De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LL 13: Grammatica Perfectum Passivum en PPP E. Mos-Burgers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LL 13: Grammatica Perfectum Passivum en PPP E. Mos-Burgers."— Transcript van de presentatie:

1 LL 13: Grammatica Perfectum Passivum en PPP E. Mos-Burgers

2 Vanuit oogpunt van de soldaat:  De soldaat (ond.) heeft geroepen: (actief, dat doet hij zelf). <))))))))  De soldaat Asterix  De soldaat roept Asterix. (praes. Actief: voco)  De soldaat riep Asterix. (impf Actief : vocabam)  De soldaat heeft Asterix geroepen. (Perf. actief : vocavi) volt. deelwoord actief. Asterix!!

3 Vanuit oogpunt van Asterix:  Asterix (ond) is geroepen door iemand  ond. doet het niet zelf, passief)  (((>  Asterix De soldaat  A. wordt geroepen door de soldaat. (praes. pass. vocor : komt later)  A. werd geroepen door de soldaat. (impf. pass. vocabar: komt later)  A. is geroepen door de soldaat. (Pf. Pass. vocatus sum) volt. deelw.pas. Asterix!!

4 Actief vs. passief  Actief: Asterix heeft de slaaf geslagen.  Passief: De slaaf is/werd geslagen door Asterix.

5 Verbuiging perfectum passivum  Voltooid deelwoord (participium) + vorm van esse  Vocatus + est hij is geroepen  Puer vocatus est  De jongen is geroepen

6  Voltooid deelwoord (participium) + vorm van esse  Vocata + est zij is geroepen  Puella vocata est  Het meisje is geroepen

7 enkelvoudmeervoud vocatus sum – ik ben/werd geroepen vocati sumus – wij zijn/werden geroepen vocatus es - jij bent/werd geroepen vocati estis - jullie zijn/werden geroepen vocatus est - hij is/werd geroepen vocati sunt – zij zijn/werden geroepen Let op: -us vs. - i

8 Geslacht: vrouwelijk enkelvoudmeervoud vocata sum – ik ben/werd geroepen vocatae sumus – wij zijn/werden geroepen vocata es - jij bent/werd geroepen vocatae estis - jullie zijn/werden geroepen vocata est - zij is/werd geroepenvocatae sunt – zij zijn/werden geroepen

9 Door wie? Waardoor/Waarmee?  Door wie: a/ab + ablativus  Augustus werd door zijn dochter gekwetst  Augustus a filia laesus est.  Waardoor/Waarmee: ablativus (zonder a/ab)  De soldaat werd door een zwaard verwond.  Miles gladio vulneratus est.

10 Het PPP  Participium Perfectum Passivum  Perfectum passivum zonder de vorm esse  Vocatus = participium/deelwoord

11 + vorm van esse: Samengestelde werkwoordsvorm - Vorm van esse: Voltooid deelwoord -tus –ta –tum of –sus –sa –sum (zoals novus,-a,-um) Laudatus est = Hij is geprezen

12 -tus –ta –tum of –sus –sa –sum Predicatief: bijwoordelijke bijzin * Bijvoeglijke bepaling/letterlijk. ₀ Bijv. bijzin Zonder vorm van esse? Voltooid deelwoord Zoals bijvoorbeeld: novus,-a,-um

13  = voltooid deelwoord (vocatus – geroepen zijnde)  regelmatige vormen:  praesensstam + -tus of –sus  voca-tus  dele-tus  audi-tus  duc-tus

14 Er zijn heel veel onregelmatig gevormde participia! monere  mone  moni-tus relinquere  relinqu-  relic-tus mittere  mitt-  mis-sus Deze vormen staan apart in de woordenlijst en die moet je leren.

15 Het participium is een werkwoordsvorm en een bijvoeglijk naamwoord! het PPP wordt verbogen als de bijvoeglijke naamwoorden van groep 1 en 2 (bonus) vocatus vocata vocatum vocati vocatae vocati vocatovocatae vocato vocatumvocatam vocatum vocatovocata vocato

16

17 A. attributief / bijvoeglijke bepaling servus vocatus intrat. de geroepen slaaf komt binnen. de slaaf, die geroepen is, komt binnen. B. predicatief/ dubbel verbonden bepaling servus vocatus intrat. de slaaf komt geroepen binnen. de slaaf komt binnen, nadat hij geroepen is. C. zelden zelfstandig: accusatus intrat. de aangeklaagde komt binnen.

18 servus vocatus intrat. de geroepen slaaf komt binnen.

19 servus vocatus intrat. de slaaf, die geroepen is, komt binnen.

20  Participium Coniunctum betekent „ een verbonden participium".  Het komt met getal, geslacht en naamval overeen.  Zegt iets over het zelfst. nw en het werkwoord (= dubbelverbonden)  Vertalen met een bijwoordelijke bijzin, ingeleid door voegwoord: servus vocatus intrat. 1.de slaaf komt geroepen binnen 2. de slaaf komt binnen, omdat hij geroepen is. hoewel omdat toen als nadat

21 Zoek dus eerst het onderwerp van het participium. Dat moet in  naamval  getal  geslacht overeenkomen met die van het participium. Van deze combinatie maak je je predicatieve/bijwoordelijke bepaling (bijzin beginnend met voegwoord) hoewel omdat toen als nadat Het participium congrueert altijd ergens mee!

22  Een PPP als dubbele bepaling vertaal je vaak met een bijzin met nadat.  Afhankelijk van de context is het soms beter te kiezen voor omdat, hoewel of als.  Een PPP vertaal je altijd passief en voortijdig hoewel omdat toen als nadat

23 Servus vocatus intrat. 2) met bijv. bijzin (met die/dat) de slaaf, die geroepen is, komt binnen

24 Einde


Download ppt "LL 13: Grammatica Perfectum Passivum en PPP E. Mos-Burgers."

Verwante presentaties


Ads door Google