratie van hulpmiddelen die het dagelijks leven kunnen vergemakkelijken.

25 Wat heeft de bib te bieden?  Alle materialen van het daisyproject:  Leeshulpmiddelen  daisyspelers

26 Toelichting bij de daisyspeler  Uitleggen van de werking

27 Bezoek aan de infotafel in de bib  Organisaties stellen hulpmiddelen tentoon.  O.a. telefoons, sprekende rekenmachine, aangepaste klok, keukenmaterialen en leesloepen allerhande.

28 Bezoek aan de Blind D Mobiel

29 Partners: KOBA Vision

30 Partners: Integra

31 Evaluatie van deze dag: geslaagd  opzet ok  veel van opgestoken, vooral door bibmedewerkers  Doelgroep: terecht senioren en niet jongeren (hebben andere kanalen o.a. via het onderwijs)  Samenwerking met de partners is noodzakelijk en verrijkend.  Zwak punt: bib is niet toegankelijk voor slechtzienden:pc’s, loepen voor krantenlezers,…

32 Evaluatie van daisyspeler  10 toestellen:  2 via provincie  4 aangekocht om aan rusthuizen te geven  4 van rusthuizen gekregen  Uitleencijfers:  Daisyspeler: 19  Daisyboeken: 78

33 Gematigd positief  Voor jongeren te ouderwets: alternatieven  Rusthuizen: te moeilijk voor de meeste mensen. Mensen wellicht te oud.  Bibliotheek is enkel doorgeefluik naar Luisterpunt.


Download ppt "Daisy en leeshulpjes Ervaringen in Bree en Heusden-Zolder."

Verwante presentaties


Ads door Google