De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwingen op vormingsvlak Nu en volgend jaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwingen op vormingsvlak Nu en volgend jaar."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwingen op vormingsvlak Nu en volgend jaar

2 Waarom veranderen? Er is een nieuw decreet rond de attestenregeling gecreëerd en goedgekeurd. Dit treedt in werking vanaf oktober 2015. Hier moeten we ons aan houden als we geldige attestvormingen willen organiseren. Daarnaast is het natuurlijk ook goed om regelmatig te vernieuwen, daar worden we als organisatie sterker van.

3 Twee verandermomenten 1 Wat moet er eerst? = NU 2 En daarna? = tegen oktober 2015

4 Wat moet er eerst? De Afdeling Jeugd vraagt nu al meer eenvormigheid : IK’s organiseren met 65 verschillende dagklappers kan niet dus dat moeten we meer gestroomlijnd aanpakken. –> Daarom zullen we vanaf nu al werken met één zelfde dagklapper voor alle IK’s. –> Deze wordt momenteel samengesteld vanuit de bestaande dagklappers. Jouw exemplaar nog niet doorgestuurd? -> vorming@chiro.be

5 Eén IK-dagklapper De SB’s moesten in de loop van dit jaar al naar een gezamenlijke dagklapper overstappen. Binnen de gezamenlijke dagklapper is er wel ruimte voor eigen accenten : –Het start- en einduur van een IK liggen vast –Het aantal uren per inhoudsonderdeel ligt vast –De blokken mag je wel onderling van plaats schuiven, zolang het aantal uren per onderdeel klopt –De methodieken mag je uiteraard zelf bepalen

6 Cursusdeadline? Je cursus is enkel geldig als we hem op tijd kunnen aanvragen bij de Afdeling Jeugd: anders geen attest –Daarom tegen 1 juli jouw IK-gegevens nodig! Geniet mee van de nationale promo : IK-data voor 1 juli doorgegeven? Dan staat jouw IK op chiro.be/ik en in Dubbelpunt in september –Het moment waarop Chiroleiding beslist wat ze komend Chirojaar gaan doen: zorg dat je IK er bij is!

7 Cursusdeadline 1 juli 2014 Cursusverantwoordelijke = instructeur : naam, mail, gsm Datum van je IK Locatie van je IK -> mailen naar vorming@chiro.be

8 Tot zover stap 1 - Cursusdeadline 1 juli - Gezamenlijke IK-dagklapper gebruiken vanaf september 2014

9 Stap 2 Moet klaar zijn tegen oktober 2015 -> geldt vanaf werkjaar 2015-2016

10 Nieuw decreet In het kader van het vernieuwd decreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid, is ook de regeling voor geattesteerde vormingstrajecten aangepast. Chiro valt ook onder dit decreet. Nieuw decreet van kracht vanaf oktober 2015.

11 Wat is nieuw? 1. Elk traject 50u vorming, 50u stage, 4u reflectie 2. Competentieprofielen hanteren 3. Toegangsvoorwaarden per traject strikter 4. Strengere eisen begeleidingsploeg 5. Stage-opvolgingsplicht: ook bij andere organisaties 6. Strengere eisen stagebegeleiding 7. Extra vorming vereist voor stagebeleiding 8. Deelnemer doorloopt een vormingstraject in max 3 jaar

12 1. Elk traject evenveel uren Het animator-, hoofdanimator- en instructeurs- traject zullen elk bestaan uit 50u vorming, 50u stage en 4u reflectie 50u vorming: het animatortraject (IK+SB) is momenteel 60u, dus dat zullen we moeten aanpassen 50u stage: in eigen groep, met juiste begeleiding 4u reflectie: nieuw moment aan einde van stage

13 2. Competentieprofielen Competentieprofielen zijn overzichtslijsten met vaardigheden die een animator, hoofdanimator of instructeur moet aanleren, plus indicatoren. We gebruiken deze al bij het opstellen van cursusbundels. Leg gerust je IK-bundel eens naast het competentieprofiel van een animator: veel hiervan komt aan bod op IK, de rest op SB.

14 3. Toegangsvoorwaarden Vanaf wanneer mag een deelnemer aan een vormingstraject beginnen? –De Afdeling Jeugd legt hier voorwaarden voor vast –We moeten als Chiro minstens deze voorwaarden hanteren en mogen eventueel striktere gebruiken Chiro beslist nog over welke voorwaarden we vanaf oktober 2015 zullen gebruiken per traject

15 3. Toegangsvoorwaarden TrajectNuVanaf oktober 2015 Afdeling JeugdChiroAfdeling JeugdChiro Animator Vanaf 16 jaar*Vanaf leidingVanaf 16 jaar*Vanaf 16 jaar*? Hoofdanimator Vanaf 16 jaar met ofwel A-attest of 100u A- ervaring sinds 16j Vanaf 18 jaar of vanaf 17 jaar als IK+SB gevolgd Vanaf 16 jaar + bezit A-competenties (=A-attest of portfolio met 100u ervaring sinds16j) ? Instructeur Vanaf 18 jaar met - HA-attest - A+100u ervaring sinds16j - 17j + 200u ervaring Vanaf 19 jaar en kader- medewerker Vanaf 17 jaar + bezit A-competenties (=A-attest of portfolio met 100u ervaring sinds16j) ? * = In het jaar waarin de deelnemer die leeftijd zal bereiken ? = Dit is momenteel in testfase of moet nog beslist worden

16 4. Begeleiding cursus Wie mag een cursus begeleiden ? –De Afdeling Jeugd legt criteria vast waaraan onze begeleidingsploegen moeten voldoen. –Deze criteria worden in oktober 2015 nog strenger. We moeten er dus voor zorgen dat we zeker genoeg instructeurs blijven opleiden in de Chiro –Instructeur worden in de Chiro? Volg de KIC’s! –Wie van jouw ploeg mag cursus geven? Welke aanvulling heeft je ploeg nodig? Check het schema!

17 4. Begeleiding A-cursus NuVanaf oktober 2015 Afdeling JeugdChiroAfdeling JeugdChiro Cursus- verantwoordelijke Instructeur of pedagogisch diploma Instructeur of pedagogisch diploma (=minstens 60u pedagogische vorming) en beide al minstens 2 A- cursussen* begeleid ? Per 15 deelnemers Minstens 1 hoofdanimator Minstens 1 instructeur of hoofdanimator of iemand die al 3 A-cursussen heeft begeleid ? * Volledige A-cursussen, dus in ons geval A = IK + SB ? Minstens de Afdelingscriteria, mag strenger, nog niet beslist

18 4. Begeleidingsploeg Meer en meer instructeurs nodig in je ploeg … Gelukkig kan je dankzij de werkgroep KIC vanaf volgend werkjaar je KIC-traject veel sneller afronden: er zullen 5 weekends zijn waarin telkens KIC 1, 2 en 3 tegelijk gegeven worden.

19 4. Wanneer ga jij mee op KIC? 21 – 23 november 2014 in De Karmel (Brugge) 28 – 30 november 2014 in Heibrand (Westmalle) 5 – 7 december 2014in De Kalei (Dilsen-Stokkem) 13 – 15 maart 2015 in De Hagaard (Overijse) 8 – 10 mei 2015 in Heidepark (Waasmunster)

20 5. Stage-opvolgingsplicht Wie attestvorming organiseert zal vanaf oktober 2015 verplicht zijn de stage op te volgen van de deelnemers, ook als zij stage lopen in een andere organisatie Een werkgroep van de Afdeling Jeugd zal hiervoor een gezamenlijk trajectboekje maken Boekje (of digitale variant) komt in de cursus ook kort aan bod

21 6. Stagebegeleiding Momenteel mag de stage in de eigen Chirogroep nog begeleid worden door een groepsleider, VB of ervaren medeleider. Dat mag vanaf oktober 2015 niet meer zomaar. Om een A- of HA-stage te begeleiden, moet je vanaf dan HA- of I-competenties hebben. Die bewijs je op een van volgende manieren…

22 6. Stagebegeleiding Om A/HA-stage te begeleiden moet je voldoen aan minstens een van deze eisen: –Attest HA of I –Pedagogisch diploma (min.60u ped vorming) –Pedagogisch beroepskracht jeugddienst of jeugdwerk –Bewijs van specifieke vorming stagebegeleiding

23 7. Vorming stagebegeleiding Je kan in de Chiro al HA- of I-cursus volgen Daarnaast bieden we vanaf volgend jaar extra vorming aan specifiek over stages begeleiden: met een bewijs van deelname hiervan mag je dan ook A/HA stages begeleiden Spoor je groepen aan deze vormingen te volgen, zodat ze steeds genoeg stagebegeleiders hebben om volgende A/HA op te leiden!

24 8. Maximumduur traject Vanaf oktober 2015 mag een deelnemer maximum 3 jaar doen over een vormingstraject: –IK+SB+stage+reflectiemoment = max 3 jaar –Daarna max 3 jaar voor HA-traject en weer 3 voor I Spoor je groepen aan om hun traject binnen de voorziene tijd af te ronden anders kunnen ze geen attest krijgen Maximumduur is nieuw, maar wel haalbaar

25 Waslijst vernieuwingen… Even de belangrijkste dingen voor jouw ploeg op een rijtje!

26 Is onze ploeg er klaar voor? Animatortraject 60 -> 50u : komend werkjaar bevragingen en momenten waar ook gewesters input kunnen geven over hoe ze dit zien. Begeleidingseisen : check of je ploeg hier mee in orde is en vul aan indien nodig. Blijf mensen en ploegen aansporen om vorming te volgen, ook de nieuwe over stagebegeleiding.

27 In progress in de Chiro… De KIC-weekends vallen vanaf volgend werkjaar samen: KIC 1, 2 en 3 worden 5x telkens tegelijk op eenzelfde locatie georganiseerd en er is meer kruisbestuiving tussen de weekends onderling. WVL & Limburg experimenteren volgend jaar met een zesdaagse animatorcursus vanaf 16 jaar: WVL in de kerstvakantie, Limburg in de zomer. Commissie Vorming ondersteunt dit.

28 In progress in de Chiro… Chiro organiseert twee denkdagen over hoe we de veranderingen in vormingsland best samen aanpakken. Gewesters zijn daar liefst ook bij! Zaterdag 25 oktober 2014 Zaterdag 25 april 2015 »Meer info volgt weldra via je verbond

29 In progress in de Chiro… We werken vanaf september 2014 aan: –Een sterke stage-aanpak binnen de Chiro –Een HA-traject aangepast aan de nieuwe regels –De hervorming van het animatortraject (60->50u) Werk je graag mee aan een van deze projecten, zodat we tegen oktober 2015 als Chiro klaar staan met een nog sterker vormingsaanbod? –Mail “ik doe mee!” naar vorming@chiro.be

30 Vragen? Nu stellen of mailen naar vorming@chiro.be!

31 Is onze ploeg er klaar voor? Wat heeft jouw ploeg nog nodig om hier mee verder te kunnen?


Download ppt "Vernieuwingen op vormingsvlak Nu en volgend jaar."

Verwante presentaties


Ads door Google