De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL

Verwante presentaties


Presentatie over: "VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL"— Transcript van de presentatie:

1 VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL
Jaarverslag 2013 Ann Van de Cauter 7 juli 2014

2 1. Algemene gegevens 1. VZW KDV De Knuffelboom XL 2. Drie gebouwen
01/01/ erkende en gesubsidieerde plaatsen Op 01/04/ vergunde plaatsen 3 structurele plaatsen specifieke zorg sedert 01/07/2010 2. Drie gebouwen De Vlindertuin: 6u30 tot 23u Het Fabeltjesbos en De Wijze Eik: 7u15 tot 18u30

3

4

5

6

7 Het Knuffelhuisje

8 De leesgrot

9 De snoezelplaneet

10 Buiten Op stap met groot en klein De tuin Het bos De buurt
Om ervoor te zorgen dat ook de allerkleinsten kunnen genieten van de buitenlucht werd een dubbele en vierkoppige buggy en een bus aangekocht.

11

12 We trekken in alle weersomstandigheden naar buiten
We trekken in alle weersomstandigheden naar buiten. Hiervoor werd aangepast materiaal aangekocht zoals regencapes, regenlaarsjes, parapluutjes.

13

14

15 2. Bezettingsgegevens 1. Openingsdagen: 225
2. Nieuw ingeschreven kinderen: 55 33,6 % van de ouders hebben een plaats gekregen in de Knuffelboom voor hun kind. 3. Bezetting Kind en Gezin: 89,90 % Absolute bezetting: 87,87 %

16 Besluit De vooropgestelde 80 % voor Kind en Gezin is bereikt (in kader van de enveloppefinanciering) De vooropgestelde 85 % voor de Raad van Bestuur is bereikt door: 1. ouders hebben opvangplan goed nageleefd 2. slechts een afwezigheidscoëfficiënt van 22% door ziektes en verlof (er is tot 110% ingepland) 3. goede bezetting tijdens de vakantiemaanden

17 3. Gegevens met betrekking tot de kinderen in 2013
1. Voorrangsgroepen Alleenstaande ouders Laag inkomen Sociale en/of pedagogische motivatie Besluit De vooropgestelde doelstelling voor Kind en Gezin (20 %) is bereikt nl. 21,20 %

18 2. Verdeling UZ Gent – Stad Gent
Besluit Plaatsen voor Stad Gent zijn 1,9 % hoger dan vooropgesteld. (66,67 % UZ – 33,33 % Stad Gent, is 1,5% (36,8%) lager in vergelijking met vorig jaar) Door: 1. broers/zussen 2. laatopvang 3. kinderen met een specifieke zorg      Stad Campuswerkenden Totaal 43 79 122 Percentage 35,25% 64,75% 100%

19 3. Overzicht per buurt, wijk en gemeente Besluit 43,44 % van de kinderen wonen in de directe buurt van de opvang (Nieuw Gent, Zwijnaarde en stationsbuurt Zuid; is 9% lager in vergelijking met 2012)

20 4. Verdeling Gentenaar / niet – Gentenaar
Besluit 74,59 % van de gezinnen van de Knuffelboom XL zijn eind december woonachtig in Gent. Dit is ruim 4% meer in vergelijking met 2012.

21 5. Algemeen Ruim 20 % van de kinderen wordt opgevoed in een gezin waar de thuistaal niet het Nederlands is (is vergelijkbaar met 2012) 8,20% van de kinderen wordt opgevoed in een éénoudergezin (daling van 1,80%) 50% van de nieuw gestarte kinderen, heeft reeds een broer of zus in de Knuffelboom. Dit is 10% meer in vergelijking met 2012.

22 4. laat- en vroegopvang

23

24 Besluit Gemiddeld aantal kinderen voor 7u is gelijk gebleven t.o.v. 2012 Gemiddeld aantal kinderen na 18u is gedaald t.o.v. de vorige jaren Lage bezetting vroeg/laat tijdens de vakantiemaanden In het 4de kwartaal is er een stijging van de laatopvang

25 2. Gebruikers laatopvang
Besluit 69,57 % zijn gebruikers van UZ Gent (stijging van 7,31% t.o.v. 2012) 30,43 % zijn gebruikers van Stad Gent

26 Gebruikers Stad Gent Besluit
28,57 % zijn ouders in avondonderwijs (is 12% minder t.o.v. 2012)

27 Gebruikers UZ Gent Besluit
46,88 % zijn kinderen van ouders die verpleegkundigen of paramedici zijn. Dit is 4% hoger dan vorig jaar.

28 3. Kindaanwezigheid Het aantal kindaanwezigheden op jaarbasis blijft dalen in vergelijking met vorige jaren De drukste dagen zijn dinsdag en donderdag. Het gebruik van avondopvang is hoger door de campuswerkenden De meeste kinderen gaan naar huis tussen 19u en 20u30

29 5. Subsidiegegevens Kind en Gezin
Enveloppefinanciering Totale subsidie ,42 €

30 Besluit enveloppefinanciering Er is een stijging van de inkomsten in vergelijking met 2012 door een hogere bezetting ( + 89% ipv 84% => + 5%)

31 2. Ouderbijdragen Vanaf 01/10/2013 minimale bijdragen: € 1,56 maximale bijdragen: € 27,71 Gemiddeld 2013: € 15,10 (2012: € 14,40)

32 6. Personeelssituatie Algemeen
Het personeel van de Knuffelboom heeft een uitgesproken vrouwelijke samenstelling (3% mannelijk personeel). Eind december waren 34 personeelsleden actief aan het werk in onze opvang. Er zijn 5 medewerkers met een migratieachtergrond (14,7%) De gemiddelde leeftijd is 34 jaar. 11,76% van de medewerkers zijn ouder dan 50 jaar.

33 2. Dienststaat Besluit Voltijds Deeltijds 35,29 % 64,70 %
De tendens van deeltijds werken is ook duidelijk merkbaar in de personeelsequipe van de Knuffelboom. Dit vraagt als verantwoordelijke meer inspanningen om op een adequate wijze te communiceren naar de medewerker. Tevens heeft dit een invloed op de draagkracht van de voltijdse medewerkers aangezien het merendeel van de 50%-functies niet dagelijks aanwezig zijn (de medewerkers werken 10 dagen van 8u op 4 weken). Bij de deeltijdse prestaties betreft het voornamelijk 50% functies. Voltijds Deeltijds 35,29 % 64,70 %

34 3. Inzet personeel Per werkjaar kan 27,9 VTQ personeel worden ingezet; 25,9 als vast kader & 2 VTQ als vervanging bij langdurige afwezigheid (is bepaald door de Raad van Bestuur). In 2013 waren 3 medewerkers afwezig omwille van zwangerschap en 5 medewerkers afwezig wegens langdurige ziekte of een medische ingreep. (totaal van 1,46 VTQ; dit is ruim 1 VTQ minder in vergelijking met 2012)

35 4. Vormingen Alle medewerkers hebben vormingen gevolgd:
Verplichte vormingen: brandblussen, evacuatie, realessen en HACCP Pedagogische vormingen (opvolging voorlezen en vertellen, kiddodag, studiedag rond diversiteit) Vormingen ter bevordering van de samenwerking (teamdag: kookworkshop + stadswandeling)

36 5. Overlegstructuren In de Knuffelboom is een duidelijke vergaderstructuur & -cultuur aanwezig Doelstelling: Inspraak van de medewerker: kunnen zelf agendapunten aanbrengen en agenda wordt vooraf bezorgd Organiseren tijdens de werkuren met respect voor arbeidstijden en pauzes Zorgen dat zo weinig mogelijk meeruren worden gecreëerd

37 Interne overlegstructuren
Personeelsmeeting Modulemeeting Teammeeting / kindbespreking / Zig-Zagmeeting / vlinderoverleg Feestcomité Veiligheidsmeeting Logistieke meeting & overleg met externe poetsfirma Stafmeeting Meeting met beheer, departementshoofd & sectoroverleg Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

38 Externe overlegstructuren
Overleg met Stad Gent: Selectie kinderen (maandelijks) LOK Intervisie Zig-Zag: Intern met verantwoordelijken & Annelies Roelandt (VCOK) Extern met medewerkers van Stad Gent en PBD (Joke Van Belle) Overleg met buurt (Nieuw-Gent) Overleg in kader van kinderen met specifieke zorg

39 6. Klachten medewerkers (4)
Infrastructurele klachten (veiligheid: vreemd voorwerp in de zandbak) Personeelsbeleid (oncorrecte verloning, schending van de privacy) 7. Opvolging tevredenheidsmeting personeel Functioneringsgesprekken zijn gevoerd met alle medewerkers Deelname aan infosessies georganiseerd door de Directie Deelname aan intervisies

40 7. Ouders Tevredenheidsonderzoek rond eerste ervaringen in de opvang (3 maanden na start) 71,11 % vulden de enquête in (20% minder in vergelijking met 2012) Goede resultaten (o.a. pedagogisch project, werken op maat van elk kind, aangepaste infrastructuur en professionele medewerkers) Ontwikkelingskansen: Teveel deeltijdse uurroosters bij de medewerkers Klantgericht werken Communicatiestoornis tussen vroeg- en dagopvang (info overdracht)

41 2. Tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek
59% vulden deze enquête in Goede resultaten: Kind wordt als een volwaardig individu beschouwd Ruim aanbod van spelmateriaal Pedagogische meerwaarde door extra vlinderfunctie Ontwikkelingskansen: Stabiliteit in de personeelsequipe (veel afwezigheden door ziektes en zwangerschappen) Communicatieve vaardigheden van de medewerkers Aandacht voor verlies aan info door personeelswissels

42 3. Klachten ouders (6) Infrastructureel (parking, mobiliteit)
Pedagogisch (overdracht laatopvang en misverstand in kader van ziekte van een kind)

43 8. Kinderen Pedagogisch concept en begeleiding van de kinderen: Zig-Zag In het kader van het optimaliseren van welbevinden en betrokkenheid van de kinderen en zorgen voor kwaliteitsverbetering, gebruiken we als referentiekader de methodiek en visie van Reggio Emilia (Loris Malaguzzi) & de decetprincipes van diversiteit. Decetprincipes: Iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij hoort Iedereen wordt gestimuleerd om alle aspecten van zijn/haar identiteit te ontwikkelen Iedereen kan van elkaar leren, over culturele en andere grenzen heen Iedereen kan participeren als actieve burger Iedereen gaat bewust om met vooroordelen via open communicatie en leergierigheid Iedereen werkt samen om institutionele vormen van vooroordelen en discriminatie te bestrijden

44 De belangrijkste principes van Reggio zijn:
het sterke competente kind De 100 talen van kinderen De 3 pedagogen (kinderen, volwassenen en omgeving) De 4 participanten (kinderen, ouders, medewerkers, buurt & externen) De pedagogiek van ‘kijken, luisteren & inspelen’ (pedagogische cirkel) Tevens zijn innovatie, hechting & geborgenheid een belangrijke waarde in de Knuffelboom.

45 Zig-Zag legt de nadruk op ‘de begeleidersstijl’: de nieuwsgierige begeleiders die reflecteren & leren over hun eigen pedagogisch handelen (met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen). Op deze wijze worden medewerkers versterkt in de uitvoering van hun beroepsactiviteit. Doelstelling: realiseren van een zo optimaal mogelijk klimaat voor kinderen en ouders

46 Medewerking aan het boek ‘Documenteren voor jonge kinderen’:
VCOK en VBJK: vertaling van een Italiaans boek over pedagogisch documenteren De Knuffelboom XL is één van de geportretteerde kinderdagverblijven in het boek Dit boek wordt gebruikt als leerstof in de opleiding ‘bachelor pedagogie van het jonge kind’

47 2. Opvang kinderen met specifieke zorg
In 2013: opvang van 9 kinderen met specifieke zorg Kindaanwezigheden Besluit Voor 2013 hebben we de doelstelling behaald voor Kind en Gezin (verwachting 60 %) Ruim 144 kindaanwezigheden meer in vergelijking met (verschil van 18%) Totaal Openingsdagen % 710 225 105,19 %

48 3. Ongevallen in de opvang In 2013: 4 valaccidenten (daling van ruim 30%)

49 9. Infrastructuur Acties zijn / zullen ondernomen worden: Algemeen:
Afspraken rond het strooien bij gladde wegen in de winterperiode; Een risico-analyse van de speelpleintjes werd uitgevoerd door de firma Vincotte op 12/06/2013. Ten aanzien van het samenwerken met interimmedewerkers wordt een basislijst van afspraken rond veiligheid overlopen bij de start van een nieuwe uitzendkracht. Bergruimte: Zoals reeds gemeld in vorige jaarverslagen blijft er een tekort aan algemene bergruimte. Nieuwbouw: Plaatsen nieuwe achterdeuren in de Wijze Eik en de Vlindertuin; Vervangen van gebarsten ramen in de veranda; Plaatsen van een nieuwe veilige toegangspoort; Voorzien van pc-aansluitingen in de leefruimtes.

50 10. Besluit 1. Sterktes: Zig-Zag zorgt ervoor dat:
de pedagogische praktijk zichtbaar en bespreek wordt gemaakt aan de hand van de methodiek pedagogisch documenteren er continu reflectie is door medewerkers over pedagogisch handelen (doelstelling: kwaliteitsverbetering, welbevinden en betrokkenheid van de kinderen verhogen) de ouderwerking wordt geoptimaliseerd. (ouders = gelijkwaardige partners)

51 2. Goede samenwerking met diensten van Stad Gent (algemeen, Zig-Zag, in functie van selecties van kinderen & Centrum voor Inclusieve Opvang) Goede samenwerking met de buurtdiensten. Goede samenwerking met interne diensten UZ Gent (o.a. tuindienst, catering,…) 3. Ondersteuning algemeen en financieel door het bestuur van de VZW wordt door alle betrokkenen zeer geapprecieerd. 4. Gedreven en enthousiaste medewerkers

52 2. Uitdagingen & spanningsvelden
1. Algemeen Stabiel houden van de vooropgestelde bezetting (85 %) Laatopvang is een meerwaarde voor de ouders; niet altijd evident voor de medewerkers (combinatie werk & gezin) Communicatie en digitalisering voor alle medewerkers 2. Personeelsbeleid Zorgen voor continuïteit in de groepen (moeilijk door zwangerschappen, ziektes, verlof, medische ingrepen en aanvragen deeltijdse tewerkstelling) Optimaliseren personeelsinzet (decreet) 3. Kwaliteitszorg Implementatie van het nieuwe decreet en het herschrijven van het nieuwe kwaliteitshandboek Implementatie van de risicoanalyse Steeds voorbereid zijn op flitsinspecties Financiële leefbaarheid onderzoeken van de erkende kinderopvang in kader van het nieuwe decreet voor de komende jaren.


Download ppt "VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL"

Verwante presentaties


Ads door Google