De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spelbegeleiding Jongste Jeugd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spelbegeleiding Jongste Jeugd"— Transcript van de presentatie:

1 Spelbegeleiding Jongste Jeugd
Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

2 Zonder scheidsrechters / spelbegeleiders geen hockey!
Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

3 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Programma Waarom deze cursus? Uitgangspunten Rol spelbegeleider Wedstrijdveld Wedstrijd en spelregels Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

4 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Waarom deze cursus? Voor seizoen werden de wedstrijden geleid door jeugdleden (met of zonder C-scheidsrechterskaart) Vanaf seizoen volwassen spelleider Jongste Jeugd wedstrijden. Positieve evaluatie (beter niveau van fluiten/minder ‘ongeregeldheden’). Ouders (die toch al langs de lijn staan) opleiden tot spelleider Jongste Jeugd. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

5 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Uitgangspunten Centraal staan: De kinderen Het plezier in het hockey De veiligheid Het bewaken van een sportief verloop van de wedstrijd door toepassing van regels Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

6 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Rol spelbegeleider Voor de wedstrijd: Kennismaken teambegeleiders/medespelleider. Niemand anders op/langs het veld dan de (wissel)spelers, de spelbegeleiders en teambegeleiders. Tijdens de wedstrijd: Uitleg, niet voor elke overtreding fluiten, wel voor gevaarlijk spel. Let op shoot, ruw spel, gedrag. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

7 Verantwoordelijkheden
De scheidsrechter: Houdt het ‘eigen’ doel aan de rechterhand Wisselt niet van speelhelft Noteert de doelpunten Houdt tijd bij en zorgt dat bij een 8-tal een binnen de tijd gegeven strafcorner wordt uitgespeeld Onthoudt zich van speeladviezen aan spelers, ook in de rust (bij Jongste Jeugd ligt dit genuanceerder, maar daarom ook bron van ergernis en soms zelfs ruzie) Moet zijn beslissing, de opgelegde straf duidelijk aangeven (resoluut + langer aangeven + evt. nogmaals fluiten) Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

8 Verantwoordelijkheden
Fluiten op de helft van de andere spelleider/scheidsrechter, ‘done of not-done’? Er is niets in de regels dat een spelleider/scheidsrechter verbiedt op de helft van zijn collega spelleider/scheidsrechter te fluiten. We gaan daarbij uit van het samenwerkingsprincipe. Twee spelleiders/scheidrechters zien meer dan één. Bij gelijktijdig fluiten beslist de spelleider/scheidsrechter op wiens helft de overtreding werd gemaakt. We noemen dit: elke spelleider/scheidsrechter is als eerste verantwoordelijk voor vrije slagen op zijn eigen helft. Indien nodig kan overleg plaatsvinden. In dat geval neemt de scheidsrechter op wiens helft het voorval plaatsvond, de uiteindelijke beslissing. Echter: je mag nooit fluiten in de cirkel/doelgebied van je collega of strafcorners geven op zijn helft. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

9 Verantwoordelijkheden
Elke spelleider/scheidsrechter is als enige verantwoordelijk voor: Eigen zijlijn: inslaan Eigen achterlijn: uitslaan, lange corners, nemen van de strafcorners 15-meter gebied (8-tal): geven strafcorners Eigen cirkel/doelgebied: vrije slagen, geven strafcorners, strafballen, doelpunten. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

10 Verantwoordelijkheden
Een spelleider/scheidsrechter fluit voor: Begin en einde van een wedstrijdhelft (afspraken maken wie de tijd bijhoudt en wie de gemaakte doelpunten bijhoudt) Opleggen straf Spelonderbreking (bijvoorbeeld bij blessures) Begin en einde strafbal (6- en 8-tal) Doelpunt (Alleen als het nodig is) bal buiten speelveld Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

11 Verantwoordelijkheden
Een spelleider/scheidsrechter fluit niet voor: Het nemen van vrije slagen Het nemen van strafcorners (handgebaar of “kom/nemen maar”) Het nemen van lange corners Het in- of uitslaan Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

12 Kleding / Schoeisel / Hulpmiddelen
De spelleider/scheidsrechter draagt/heeft: kleding die in kleur afwijkt van de clubtenues van de beide teams schoenen die het hem mogelijk maken om zich goed/gemakkelijk te bewegen bij regen een regenjack (geen paraplu!) Bij regen, indien brildragend, een cap met voorklep Een stopwatch of horloge met stopwatchfunctie (er is ook een app beschikbaar) Een goede fluit met een hard geluid, zonder dat je je longen eruit hoeft te blazen. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

13 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Wedstrijdveld Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

14 Wedstrijdveld 3-tal (F-jeugd tot maart, daarna overgang naar 6-tallen)
2 wedstrijdjes tegelijkertijd 5 mtr Doelgebied 2 goals d.m.v. pylonen Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

15 Wedstrijdveld 6-tal (F vanaf maart en E 1e jaars)
10 mtr Doelgebied minigoal Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

16 Wedstrijdveld 8-tal (E 2e jaars)
Doelgebied minigoal Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

17 Wedstrijd en spelregels
Duur 3-tal: 2 x 15 min., na 15 min. 3-tal wisselt van veldje. 6-tal: 2 x 25 min. 8-tal: 2 x 30 min. Pauze tussendoor 5 min. Aanvoerder (6/8-tal) kiest spelrichting of beginslag. Spelersaantal: 3-tal: 3 veldspelers, 2 teams 6-tal: 5 veldspelers, 1 doelverdediger. 8-tal: 7 veldspelers, 1 doelverdediger. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

18 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Basisslagen Alleen met platte kant. Push, schuifslag, flats, lange slag (8-tallen). 6- en 8-tal: zijkant stick mag, niet hoog. Achterzwaai niet los van grond (niet bij 8-tallen, bij 8-tallen geldt wel: gevaarscriterium). Voorzwaai niet hoger dan knie. Self-pass: Bal niet direct naar andere speler maar zelf mee gaan lopen: Bal ligt stil; daarna direct verder spelen. Bij beginslag, vrije slag, inslaan, lange corner (8-tallen). Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

19 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Spelhervatting Beginslag Vrije slag Uitslaan (bal over achterlijn door aanvaller). Lange corner (bal over achterlijn door verdediger). Inslaan (bal over zijlijn). Afstandsregel spelhervatting: 3-tal: 3 meter afstand 6 en 8-tal: 5 meter afstand Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

20 Spelhervatting Beginslag
Vanaf midden van het veld. Mag in alle richtingen worden gespeeld. Na rust: Beginslag voor andere team. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

21 Spelhervatting Vrije slag
Na overtreding Hakken (slaan op stick) Zwaaien met stick Hoge bal Shoot Duwen 6- en 8-tal: Afhouden Afhouden Indirect afhouden

22 Gebruik van lichaam, hand of voet door veldspelers
Een speler mag niet: De bal met zijn hand stoppen of vangen. Hij mag zich wel beschermen tegen een omhoog gespeelde bal. De bal oppakken, gooien of meedragen. De bal met enig lichaamsdeel (hand/arm, voet/been, lichaam, hoofd) spelen: Stoppen Voortbewegen Van richting veranderen (er is echter wel een verschil tussen ‘de bal spelen (expres/opzettelijk)’ en door ‘de bal geraakt worden’ (onopzettelijk). Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

23 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Bal tegen het lichaam Een speler mag niet expres zijn lichaam (of enig deel daarvan) gebruiken om de bal te stoppen, voort te bewegen of van richting te veranderen. Wat is nu expres: Wanneer de speler zich in de baan van de bal begeeft en geen moeite doet om te vermijden dat hij wordt geraakt. Wanneer een speler zonder opzet de bal op zijn voet, hand, lichaam krijgt (aangeschoten) spreken we van een onopzettelijke overtreding. Er wordt alleen dan gefloten voor een onopzettelijke overtreding als de speler die de bal tegen zijn lichaam krijgt of zijn team daar voordeel van heeft. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

24 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Wangedrag, wat is dat? Een overtreding wordt bestraft met een vrije slag of strafcorner. Wangedrag is wanneer een speler herhaaldelijk en opzettelijk de spelregels overtreedt. Naast een vrijeslag of strafcorner kan ook een persoonlijke straf worden opgelegd. Dit gebeurd bij de Jongste Jeugd zelden tot nooit. Beter is het om zijn coach te vragen om de speler uit het veld te halen (met uitleg waarom) zodat de coach langs de kant kan uitleggen dat het gedrag onacceptabel is. Een paar voorbeelden: Schelden tegen scheidsrechter, tegenpartij, publiek e.a. Een opzettelijke overtreding (hakken op stick) herhaaldelijk begaan. Een tegenstander herhaaldelijk/expres onrechtmatig fysiek hinderen (duwen, trekken, slaan, blokkeren). Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

25 Signalen spelbegeleider (1)
Hakken Hoog Shoot Afhouden Indirect afhouden/ shadow Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

26 Spelhervatting Vrije slag
Na overtreding: Bal nemen op plaats van overtreding. Bal ligt stil. Niet hoog spelen. Vrije slag (wijzen naar aanvalrichting team dat vrije slag krijgt) Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

27 Spelhervatting voorbeelden van een vrije slag binnen 5 meter gebied

28 Spelhervatting Vrije slag
Vrije slag die genomen wordt binnen 5 meter (bij 6- en 8-tal) en binnen 3 meter (bij 3-tal) van het doelgebied mag niet rechtstreeks het doelgebied in geslagen worden. De bal moet: eerst 5 meter (of 3 m bij 3-tal) afleggen (al dan niet via selfpass) of eerst door andere speler (kan ook tegenstander zijn) aangeraakt worden voordat hij het doelgebied in gaat. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

29 Spelhervatting Vrije slag Hoe dan wel?
Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

30 Spelhervatting Vrije slag
Bij overtreding in doelgebied door tegenstander/aanvallende partij: Vrije slag verdedigende partij op 5m-lijn (3-tallen), 10m-lijn (6-tallen) of 15m-lijn (8-tallen) recht tegenover plek van overtreding. Tegenstanders moeten daarbij 3 (3-tallen) of 5 m (6- en 8-tallen) afstand nemen. Eigen spelers mogen dichterbij staan. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

31 Spelhervatting voorbeeld van vrije slag voor verdedigende partij voor overtreding begaan binnen doelgebied.

32 Spelhervatting Vrije slag
Bij overtreding door verdediger binnen 3m (bij 3-tallen) of 5 meter (bij 6 en 8-tallen) van doelgebied of in het doelgebied (bij 3 en 6-tallen): Vrije slag aanvaller min. 3m (3-tallen) of 5m (6-tallen) van doelgebied zo dicht mogelijk bij punt van overtreding. Verdedigers en aanvallers moeten 3m (bij 3-tallen) of 5m (bij 6 en 8-tallen) afstand nemen. Bij 8-tallen: indien een verdediger bij 8-tallen in het doelgebied een overtreding maakt, moet een strafcorner gegeven worden. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

33 Spelhervatting vrije slag
Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

34 Spelhervatting Uitslaan
Bal over achterlijn als laatste aangeraakt door aanvaller. Verdediger neemt uit op 5 (3-tallen), 10 (6-tallen) of 15m-lijn (8-tallen). Op loodlijn / recht tegenover de plaats waar de bal over de achterlijn ging. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

35 Spelhervatting Uitslaan
Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

36 Spelhervatting Lange corner
Bal over achterlijn als laatste aangeraakt door verdediger. Bal op zijlijn, net buiten 5 of 10 m lijn. Beide partijen moeten minimaal 3 of 5 m afstand nemen De bal moet eerst 3 of 5 m afgelegd hebben of eerst door een andere speler aangeraakt voordat de bal in het doelgebied gespeeld kan worden. Bovenstaande regel wijkt bij de 8-tallen af i.v.m. andere vorm veld (spelen met een echte cirkel of doelgebied waarbij ruimte is tussen het doelgebied en de zijlijn). Het nemen van de lange corner dient sinds 1 sep 2014 aan dezelfde voorwaarden te voldoen als het nemen van een vrijeslag. 8-tal: alleen lange corner als het niet opzettelijk is. Opzettelijk over achterlijn door verdediger: strafcorner.

37 Spelhervatting Lange corner
Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

38 Spelhervatting Inslaan
Bal over de zijlijn: tegenpartij neemt de bal op de lijn op plaats waar bal over de lijn ging. Bal over zijlijn binnen doelgebied door verdediger: 3- en 6-tal: De bal wordt op de zijlijn gelegd net buiten het 5-10 m gebied. Beide partijen moeten minimaal 3-5 m afstand nemen van de bal. De bal moet eerste 3-5 m zijn verplaatst of zijn aangeraakt door een andere speler voordat hij in het doelgebied gespeeld mag worden. (zie regel lange corner). 8-tal: Bal eerst 5 m afleggen of aangeraakt door andere speler (8-tal) voor doelpoging.

39 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Strafcorner 8-tal Bij opzettelijke overtreding verdediger binnen 5 meter van doelgebied. Bij onopzettelijke overtreding verdediger in doelgebied. Spelbegeleider wijst met 2 armen gestrekt naar doel. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

40 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Strafcorner 8-tal Bal: Op achterlijn, min. 10 m naast doel. Beide kanten van doel mag. Stoppen buiten cirkel/doelgebied, niet hoger dan plankhoogte in doel. Verdedigers (4 spelers + 1 keeper): Min. 5 m van bal, voeten en sticks achter doellijn/achterlijn. Pas uitlopen als de bal gespeeld is. Overige verdedigers achter de andere 15 m lijn. Aangever: ten minste 1 voet achter de achterlijn, bal in 1x de spelen. Aanvallers: Opstellen buiten cirkel of achter 15 m lijn (doelgebied). Mogen in doelgebied komen als bal gespeeld is. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

41 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Strafcorner 8-tal Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

42 Strafbal (6- en 8-tal) Bij opzettelijke overtreding verdediger in doelgebied of niet-opzettelijke overtreding waardoor doelpunt wordt voorkomen. Bal op 6,4 m midden voor het doel leggen. Keeper met beide voeten op doellijn en pas bewegen als aanvaller bal speelt. Anders opnieuw strafbal, tenzij doelpunt is gemaakt (8-tal). Nemer staat achter bal, wacht op fluitsignaal. Te vroeg nemen (8-tal): opnieuw strafbal als bal in doel gaat; vrije slag verdediging op 15 m midden als bal er niet in gaat. Alleen pushen, in 1x, geen schijnbeweging. Overige spelers: achter 10 (6-tal) of 15 (8-tal) m lijn. Strafbal eindigt als: Aanvaller maakt overtreding -> vrije slag verdediging op 10/15 m van doel. Keeper stopt bal -> vrije slag verdediging op 10/15 m van doel. Doelpunt -> beginslag tegenpartij midden.

43 Doelpunt Het ABCD van een doelpunt Eigen doelpunt
Een doelpunt is gemaakt als een Aanvaller met zijn stick de Bal heeft aangeraakt binnen de Cirkel en de bal geheel de Doellijn is gepasseerd Eigen doelpunt Het zogenaamde eigen doelpunt is per febr komen te vervallen (proef van een half jaar). Deze regel hield in dat er sprake was van doelpunt wanneer een bal door een aanvaller van buiten het doelgebied in het doelgebied werd gespeeld en via een been/stick van de verdediger, zonder tussenkomst van een andere aanvaller in de goal ging. Spelleider wijst met beide armen gestrekt naar midden.

44 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Doelpunt Let op! Het is wel een doelpunt wanneer een aanvaller de bal binnen het doelgebied/cirkel op goal schiet en de bal onderweg wordt geraakt door een verdediger (via been/stick) en daarna de doellijn passeert. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

45 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Wisselen Onbeperkt. Op elk moment (3- en 6-tal). Niet tijdens strafcorner (8-tal). Bij middenlijn. Eerst speler uit, dan nieuwe erin. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

46 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Bully Een bully wordt genomen om het spel te hervatten wanneer de wedstrijd is onderbroken wegens een blessure of voor enige andere reden, waarbij geen straf wordt opgelegd. a Een bully wordt genomen nabij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, maar niet binnen 5/10/15 meter van de achterlijn (bij een doelgebied) en niet binnen 5 meter van de cirkelrand. b De bal ligt tussen twee spelers, één van elk team, die met hun gezichten naar elkaar toe staan, ieder met het doel dat hij verdedigt aan zijn rechterzijde. c De twee spelers beginnen de bully met hun stick op de grond rechts van de bal en tikken dan éénmaal boven de bal met de platte kant van hun stick tegen de stick van hun tegenstander, waarna beide spelers de bal mogen spelen d Alle andere spelers moeten op minimaal 3/5 meter afstand van de bal zijn. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

47 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Extra tools De coaches hebben de mogelijkheid om een time out aan te vragen zodat zij extra aandacht kunnen geven aan iets wat op dat moment niet goed gaat. Bijvoorbeeld: uitverdedigen naar de zijkant. Sta dit echter niet te vaak toe (een regel daarvoor is er niet) in verband met bijvoorbeeld het uitlopen van de wedstrijd. Indien de ene partij veel sterker is dan de andere partij, dan kunnen de spelleiders in samenspraak met de coaches afspraken maken om de wedstrijd gelijkwaardiger te maken. Door: strenger fluiten voor de sterkere partij (bijvoorbeeld strenger voor shoot), goals te verkleinen, vaker samenspelen voordat gescoord mag worden, doelgebied kleiner maken, speler minder inzetten enz. Let op: deze tool kan alleen ingezet worden als de coaches van zowel de sterkere partij als van de minder sterke partij het hiermee eens zijn. Bij geen consensus: niet doen!!! Door voor zwaardere overtredingen harder te fluiten laat je zien dat het je menens is en je dergelijk gedrag niet wilt zien/niet tolereert. Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

48 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel

49 Spelbegeleiderscursus 2014-2015 Jongste Jeugd NHC De IJssel
Vragen? Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel

50 Veel succes! Realiseer jezelf: je leert door te doen
je wordt beter naarmate je meer wedstrijden fluit Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd NHC De IJssel


Download ppt "Spelbegeleiding Jongste Jeugd"

Verwante presentaties


Ads door Google