De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amsterdam.nl/woningisolatie San Yin Kan Gemeente Amsterdam, WZS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amsterdam.nl/woningisolatie San Yin Kan Gemeente Amsterdam, WZS."— Transcript van de presentatie:

1 Amsterdam.nl/woningisolatie San Yin Kan Gemeente Amsterdam, WZS

2 Amsterdamse regelingen  VvE advies  Subsidie woningisolatie  Energielening  Subsidie energiebesparing stadsdeel West  Coalitie akkoord

3 VvE advies (1)  De gemeente Amsterdam biedt VvE's gratis advies over woningisolatie  Adviseur komt bij uw VvE langs en geeft advies op maat  Aanmelden via amsterdam.nl/woningisolatie

4 VvE advies (2) Het advies gaat in op:  woningisolatie van de 'schil' van het VvE-complex. Denk aan dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en isolatieglas.  de gemeenschappelijke voorzieningen zoals liften of parkeergarages.  optioneel: zonne-energie (PV-panelen) op het dak van de VvE.  u krijgt zicht op mogelijkheden en een indicatie van kosten en terugverdientijden

5 Subsidie woningisolatie (1) Voor wie?  particuliere eigenaren van bestaande woningen (opgeleverd voor 2002)  ook VvE-leden die hieraan voldoen, komen in aanmerking voor subsidie. Subsidiebedrag  15% subsidie over subsidiabele kosten  minimaal subsidiebedrag per aanvraag: 500 euro  maximaal subsidiebedrag per particuliere woningeigenaar: 5.000 euro

6 Subsidiabele maatregelenCriteriumSubsidiabele kosten Isolatie maatregelen DakisolatieRc ≥ 4 m 2 K / WMateriaal en installatiekosten VloerisolatieRc ≥ 3,5 m 2 K / WMateriaal en installatiekosten SpouwmuurisolatieRc ≥ 1,5 m 2 K / WMateriaal en installatiekosten Paneelisolatie / binnengevel isolatieRc ≥ 2,5 m 2 K / WMateriaal en installatiekosten Isolatie massieve muur / buitengevel- isolatie Rc ≥ 3,5 m 2 K / WMateriaal en installatiekosten HR++ glas U-glas ≤ 1,2 W/ m 2 K of spouw 15mm Materiaal en installatiekosten* (*maximaal €100 installatiekosten per m2 glas) Installaties Zonneboiler (tbv warm water) Materiaal kosten Laagtemperatuurverwarming Materiaal kosten (Combi) warmtepomp Materiaal kosten Douchewater-warmteterugwinning Materiaal kosten

7 Subsidie woningisolatie (3)  regeling staat open tot eind 2014  digitaal subsidie aanvragen via amsterdam.nl/woningisolatie. Aanvraagformulier invullen en ongetekende offerte meesturen.  Vragen kunt u stellen via woningisolatie@amsterdam.nl of bel 14020 en vragen naar Paul Limonard van loket subsidie woningisolatiewoningisolatie@amsterdam.nl

8 Energielening (1)  lage rente van 2,05 % gedurende gehele looptijd (percentage staat vast tot 31 december 2014)  minimaal leenbedrag € 5.000,- per woning, maximaal €15.000,- per woning Voor wie?  eigenaar/bewoners  verenigingen van eigenaren (zonder meerderheid corporatie)  kleine particuliere verhuurders (max 8 woningen in Amsterdam)

9 Energielening (2) Grote toegankelijkheid, want:  geen inkomensgrenzen  geen maximum WOZ-waarden  geen EPA-advies noodzakelijk  geen energielabelstappen vereist  Waar moet aanvrager aan voldoen:  woning opgeleverd voor 2002 (gereed voor bewoning)  alleen woningen voor permanente bewoning komen in aanmerking  positieve krediettoets SVn (=Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)

10 Energielening (3)  het is een annuïteitenlening, waarbij de lener maandelijks steeds hetzelfde bedrag -de annuïteit, een combinatie van rente en aflossingen- aan de geldgever betaalt  vaste looptijd van 10 jaar  géén aflossingsvrije aanvangsjaren  extra aflossing is altijd mogelijk

11 Energielening (4)  vloerisolatie  gevelisolatie  spouwmuurisolatie  dakisolatie  isolerende beglazing  isolatie van leidingen  ramen/kozijnen in combinatie met HR++ glas  zonnepanelen  zonneboiler/warmwaterbesparing  HR-ketels  grijswatersysteem  groene daken

12 Energielening (5)  Aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen.  1. De gemeente beoordeelt uw aanvraag  2. SVn toetst uw kredietwaardigheid. (SVn = Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)  Meer informatie en aanvragen via www.amsterdam.nl/energielening www.amsterdam.nl/energielening  Vragen via: energielening@amsterdam.nl Telefoon: 14 020energielening@amsterdam.nl

13 Subsidie energiebesparing Stadsdeel West (1) Subsidiabel per woning:  Maximaal € 200,- voor een energiemaatwerkadvies  € 2.000 bij verbetering met tenminste 2 labelstappen tot label C  € 4.000 bij verbetering met tenminste 2 labelstappen tot label B of hoger

14 Subsidie energiebesparing Stadsdeel West (2) Belangrijk om te weten:  Regeling voor particuliere woningeigenaren  Regeling loopt tot eind 2014  Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten alle woningen in een pand/VvE meedoen  Voor meer informatie zie www.west.amsterdam.nl/duurzaamwonen www.west.amsterdam.nl/duurzaamwonen Let op: u kunt voor het uitvoeren van maatregelen gebruik maken van labelstapsubsidie of woningisolatiesubsidie

15 Aanvalsplan Energie: We komen met een aanvalsplan Energie, waarin we een integrale aanpak ontwikkelen op het inzetten van hernieuwbare energie en energiebesparing. We stellen hiervoor een energiefonds in, waarmee we met name aantrekkelijke leningen gaan verstrekken aan Amsterdammers, bedrijven, organisaties en maatschappelijke instellingen om zelf energie op te wekken en hun woningen en gebouwen energiezuiniger te maken. Dit fonds wordt gevuld met 30 miljoen euro en wordt zelfverdienend opgezet, zodat het langdurig van dienst kan zijn. Daarnaast gaan we de regels voor het duurzaam aanpassen van gebouwen versimpelen, bijvoorbeeld op het gebied van de teruglevering van energie en het gezamenlijk gebruik van daken voor zonnepanelen. Ook gaan we Amsterdammers beter voorzien van neutrale informatie over het energiezuiniger maken van hun woningen.

16 En verder…  Energielening wordt op dit moment geëvalueerd, een aantal wijzigingen valt te verwachten.  Motie “warme voeten”wordt nog ten uitvoer gebracht.  Amsterdams Investeringsfonds (Tender 5 algemeen) http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/klimaat- energie/amsterdams/amsterdams/


Download ppt "Amsterdam.nl/woningisolatie San Yin Kan Gemeente Amsterdam, WZS."

Verwante presentaties


Ads door Google