De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis, attitude en gedrag i.v.m. zon en Uv-straling November 2013 © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis, attitude en gedrag i.v.m. zon en Uv-straling November 2013 © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis, attitude en gedrag i.v.m. zon en Uv-straling November 2013 © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not bedisclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Prepared for: Stichting tegen Kanker

2 Inhoud 2 EXECUTIVE SUMMARY I. VOORSTELLING VAN DE STUDIE 1.Context 2.Doelstellingen 3.Methodologie 4.Onderzoeksvariabelen II. RESULTATEN 1. Kennis ivm zon en UV-straling 1.1 Kennis over de gevaren van zonnen 1.2 Kennis over preventiemaatregelen 1.3 Mate van geïnformeerd zijn over risico’s op huidkanker 2. Attitude ivm zon en UV-straling 2.1 Bewustzijn over de gevaren van zonnen 3. Gedrag ivm zon en UV-straling 3.1 Zonvakantie en/of zonnebaden in eigen land 3.2 Zonnebank 3.3 Zonnebrand 3.4 Beschermingsmaatregelen 3.5 Zonnebrand bij kinderen 3.6 Beschermingsmaatregelen t.o.v. kids 3.7 Mensen met beroepsactiviteit buiten 4. Verband kennis, houding en gedrag

3 Executive summary 3

4 4 Executive summary Main findings: Stabiele cijfers tenzij op het vlak van zonnebanken Twee jaar na de nulmeting in 2011 is er geen sprake van verschuivingen op het vlak van de kennis over de gevaren van zonnen. Enkel op het vlak van de misvatting dat voorbruinen onder de zonnebank leidt tot minder snel verbranden onder de zon is t.o.v. 2011 vooruitgang geboekt: meer mensen hebben het nu bij het rechte eind dat voorbruinen onder de zonnebank niet per definitie leidt tot minder snel verbranden onder de zon. De kennis over preventiemaatregelen, die echter al hoog lag, is globaal genomen stabiel gebleven. Een aangepaste houding ten opzichte van zonnen blijkt ook niet uit de cijfers. Het bewustzijn over de gevaren van de zon is in grote lijn stabiel gebleven al is het bewustzijn over de gevaren van de zonnebank licht maar significant verbeterd: meer Belgen vinden dat zonnebanken moeten worden verboden en meer Belgen vinden niet dat het gebruik van de zonnebank veiliger is dan onder de zon te liggen. Gedragsveranderingen op het vlak van zonnen blijven uit: t.o.v. 2011 merken we weinig tot geen verandering op het vlak van de maatregelen die mensen nemen om zichzelf of hun kinderen te beschermen tegen de zon al blijken wel minder mensen hun kinderen een petje of zonnehoed aan te doen. Het aantal regelmatige zonnebankgebruikers is echter significant gedaald.

5 Voorstelling van de studie 5

6 6 Context Huidkanker is wereldwijd (en ook in België) sterk groeiend en in de laatste tien jaar bijna verdubbeld. De belangrijkste factoren die het ontstaan van huidkanker bevorderen (vergrijzing van de bevolking, verdunning van de ozonlaag en vooral onbeschermde blootstelling aan de zon) zullen zeker nog toenemen en daarom zal ook het aantal huidkankers blijven stijgen. De populariteit van zonvakanties speelt een belangrijke rol in dit fenomeen. Bruinen is nog steeds populair bij een niet-verwaarloosbaar deel van de Belgische bevolking. Eerder onderzoek in het buitenland toonde al aan dat een deel van de adolescenten onverstandig gedrag vertoont met betrekking tot het zonnen. De Stichting tegen Kanker wenst op lange termijn: – een daling van de incidentie en mortaliteit van huidkanker

7 7 Doelstellingen De Stichting wenst aan de hand van een tracker met baseline survey in 2011 bij een representatief staal van de Belgische bevolking van 15 tot 65 jaar volgende zaken in kaart te brengen – gedragsveranderingen op het vlak van zonnen – verschuivingen op het vlak van de kennis over de gevaren van zonnen – een aangepaste houding ten opzichte van zonnen

8 8 Methodologie Onderzoekspopulatie  De Belgische bevolking van 15 tot 65 jaar Onderzoeksmethode  Online enquêtes via het Ipsos Acces Panel (IIS)  Veldwerkperiode: 3 oktober – 9 oktober 2013* Steekproef  De studie werd gerealiseerd a.d.h.v. een staal van 1.003 respondenten.  Bij 95% betrouwbaarheid waarborgt deze steekproefgrootte navolgende maximale statistische fout (op basis van een t-test): 3.1 %  Dit betekent dat we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat bij een geobserveerd percentage van 50% de daadwerkelijke score tussen 46.90% en 53.10% ligt. (*) In 2011 vond de nulmeting plaats van 5 december tot 12 december 2011.

9 9 Steekproefprofiel PROFIEL TOTALE STEEKPROEF % TOTAALN=1003 TAAL NL FR 55% 45% GESLACHT Man Vrouw 50% LEEFTIJD 15-24 25-34 35-44 45-54 55-65 18% 19% 21% 22% 20% REGIO Vlaanderen Brussel Wallonië 58% 10% 32% KIDS Met kids Zonder kids 48% 52% PROFIEL TOTALE STEEKPROEF % TOTAALN=1003 ZONVAKANTIE Ja Nee 73% 27% ZONNEBANK- BEZITTERS Ja Nee 4% 96% HUIDTYPE Type 1 Type 2 Type 3 Type 4+ 5% 66% 24% 6%

10 10 Steekproefprofiel TYPE 1: Verbrand zeer snel, bruint niet 5% TYPE 2: Verbrand snel, bruint moeilijk 66% TYPE 3: Verbrand soms, bruint makkelijk 24% TYPE 4: Verbrand zelden, bruint zeer makkelijk 6%

11 11 Conceptueel model Sociale achtergrond: Sociale klasse, opleiding, inkomen, gezinssamenstelling… - beschermingsmaatregelen tov zichzelf Q6, Q10, Q13, Q15 - beschermingsmaatregelen tov kinderen Q11, Q14, Q16 - zonvakanties Q8, Q9 - zonnebaden Q12 - baan met werk in buitenlucht Q17, Q18, Q19, Q20 - zonnebrand Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26 - zonnebank Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33 Stilstaan bij gevaren van zonnen Q1 Geslacht en leeftijd Kennis over de gevaren van zonnen Q2 Huidtype Q36 (obv, kleur haar, kleur ogen, kleur huid, snel verbranden, snel bruin worden) Kennis over preventie- maatregelen: Q7 Mate van geïnformeerd zijn over risico’s op huidkanker Q3, Q4, Q5, Q34, Q35 Gedrag Objectieve externe elementen Kennis Attitude Persoonsgebonden kenmerken

12 Kennis ten opzichte van zon en Uv-straling 12

13 Eén keer/dag insmeren met zonnecrème volstaat om zich te beschermen Als je zonnecrème gebruikt kun je eindeloos blijven zonnen Verdachte huidvlekken laten controleren, vermindert kans op huidkanker Je wordt sneller donkerbruin door eerst te verbranden Herhaaldelijke zonnebrand kinderjaren heeft invloed op kans huidkanker latere leeftijd In de schaduw kun je niet verbranden Hoe sneller je bruint, hoe sneller de kleur verdwijnt Zonnecrème met hogere factor = langer in zon blijven Voorbruinen zonnebank = minder snel verbranden in zon Een lichte zonnebrand beschadigd de huid blijvend Kennis over de gevaren van zon 13 Base:1003 Belgen tussen 15 en 65 jaar De grootste misvatting bestaat er over ‘hoe sneller je bruint, hoe sneller de kleur verdwijnt’ en ‘een lichte zonnebrand beschadigd de huid blijvend’. Belgen zijn verdeeld over ‘voorbruinen onder de zonnebank leidt tot minder snel verbranden onder de zon’ en langer in de zon kunnen blijven met een zonnecrème met hoge beschermingsfactor. Zij zijn het meest onwetend over ‘hoe sneller je bruint, hoe sneller de kleur verdwijnt’. ONWAAR WAAR ONWAAR WAAR ONWAAR WAAR ONWAAR

14 Kennis over de gevaren van zon Evolutie t.o.v. 2011 14 De misvatting dat voorbruinen onder de zonnebank leidt tot minder snel verbranden onder de zon is t.o.v. 2011 verminderd: 41% hebben het nu bij het rechte eind dat voorbruinen onder de zonnebank niet per definitie leidt tot minder snel verbranden onder de zon daar waar in 2011 slechts 34% het bij het rechte eind had. Enkel op dit vlak is de kennis van de Belgen erop vooruit gegaan t.o.v. 2011. ONWAAR Dec 2011 Okt 2013 (n=1000)(n=1003) Voorbruinen zonnebank = minder snel verbranden in zon

15 15-2425-3435-4445-5455-65 ABCD E n=181n=193n=209n=220n=200 Eén keer/dag insmeren met zonnecrème volstaat om zich te beschermen Als je zonnecrème gebruikt kun je eindeloos blijven zonnen Verdachte huidvlekken laten controleren, < kans op huidkanker Je wordt sneller donkerbruin door eerst te verbranden Herhaaldelijke zonnebrand kinderjaren heeft invloed op kans huidkanker latere leeftijd In de schaduw kun je niet verbranden Hoe sneller je bruint, hoe sneller de kleur verdwijnt Zonnecrème met hogere factor = langer in zon blijven Voorbruinen zonnebank = minder snel verbranden in zon Een lichte zonnebrand beschadigd de huid blijvend 15 ONWAAR WAAR ONWAAR WAAR ONWAAR WAAR ONWAAR ABB DE B B B AB B B B B ABCD B B B B B D A Kennis over de gevaren van zon Leeftijd

16 ManVrouw AB n=504n=499 Eén keer/dag insmeren met zonnecrème volstaat om zich te beschermen Als je zonnecrème gebruikt kun je eindeloos blijven zonnen Hoe sneller je bruint, hoe sneller de kleur verdwijnt Zonnecrème met hogere factor = langer in zon blijven Een lichte zonnebrand beschadigd de huid blijvend 16 ONWAAR WAAR A Kennis over de gevaren van zon Geslacht A A A A

17 FRNL AB n=455n=548 Herhaaldelijke zonnebrand kinderjaren heeft invloed op kans huidkanker latere leeftijd In de schaduw kun je niet verbranden Zonnecrème met hogere factor = langer in zon blijven 17 WAAR ONWAAR B Kennis over de gevaren van zon Taalgroep A A Nederlandstaligen zijn beter geïnformeerd wat betreft het langer in de zon kunnen blijven dankzij een zonnecrème met hogere beschermingsfactor en het feit dat je ook in de schaduw kan verbranden. Franstaligen weten dan weer vaker dat herhaaldelijke zonnebrand tijdens de kinderjaren een invloed heeft op de kans op huidkanker op latere leeftijd.

18 De schaduw opzoeken tussen 12 en 15 uur Insmeren steeds herhalen na het zwemmen of sterke transpiratie, zelf al is de crème waterbestendig Insmeren minimum om de 2 uur herhalen Gezicht insmeren met zonnecrème Onbedekte lichaamsdelen met zonnecrème insmeren Zonnehoed/zonnepet dragen Kleding dragen die bescherming biedt voor zowel de schouders als voor de dijen Zonnebril met UV-werende glazen dragen Kleding dragen die armen en benen volledig bedekken Kennis over preventiemaatregelen 18 Vraag:Er volgen nu een aantal maatregelen waarvan sommige beweren dat ze het risico op huidkanker verminderen. Kunt u voor elk van deze uitspraken aangeven in welke mate u het er mee eens of oneens bent? Base:1003 Belgen tussen 15 en 65 jaar Een grote meerderheid van de Belgen heeft een goede kennis van de preventiemaatregelen. Het dragen van een zonnebril en kleding dragen die armen en benen volledig bedekken is minder bekend als risico verlagende maatregel voor huidkanker. 97 96 95 93 90 87 79 77 Top 3 3 4 5 5 7 10 13 21 23 Bottom 3

19 Kennis over preventiemaatregelen Evolutie 19 De kennis over preventiemaatregelen, die sowieso hoog lag, lijkt stabiel gebleven t.o.v. 2011. Het zich herhaaldelijk insmeren na het zwemmen of bij sterke transpiratie en het dragen van kleding die armen en benen volledig bedekken, zijn significant licht vooruit gegaan. Dec 2011 Okt 2013 (n=1000)(n=1003) De schaduw opzoeken tussen 12 en 15 uur Insmeren steeds herhalen na het zwemmen of sterke transpiratie, zelf al is de crème waterbestendig Insmeren minimum om de 2 uur herhalen Gezicht insmeren met zonnecrème Onbedekte lichaamsdelen met zonnecrème insmeren Zonnehoed/zonnepet dragen Kleding dragen die bescherming biedt voor zowel de schouders als voor de dijen Zonnebril met UV-werende glazen dragen Kleding dragen die armen en benen volledig bedekken Vraag:Er volgen nu een aantal maatregelen waarvan sommige beweren dat ze het risico op huidkanker verminderen. Kunt u voor elk van deze uitspraken aangeven in welke mate u het er mee eens of oneens bent? Top3% Bottom3%

20 15-2425-3435-4445-5455-65 ABCD E n=181n=193n=209n=220n=200 Insmeren steeds herhalen na het zwemmen of sterke transpiratie, zelf al is de crème waterbestendig Insmeren minimum om de 2 uur herhalen Onbedekte lichaamsdelen met zonnecrème insmeren Zonnehoed/zonnepet dragen Kleding dragen die bescherming biedt voor zowel de schouders als voor de dijen Zonnebril met UV-werende glazen dragen 20 AB A BD B AB Kennis over preventiemaatregelen Leeftijd BD B B AB Ouderen, en dan voornamelijk 45-plussers, blijken significant meer op de hoogte van risico verlagende maatregelen zoals het zich herhaaldelijk insmeren na het zwemmen, het insmeren om de 2 uur herhalen. 55- plussers zijn zich dan weer meer bewust dan jongeren dat een zonnehoed/zonnepet dragen, kledij dragen om schouders en dijen te bedekken en een zonnebril met UV-werende glazen dragen het risico op huidkanker vermindert.

21 De schaduw opzoeken tussen 12 en 15 uur Insmeren herhalen na zwemmen/sterke transpiratie, zelfs indien crème waterbestendig Insmeren minimum om de 2 uur herhalen Kleding dragen bescherming voor schouders en dijen Kleding dragen die armen en benen volledig bedekken Kennis over preventiemaatregelen Geslacht 21 Base:1003 Belgen tussen 15 en 65 jaar Vrouwen blijken significant licht beter te weten dat de schaduw opzoeken tussen 12 en 15 uur, het zich herhaaldelijk insmeren na het zwemmen en het insmeren om de 2u herhalen het risico op kanker vermindert. Mannen blijken dan weer significant meer te weten dat kledij dragen die schouders, dijen, armen en benen bedekken risico verlagend is.

22 Mate van geïnformeerd zijn over risico’s op huidkanker 22 Anno 2013 voelt haast driekwart van de Belgen zich goed geïnformeerd over de risico’s op huidkanker. Dit is een significant lichte verbetering t.o.v. 2011. Q3. Hoe geïnformeerd voelt u zich over de risico’s op huidkanker? 2013 2011 74 70 Top 3 26 30 Bottom 3

23 Onvoldoende Niet op passende wijze meegedeeld Te ingewikkeld Niet objectief Niet interessant Onbetrouwbaar Mate van geïnformeerd zijn over risico’s op huidkanker 23 70% van de Belgen is tevreden over de informatie die hij/zij krijgt over risico’s op huidkanker; dit is een significante lichte verbetering t.o.v. 2011. Anno 2013 is 30% ontevreden. Zij klagen vooral over het feit dat de informatie onvoldoende is en niet op een passende wijze wordt meegedeeld. Q4. In welke mate bent u tevreden of ontevreden over de informatie die u krijgt over risico’s op huidkanker? Q5. Waarom bent u ontevreden over de informatie die u krijgt over de risico’s op huidkanker? De informatie is… (n=293) 67 33 71 29 Top 3 Bottom 3 2011 2013

24 Mate van geïnformeerd zijn over risico’s op huidkanker 24 De helft van de Belgen heeft anno 2013 zelden of nooit iets gezien in de media over huidkanker en het belang van het beschermen van de huid tegen de zon in de afgelopen 3 maanden*. Media blijven nochtans de belangrijkste informatiebron (56%), gevolgd door vrienden en familie (29%). De huisarts en apotheker spelen minder belangrijke rol (circa 10%). Geen significante verschillen t.o.v. 2011. Q34. Hoe vaak hebt u in afgelopen 3 maanden iets gezien, gehoord, gelezen in de media over huidkanker en het belang van het beschermen van de huid tegen zon? Q35. Bent u in het afgelopen jaar geïnformeerd over huidkanker en het belang van het beschermen van de huid tegen de zon door...? Media Vrienden/familie Huisarts Apotheker 11 58 14 50 Top 3 Bottom 3 2011 2013 (*) De meting in 2011 vond plaats begin december terwijl deze van 2013 plaatsvond begin oktober. Dit maakt de referentieperiode (afgelopen 3 maanden) niet volledig vergelijkbaar. 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013

25 Attitude ten opzichte van zon en Uv-straling 25

26 Nakijken van huidvlekjes de dermatoloog/huisarts is nuttig Geniet met mate van zon owv voorkomen teveel blootstelling Mijn huid wordt vlugger oud wanneer ik in de zon lig Vermijd intense blootstelling aan zon bij 1ste zonnestralen Bezorgd dat blootstelling aan zon/ UV straling kanker geeft De meeste van mijn vrienden vinden bruinen tof Een bruine huid maakt me meer aantrekkelijk Met een bruine huid zie ik er gezonder uit Met zonnecrème hoge factor word ik niet zo makkelijk bruin Bruine huidskleur na zomervakantie is belangrijk voor mij Zelfbruinende sprays of crèmes zijn goed alternatief Het is onwaarschijnlijk dat ik huidkanker krijg in de toekomst Een bruine huid beschermt me tegen zonnebrand Zonnebanken moeten verboden worden Ik vind dat jongeren vanaf 16 jaar naar de zonnebank mogen Ik verbrand liever dan zonder kleur terug te komen uit vakantie Gebruik zonnebank is veiliger dan onder de zon te liggen Bewustzijn over de gevaren van zonnen 26 Base:1003 Belgen tussen 15 en 65 jaar Een grote meerderheid van de Belgen is zich enerzijds bewust over de gevaren van zonnen maar apprecieert anderzijds ook de ‘positieve’ esthetische gevolgen ervan op het uiterlijk. 44% is voorstander van een verbod op zonnebanken en haast 8 op 10 is tevens gekant tegen toelating van 16-jarigen onder zonnebank. 95 88 86 75 74 72 68 63 Top 3 Bottom 3 51 49 48 44 23 20 17 5 12 14 25 26 28 32 37 49 51 52 56 77 80 83

27 Geniet met mate van zon owv voorkomen teveel blootstelling Zonnebanken moeten verboden worden Gebruik zonnebank is veiliger dan onder de zon te liggen Bewustzijn over de gevaren van zonnen Evolutie 27 Het bewustzijn over de gevaren van de zon is in grote lijn stabiel gebleven t.o.v. 2011. Meer mensen genieten met mate van de zon om teveel blootstelling te voorkomen (88% vs. 83%). Het bewustzijn over de gevaren van de zonnebank is licht maar significant verbeterd: 44% vindt dat zonnebanken moeten verboden worden (vs. 39% in 2011) en meer Belgen vinden niet dat het gebruik van de zonnebank veiliger is dan onder de zon te liggen (83% vs. 78%). Dec 2011 Okt 2013 (n=1000)(n=1003) Top3% Bottom3%

28 15-2425-3435-4445-5455-65 ABCD E n=181n=193n=209n=220n=200 Laten nakijken van huidvlekjes door de dermatoloog of huisarts is nuttig Mijn huid wordt vlugger oud wanneer ik in de zon lig Een bruine huid maakt me meer aantrekkelijk Ik vermijd een intense blootstelling aan de zon bij de eerste zonnestralen Een bruine huidskleur hebben na de zomervakantie is belangrijk voor mij Het is onwaarschijnlijk dat ik huidkanker krijg in de toekomst Een bruine huid beschermt me tegen zonnebrand Ik vind dat jongeren vanaf 16 jaar naar de zonnebank mogen Ik verbrand liever dan zonder kleur terug te komen uit vakantie 28 B AB Bewustzijn over de gevaren van zonnen Leeftijd ABD ABCD E E E E ABC DE E E E E E E E E

29 Zelfbruinende sprays of crèmes zijn goed alternatief Een bruine huid beschermt me tegen zonnebrand De meeste van mijn vrienden vinden bruinen tof Bruine huidskleur na zomervakantie is belangrijk voor mij Bezorgd dat blootstelling aan zon/ UV straling kanker geeft Een bruine huid maakt me meer aantrekkelijk Bewustzijn over de gevaren van zonnen Geslacht 29 Base:1003 Belgen tussen 15 en 65 jaar Vrouwen staan significant ‘positiever’ t.o.v. zonnen omwille van de positieve esthetische gevolgen ervan op hun uiterlijk dan mannen. Vrouwen zijn echter ook wel meer bezorgd dat blootstelling aan de zon hun kanker zou geven. Mannen menen significant meer dat een bruine huid hun beschermt tegen zonnebrand (47%). Top3 %

30 Onwaarschijnlijk dat ik huidkanker krijg in de toekomst Vermijd intense blootstelling aan zon bij 1ste zonnestralen Met zonnecrème hoge factor word ik niet zo makkelijk bruin Een bruine huid beschermt me tegen zonnebrand Een bruine huid maakt me meer aantrekkelijk Met een bruine huid zie ik er gezonder uit Bruine huidskleur na zomervakantie is belangrijk voor mij Bewustzijn over de gevaren van zonnen Huidtype 30 Base:1003 Belgen tussen 15 en 65 jaar De gevoeligere huidtypes zijn zich bewust van de gevaren van de zon voor hun huid: zij vermijden het vaakst de zon bij de 1ste zonnestralen. Zonnecrème hoge factor is vooral misvatting bij gevoeligere huidtypes. Driekwart van huidtype 2+ associeert bruine huid met aantrekkelijkheid. Mensen met huidtype 1 schatten het risico op huidkanker het laagst in. Top3 %

31 Bewustzijn over de gevaren van zonnen Taalgroep 31 NL-taligen lijken zich minder bewust over de gevaren van een zonnebank: zij zijn minder gekant t.o.v. een verbod van zonnebanken; zij vinden vaker dat jongeren vanaf 16 al onder de zonnebank mogen. Zij denken ook vaker dat zonnebank veiliger is dan onder de zon te liggen. FR-taligen vinden dan weer vaker bruinen tof en menen er gezonder uit te zien met een bruine huid. Zij schatten de kans op huidkanker kleiner in. Top3 % Zonnebanken moeten verboden worden Jongeren vanaf 16 jaar mogen naar de zonnebank Bezorgd dat blootstelling aan zon/ UV straling kanker geeft De meeste van mijn vrienden vinden bruinen tof Onwaarschijnlijk dat ik huidkanker krijg in de toekomst Gebruik zonnebank is veiliger dan onder de zon te liggen Met een bruine huid zie ik er gezonder uit Zelfbruinende sprays of crèmes zijn goed alternatief Met zonnecrème hoge factor word ik niet zo makkelijk bruin Verbrand liever dan zonder kleur terug te komen uit vakantie

32 Een bruine huid maakt me meer aantrekkelijk Bruine huidskleur na zomervakantie is belangrijk voor mij Met een bruine huid zie ik er gezonder uit De meeste van mijn vrienden vinden bruinen tof Verbrand liever dan zonder kleur terugkomen uit vakantie Vermijd intense blootstelling aan zon bij 1 ste zonnestralen Bewustzijn over de gevaren van zonnen Zonvakanties 32 Base:1003Belgen tussen 15 en 65 jaar Het lijkt erop dat een bruine huidskleur bekomen de motivatie is om op zonvakantie te gaan: zonvakantiegangers menen sterker dan niet zonvakantiegangers dat een bruine huidskleur er gezonder uitziet. Een bruin kleurtje na de zomer is belangrijk voor hun, de activiteit op zich vinden zij tof. Zij verbranden significant vaker liever dan zonder kleur uit vakantie te komen. Top3 %

33 Jongeren vanaf 16 jaar mogen naar de zonnebank Zonnebanken moeten verboden worden Gebruik zonnebank is veiliger dan onder de zon te liggen Bezorgd dat blootstelling aan zon/ UV straling kanker geeft Bewustzijn over de gevaren van zonnen Zonnebank 33 Base:1003 Belgen tussen 15 en 65 jaar Zonnebankbezitters staan een pak positiever t.o.v. het toelaten van 16-jarigen onder de zonnebank en zijn significant meer gekant tegen een verbod van zonnebanken. Zij menen vaker dat het gebruik van een zonnebank veiliger is, zij achten de kans op huidkanker in de toekomst kleiner in en zijn minder vaak (!) bezorgd dat blootstelling aan de zon hun kanker geeft. Top3 %

34 Gedrag inzake zon en Uv-straling 34

35 Zonvakantie en/of zonnebaden in eigen land 35 73% van de Belgen is de voorbije 5 jaar minstens 1 keer op zonvakantie geweest. Jongeren, gezinnen met kinderen en Franstaligen maken vaker zonvakanties. 52% van de Belgen zonnebaadt zelden of nooit tijdens de zomer in België. Circa 10% doet dit altijd tot meestal, 16% vaak en 22% soms. Q8. Hoeveel keer bent u de voorbije 5 jaar op zonnevakantie geweest naar het buitenland? Q8. Hoeveel keer bent u de voorbije 5 jaar op zonnevakantie geweest naar het buitenland? Q12. Hoe vaak hebt u in België tijdens de afgelopen zomerperiode zitten ZONNEBADEN? 15-44 22% 45-65 34% Met kids 22% Zonder kids 31% NL 34% FR 18% 2011 2013 2011 2013

36 Zonnebank 36 Base: (2011) 127 Belgen; (2013) 96 47% van de Belgen heeft ooit al onder zonnebank gelegen. Voor meer dan 1 op 5 is het al meer dan 5 jaar geleden. Driekwart van zij die zonnebank gebruiken deden dit voor de eerste keer na de leeftijd van 18; 5% was jonger dan 16 jaar. Driekwart van de zonnebankgebruikers doen dit op een bepaalde periode van het jaar. Zij die meer dan 20x per jaar naar zonnebank gaan, beperkt zich tot 6% van de zonnebankgebruikers.10% van de Belgen gaat minstens 5 x per jaar naar de zonnebank (in 2011: 13%). Q27. Hebt u ooit al onder een zonnebank gelegen? Q28. Leeftijd eerste keer naar de zonnebank? Q30. Als u onder een zonnebank gaat, is dat eerder … Q29. Hoeveel keer per jaar gaat u gemiddeld onder de zonnebank? Base: 293 Belgen ooit onder zonnebank Base: (2011) n=1000; (2013) n=1003Belgen tussen 15 en 65 jaarBase: (2011) n=513; (2013)n=469 Belgen ooit onder zonnebank Nee Ja, > 5 jaar geleden Ja, < 1 jaar geleden Ja, 2 - 5 jaar geleden Ja, 1 - 2 jaar geleden Op een bepaalde periode van het jaar Geregeld, het hele jaar door Jonger dan16 jaar oud 16 tot 18 jaar oud Ouder dan 18 jaar oud Weet niet Zelden naar zonnebank Tussen 5 à 10 keer per jaar Tussen 11 à 20 keer per jaar Meer dan 20 keer per jaar Gemiddelde 26 jaar Gemiddelde 26 jaar

37 37 De zonnebankgebruiker laat zich typeren als 35-44 jarige, vrouwelijk en vakantieganger. T.o.v. 2011 is het aantal regelmatige zonnebankgebruikers significant gedaald van 13% naar 10%. Zonnebankgebruikers Profiel Gaan minstens 5 x per jaar naar zonnebank: 12,7% van de Belgen in 2011, nog slechts 9,6 % in 2013 Gaan minstens 5 x per jaar naar zonnebank: 12,7% van de Belgen in 2011, nog slechts 9,6 % in 2013 Zonnebankgebruikers 2011 Zonnebankgebruikers 2013Totale steekproef Basen=127n=96n=1003 13%10% 15-2420%15%18% 25-3423%16%19% 35-4428%31%21% 45-5423%24%22% 55-657%15%20% Man35%28%50% Vrouw65%72%50% Zonvakantie43%86%73% Geen zonvakantie45%14%27% Vlaanderen56%55%58% Brussel6%13%10% Wallonië38%32% Type 16%3%5% Type 273%61%66% Type 315%28%24% Type 46%7%6%

38 38 De voornaamste reden om onder de zonnebank te gaan is ‘bruin worden’ (50%) gevolgd door het willen onderhouden van het bruine kleurtje (46%) en het willen voorbereiden van de huid op een buitenlandse zonvakantie (39%). Een motivatie die gebaseerd is op een misvatting. T.o.v. 2011 heeft onder de zonnebank gaan om bruin te worden aan belang ingebonden (69% in 2011 vs. 50% in 2013) daar waar het zich er beter door voelen aan belang (23% in 2011 vs. 36% in 2013) heeft toegenomen. Waarom onder de zonnebank? Base:Zonnebankgebruikers (n=96) Q31. Wat is de voornaamste reden om onder de zonnebank te gaan? Max. 3 antwoorden mogelijk. Bruin worden Bruin blijven Huid voorbereiden op buitenlandse zonvakantie Ik voel me er beter door Om tijdens de zomermaanden minder snel te verbranden Ik word er mooier van Om het gebrek aan licht in de wintermaanden op te vangen Voor specifieke gelegenheden zoals feestjes Ik vind het fijn Om het gebrek aan vitamine D op te vangen Andere In de 1ste plaats In de 2de plaats In de 3de plaats 2011 69% 2011 23%

39 Zonnebank 39 55% van de frequente zonnebankgebruikers doet een UV bril aan onder de zonnebank. Amper 1 op 3 doet een beschermende crème aan voor onder de zonnebank, en 14% een gewone zonnecrème voor onder de zon. Circa 10% brengt bijkomend een product aan om sneller te bruinen. 6% van Belgen bezit een zonnebank thuis. Dit cijfer is stabiel gebleven t.o.v. 2011. Q32. Gebruikt u het volgende om onder de zonnebank te gaan? % Ja Q33. Bezit u thuis een zonnebank? UV-bril Beschermende crème voor onder zonnebank Product om sneller te bruinen Gewone zonnecrème voor onder de zon Base: (2011) Belgen die minstens 5 x/jaar naar zonnebank gaan (n=127) (2013) (n=96 ) Base: (2011) 1000 Belgen tussen 15 en 65 jaar; (2013) 1003 Nee, nooit gehad Nee, nu niet meer Ja

40 Mijn huid is lichtrood geworden Huid goed rood geworden, ongemakkelijk gevoel, pijn tot min 12 u na blootstelling zon Mijn huid is lichtrood geworden Huid goed rood geworden, ongemakkelijk gevoel, pijn tot min 12 u na blootstelling zon Zonnebrand Evolutie 40 Meer dan de helft van de Belgen liep het afgelopen jaar een lichte zonnebrand op, meer dan 10 % werd goed rood met een ongemakkelijk gevoel tot gevolg en 2% liep ernstige zonnebrand op. Lichte zonnebrand zonder al te veel pijn komt meermaals per jaar voor, ernstige vormen van zonnebrand is vaker eenmalig. T.o.v. 2011 merken we geen verschillen op. Q21. Bent u in de afgelopen 12 maanden als volgt door de zon verbrand? Q21. Bent u in de afgelopen 12 maanden als volgt door de zon verbrand? Q22. Hoeveel keer bent u de afgelopen 12 maanden als volgt door de zon verbrand... Q22. Hoeveel keer bent u de afgelopen 12 maanden als volgt door de zon verbrand... Mijn huid is lichtrood geworden Huid goed rood geworden, ongemakkelijk gevoel, pijn tot min 12 u na blootstelling zon Zwaar verbrand, rillingen, blaren, misselijkheid, koorts Base: 1003 Belgen tussen 15 en 65 jaarBase: Respondenten die verbrand zijn door de zon (n=522)(n=131) Mijn huid is lichtrood geworden Huid goed rood geworden, ongemakkelijk gevoel, pijn tot min 12 u na blootstelling zon Zwaar verbrand, rillingen, blaren, misselijkheid, koorts (n=518)(n=117) Dec 2011 Okt 2013 Base: 1000 Belgen tussen 15 en 65 jaar

41 41 Lichte zonnebrand overkomt zowel jong als oud, zowel man als vrouw; zowel zonvakantiegangers als niet- zonvakantiegangers; het overkomt vaker mensen met een huidtype 2. Zonnebrand waarbij de huid goed rood wordt,overkomt jongeren vaker alsook, zonvakantiegangers en mensen met huidtype 2. Mensen met zonnebrand Profiel Lichte zonnebrand Huid goed rood Totale steekproef Basen=518n=117n=1000 15-2420%32%18% 25-3422%21%20% 35-4423%28%23% 45-5421%15%22% 55-6515%4%18% Man50%42%50% Vrouw50%58%50% Zonvakantie75%87%74% Geen zonvakantie25%13%26% Vlaanderen55%54%58% Brussel10%13%10% Wallonië34%33%32% Type 16%10%6% Type 270%71%55% Type 321%15%33% Type 43% 6%

42 Zonnebrand Evolutie 42 57% van de gevallen van zonnebrand doet zich voor in België. In 7 op 10 gevallen gebeurt het tijdens een openluchtactiviteit. De meeste gevallen van zonnebrand doen zich voor in het binnenland tijdens een openluchtactiviteit, gevolgd door tevens een openluchtactiviteit tijdens buitenlandse vakantie. Q23. In België of in het buitenland? Q24. Aan het zonnebaden of tijdens openluchtactiviteit? België Buitenland Base:Belgen die zonnebrand opliepen RANKING, WAAR EN WANNEER GROOTSTE KANS OP ZONNEBRAND Openluchtactiviteit Zonnebaden In België tijdens openluchtactiviteit In buitenland tijdens openluchtactiviteit In buitenland tijdens zonnebaden In België tijdens zonnebaden Dec 2011 (n=556) Sep 2013 (n=554)

43 Beschermingsmaatregelen Evolutie 43 Drie kwart van de Belgen beschermt zich tegen de zon door het aanbrengen van zonnecrème. Een beperkte blootstelling aan de zon is het tweede meest voorkomende beschermingsmiddel alsook de warmste uren van de dag vermijden. Zonnecrème / insmeren Zonnecrème met hoge factor (30+) Zonnecrème met lage of gemiddelde factor (<=20) Regelmatig insmeren van zonnecrème Beperkte blootstelling aan zon / niet lang zonnebaden In de schaduw blijven / volle / felle zon vermijden De warmste uren vermijden / niet 's namiddags Binnenblijven / niet in de zon gaan zitten of liggen Een pet / hoed dragen Een kledingstuk dragen (t-shirt) Een zonnebril dragen Geleidelijk aan zon blootstellen Onder een zonnescherm blijven Eerst zonnebank Aftersun Niets / bescherm me niet Andere Weet niet Q6. Wat doet u in het algemeen om u te beschermen tegen de zon? Dec 2011 (n=1000) Okt 2013 (n=1003) Zonnecrème 75% vs. 74% Zonnecrème 75% vs. 74% Zon vermijden 69% vs. 64% Zon vermijden 69% vs. 64%

44 Gezicht insmeren met zonnecrème Onbedekte lichaamsdelen met zonnecrème insmeren Zonnebril met UV-werende glazen dragen De schaduw opzoeken tussen 12 en 15 uur Insmeren herhalen na zwemmen/sterke transpiratie Insmeren minimum om de 2 uur herhalen Kleding die schouders en dijen beschermen Zonnehoed/zonnepet dragen Kleding die armen en benen volledig bedekken Beschermingsmaatregelen 44 Tijdens een buitenlandse vakantie en het zonnebaden in eigen land beschermt de Belg zich tegen de zon voornamelijk door het gelaat en onbedekte lichaamsdelen in te smeren met zonnecrème en door het dragen van een zonnebril. Kleding dragen die schouders en dijen beschermen zijn vooral populair bij openluchtactiviteiten. Q10, Q13, Q15. Kunt u aangeven met welke regelmaat u het volgende deed? BUITENLANDSE ZONVAKANTIE BUITENLANDSE ZONVAKANTIE ZONNEBADEN OPENLUCHT- ACTIVITEIT (n=742)(n=485)(n=1003) In %

45 Gezicht insmeren met zonnecrème Onbedekte lichaamsdelen met zonnecrème insmeren Zonnebril met UV-werende glazen dragen De schaduw opzoeken tussen 12 en 15 uur Insmeren herhalen na zwemmen/sterke transpiratie Insmeren minimum om de 2 uur herhalen Kleding die schouders en dijen beschermen Zonnehoed/zonnepet dragen Kleding die armen en benen volledig bedekken Beschermingsmaatregelen 45 Tijdens een buitenlandse vakantie en het zonnebaden in eigen land beschermt de Belg zich tegen de zon voornamelijk door het gelaat en onbedekte lichaamsdelen in te smeren met zonnecrème en door het dragen van een zonnebril. Kleding dragen die schouders en dijen beschermen zijn vooral populair bij openluchtactiviteiten. Q10, Q13, Q15. Kunt u aangeven met welke regelmaat u het volgende deed? BUITENLANDSE ZONVAKANTIE BUITENLANDSE ZONVAKANTIE ZONNEBADEN OPENLUCHT- ACTIVITEIT (n=733)(n=485)(n=1003) In %

46 Beschermingsmaatregelen Evolutie 46 Base:Belgen tussen 15 en 65 jaar T.o.v. 2011 merken we weinig tot geen verandering op het vlak van de maatregelen die mensen nemen om zich te beschermen tegen de zon. To.v. 2011 zouden iets meer mensen hun gezicht insmeren met zonnecrème tijdens het zonnebaden. Q10, Q13, Q15. Kunt u aangeven met welke regelmaat u het volgende deed? % Top 3 (Vaak+Meestal+Altijd) BUITENLANDSE ZONVAKANTIE ZONNEBADENOPENLUCHTACTIVITEIT Dec 2011Okt 2013Dec 2011Okt 2013Dec 2011Okt 2013 (n=742)(n=733)(n=468)(n=485)(n=1000)(n=1003) Gezicht insmeren met zonnecrème80%79%65%71%51%52% Onbedekte lichaamsdelen met zonnecrème insmeren80%81%64%67%49%52% Zonnebril met UV-werende glazen dragen71% 63%67%60%62% De schaduw opzoeken tussen 12 en 15 uur68%72%59%61%60%61% Insmeren herhalen na zwemmen/sterke transpiratie67%69%53%55%36%37% Insmeren minimum om de 2 uur herhalen63%66%50%52%38% Kleding die schouders en dijen beschermen66%65%47%49%70%71% Zonnehoed/zonnepet dragen53%52%44% 43%44% Kleding die armen en benen volledig bedekken24%22%23%20%31%28%

47 Kinderen, zon en Uv- straling? 47

48 Mijn huid is lichtrood geworden Huid goed rood geworden, ongemakkelijk gevoel, pijn tot min 12 u na blootstelling zon Mijn huid is lichtrood geworden Huid goed rood geworden, ongemakkelijk gevoel, pijn tot min 12 u na blootstelling zon Zonnebrand bij kinderen Evolutie 48 Een vijfde van de kinderen loopt lichte zonnebrand op tijdens de zomermaanden, bij 5% werd de huid goed rood met ongemakkelijk gevoel tot gevolg; in 2 op 3 gevallen gaat het om een eenmalig gebeuren. Lichte zonnebrand doet zich nog maar in 3 op 10 gevallen meermaals voor. In 2011 was dat nog 6 op 10. Q25. Is uw jongste kind in de afgelopen 12 maanden als volgt door de zon verbrand? % Ja Q25. Is uw jongste kind in de afgelopen 12 maanden als volgt door de zon verbrand? % Ja Q22. Hoeveel keer is uw jongste kind de afgelopen 12 maanden als volgt door de zon verbrand... Mijn huid is lichtrood geworden Huid goed rood geworden, ongemakkelijk gevoel, pijn tot min 12 u na blootstelling zon Zwaar verbrand, rillingen, blaren, misselijkheid, koorts Dec 2011 Okt 2013 (n=266) (n=239) Mijn huid is lichtrood geworden Huid goed rood geworden, ongemakkelijk gevoel, pijn tot min 12 u na blootstelling zon Zwaar verbrand, rillingen, blaren, misselijkheid, koorts Base:Belgen met kids (n=55)(n=7)(n=56)(n=12)

49 Insmeren met zonnecrème met factor >=50 Een petje/zonnehoed aandoen In de schaduw laten spelen tss 12u en 15u Minimum om de 2u insmeren met zonnecrème Opnieuw insmeren als ze uit water komen, zelfs indien waterbestendige crème Nooit lang in blootje of zwemkledij laten lopen Insmeren met zonnecrème 30m alvorens in zon In T-shirt laten zwemmen Beschermingsmaatregelen t.o.v. kids 49 Tijdens een buitenlandse zonvakantie en zonnebaden in eigen land smeren 8 op 10 ouders hun kids altijd tot vaak in met een zonnecrème met factor 50+, dit gebeurt minder tijdens openluchtactiviteiten. Het aandoen van een petje wordt ook goed opgevolgd (7/10) alsook het in de schaduw laten spelen tss 12u en 15u. Minimum om de 2 u insmeren met zonnecrème gebeurt goed in buitenland, maar minder tijdens zonnebaden en OLA. Kinderen in T-shirt laten zwemmen is minder ingeburgerd. Q11,Q14,Q16. Kunt u aangeven met welke regelmaat u het volgende deed om uw kind te beschermen tegen zonnebrand? BUITENLANDSE ZONVAKANTIE BUITENLANDSE ZONVAKANTIE ZONNEBADEN OPENLUCHT- ACTIVITEIT (n=211)(n=145)(n=266) In % NVT

50 Insmeren met zonnecrème met factor >=50 Een petje/zonnehoed aandoen In de schaduw laten spelen tss 12u en 15u Minimum om de 2u insmeren met zonnecrème Opnieuw insmeren als ze uit water komen, zelfs indien waterbestendige crème Nooit lang in blootje of zwemkledij laten lopen Insmeren met zonnecrème 30m alvorens in zon In T-shirt laten zwemmen Beschermingsmaatregelen t.o.v. kids 50 Base:Belgen met kids (n=239 Tijdens een buitenlandse zonvakantie en zonnebaden in eigen land smeren 8 op 10 ouders hun kids altijd tot vaak in met een zonnecrème met factor 50+, dit gebeurt minder tijdens openluchtactiviteiten. Het aandoen van een petje wordt ook goed opgevolgd (7/10) alsook het in de schaduw laten spelen tss 12u en 15u. Minimum om de 2 u insmeren met zonnecrème gebeurt goed in buitenland, maar minder tijdens zonnebaden en OLA. Kinderen in T-shirt laten zwemmen is minder ingeburgerd. Q11,Q14,Q16. Kunt u aangeven met welke regelmaat u het volgende deed om uw kind te beschermen tegen zonnebrand? BUITENLANDSE ZONVAKANTIE BUITENLANDSE ZONVAKANTIE ZONNEBADEN OPENLUCHT- ACTIVITEIT (n=211)(n=145)(n=266) In % NVT

51 Beschermingsmaatregelen t.o.v. kids Evolutie 51 T.o.v. 2011 merken we weinig tot geen verandering op het vlak van de maatregelen die mensen nemen om hun kinderen te beschermen tegen de zon. To.v. 2011 zouden minder mensen hun kinderen een petje of zonnehoed aandoen (86% vs. 73%). % Top 3 (Vaak+Meestal+Altijd) BUITENLANDSE ZONVAKANTIE ZONNEBADENOPENLUCHTACTIVITEIT Dec 2011Okt 2013Dec 2011Okt 2013Dec 2011Okt 2013 (n=190)(n=211)(n=109)(n=145)(n=239)(n=266) Insmeren met zonnecrème met factor >=50 88%91%86%81%76%75% Een petje/zonnehoed aandoen 87%82%86%73%79%75% In de schaduw laten spelen tss 12u en 15u 84%78%81%72%71%70% Minimum om de 2u insmeren met zonnecrème 84% 70%74%65% Opnieuw insmeren als ze uit water komen, zelfs indien waterbestendige crème 78%77%74%69%NVT Nooit lang in blootje of zwemkledij laten lopen 80%74%69%63%NVT Insmeren met zonnecrème 30m alvorens in zon 73%71%74%63% 59% In T-shirt laten zwemmen 41%35%44%39%NVT Q11,Q14,Q16. Kunt u aangeven met welke regelmaat u het volgende deed om uw kind te beschermen tegen zonnebrand? Base:Belgen met kids

52 Mensen met beroepsactiviteit in buitenlucht? 52

53 Mensen met beroepsactiviteit buiten 53 1 op 10 Belgen heeft een baan waarbij hij/zij buiten dient te werken tijdens de zomer. Meer dan 90% onder hen werkt minder dan 3u per dag buiten. Amper 8% werkt nooit op het warmste moment van de dag. 20% werkt tss 2 à 3 u tss 12u en 15u, 36% werkt dan 1 à 2u. Q17. Hebt u een baan waarbij u tijdens de zomer- maanden buiten (in de openlucht) dient te werken? Q17. Hebt u een baan waarbij u tijdens de zomer- maanden buiten (in de openlucht) dient te werken? Q18. Beschouw nu een typische werkdag tijdens de zomer, hoeveel uur werkt u gemiddeld buiten? 2 à 3 uur 1 à 2 uur 30 min à 1 uur <30 min Nooit Base: Belgen die tijdens zomermaanden buiten werken (n=92) Base: 1000 Belgen tussen 15 en 65 jaar PROFIEL 35-44 33% Man 74% Q19. Hoeveel uur werkt u gem. buiten tss 12 en 15u? (n=92)

54 Kleding dragen die schouders en dijen beschermen Zonnebril met UV-werende glazen Zonnepet Kleding dragen die armen en benen bedekken Schaduw opzoeken tussen 12u en 15u Gezicht insmeren met zonnecrème Onbedekte lichaamsdelen insmeren met zonnecrème Insmeren steeds herhalen na sterke transpiratie Insmeren min om 2 u herhalen Beschermingsmaatregelen 54 Base:Belgen die tijdens zomermaanden buiten werken (n=92) Buitenwerkers nemen tijdens de zomer het meest hun toevlucht tot het dragen van kledij om het lichaam te beschermen tegen de zon (78%),het dragen van een zonnebril (56%) en zonnepet (52%). Het gebruik van zonnecrème is zeer slecht ingeburgerd bij deze doelgroep. Haast de helft onder hen zoekt zelden of nooit de schaduw op tijdens het warmste moment van de dag. Q20. Beschouw nu een typische werkdag tijdens de maanden april/mei tot en met september/oktober. Kunt u aangeven met welke regelmaat u het volgende deed wanneer u buiten werkte tussen 12 en 15 uur en de zon scheen? In %

55 Beschermingsmaatregelen 55 Base:Belgen die tijdens zomermaanden buiten werken (n=92) Buitenwerkers nemen tijdens de zomer het meest hun toevlucht tot het dragen van kledij om het lichaam te beschermen tegen de zon (78%),het dragen van een zonnebril (56%) en zonnepet (52%). Het gebruik van zonnecrème is zeer slecht ingeburgerd bij deze doelgroep. Haast de helft onder hen zoekt zelden of nooit de schaduw op tijdens het warmste moment van de dag. Q20. Beschouw nu een typische werkdag tijdens de maanden april/mei tot en met september/oktober. Kunt u aangeven met welke regelmaat u het volgende deed wanneer u buiten werkte tussen 12 en 15 uur en de zon scheen? In % Kleding dragen die schouders en dijen beschermen Zonnebril met UV-werende glazen Zonnepet Kleding dragen die armen en benen bedekken Schaduw opzoeken tussen 12u en 15u Gezicht insmeren met zonnecrème Onbedekte lichaamsdelen insmeren met zonnecrème Insmeren steeds herhalen na sterke transpiratie Insmeren min om 2 u herhalen

56 Kleding dragen die schouders en dijen beschermen Kleding dragen die armen en benen bedekken Zonnebril met UV-werende glazen Zonnepet Onbedekte lichaamsdelen insmeren met zonnecrème Gezicht insmeren met zonnecrème Schaduw opzoeken tussen 12u en 15u Insmeren steeds herhalen na sterke transpiratie Insmeren min om 2 u herhalen Beschermingsmaatregelen Evolutie 56 Base:Belgen die tijdens zomermaanden buiten werken (n=92) Het gedrag van buitenwerkers is t.o.v. 2011 onveranderd gebleven; afgelopen zomer zouden meer buitenwerkers zich minder hebben beschermd door het dragen van kledij die armen en benen bedekken (57% vs. 42% in 2013). Q20. Beschouw nu een typische werkdag tijdens de maanden april/mei tot en met september/oktober. Kunt u aangeven met welke regelmaat u het volgende deed wanneer u buiten werkte tussen 12 en 15 uur en de zon scheen? In % Dec 2011 Okt 2013 (n=92)

57 Verband kennis, attitude en gedrag? 57

58 58 Verband attitude, kennis en gedrag Attitudescore In algemeen: helemaal mee (on)eens (+3), mee (on)eens (+2), eerder mee (on)eens(+1) Bruine huid meer aantrekkelijk ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2), eerder mee oneens(+1) Bruine huid ziet er gezonder uit ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2), eerder mee (+1) Huid vlugger oud ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ ( +1) Bezorgd blootstelling huid zon kanker ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (score +2) or eerder mee eens’ ( +1) 16 jaar mag onder zonnebank ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee (+1) Zelfbruiners goed alternatief) ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ ( +1) Bruine huid beschermt tegen zonnebrand ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Hoge factor zonnecrème niet makkelijk bruinen ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Geniet met mate zon ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ (+1) Vermijd intense blootstelling ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ ( +1) Vrienden vinden bruinen tof ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Gebruik zonnebank veiliger ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens Onwaarschijnlijk huidkanker in toekomst ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Bruine kleur na zomer belangrijk ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Verbrand liever ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Zonnebanken verboden ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ (+1) Vlekjes nakijken nuttig ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ (+1) In algemeen: helemaal mee (on)eens (+3), mee (on)eens (+2), eerder mee (on)eens(+1) Bruine huid meer aantrekkelijk ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2), eerder mee oneens(+1) Bruine huid ziet er gezonder uit ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2), eerder mee (+1) Huid vlugger oud ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ ( +1) Bezorgd blootstelling huid zon kanker ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (score +2) or eerder mee eens’ ( +1) 16 jaar mag onder zonnebank ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee (+1) Zelfbruiners goed alternatief) ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ ( +1) Bruine huid beschermt tegen zonnebrand ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Hoge factor zonnecrème niet makkelijk bruinen ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Geniet met mate zon ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ (+1) Vermijd intense blootstelling ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ ( +1) Vrienden vinden bruinen tof ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Gebruik zonnebank veiliger ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens Onwaarschijnlijk huidkanker in toekomst ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Bruine kleur na zomer belangrijk ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Verbrand liever ‘helemaal mee oneens (+3), mee oneens (+2)or eerder mee oneens(+1) Zonnebanken verboden ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ (+1) Vlekjes nakijken nuttig ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens’ (+1) Elk antwoord krijgt een bepaalde score. Deze scores worden opgeteld en omgezet naar de attitudescore. Attitudescore voor de populatie Zeer positief Positief Negatief Zeer negatief

59 Q2 (1x smeren per dag ok): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(herhaaldelijke zonnebrand kinderjaren invloed kans huidkanker): ALS ‘waar’ (+1)’ Q2(zonnecrème=eindeloos blijven zwemmen): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(voorbruinen zonnebank = minder snel verbranden onder zon): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(in schaduw kan je niet verbranden): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(zonnecrème hoge factor = langer in zon blijven): ALS ‘waar’ (+1) Q2(lichte zonnebrand beschadigd huid blijvend): ALS ‘waar’ (+1) Q2(sneller donkerbruin door eerst te verbranden): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(ihoe sneller je bruint, hoe sneller kleur verdwijnt): ALS ‘waar’ (+1) Q2(verdachte huidvlekken controleren vermindert kans op huidkanker): ALS ‘waar’ (+1) Q3 (mate geïnformeerd risico huidkanker): ‘zeer goed, goed, eerder goed) (+1) Q7: beschermingsmaatregelen ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens (+1) Q34 (in afgelopen 3 mnd in media huidkanker: ALS ‘zeer vaak,vaak of af en toe’ (+ 1) Q35 (huisarts, apotheker, media, vrienden): ‘ja’ (+ 1) ‘score +0 Q2 (1x smeren per dag ok): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(herhaaldelijke zonnebrand kinderjaren invloed kans huidkanker): ALS ‘waar’ (+1)’ Q2(zonnecrème=eindeloos blijven zwemmen): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(voorbruinen zonnebank = minder snel verbranden onder zon): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(in schaduw kan je niet verbranden): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(zonnecrème hoge factor = langer in zon blijven): ALS ‘waar’ (+1) Q2(lichte zonnebrand beschadigd huid blijvend): ALS ‘waar’ (+1) Q2(sneller donkerbruin door eerst te verbranden): ALS ‘onwaar’ (+1) Q2(ihoe sneller je bruint, hoe sneller kleur verdwijnt): ALS ‘waar’ (+1) Q2(verdachte huidvlekken controleren vermindert kans op huidkanker): ALS ‘waar’ (+1) Q3 (mate geïnformeerd risico huidkanker): ‘zeer goed, goed, eerder goed) (+1) Q7: beschermingsmaatregelen ‘helemaal mee eens (+3), mee eens (+2) or eerder mee eens (+1) Q34 (in afgelopen 3 mnd in media huidkanker: ALS ‘zeer vaak,vaak of af en toe’ (+ 1) Q35 (huisarts, apotheker, media, vrienden): ‘ja’ (+ 1) ‘score +0 59 Verband attitude, kennis en gedrag Kennisscore Kennisscore voor de populatie Zeer hoog Hoog Laag Zeer laag Deze scores worden opgeteld en omgezet naar de kennisscore

60 60 Verband attitude, kennis en gedrag Gedragscore: eigen zongedrag Score eigen zongedrag voor de populatie Score eigen zongedrag voor de populatie Zeer verantwoord Verantwoord Onverantwoord Zeer onverantwoord Deze scores worden opgeteld en omgezet naar de score voor eigen zongedrag Q8 (aantal maal zonvakantie) : ‘0 keer’= (+1) Q10 (beschermingsmaatregelen buitenlandse zonvakantie): ALS ‘altijd’ (+4) ; ALS ‘meestal’ (+3); ALS ‘vaak’ (+ 2); ALS ‘soms’ (+ 1) Q12(frequentie zonnebaden): ALS ‘altijd’ (+0) ; ALS ‘meestal’ (+1); ALS ‘vaak’ (+ 2); ALS ‘soms’ (+ 3) ALS ‘zelden or Nooit’ (+4) Q13 (beschermingsmaatregelen zonnebaden): ALS ‘altijd’ (+4) ; ALS ‘meestal’ (+3); ALS ‘vaak’ (+ 2); ALS ‘soms’ (+ 1) Q15 (beschermingsmaatregelen openluchtactiviteit): ALS ‘altijd’ (+4) ; ALS ‘meestal’ (+3); ALS ‘vaak’ (+ 2); ALS ‘soms’ (+ 1) Q21 (verbrand in laatste jaar): ALS ‘nee’ Q21_a,b,c (+ 4)’ Q29 (zonnebank): ALS code 1 (>20x/j) (+0) ALS code 2 (+ 1) ALS code 3 (+ 2) ALS code 4 (+ 3) Q8 (aantal maal zonvakantie) : ‘0 keer’= (+1) Q10 (beschermingsmaatregelen buitenlandse zonvakantie): ALS ‘altijd’ (+4) ; ALS ‘meestal’ (+3); ALS ‘vaak’ (+ 2); ALS ‘soms’ (+ 1) Q12(frequentie zonnebaden): ALS ‘altijd’ (+0) ; ALS ‘meestal’ (+1); ALS ‘vaak’ (+ 2); ALS ‘soms’ (+ 3) ALS ‘zelden or Nooit’ (+4) Q13 (beschermingsmaatregelen zonnebaden): ALS ‘altijd’ (+4) ; ALS ‘meestal’ (+3); ALS ‘vaak’ (+ 2); ALS ‘soms’ (+ 1) Q15 (beschermingsmaatregelen openluchtactiviteit): ALS ‘altijd’ (+4) ; ALS ‘meestal’ (+3); ALS ‘vaak’ (+ 2); ALS ‘soms’ (+ 1) Q21 (verbrand in laatste jaar): ALS ‘nee’ Q21_a,b,c (+ 4)’ Q29 (zonnebank): ALS code 1 (>20x/j) (+0) ALS code 2 (+ 1) ALS code 3 (+ 2) ALS code 4 (+ 3)

61 61 Verband attitude, kennis en gedrag Gedragscore: zongedrag kids Score eigen zongedrag kids voor de populatie Score eigen zongedrag kids voor de populatie Zeer verantwoord Verantwoord Onverantwoord Zeer onverantwoord Deze scores worden opgeteld en omgezet naar de score voor zongedrag t.o.v. kids Q11 beschermingsmaatregelen buitenlandse zonvakantie : IF ‘altijd’ (+4) ; IF ‘meestal’ (+3); IF ‘vaak’ (+ 2); IF ‘soms’ (+ 1) IF ‘zelden or Nooit’ (+0) Q14 beschermingsmaatregelen zonnebaden : IF ‘altijd’ (+4) ; IF ‘meestal’ (+3); IF ‘vaak’ (+ 2); IF ‘soms’ (+ 1) IF ‘zelden or Nooit’ (+0) Q16_ beschermingsmaatregelen openluchtactiviteit : IF ‘altijd’ (+4) ; IF ‘meestal’ (+3); IF ‘vaak’ (+ 2); IF ‘soms’ (+ 1) IF ‘zelden or Nooit’ (+0) Q25 (kind verbrandt in laatste jaar): IF ‘ja’ Q25_a (+ 3)’; IF ‘ja’ Q25_b (+ 2); IF ‘ja’ Q25_c (+ 1)’ Q11 beschermingsmaatregelen buitenlandse zonvakantie : IF ‘altijd’ (+4) ; IF ‘meestal’ (+3); IF ‘vaak’ (+ 2); IF ‘soms’ (+ 1) IF ‘zelden or Nooit’ (+0) Q14 beschermingsmaatregelen zonnebaden : IF ‘altijd’ (+4) ; IF ‘meestal’ (+3); IF ‘vaak’ (+ 2); IF ‘soms’ (+ 1) IF ‘zelden or Nooit’ (+0) Q16_ beschermingsmaatregelen openluchtactiviteit : IF ‘altijd’ (+4) ; IF ‘meestal’ (+3); IF ‘vaak’ (+ 2); IF ‘soms’ (+ 1) IF ‘zelden or Nooit’ (+0) Q25 (kind verbrandt in laatste jaar): IF ‘ja’ Q25_a (+ 3)’; IF ‘ja’ Q25_b (+ 2); IF ‘ja’ Q25_c (+ 1)’

62 62 Vrouwen zijn beter op de hoogte van de gevaren van zonnen en de risico’s die eraan verbonden zijn dan mannen; zij staan tevens positiever tov veilig zonnen hetgeen vertaald wordt naar een verantwoorder zongedrag ook naar de kinderen toe. Verband attitude, kennis en gedrag Mannen vs Vrouwen Hoe groter de bubbel, hoe verantwoorder het zongedrag. Eigen zongedrag Zongedrag kids

63 63 De jongeren (15-24) scoren qua kennis iets minder goed in vergelijking met de ouderen (55-64); zij staan ook opmerkelijk minder positief tov veilig zonnen. Dit wordt vertaalt in een onverantwoorder zongedrag. Verband attitude, kennis en gedrag Leeftijd Hoe groter de bubbel, hoe verantwoorder het zongedrag. Eigen zongedrag Zongedrag kids

64 64 FR-taligen hebben een hoger kennisniveau over zonnen dan NL-taligen evenals een positievere houding tov veilig zonnen. Dit wordt vertaalt in een verantwoorder zongedrag ook naar kinderen toe. Verband attitude, kennis en gedrag Taalgroep Hoe groter de bubbel, hoe verantwoorder het zongedrag. Eigen zongedrag Zongedrag kids

65 65 Tussen de verschillende huidtypes merken we geen verschillend zongedrag. De gevoeligste huidtypes staan wel het meest positief tov veilig zonnen. Verband attitude, kennis en gedrag Huidtype Hoe groter de bubbel, hoe verantwoorder het zongedrag. Eigen zongedrag

66 Questions? 66 © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not bedisclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Sylvia Vandenbroucke Research Manager Ipsos Phone: +3226424841 email: Sylvia.Vandenbroucke@ipsos.com


Download ppt "Kennis, attitude en gedrag i.v.m. zon en Uv-straling November 2013 © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information."

Verwante presentaties


Ads door Google