De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 3 juli 2014 Rijnsburg 3 juli 2014 Rijnsburg. 2 terugblik: Hebr.11: de vele geloofsgetuigen Hebr.12:1-3: "de leidsman en voleinder van het geloof" =

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 3 juli 2014 Rijnsburg 3 juli 2014 Rijnsburg. 2 terugblik: Hebr.11: de vele geloofsgetuigen Hebr.12:1-3: "de leidsman en voleinder van het geloof" ="— Transcript van de presentatie:

1 1 3 juli 2014 Rijnsburg 3 juli 2014 Rijnsburg

2 2 terugblik: Hebr.11: de vele geloofsgetuigen Hebr.12:1-3: "de leidsman en voleinder van het geloof" = Jezus  om de vreugde die Hem was voorgesteld de schande niet heeft geacht  gezeten aan Gods rechterhand

3 3 Hebreeën 12 3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

4 4 Hebreeën 12 4 Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde,

5 5 Hebreeën 12 4 Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde,

6 6 Hebreeën 12 5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,

7 7 Hebreeën 12 5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,

8 8 Hebreeën 12 5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,

9 9 Hebreeën 12 5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,

10 10 Hebreeën 12 5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,

11 11 Hebreeën 12 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

12 12 Hebreeën 12 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. lett. geselt > de verdrukkingen de Hebreeën) >>

13 13

14 14 Hebreeën 12 7 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? = wat jullie verduren is discipline

15 15 Hebreeën 12 7 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? lett. naartoe + brengen elders: offeren >>

16 16

17 17 Hebreeën 12 7 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?

18 18 Hebreeën 12 8 Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.

19 19 Hebreeën 12 8 Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen. = onechte zonen

20 20 Hebreeën 12 9 Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? lett. vaders van het vlees van ons

21 21 Hebreeën 12 9 Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven?

22 22 Hebreeën 12 9 Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? vaders van het vlees => vader van de geesten

23 23 Hebreeën 12 9 Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven?

24 24 Hebreeën 12 10 Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.

25 25 Hebreeën 12 10 Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. =afgezonderd profaan, alledaags

26 26 Hebreeën 12 11 Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

27 27 Hebreeën 12 11 Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

28 28 Hebreeën 12 11 Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

29 29 Hebreeën 12 12 Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieen,

30 30 Hebreeën 12 13 en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. > Spreuken 4:26 "Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn."

31 31 Hebreeën 12 13 en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. = de kreupele (lees: aarzelende) LXX 1Kon.18:21 >

32 32 1Kon.18:21 Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baal is, volgt hem na.

33 33 Hebreeën 12 14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

34 34 Hebreeën 12 14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. heiliging = de Heer zien

35 35 Hebreeën 12 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

36 36 Hebreeën 12 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

37 37 Hebreeën 12 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

38 38 Hebreeën 12 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. > Deut.29:18 >>

39 39 Deuteronomium 29:18 Laat er daarom onder u geen man of vrouw, geen geslacht of stam zijn, wier hart zich nu van de HERE, onze God, afwendt om de goden dezer volken te gaan dienen; laat er onder u geen wortel zijn, die gif of alsem voortbrengt.

40 40 Hebreeën 12 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

41 41 Hebreeën 12 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

42 42 Hebreeën 12 16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. figuurlijk? > afgoderij (judaïsme > Gal.4:3,8-10) of letterlijk? zoals in Hebr.13:4

43 43 Hebreeën 13:4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

44 44 Hebreeën 12 16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. = onheilige, profaan

45 45 Hebreeën 12 16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. vergl. Hebr.11:23

46 46 Hebreeën 12 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

47 47 Hebreeën 12 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. lett. bezinning nl. van Izaak

48 48 Hebreeën 12 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. bezinning om gezegend te worden


Download ppt "1 3 juli 2014 Rijnsburg 3 juli 2014 Rijnsburg. 2 terugblik: Hebr.11: de vele geloofsgetuigen Hebr.12:1-3: "de leidsman en voleinder van het geloof" ="

Verwante presentaties


Ads door Google