De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning 19.00u: Onthaal met broodjes Vanaf 19.30u: Start seminarie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning 19.00u: Onthaal met broodjes Vanaf 19.30u: Start seminarie"— Transcript van de presentatie:

1 Planning 19.00u: Onthaal met broodjes Vanaf 19.30u: Start seminarie
Tussendoor: korte pauze Achteraf: Mogelijkheid tot vragen stellen

2 Seminarie ‘Check in at work’
29 september 2014 Accountantskantoor Gorris BVBA

3 Inhoudstafel Wat is Check in at work? Aangifte van werken
Welke werven moeten gemeld worden? Welke personen moeten geregistreerd worden? Vanaf wanneer en tot wanneer moet er geregistreerd worden?

4 Inhoudstafel Verantwoordelijkheid bij niet-registratie Sancties
4 manieren om te registreren Gateway De Onlinedienst De mobiele onlinedienst De webservice Construbadge

5 Check in at work

6 Wat is ‘Check in at work’?
Check in at work is een online dienst voor de aanwezigheidsregistratie van mensen die werken in onroerende staat uitvoeren. Deze registratie is verplicht voor alle werven met een totale waarde van meer dan € Het is een aanvulling op het bestaande ‘aangifte van werken’ (vroegere werfmelding)

7 Ter herinnering: aangifte van werken (art. 30 bis)
Tot begin 2014: bedrag groter dan € excl. BTW of één enkele onderaannemer Alleen kijken naar eigen factuur en eigen onderaannemers Niet verantwoordelijk voor onderaannemers van onderaannemers Geen personeel melden

8 Wijziging: aangifte van werken (art.30 bis)
In 2014 bedrag en aantal aannemers veranderd: > €30.000 Altijd melden €5.000-€30.000 Melding vanaf 1 onderaannemer <€5.000 Melding vanaf 2 onderaannemers

9 Wijziging: aangifte van werken (art.30 bis)
Sinds 2014 moet ook interimpersoneel gemeld worden. Interimkantoor is onderaannemer

10 Aangifte van werken (art. 30bis)
Een werf moet eerst aangemaakt worden via de aangifte van werken, vooraleer personen op deze werf kunnen geregistreerd worden via Check in at work

11 Check in at work Wanneer moet er een elektronische registratie gebeuren? Werken in onroerende staat Werf > €

12 1. Werken in onroerende staat
Alle werken in onroerende staat die uitgevoerd worden Enkele voorbeelden: Metsel-en betonwerken Dakwerken Installatie en onderhoud van centrale verwarming Schoonmaak-en onderhoudswerken Elektriciteitswerken Leggen van kabels Plaatsen van metaalconstructies

13 Werken in onroerende staat
Registratieplicht is dus niet beperkt tot de sector van het bouwbedrijf (PC 124), maar ook metaalconstructies (PC 111), elektriciens (PC ), schoonmaak (PC 121),… Hoeft geen nieuwbouw te zijn

14 2. Werf > € Wat als de waarde oorspronkelijk lager geschat was? Beginnen registreren vanaf dat de totale waarde van de uitgevoerde werken hoger is dan €

15 2. Werf > €800.000 Hoe kan ik dit weten? Contact met de bouwheer
De RSZ stuurt een brief uit naar alle tussenkomende partijen (referte CAWON)

16 Welke personen moeten geregistreerd worden?
Moeten geregistreerd worden als ze effectief werken uitvoeren op de werf: De werkgevers De werknemers De buitenlandse werknemers (via hun Limosa- meldingsbewijs) Zelfstandigen Uitzendkrachten Personen die alleen materialen komen leveren moeten niet geregistreerd worden

17 Welke personen moeten geregistreerd worden?
Moeten steeds geregistreerd worden: De bouwdirectie belast met het ontwerp De bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering De coördinator veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk De coördinator veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk.

18 Welke personen moeten geregistreerd worden?
Arbeiders Ja Zelfstandigen Actieve vennoten Ja, als ze onroerende activiteiten uitoefenen. Veiligheidscoördinatoren

19 Welke personen moeten geregistreerd worden?
Personen die aan de werfvergaderingen deelnemen, voor zover zij geen enkele werkzaamheid in onroerende staat uitvoeren en ze geen bouwdirectie of veiligheidscoördinator zijn (cf. wetgeving tewerkstelling) Nee Preventieadviseurs van de onderneming, van één van de ondernemingen op de werf of van CNAC-NAVB Nee, voor zover ze niet vallen onder de definitie van veiligheidscoördinator Controleurs en inspecteurs van installaties Studiebureaus (stabiliteit of speciale technieken) Personen die instaan voor de EPB (energieprestaties van het gebouw) en die daarvoor de werf moeten bezoeken Opzichter/ploegbaas Leidt de ploeg arbeiders Controleert de vooruitgang van de werken Nee, als hij geen werken in onroerende staat uitvoert

20 Welke personen moeten geregistreerd worden?
Werfleider Nee, als hij geen werken in onroerende staat uitvoert Projectleider die de werf bezoekt Nee, als hij geen werken in onroerende staat uitvoert. Architect, als hij handelt als bouwdirectie belast met het ontwerp of met de controle op uitvoering Ja Personeel in de werkplaats van de onderneming (atelier) Nee Personeel op de zetel van de vennootschap Administratief medewerker Vakbondsvertegenwoordiger in het kader van zijn opdracht Occasionele bezoekers a. Die behoren tot een aanwezige onderneming (vb. directie, koper, kwaliteitsverantwoordelijke,…) Nee, als ze geen enkele onroerende activiteit uitoefenen

21 Welke personen moeten geregistreerd worden?
b. Die niet behoren tot een aanwezige onderneming (verzekeraar, expert, commercieel verantwoordelijke, technicus die de werf bezoekt om een offerte af te geven voor werk in onderaanneming of levering) c. De klant (opdrachtgever Nee, als ze geen enkele onroerende activiteit uitoefenen. Nee, voor zover de klant en de aangevende aannemer niet dezelfde werkgever zijn. Leveranciers Die behoren tot een aanwezige onderaanneming (vb. de chauffeur van de vrachtwagen waarmee goederen geleverd worden) Die niet behoren tot een aanwezige onderneming (bijvoorbeeld de chauffeur van een vrachtwagen van een leverancier van een onderneming of de chauffeur van een pakjesdienst Nee, voor zover het enkel om levering gaat. Nee

22 Welke personen moeten geregistreerd worden?
Bijzondere beroepsgroepen Voor de werfinstallatie: monteurs van torenkraan, personeel dat de bureaucontainers installeert,… Chauffeurs van de betonmixers Operator van de betonpomp d. Personeelslid van een leverancier (vb. van geprefabriceerde balkons in beton) die onder waarborg schade aan een balkon komt herstellen. De leverancier heeft geen onderaannemingsovereenkomst, maar wel een leveringsovereenkomst afgesloten. Hij heeft zich niet bij de RSZ gemeld via de Aangifte van werken en hij heeft deze prestatie (onder waarborg) waarschijnlijk niet gefactureerd. Nee Nee, voor zover het enkel op levering gaat. (Zie ook de definitie van ‘werken in onroerende staat’ voor de Aangifte van werken.) Ja Nee, als het werk uitgevoerd wordt na de voorlopige oplevering. De opdrachtgever neemt het goed in bezit.

23 Welke personen moeten geregistreerd worden?
Interimwerkers Ja Stagiair (die werken in onroerende staat uitvoert) (Niet bezoldigde) leerlingen-stagiairs Student die observeert Nee Student die werken in onroerende staat uitvoert Grensarbeider Hij is door een Belgische onderneming tewerkgesteld Hij is opgenomen in het personeelsbestand van de onderneming Ja, als hij werken in onroerende staat uitvoert. Ja, als hij werken in onroerende staat uivoert. Buitenlandse leerlingen-stagiairs Nee. Zij hebben geen Limosanummer en zijn dus niet identificeerbaar. Werfmanagement (beheerders, bedieners van machines, technici, eventueel administratief personeel) dat de hele tijd (of zeer dikwijls) op de werf aanwezig is. Iedereen die onroerende activiteiten uitoefent, moet geregistreerd worden. Dus: - de werfleider wel, als hij werken in onroerende staat uitvoert; - administratief personeel niet.

24 Welke personen moeten geregistreerd worden?
Bestuurder van de bestelwagen die de arbeiders naar de werf brengt. Nee Arbeiders die zich in de bestelwagen bevinden, maar niet beginnen te werken omdat het regent.

25 Wanneer moet de registratie gebeuren?
Vóór deze persoon aan het werk gaat Moet dagelijks gebeuren Voor verschillende dagen gelijktijdig momenteel nog beperkt (zou eind september uitgebreid worden)

26 Einde registratie Tot wanneer moet geregistreerd worden?
Einde van de dag: er dient niet ‘uitgecheckt’ te worden Tot de laatste dag dat er personen van jouw éénmanszaak of vennootschap werken uitvoeren. Tot de voorlopige oplevering. Het PV van voorlopige oplevering geldt als bewijs.

27 Wie is verantwoordelijk voor de registratie?
Elke persoon is verantwoordelijk voor zijn eigen registratie De hoofdaannemer is de eindverantwoordelijke die erop zal moeten toezien dat alle aannemers en onderaannemers de plicht tot registratie respecteren.

28 Wat zijn de sancties bij niet-registratie?
Niet-registratie van een onderaannemer? Boete voor zowel onderaannemer als bouwheer! RSZ raadt bouwheer aan om verplichting tot registratie vast te leggen in contract met onderaannemers. Afwachten rechtspraak

29 Wie is verantwoordelijk voor de registratie?
Bouwheer kan registratie zelf organiseren op de werf. Alle onderaannemers kunnen dan van dit systeem gebruik maken. Ook de werknemers moeten instaan voor hun registratie. Het arbeidsreglement kan best aangepast worden.

30 Wat zijn de sancties bij niet-registratie?
De werknemer/zelfstandige die de registratieplicht niet naleeft riskeert een administratieve geldboete van €60 tot €600. De werkgever die de registratieplicht niet naleeft riskeert een administratieve geldboete van €300 tot €3.000 of een strafrechtelijke geldboete van €600 tot €6.000 x het aantal personen in overtreding. De bouwdirectie belast met de uitvoering en de (onder)aannemers die de bepalingen niet naleven riskeert een administratieve geldboete van €300 tot €3.000 of een strafrechtelijke geldboete van €600 tot €6.000 x het aantal personen in overtreding.

31 Hoe kan er geregistreerd worden?
Werf moet eerst bij ‘Aangifte van werken’ worden aangemaakt

32 Hoe kan er geregistreerd worden?
4 manieren: De gateway De onlinedienst De mobiele onlinedienst De webservice

33 1. De Gateway Computer op de werkplaats
Elke arbeider die de werf betreedt, registreert zich op de computer ter plaatse via zijn/haar paspoort of Limosanummer.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 1. De Gateway Wat hebt u nodig? PC op de werkplaats Internetverbinding

48 1. De Gateway Kan ter beschikking worden gesteld door de bouwheer zodat alle andere partijen hier ook gebruik van kunnen maken. Registratie moet voor elke werf en voor elke dag opnieuw gebeuren.

49 1. De Gateway Voordelen? Nadelen?
Gemakkelijk wanneer de bouwheer dit ter beschikking stelt Nadelen? Kostprijs voor verschillende pc’s met internetverbinding op verschillende werven

50 2. De onlinedienst Via een pc op kantoor Meerdere werknemers
Meerdere werkdagen Consultatie mogelijk

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 2. De onlinedienst Wat heeft u nodig? PC met internetverbinding

62 2. De onlinedienst Voordelen? Nadelen? Geen extra kosten
Meerdere personen tegelijk registeren Meerdere dagen tegelijk registreren Goede oplossing voor bedrijven met geen of enkele werknemers Nadelen? Correctie vanop kantoor bij ziekte, vakantie,… van een persoon

63 3. De mobiele onlinedienst
Registreren via smartphone Werkt net hetzelfde als de onlinedienst.

64 3. De mobiele onlinedienst
Gebruikersnaam dient op voorhand aangevraagd te worden (Rijksregisternummer is niet voldoende) De RSZ bezorgt een affiche met een QR-code op.

65 3. De mobiele onlinedienst
Wat heeft u nodig? Smartphone (IOS, Android, Windows,…) met werkende internetverbinding (wifi,4G)

66 3. De mobiele onlinedienst
Voordelen? Registratie van eender waar Meerdere personen Meerdere dagen Nadelen? Bezit van smartphone?

67 4. De webservice Specifieke software aangeboden door softwareleveranciers voor registratie. Vb: Track and trace Badge Planningsinstrumenten

68 4. De webservice Voordelen? Nadelen?
Gemakkelijk voor bestaande gebruikers App Goede oplossing voor bedrijven met veel personeel en verschillende werven Nadelen? Kostprijs Hierdoor alleen aan te raden voor bedrijven met veel personeel en verschillende werven.

69 Controle Hoe kan de werknemer nagaan of hij geregistreerd is?
Als hij via zijn smartphone heeft geregistreerd, krijgt hij een ontvangstnummer Hij logt zich in op , waar hij alle registratiegegevens kan raadplegen.

70 Construbadge

71 Hier foto van badge plaatsen

72 Wie moet deze badge dragen?
Moet verplicht gedragen worden door: Arbeiders Bouwbedrijf (PC 124) Op Belgische werf Zowel door Belgen als buitenlanders

73 Wie moet deze badge niet dragen?
Bedienden Andere paritaire comités Zelfstandigen, zaakvoerders, vennoten

74 Hoe geraak ik aan deze badge?
Wordt automatisch verstuurd door RSZ naar thuisadres werknemer (indien adres onbekend: naar werkgever) Werknemer of werkgever moet dit niet aanvragen

75 Welke personen krijgen dit toegestuurd?
Alle personen (die de badge dienen te dragen) waarvoor een DMFA-aangifte in het eerste kwartaal werd ingediend. Nieuwe DIMONA-, DMFA- of Limosa- meldingen.

76 Contact opnemen met RSZ
Badge verloren of beschadigd Langdurig ongeschikten (>1 jaar) Gepensioneerden Opladen foto Overzicht badges Opvolging badges

77 Contact opnemen met RSZ

78 Link met checkinatwork
Softwarebedrijven bieden mogelijkheid tot registratie aan via Construbadge

79 Dank u voor uw aandacht Zijn er nog vragen?


Download ppt "Planning 19.00u: Onthaal met broodjes Vanaf 19.30u: Start seminarie"

Verwante presentaties


Ads door Google