De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAALBAARHEIDSONDERZOEK"— Transcript van de presentatie:

1 HAALBAARHEIDSONDERZOEK
De financiële haalbaarheid van een warmtepompinstallatie in nieuwbouwwoningen met de nieuwste EPC eis van 0.8 Student : P. Kaandorp Begeleider namens HU : O. Dijkstra Begeleider namens M&O Techniek : V. Oostendorp Opleiding : HIT Datum : 27 juni 2006 Afstudeerbedrijf : M&O Techniek Eenhoornweg 7 1531 ME Wormer

2 Reden voor dit onderzoek
- Het aanscherpen van de EPC eis per 1 januari 2006 van 1.0 naar 0.8 - De oude EPC van 1.0 werd behaald met een HR CV + HR ventilatie - Bij de oude EPC was de warmtepomp daardoor niet terug te verdienen - De EPC is per 1 januari 2006 verlaagd naar 0.8 waardoor opnieuw de vraag gesteld kan worden: Is het toepassen van een warmtepomp financieel haalbaar bij de nieuwe EPC van 0.8? EPC = Energie Prestatie Coëfficient.

3 Doel van het onderzoek - De vraag over de financiele haalbaarheid en terugverdientijd goed kunnen beantwoorden. Voor een goed antwoord moet duidelijke aangegeven worden hoe dit antwoord tot stand is gekomen.

4 Volgorde in mijn onderzoek
- Vaststellen uitgangspunten voor berekeningen - Maken EPN berekeningen - Bepalen warmtelast / koellast - Vaststellen welke installaties vergeleken worden - Berekenen meer- en minderprijzen - Berekenen energiebesparing Weergeven rekenresultaten EPN = Energie Prestatie Norm

5 Vastellen van uitgangspunten
Bouwkundige uitgangspunten - isolatiewaarden - luchtdichtheid van de woning - binnen- en buitentemperaturen Installatietechnische uitgangspunten - welke installatie wordt toegepast (verwarmen en/of koelen) - ventilatiesysteem en hoeveelheid Financiele uitgangspunten - kosten installatie (uurtarief, materiaal, opslagen e.d.) - energietarieven - onderhoudskosten van de installaties Prijsstijgingen - prijsstijgingen energietarieven en onderhoudskosten

6 EPC berekeningen Het maken van 3 EPC berekeningen
1ste berekening met de oude norm van 1.0 2de berekening met de nieuwe norm van 0.8, zonder wartepomp doel: vaststellen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de EPC op 0.8 te berekenen zonder warmtepomp 3de berekening met de nieuwe norm van 0.8, met warmtepomp  doel: vaststellen welke van de maatregelen uit de tweede berekening kunnen vervallen door het toepassen van een warmtepomp

7 Berekenen warmte- en koellast
- Berekenen met een programma zoals VABI - Ramen met een raamgetal uit een normblad, of op basis van praktijkervaring.

8 Calculeren netto meerinvestering
Vaststellen welke kosten meegerekend worden in de netto meerinvestering die terug verdiend moet worden. Mee te rekenen kosten voor het bepalen van de netto meerinvestering Onderdeel Verwarmen Verwarmen & koelen Warmtepomp met bron Ja Minderprijs vervallen koelmachine Nee Subsidie Minderprijs vervallen investering door EPC voordeel (*) (*) Voordeel door het vervallen van een maatregel door het toepassen van een warmtepomp

9 Vastellen welke installaties vergeleken worden
Bij alleen verwarmen: Bij verwarmen en koelen: Conventionele installatie: HR CV toestel Vloerverwarming Conventionele installatie: HR CV toestel Koudwatermachine Vloerverwarming Warmtepompinstallatie: HR CV toestel Vloerverwarming + warmtepomp met bron + extra leidingwerk + extra regeltechniek Warmtepompinstallatie: HR CV toestel Vloerverwarming + warmtepomp met bron -/- vervallen koudwatermachine = leidingwerk ongewijzigd = regeltechniek ongewijzigd

10 Berekening energiebesparing
vs vs vs vs

11 Berekening terugverdientijd
De terugverdientijd kan op vele manieren berekend worden. In mijn scriptie zijn 2 berekeningmethoden gebruikt: Een een voudige methode volgens ISSO (ETVT) Terugverdientijd = Een uitgebreide methode waarbij tevens rekening gehouden is met: - Prijsstijging van energietarieven Onderhoudskosten Prijsverhoging van de onderhoudskosten per jaar - Energiebesparing van de vervallen maatregelen uit de EPN (in mijn geval zonnepanelen) Berekend met excel Netto meerinvestering . Energiebesparing per jaar

12 Berekening terugverdientijd
Verwarmen en koelen Alleen verwarmen

13 Opgave van de terugverdietijdberekening
De berekening ondersteunen met alle voorgaande gegevens: Uitgangspunten en aannamen Berekeningen Calculaties en samenstelling van de netto meerinvestering Installatiekeuzes Energiebesparing Terugverdientijd

14 Rekensoftware terugverdientijdberekening
Tijdens de uitwerking van mijn project het ik een programma gemaakt waarmee de terugverdientijd op twee manieren kan worden berekend. Input: - bouwkundige gegevens incl koel- en warmtelast - Installatiegegevens uitgangs situatie - Installatiegegevens nieuwe situatie - Energie- en onderhoudstarieven - prijsstijgingen energie- en onderhoudstarieven De software berekent: Terugverdietijd volgens de eenvoudige methode Een 15 jaren prognose waarin het onderhoud en de prijsstijgingen van energie- en onderhoudstarieven worden doorgerekend. Output: - Alle ingevulde gegevens - de terugverdientijdberekeningen - opmerkingen over aangenomen waarden indien gegevens niet (volledig) zijn opgegeven

15 Resultaten onderzoek Ik heb 3 woningen onderzocht
Woning m m3 Woning m m3 Woning m m3

16 Resultaten onderzoek Woning 1 2 3 Inhoud/oppervlak 148 m2 / 443 m3
Transmissie 10206 Watt 16556 Watt 26769 Watt Investering Minderprijzen Netto investering Energiebesparing verwarmen/jaar Terugverdientijd 9,1 jaar 5,3 jaar 4,7 jaar Energiebesparing verw en koelen/jaar 5,2 jaar 3,5 jaar 2,5 jaar Terugverdientijd volgens eenvoudige methode

17 Conclusie onderzoek Haalbaarheid: Alleen verwarmen:
Financiele haalbaarheid maximaal 5 jaar Technische haalbaarheid maximaal 10 jaar Alleen verwarmen: Alleen bij de grootste woning echt financieel haalbaar Bij de middelste woning alleen technisch haalbaar Bij de kleinste woning niet haalbaar Koelen en verwarmen: Bij de kleinste woning alleen technische haalbaar Bij de middelste en grote woning financieel haalbaar

18 Conclusie onderzoek Haalbaarheid:
- Door de nieuwe EPC van 0.8 wordt het toepassen van een warmtepomp interressant, zeker bij verwarmen en koelen - Hoe groter de woning, hoe beter de terugverdientijd - Toekomst warmtepomp ziet er steeds beter uit

19 HAALBAARHEIDSONDERZOEK
De financiële haalbaarheid van een warmtepompinstallatie in nieuwbouwwoningen met de nieuwste EPC eis van 0.8 Student : P. Kaandorp Begeleider namens HU : O. Dijkstra Begeleider namens M&O Techniek : V. Oostendorp Opleiding : HIT Datum : 27 juni 2006 Afstudeerbedrijf : M&O Techniek Eenhoornweg 7 1531 ME Wormer


Download ppt "HAALBAARHEIDSONDERZOEK"

Verwante presentaties


Ads door Google