De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERASMUS+ FACULTY EXCHANGE PROGRAMMA 2014 - 2015. QUT Sydney Adelaide Stellenbosch INSPER ESAN Monterrey UBC SMU Hong Kong NTU Peking Tsinghua Fudan Bangalore.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERASMUS+ FACULTY EXCHANGE PROGRAMMA 2014 - 2015. QUT Sydney Adelaide Stellenbosch INSPER ESAN Monterrey UBC SMU Hong Kong NTU Peking Tsinghua Fudan Bangalore."— Transcript van de presentatie:

1 ERASMUS+ FACULTY EXCHANGE PROGRAMMA 2014 - 2015

2 QUT Sydney Adelaide Stellenbosch INSPER ESAN Monterrey UBC SMU Hong Kong NTU Peking Tsinghua Fudan Bangalore Calcutta Wharton Rochester Urb. Champaign Queens Brock Montréal FEB Partner Universities Chulalongkorn Laval UAI PUC Rio FIU Kobe ITAM

3

4

5 www.econ.kuleuven.be/iii

6 1. Erasmus+: wat ? 2. Belang voor de student 3. Kenmerken van Erasmus+ 4. Wanneer Erasmusuitwisseling? 5. Wie komt in aanmerking? 6. Selectieprocedure? 7. Praktisch? 8. Erasmusbeurs?

7 1. ERASMUS+ Programme - ERASMUS+ Programme = mobility for learners and staff - Higher Education Student and Staff Mobility Twee soorten uitwisseling - ERASMUS+ strikt (binnen Europa) - Facultair akkoord (buiten Europa) Totaal aantal universiteiten : 97 1. aantal netwerken : 2 EW - 7 TEW + HIR 2. facultaire akkoorden : netwerk ETEW10

8 2. BELANG VOOR DE STUDENT culturele ervaring / uitwisseling talenkennis vorming persoonlijkheid internationale uitdaging arbeidsmarkt academisch kwalitatief hoogstaande programma’s (geen academisch toerisme) maar ook: ambassadeur van de KU Leuven

9 3. Kenmerken van het ERASMUS+- programma Mits volledige naleving van het ERASMUS-reglementERASMUS-reglement - volwaardige academische erkenning van de studietijd doorgebracht in het buitenland aan de gastuniversiteit: -volledige integratie van in het buitenland gevolgde programma’s in het Leuvense programma; - volledige erkenning van de resultaten behaald aan de buitenlandse gastuniversiteit (conversie van resultaten). - wat bij 2de zit op ERASMUS-vakken ? Lees grondig het Erasmusreglement aub op www.econ.kuleuven.be/ond/erasmusreglement

10 3. Kenmerken van het ERASMUS+ - programma ECTS : - aantal ECTS credits geeft aanduiding van studiebelasting; - 30 ECTS credits = normale studiebelasting voor één semester. vrijstelling van inschrijvingsgelden aan de gastuniversiteit beurs (min. 3 maanden tot max. 6 maanden) - dekking van de additionele mobiliteitskosten; - nationale studiebeurzen blijven behouden. info : www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus/www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus/ kwaliteit en niet kwantiteit van uitwisseling primeert.

11 4. Wanneer Erasmusuitwisseling? Wanneer - periode van uitwisseling in Erasmusjaar? Uitwisseling gebeurt tijdens het eerste semester van 3de fase Bachelor EW, TEW, HIR en HIRB 2de fase Master HIR + HIRB 2de fase Master ERB Opmerking: Erasmusuitwisseling is NIET mogelijk voor verkorte bacheloropleidingen Vorig academiejaarHuidig academiejaar “Selectiejaar” Volgend academiejaar “Erasmusjaar” 2012-20132013-20142014-2015 Sem 1Sem 2Sept- zittijd Sem 1Sem 2Sept-zittijdSem 1Sem 2Sept- zittijd Minimum 75% CSE (cumulatieve studie- efficiëntie) + max 132 studiepunten “to do” Selectie ronde 1 Selectie ronde 2 Maximum 72 studiepunten “to do”

12 5. Wie komt in aanmerking voor Erasmusuitwisseling? Kom ik in aanmerking voor de selecties voor uitwisseling tijdens Bachelor EW/TEW/HIR/HIRB? Je hebt nog maximaal 132 studiepunten af te leggen van je bachelorprogramma bij de start van academiejaar 2013-2014 je laatst behaalde cumulatieve studie-efficiëntie bedraagt minimum 75% Er kan een pakket opleidingsonderdelen van minimum 24 studiepunten uitgewisseld worden in 1 ste semester van je bachelorprogramma 2014-2015 =>Je dient aanvraag in bij selectieprocedure in 1 ste semester 2013-2014

13 5. Wie komt in aanmerking voor Erasmusuitwisseling? Kom ik in aanmerking voor de selecties voor uitwisseling tijdens Master HIR/HIRB/ERB? je behaalde je bachelordiploma of je hebt nog maximaal 12 stp af te leggen van je bachelor bij de start van academiejaar 2013-2014 je laatst behaalde cumulatieve studie-efficiëntie in de bachelor bedraagt minimum 75% Er kan een pakket opleidingsonderdelen van minimum 24 studiepunten uitgewisseld worden in 1 ste semester van je masterprogramma 2013-2014  Je dient aanvraag in bij selectieprocedure in 1 ste semester 2013-2014

14 6. SELECTIEPROCEDURE – stap 1 STAP 1: Selectie en reservering van een bestemming Bedoeling is niet-risico studenten uit te sturen. Dit betekent niet dat studenten uitzonderlijke resultaten moeten behaald hebben om in aanmerking te komen. Bij meerdere kandidaten voor een zelfde bestemming wordt geselecteerd op basis van: - resultaten van de vorige jaren - talenkennis - grondige motivatie Na de selectieronde wordt een bestemming voor jou gereserveerd.

15 6. SELECTIEPROCEDURE – stap 2 STAP 2: Definitieve toewijzing van de gereserveerde bestemming De gereserveerde bestemming wordt definitief toegewezen op voorwaarde dat nog maximaal 72 studiepunten moeten afgelegd worden om het diploma te behalen na afloop van de juni-zittijd OF septemberzittijd. OPGELET! Indien de studieperiode aan de gastuniversiteit start vóór de resultaten v.d. septemberzittijd bekend zijn, moet al aan de voorwaarde voldaan zijn na afloop v.d. junizittijd!

16 Opmerking: 2x Erasmus? Kan ik in mijn studieperiode twee maal op uitwisseling? Studenten opleiding EW en TEW Studenten opleiding HIR + HIR Beleidsinformatica + ERB Je kan NIET 2x op uitwisseling naar dezelfde bestemming ! 3 de Bachelor2 de MasterJA / NEEN? Erasmus Ja, maar… ErasmusFacultairJa FacultairErasmusJa Facultair Ja

17 7. PRAKTISCHE PROCEDURE Stap 1: Aanvraag reservering van een bestemming - overzicht van beschikbare beurzen hier beschikbaar of vanaf donderdag 7 november 2013 op het ERASMUS-kantoor, lokaal 00.118 - Naamsestraat 69 -online formulier invullen: https://econweb5s.econ.kuleuven.be/erasmus -indienen ‘Aanvraagdossier Erasmus’ in DROPBOX – inkomhal HOG FEB – Naamsestraat 69 ten laatste op donderdag 21 november Stap 2: Definitieve toewijzing bestemming na afloop van junizittijd OF septemberzittijd

18 Stap 1:Inhoud ‘Aanvraagdossier Erasmus’ Stap 1: Aanvraag reservering van een bestemming Indienen ‘aanvraagdossier Erasmus’ met (1) Outprint online ‘Aanvraagformulier’ met foto (2) Outprint motivatiebrief (3) Outprint KULoket van studievoortgangsdossier met 3 pagina’s (zie voorbeeld in infomap!) : o Overzicht opleidingen en academiejaren (p 1) o Tabblad ‘Tolerantie’ uit detail studieresultaten laatste examenperiode 2012-2013 o Tabblad ‘Studievoortgang’ uit detail studieresultaten laatste examenperiode 2012-2013 OPGELET: enkel volledige dossiers (samennieten aub!) worden behandeld!

19 Stap 1: Reserveren Erasmusbestemmingen Reservering gebeurt in 2 rondes (november en februari): Ronde 1: 6 tot 21 november 2013 Indienen aanvraagdossiers van do 7 november 2013 tot do 21 november ten laatste Check alle info van de Erasmusbestemmingen via weblinks op elektronisch aanvraagformulier (http://www.econ.kuleuven.be/ond/erasmus ).http://www.econ.kuleuven.be/ond/erasmus Mogelijkheid om dossiers Erasmusbestemmingen in te kijken in lokaal HOG 00.117, Naamsestraat 69, van 7 tot 18 november o Belangrijk: bespreek de uitwisseling met je ouders vooraleer officieel deel te nemen aub! Bekendmaking gereserveerde plaatsen: dec/jan o Zie Toledo + mail met officiële aanvaardingsbrief

20 Stap 1: Reserveren Erasmusbestemmingen (Vervolg Ronde 1) Na bekendmaking selectie ronde 1: Geselecteerde studenten bezorgen binnen de week na bekendmaking op Erasmus secretariaat HOG 00.118: o officiële aanvaardingsbrief ondertekend door de ouders o 70 EUR ter dekking van waarborg- en dossierkosten Indien dit niet binnen opgegeven periode gebeurt: o Reservering vervalt en plaats komt terug vrij voor 2 de selectieronde Niet geselecteerd in ronde 1? o Verschillende factoren mogelijk (vb. niet voldoende plaatsen) o Indienen nieuw aanvraagdossier voor ronde 2 mogelijk

21 Stap 1: Reserveren Erasmusbestemmingen Ronde 2 : eind jan/begin febr – tot eind febr 2014 Open plaatsen (na ronde 1) worden zo snel mogelijk meegedeeld via E-mail / TOLEDO: Zelfde procedure als in ronde 1 o Nieuw aanvraagdossier verplicht indienen! Bekendmaking gereserveerde plaatsen na ronde 2: maart 2014 o Zie Toledo + mail met officiële aanvaardingsbrief OPMERKING: Na definitieve selectie en reservatie bestemmingen: Verplichte algemene infovergadering in mei.

22 Stap 2: Definitieve toewijzing bestemming Stap 2: Definitieve toewijzing van de geselecteerde bestemming Na afloop juni-zittijd 2014: eerste ronde officiële bevestiging Erasmusuitwisseling Criterium? Maximaal 72 studiepunten TO DO in 2014-2015 Wat indien 2 de zittijd? o Bij bestemmingen met start academiejaar na afloop septemberzittijd: tweede zittijd nog mogelijk! o Bij gekozen bestemmingen met start academiejaar vóór bekendmaking resultaten septemberzittijd: Definitieve annulering Erasmusbestemming 70 EUR wordt terugbetaald aan student - Na afloop september-zittijd 2014: tweede ronde officiële bevestigingen, zelfde criterium!

23 Opmerkingen Het bedrag van 70 EUR krijgt de student terug, als alle voorwaarden voldaan zijn, bij terugkomst uit het buitenland. Studenten die uiteindelijk niet kunnen vertrekken omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, krijgen 70 EUR dossierkost terug. Indien je een bestemming definitief krijgt toegewezen, maar zelf besluit af te zien van deelname aan Erasmus (vb. omdat je je resterend programma te zwaar acht), meld je dit zo snel mogelijk aan het Erasmus-secretariaat. Je hebt evenwel geen recht op terugbetaling van de 70 EUR.

24 8. TOEKENNEN VAN BEURZEN Tijdens het huidige academiejaar werden volgende beurzen toegewezen ! - Niet beursstudenten :310 EURO per maand - Beursstudenten :370 EURO per maand Vanaf 2014-2015 zal er ook rekening gehouden worden met het land van bestemming – bedrag van de beurs is momenteel ??? Bijna alle beurzen zijn voor een periode van 3 tot 6 maanden. Facultaire Akkoorden (geen beurzen beschikbaar) Ekonomika Alumni financiert 5 beurzen van 500 EUR


Download ppt "ERASMUS+ FACULTY EXCHANGE PROGRAMMA 2014 - 2015. QUT Sydney Adelaide Stellenbosch INSPER ESAN Monterrey UBC SMU Hong Kong NTU Peking Tsinghua Fudan Bangalore."

Verwante presentaties


Ads door Google