De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 19.00u: Onthaal met broodjes  Vanaf 19.30u: Start seminarie  Tussendoor: korte pauze  Achteraf: Mogelijkheid tot vragen stellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: " 19.00u: Onthaal met broodjes  Vanaf 19.30u: Start seminarie  Tussendoor: korte pauze  Achteraf: Mogelijkheid tot vragen stellen."— Transcript van de presentatie:

1  19.00u: Onthaal met broodjes  Vanaf 19.30u: Start seminarie  Tussendoor: korte pauze  Achteraf: Mogelijkheid tot vragen stellen

2 29 september 2014 Accountantskantoor Gorris BVBA

3  Wat is Check in at work?  Aangifte van werken  Welke werven moeten gemeld worden?  Welke personen moeten geregistreerd worden?  Vanaf wanneer en tot wanneer moet er geregistreerd worden?

4  Verantwoordelijkheid bij niet-registratie  Sancties  4 manieren om te registreren ◦ Gateway ◦ De Onlinedienst ◦ De mobiele onlinedienst ◦ De webservice  Construbadge

5

6  Check in at work is een online dienst voor de aanwezigheidsregistratie van mensen die werken in onroerende staat uitvoeren.  Deze registratie is verplicht voor alle werven met een totale waarde van meer dan € 800 000.  Het is een aanvulling op het bestaande ‘aangifte van werken’ (vroegere werfmelding)

7  Tot begin 2014: bedrag groter dan € 25 000 excl. BTW of één enkele onderaannemer  Alleen kijken naar eigen factuur en eigen onderaannemers  Niet verantwoordelijk voor onderaannemers van onderaannemers  Geen personeel melden

8  In 2014 bedrag en aantal aannemers veranderd: > €30.000Altijd melden €5.000-€30.000Melding vanaf 1 onderaannemer <€5.000Melding vanaf 2 onderaannemers

9  Sinds 2014 moet ook interimpersoneel gemeld worden. ◦ Interimkantoor is onderaannemer

10  Een werf moet eerst aangemaakt worden via de aangifte van werken, vooraleer personen op deze werf kunnen geregistreerd worden via Check in at work

11  Wanneer moet er een elektronische registratie gebeuren? 1. Werken in onroerende staat 2. Werf > €800.000

12  Alle werken in onroerende staat die uitgevoerd worden  Enkele voorbeelden: Metsel-en betonwerken Dakwerken Installatie en onderhoud van centrale verwarming Schoonmaak-en onderhoudswerken Elektriciteitswerken Leggen van kabels Plaatsen van metaalconstructies …

13  Registratieplicht is dus niet beperkt tot de sector van het bouwbedrijf (PC 124), maar ook metaalconstructies (PC 111), elektriciens (PC 149.01), schoonmaak (PC 121),…  Hoeft geen nieuwbouw te zijn

14  Wat als de waarde oorspronkelijk lager geschat was?  Beginnen registreren vanaf dat de totale waarde van de uitgevoerde werken hoger is dan €800.000

15  Hoe kan ik dit weten? ◦ Contact met de bouwheer ◦ De RSZ stuurt een brief uit naar alle tussenkomende partijen (referte CAWON)

16  Moeten geregistreerd worden als ze effectief werken uitvoeren op de werf: De werkgevers De werknemers De buitenlandse werknemers (via hun Limosa- meldingsbewijs) Zelfstandigen Uitzendkrachten  Personen die alleen materialen komen leveren moeten niet geregistreerd worden

17  Moeten steeds geregistreerd worden: De bouwdirectie belast met het ontwerp De bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering De coördinator veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk De coördinator veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk.

18 ArbeidersJa ZelfstandigenJa Actieve vennotenJa, als ze onroerende activiteiten uitoefenen. VeiligheidscoördinatorenJa

19 Personen die aan de werfvergaderingen deelnemen, voor zover zij geen enkele werkzaamheid in onroerende staat uitvoeren en ze geen bouwdirectie of veiligheidscoördinator zijn (cf. wetgeving tewerkstelling) Nee Preventieadviseurs van de onderneming, van één van de ondernemingen op de werf of van CNAC-NAVB Nee, voor zover ze niet vallen onder de definitie van veiligheidscoördinator Controleurs en inspecteurs van installatiesNee Studiebureaus (stabiliteit of speciale technieken) Nee Personen die instaan voor de EPB (energieprestaties van het gebouw) en die daarvoor de werf moeten bezoeken Nee Opzichter/ploegbaas Leidt de ploeg arbeiders Controleert de vooruitgang van de werken Nee, als hij geen werken in onroerende staat uitvoert

20 WerfleiderNee, als hij geen werken in onroerende staat uitvoert Projectleider die de werf bezoektNee, als hij geen werken in onroerende staat uitvoert. Architect, als hij handelt als bouwdirectie belast met het ontwerp of met de controle op uitvoering Ja Personeel in de werkplaats van de onderneming (atelier) Nee Personeel op de zetel van de vennootschapNee Administratief medewerkerNee Vakbondsvertegenwoordiger in het kader van zijn opdracht Nee Occasionele bezoekers a. Die behoren tot een aanwezige onderneming (vb. directie, koper, kwaliteitsverantwoordelijke,…) Nee, als ze geen enkele onroerende activiteit uitoefenen

21 b. Die niet behoren tot een aanwezige onderneming (verzekeraar, expert, commercieel verantwoordelijke, technicus die de werf bezoekt om een offerte af te geven voor werk in onderaanneming of levering) c. De klant (opdrachtgever Nee, als ze geen enkele onroerende activiteit uitoefenen. Nee, voor zover de klant en de aangevende aannemer niet dezelfde werkgever zijn. Leveranciers a.Die behoren tot een aanwezige onderaanneming (vb. de chauffeur van de vrachtwagen waarmee goederen geleverd worden) b.Die niet behoren tot een aanwezige onderneming (bijvoorbeeld de chauffeur van een vrachtwagen van een leverancier van een onderneming of de chauffeur van een pakjesdienst Nee, voor zover het enkel om levering gaat. Nee

22 Bijzondere beroepsgroepen a.Voor de werfinstallatie: monteurs van torenkraan, personeel dat de bureaucontainers installeert,… b.Chauffeurs van de betonmixers c.Operator van de betonpomp d. Personeelslid van een leverancier (vb. van geprefabriceerde balkons in beton) die onder waarborg schade aan een balkon komt herstellen. De leverancier heeft geen onderaannemingsovereenkomst, maar wel een leveringsovereenkomst afgesloten. Hij heeft zich niet bij de RSZ gemeld via de Aangifte van werken en hij heeft deze prestatie (onder waarborg) waarschijnlijk niet gefactureerd. Nee Nee, voor zover het enkel op levering gaat. (Zie ook de definitie van ‘werken in onroerende staat’ voor de Aangifte van werken.) Ja Nee, als het werk uitgevoerd wordt na de voorlopige oplevering. De opdrachtgever neemt het goed in bezit.

23 InterimwerkersJa Stagiair (die werken in onroerende staat uitvoert) Ja (Niet bezoldigde) leerlingen-stagiairsJa Student die observeertNee Student die werken in onroerende staat uitvoert Ja Grensarbeider a.Hij is door een Belgische onderneming tewerkgesteld b.Hij is opgenomen in het personeelsbestand van de onderneming Ja, als hij werken in onroerende staat uitvoert. Ja, als hij werken in onroerende staat uivoert. Buitenlandse leerlingen-stagiairsNee. Zij hebben geen Limosanummer en zijn dus niet identificeerbaar. Werfmanagement (beheerders, bedieners van machines, technici, eventueel administratief personeel) dat de hele tijd (of zeer dikwijls) op de werf aanwezig is. Iedereen die onroerende activiteiten uitoefent, moet geregistreerd worden. Dus: - de werfleider wel, als hij werken in onroerende staat uitvoert; - administratief personeel niet.

24 Bestuurder van de bestelwagen die de arbeiders naar de werf brengt. Nee Arbeiders die zich in de bestelwagen bevinden, maar niet beginnen te werken omdat het regent. Nee

25  Vóór deze persoon aan het werk gaat  Moet dagelijks gebeuren  Voor verschillende dagen gelijktijdig momenteel nog beperkt (zou eind september uitgebreid worden)

26  Tot wanneer moet geregistreerd worden? ◦ Einde van de dag: er dient niet ‘uitgecheckt’ te worden ◦ Tot de laatste dag dat er personen van jouw éénmanszaak of vennootschap werken uitvoeren. ◦ Tot de voorlopige oplevering. Het PV van voorlopige oplevering geldt als bewijs.

27  Elke persoon is verantwoordelijk voor zijn eigen registratie  De hoofdaannemer is de eindverantwoordelijke die erop zal moeten toezien dat alle aannemers en onderaannemers de plicht tot registratie respecteren.

28  Niet-registratie van een onderaannemer? Boete voor zowel onderaannemer als bouwheer!  RSZ raadt bouwheer aan om verplichting tot registratie vast te leggen in contract met onderaannemers.  Afwachten rechtspraak

29  Bouwheer kan registratie zelf organiseren op de werf. Alle onderaannemers kunnen dan van dit systeem gebruik maken.  Ook de werknemers moeten instaan voor hun registratie. Het arbeidsreglement kan best aangepast worden.

30  De werknemer/zelfstandige die de registratieplicht niet naleeft riskeert een administratieve geldboete van €60 tot €600.  De werkgever die de registratieplicht niet naleeft riskeert een administratieve geldboete van €300 tot €3.000 of een strafrechtelijke geldboete van €600 tot €6.000 x het aantal personen in overtreding.  De bouwdirectie belast met de uitvoering en de (onder)aannemers die de bepalingen niet naleven riskeert een administratieve geldboete van €300 tot €3.000 of een strafrechtelijke geldboete van €600 tot €6.000 x het aantal personen in overtreding.

31  Werf moet eerst bij ‘Aangifte van werken’ worden aangemaakt

32  4 manieren: ◦ De gateway ◦ De onlinedienst ◦ De mobiele onlinedienst ◦ De webservice

33  Computer op de werkplaats  Elke arbeider die de werf betreedt, registreert zich op de computer ter plaatse via zijn/haar paspoort of Limosanummer.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47  Wat hebt u nodig? ◦ PC op de werkplaats ◦ Internetverbinding

48  Kan ter beschikking worden gesteld door de bouwheer zodat alle andere partijen hier ook gebruik van kunnen maken.  Registratie moet voor elke werf en voor elke dag opnieuw gebeuren.

49  Voordelen? ◦ Gemakkelijk wanneer de bouwheer dit ter beschikking stelt  Nadelen? ◦ Kostprijs voor verschillende pc’s met internetverbinding op verschillende werven

50  Via een pc op kantoor  Meerdere werknemers  Meerdere werkdagen  Consultatie mogelijk

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61  Wat heeft u nodig? ◦ PC met internetverbinding

62  Voordelen? ◦ Geen extra kosten ◦ Meerdere personen tegelijk registeren ◦ Meerdere dagen tegelijk registreren ◦ Goede oplossing voor bedrijven met geen of enkele werknemers  Nadelen? ◦ Correctie vanop kantoor bij ziekte, vakantie,… van een persoon

63  Registreren via smartphone  Werkt net hetzelfde als de onlinedienst.

64  Gebruikersnaam dient op voorhand aangevraagd te worden (Rijksregisternummer is niet voldoende)  De RSZ bezorgt een affiche met een QR-code op.

65  Wat heeft u nodig? ◦ Smartphone (IOS, Android, Windows,…) met werkende internetverbinding (wifi,4G)

66  Voordelen? ◦ Registratie van eender waar ◦ Meerdere personen ◦ Meerdere dagen  Nadelen? ◦ Bezit van smartphone?

67  Specifieke software aangeboden door softwareleveranciers voor registratie.  Vb: ◦ Track and trace ◦ Badge ◦ Planningsinstrumenten

68  Voordelen? ◦ Gemakkelijk voor bestaande gebruikers ◦ App ◦ Goede oplossing voor bedrijven met veel personeel en verschillende werven  Nadelen? ◦ Kostprijs ◦ Hierdoor alleen aan te raden voor bedrijven met veel personeel en verschillende werven.

69  Hoe kan de werknemer nagaan of hij geregistreerd is? ◦ Als hij via zijn smartphone heeft geregistreerd, krijgt hij een ontvangstnummer ◦ Hij logt zich in op www.mysocialsecurity.be, waar hij alle registratiegegevens kan raadplegen.

70

71  Hier foto van badge plaatsen

72  Moet verplicht gedragen worden door: ◦ Arbeiders ◦ Bouwbedrijf (PC 124) ◦ Op Belgische werf ◦ Zowel door Belgen als buitenlanders

73  Bedienden  Andere paritaire comités  Zelfstandigen, zaakvoerders, vennoten

74  Wordt automatisch verstuurd door RSZ naar thuisadres werknemer (indien adres onbekend: naar werkgever)  Werknemer of werkgever moet dit niet aanvragen

75  Alle personen (die de badge dienen te dragen) waarvoor een DMFA-aangifte in het eerste kwartaal werd ingediend.  Nieuwe DIMONA-, DMFA- of Limosa- meldingen.

76  Badge verloren of beschadigd  Langdurig ongeschikten (>1 jaar)  Gepensioneerden  Opladen foto  Overzicht badges  Opvolging badges

77  http://www.construbadge.be http://www.construbadge.be  http://init.constubadge.be http://init.constubadge.be

78  Softwarebedrijven bieden mogelijkheid tot registratie aan via Construbadge

79  Dank u voor uw aandacht  Zijn er nog vragen?


Download ppt " 19.00u: Onthaal met broodjes  Vanaf 19.30u: Start seminarie  Tussendoor: korte pauze  Achteraf: Mogelijkheid tot vragen stellen."

Verwante presentaties


Ads door Google