De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kluwer Benelux Merkencongres 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kluwer Benelux Merkencongres 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Kluwer Benelux Merkencongres 2014
Nieuw Europees merkenrecht: procedureel

2 Tekens zonder grafische weergave ….in een register?

3 Tekens zonder grafische weergave
Art 3. MRl Oud: vereiste “grafische representatie” Voorstel (b) “being represented in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor.”

4 Tekens zonder grafische weergave
Art 3. MRl Compromis voorstel: A trade mark may consist of any signs , in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours […], the shape of goods or of their packaging, or sounds, provided that such signs are capable of: (b) being represented on the register in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor.

5 Tekens zonder grafische weergave
which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor? The world according to Sieckmann (C-273/00): “clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective”….. Maar……ziet strikt genomen alleen op ‘die (grafische) voorstelling’

6 Tekens zonder grafische weergave
C-273/00 Sieckmann (geurmerk kaneelzuurmethylester) “...dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.” “(…) voldoet noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling.” En nu?

7 Tekens zonder grafische weergave
C-283/01 Shieldmark (klankmerk Für Elise) “...onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende duidelijk [...] om de omvang van de gevraagde bescherming te kunnen bepalen.” “Een dergelijke omschrijving, die noch duidelijk noch precies noch als zodanig volledig is, laat immers niet toe, de hoogte en de duur te bepalen van de klanken die de melodie vormen waarop de merkaanvraag betrekking heeft, en die essentiële gegevens zijn om deze melodie te kennen en, bijgevolg, het merk zelf af te bakenen.”

8 Tekens zonder grafische weergave
‘Nieuwe’ merken en absolute weigeringsgronden: sub b. gebrek aan onderscheidend vermogen sub c. beschrijvende tekens

9 Tekens zonder grafische weergave
Geluiden, beweging en geuren? het brullen van een leeuw voor films? “The sign applied for is not precise, clear and unequivocal enough to be perceived per se by the public as being a specific ‘roar of a lion’.” “Additionally, the evidence of use provided in order to prove that the mark has acquired distinctiveness through use (Article 7(3) CTMR) is insufficient. It only confirms that the ‘roaring lion’ is identified by the public only when linked to the appellant’s name.” (DECISION OF 25 AUGUST 2003 – R 781/ – SOUND MARK (ROAR OF A LION)

10 Tekens zonder grafische weergave
tonal sound when two burgundy wine glasses clash together? voor Kl 21 glaswaren voor huishouding? “Die angemeldete Marke besitzt somit keine Unterscheidungskraft: die klangliche Darstellung ist allein der Klang, der beim Zusammenstossen zweier Weinglaser entsteht, es konnte aber auch beim Zusammenstossen von anderen Glasern, Vasen oder anderen Glaswaren entstehen, dafur ist der Klirrton zu banal um eine genauere Abwagung treffen zu konnen.“ ( weigering BHIM )

11 Tekens zonder grafische weergave
“Da es sich nur um einen einzelnen Klangton handelt ist selbst dies zweifelhaft, es konnte sich auch um den Klang von etwas anderem handeln, was genau, das ist irrelevant, denn die angemeldete Hormarke ist so banal, dass es keinesfalls als betriebliche Herkunftsbezeichnung verstanden werden kann.“ ( weigering BHIM ) Sub c.? (…) or other characteristics of the goods or services kenmerk van glaswerk……dat het geluid maakt als je proost?!

12 Tekens zonder grafische weergave
een ringtone voor ringtones? het geluid van een bronstig edelhert voor alcoholische dranken? het geluid van een motor voor een motor? de geur van ‘fresh-cut green grass’ voor tennisballen? of die van versgemalen koffie voor een ochtendkrant? BHIM 216 geluidsmerken, 157 ingeschreven, 14 geweigerd (status: 7 april 2014)

13 Tekens zonder grafische weergave
……of zelfs winkelinrichtingen? Hoe presenteer je een (detailhandels)dienst? C-421/13 Bundespatentgericht – prejudic. vragen Apple store 3e vraag: grafische voorstelling EXIT! Makkelijker?

14 Tekens zonder grafische weergave
……en integrale merkbelevingen, compleet met geluid, geur, merk en personeel? Abercrombie & Fitch Van buiten niet naar binnen te kijken. Je wordt bedwelmd door de huisgeur. “Binnen is weinig licht, snoeiharde muziek en danst knap en gespierd personeel, dat weinig kleren draagt voor kledingverkopers.”* * Volkskrant

15 Tekens zonder grafische weergave
U.S. Equal Employment Opportunity Commission v. Abercrombie & Fitch Stores, Inc., No. 11-cv (N.D. Cal. Sept. 3, 2013) In addition to the Look Policy, Abercrombie’s marketing strategy seeks to create an “in-store experience” for customers. Look Policy protected as commercial free speech? “Branding via employee appearance isn't commercial speech” The court didn’t buy that A&F employees were “living advertisements” for the brand.

16 Tekens zonder grafische weergave
To see or not to see……… TO BE OR NOT TO BE! What? OSP Object & Scope of Protection Vzr Rb Den Haag 18 april 2013 Vzr Rb Brussel 20 maart 2014

17 Tekens zonder grafische weergave
The world according to……Sieckmann II? Considerans (13) “To this end, it is necessary to list examples of signs which may constitute a trade mark, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. In order to fullfil the objectives of the registration system for trade marks, which are to ensure legal certainty and sound administration, it is also essential to require that the sign is capable of being represented in a manner which is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. A sign should therefore be permitted to be represented in any appropriate form, taking into account the state of current technology and thus not necessarily by graphic means, as long as the representation offers satisfactory guarantees to that effect.”

18 Tekens zonder grafische weergave
Filosofische vragen: Hete soep? Maakt het geluid van een zwartkop voor diensten van een merkengemachtigde inbreuk op het geluid van een tuinfluiter? Hoe vers is het gemaaide gras? Creativiteit en technologie: wie bepaalt de grens?

19 Tekens zonder grafische weergave
Praktische vragen: Welke bestanden zijn acceptabel? Hoe om te gaan met prioriteitsrechten? (ook buiten de EU in alle 174 lidstaten van het Verdrag van Parijs, plus de TRIPS overeenkomst!) Hoe om te gaan met internationale depots? Hoe onderzoek te verrichten? Hoe verwarringsgevaar te beoordelen? Afspraken in het kader van Convergence Programma?

20 Classificeren Na IP-TRANSLATOR

21 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
Object & Scope of Protection Specialiteitsbeginsel Praktijk tot IP-TRANSLATOR: BHIM: class headings dekken alles (mededeling nr. 4/03 voorzitter BHIM) BBIE: whatyouseeiswhatthereis Marques onderzoek 2008: verschil in praktijk Halfleeg, halfvol of overvol?

22 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
C-307/10 IP-TRANSLATOR Concl. A-G Bot: Merk = teken + w&d Teken = Sieckmann W&D = IP TRANSLATOR Vallen vertaaldiensten onder: Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten?

23 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
DUIDELIJK en NAUWKEURIG 1) Nationale diensten en BHIM: streng, grondig en volledig onderzoek weigeringsgronden m.b.t. elk van de waren en diensten. 2) Marktdeelnemers: relevante informatie over rechten van derden. Mededeling nr. 4/03 (BHIM) is “pedagogisch en verklarend van aard” en in strijd met: specialiteitsbeginsel, waarheidsgetrouwe weergave van de markt en rechtszekerheid

24 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
Kritisch ontvangen? Gebruik alfabetische lijsten Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten. Kl 41 academies [onderwijs]; afnemen van pedagogische testen; amusement; attractieparken; beroepsvoorlichting [advisering op het gebied van opvoeding of opleiding]; casino's; circussen; clubs [ontspanning of opvoeding]; coaching [instructie]; componeren van muziek; desktop publishing; diensten van amusementshallen; diensten van bibliotheekbussen; diensten van dierenparken; diensten van dierentuinen; diensten van diskjockeys; diensten van film- en toneelartiesten; diensten van opnamestudio's; diensten van reporters; diensten van scholen; diensten van tolken; dierendressuur; discotheken; educatie; filmen [filmopname] op videoband; filmproductie, anders dan voor reclamedoeleinden; filmstudio's; filmverhuur; fitness-lessen; fotografie; fotoreportages; gezondheidsclubs [conditietraining en fitness]; gezondheidsclubs [conditietraining]; godsdienstonderwijs; gokspelen; gymnastiekonderwijs; het organiseren en houden van colloquia; het organiseren en houden van conferenties; het organiseren en houden van congressen; het organiseren en houden van seminaria; het organiseren en houden van symposia; het organiseren en houden van workshops; het schrijven van scenario's; informatie op het gebied van amusement; informatie op het gebied van onderwijs; informatie op het gebied van recreatie; instructie; interpretatie van gebarentaal; kalligrafie; kleuterscholen; kostscholen; lay-out verzorging, anders dan voor publicitaire doeleinden; lichaamstraining; mentoraat; microfilmen; mobiele bibliotheken; modeldiensten voor artiesten; modeshows voor onstpanning; montage van videobanden; museumdiensten [presentaties, tentoonstellingen]; music-halls; muziekproduktie; nachtclubs; nasynchronisatie; omscholing; ondertiteling; onderwijs; online publikatie van elektronische boeken en periodieken; ontspanning; ontspanning via de radio; ontspanning via de televisie; opstellen [schrijven] van teksten, anders dan reclameteksten; organisatie van bals; organisatie van loterijen; organisatie van schoonheidswedstrijden; organisatie van sportcompetities; organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; organisatie van voorstellingen [impresario-diensten]; organisatie van wedstrijden [opvoeding of ontspanning]; organiseren en uitvoeren van concerten; orkesten; persoonlijke begeleiding bij fitness; plaatskaartenbureau [ontspanning]; plaatsreservering voor voorstellingen; praktijkonderwijs [demonstratie]; pretparken; productie van films, anders dan reclamefilms; productie van shows; receptie-planning [ontspanning]; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; schriftelijk onderwijs; schriftelijke cursussen; schrijven [opstellen] van teksten, anders dan reclameteksten; sportkampen; tekstopmaak, anders dan voor publicitaire doeleinden; tekstuitgave, andere dan publicitair; ter beschikking stellen van golfterreinen; ter beschikking stellen van installaties voor vrijetijdsbesteding; ter beschikking stellen van karaoke-faciliteiten; ter beschikking stellen van online niet-downloadbare muziek; ter beschikking stellen van online niet-downloadbare video's; ter beschikking stellen van online spellen via een computernetwerk; ter beschikking stellen van online, niet-downloadbare elektronische publikaties; ter beschikking stellen van sportfaciliteiten; theatervoorstellingen; tijdregistratie bij sportieve evenementen; toneelvoorstellingen; uitgave van boeken; uitgave van teksten, anders dan publicitair; uitleen van boeken; vakantiekampen [ontspanning]; variététheaters; verhuur van audio-apparatuur; verhuur van decors voor voorstellingen; verhuur van duikersuitrustingen; verhuur van films; verhuur van filmtoestellen en -toebehoren; verhuur van geluidsopnamen; verhuur van radio- en televisietoestellen; verhuur van speelgoed; verhuur van spelmateriaal; verhuur van sportterreinen; verhuur van sportuitrustingen, behalve vervoermiddelen; verhuur van stadions; verhuur van tennisbanen; verhuur van theaterdecors; verhuur van verlichtingsapparatuur voor tv-studio's en toneeldecors; verhuur van videobanden; verhuur van videocamera's; verhuur van videorecorders; vertaaldiensten; vertonen van bioscoopfilms.

25 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
Last? BBIE 2014: 10 depots met alfabetische lijst Weigering, oppositie (en nietigheid). Vooral bezwaarlijk voor waarheidsgetrouwe weergave van de markt (registerfunctie) Lust? Spoed, geen kennis van de klant? Maar dan later beperken…

26 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
November 2013: regels D-G BBIE en Common Communication European TMDN Niet-duidelijke en nauwkeurige termen uit de ‘class headings’ “In the need for clarity and precision (…)” Specificatie gevraagd (zelfde klasse) >>> of schrappen 2014 – nieuw filing systeem BBIE met ingebouwde classificatietool TMClas met taxonomy Bestaande inschrijvingen?

27 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
In opposities zal het BBIE als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste. Overigens zullen dergelijke situaties zich in praktijk steeds minder kunnen voordoen aangezien vage termen niet door het BBIE zullen worden geaccepteerd bij nieuwe depots.

28 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
Oppositiebeslissing HITMAN HITMAN tegen Hitman! 43. De “[uit papier en karton] vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” zijn vanwege hun ruime formulering niet in overeenstemming met het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), daar vereist wordt dat waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven dienen te worden. Overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, alsook de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau “in opposities […] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste”. 62. Benelux depot wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten: Klasse 16 Uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) en klasse 41 (alle diensten).

29 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
Oppositiebeslissing MONCLER MONCLER contre MONCLER 37. En ce qui concerne les « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus », il convient de constater qu’il s’agit ici d’un terme qui n’est pas suffisamment clair et précis, selon les critères de l’arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012). En effet, cet arrêt exige que les produits et services soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. Conformément à la Communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice du 20 février 2014 , cette indication générale n’est pas suffisamment claire et précise. Par conséquence, et ce sur base de la Communication du Directeur général de l’Office du 20 novembre 2013, l’Office a « dans les oppositions […] comme règle de conduite qu’il appartient à la partie qui se sert d’une identification insuffisamment claire et précise, d’en supporter les conséquences. En cas d’opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l’autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, l’OBPI tranchera donc en faveur de cette dernière ». 57. Le dépôt Benelux portant le numéro n’est pas enregistré pour les services suivants: Classe 41 Divertissement ; activités culturelles et Classe 45: Services juridiques ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

30 CLASSIFICEREN NA IP-TRANSLATOR
Considerans (35) “In order to ensure legal certainty with regard to the scope of trade mark rights and to facilitate access to trade mark protection, the designation and classification of goods and services covered by a trade mark application should follow the same rules in all Member States and should be aligned on those applicable to [European] trade marks. In order to enable the competent authorities and economic operators to determine the extent of the trade mark protection sought on the basis of the application alone, the designation of goods and services should be sufficiently clear and precise. The use of general terms should be interpreted as including only goods and services clearly covered by the literal meaning of the term. In the interest of clarity and legal certainty, the offices in cooperation with each other should endeavour to compile a list reflecting their respective administrative practices with regard to the classification of goods and services.”

31 Collectief -, kwaliteits- en/of garantiemerk
in de Benelux

32 Collectief -, kwaliteits- en/of garantiemerK IN DE BENELUX
Article 28 (compromise proposal ) (1) ‘Guarantee or certification mark’ means a trade mark which is described as such when the mark is applied for and is capable of distinguishing goods or services which are certified by the proprietor of the mark in respect of geographical origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics from goods and services which are not so certified; MAY PROVIDE

33 Collectief -, kwaliteits- en/of garantiemerK IN DE BENELUX
(2) ‘Collective mark’ means a trade mark which is described as such when the mark is applied for and is capable of distinguishing the goods or services of the members of an association which is the proprietor of the mark from the goods or services of other undertakings. PROVIDE Ongeveer 100 p.j. op BX aanvragen p.j.

34 Collectief -, kwaliteits- en/of garantiemerK IN DE BENELUX
BVIE Hoofdstuk 8. Collectieve merken Artikel 2.34 Collectieve merken 1. Als collectieve merken worden beschouwd alle tekens, die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder gebruiken.

35 Collectief -, kwaliteits- en/of garantiemerK IN DE BENELUX
2. De houder mag geen gebruik maken van het merk voor waren die afkomstig zijn uit of voor diensten verleend door zijn eigen onderneming of een onderneming, aan welk(er) bestuur of toezicht hij onmiddellijk of middellijk deelneemt. 3. (…) de sub c. beperking.

36 Collectief -, kwaliteits- en/of garantiemerK IN DE BENELUX
Article 30 Collective marks 1. Member States shall provide for the registration of collective marks. 2. Associations of manufacturers, producers, suppliers of services, or traders which, under the terms of the law governing them, have the capacity in their own name to have rights and obligations […] to make contracts or accomplish other legal acts and to sue and be sued, as well as legal persons governed by public law, may apply for collective marks.

37 Collectief -, kwaliteits- en/of garantiemerK IN DE BENELUX
3. By way of derogation from Article 4(1)(c), signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or services may constitute collective marks. (ook art. 29 lid 3 – guarantee or certification mark – zie artikel TCJ, p.199) A collective mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using in the course of trade such signs or indications, provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters. In particular, such a mark may not be invoked against a third party who is entitled to use a geographical name.

38 Collectief -, kwaliteits- en/of garantiemerK IN DE BENELUX
Article 31 Regulations governing use of the collective mark 1. An applicant for a collective mark shall submit the regulations governing its use. The regulations governing use shall specify at least the persons authorised to use the mark, the conditions of membership of the association and the conditions of use of the mark, including sanctions. The regulations governing use of a mark referred to in Article 30(3) shall authorise any person whose goods or services originate in the geographical area concerned to become a member of the association which is the proprietor of the mark, provided that the person fulfills all the other conditions of the regulations.

39 Collectief -, kwaliteits- en/of garantiemerK IN DE BENELUX
Artikel 2.37 BVIE Reglement op het gebruik en toezicht 1. Het bij een collectief merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht moet de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of diensten vermelden, tot waarborg waarvan het merk bestemd is. 2. Het moet eveneens bepalen op welke wijze een deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze kenmerken wordt gehouden, met de bijhorende passende sancties.

40 NIETIGHEIDSPROCEDURE
in de Benelux

41 Nietigheid in de Benelux
Considerans (36) “For the purpose of ensuring effective trade mark protection, Member States should make available an efficient administrative opposition procedure, allowing at least proprietors of earlier trade mark rights to oppose the registration of a trade mark application. Furthermore, in order to offer efficient means of revoking or declaring invalid trade marks, Member States should provide for an administrative procedure for revocation or declaration of invalidity […]. The latter should however be without prejudice to the right of Member States to also provide for judicial procedures permitting the invalidation or revocation of trade marks. [Member States should also remain free to determine the effects of revocation or invalidity of trade marks.]”

42 Nietigheid in de Benelux

43 EUROPESE SAMENWERKING
in concreto

44 Convergence PROGRAM CP 1 Harmonisation of classification of G&S
CP 2 Convergence of Class headings CP 3 Absolute Grounds - Figurative Marks CP 4 Scope of protection of B&W marks CP 5 Relative grounds - Likelihood of Confusion LATEST: CP 6 Graphical Representation of a Design CP 7 Harmonisation of Product Indications

45 Convergence PROGRAM Positieve ervaringen!
Rechtszekerheid, klantvriendelijk….duidelijk?! Blijft common practice: hoe gaan nationale rechters hiermee om? Rechtens correct? ONEL/OMEL en IP-TRANSLATOR Leidt echter nog niet tot day-to-day consultation (bijv. weig. absolute gronden)

46 CoOPERATION FUND CF 111 Search Image CF 127 User satisf. Survey
CF 129 Tool for similarity G&S CF 214 Future Software Pack - e-filing modellen (gerealiseerd) - e-filing merken (2014)

47 DANK VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "Kluwer Benelux Merkencongres 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google