De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven,"— Transcript van de presentatie:

1 1 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Prof. Dr. Jozef Pacolet Sigrid Merckx Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Info: Is de thuiszorg onderontwikkeld in Vlaanderen en België? Studienamiddag Vlaamse Federatie Diensten Thuisverpleging en Hoger Instituut voor de Arbeid Leuven, Huis van Chièvres, 31 oktober 2008 Is de thuiszorg onderontwikkeld? Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de thuiszorg in het algemeen en de thuisverpleging in het bijzonder* *Onderzoek in opdracht van de Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging

2 2 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Onderzoeksopzet

3 3 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Wat wilden wij weten? Hoe zijn de uitgaven en prestaties geëvolueerd? Zijn er regionale verschillen in ontwikkeling? Is er substitutie tussen institutionele zorg en thuiszorg? Zijn er tekorten? Wat verklaart stagnatie? Wat verklaart vraag? Demografie en morbiditeit Aanbodfactoren institutionele zorg Ziekenhuiszorg Mantelzorg en zelfzorg Aanbod overige thuiszorg Is de thuiszorg internationaal goed uitgebouwd? Wat zijn de mogelijkheden en wenselijkheden in het beleid?

4 4 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Waar hebben wij gezocht? Macro-ontwikkelingen in de zorg Verschillen in ontwikkeling Beschrijvende en verklarende analyse op basis van de gezondheidsenquêtes De Lovo-enquête Dynamische analyse op basis van het werkelijk gebruik Internationale ontwikkeling Beleidsontwikkeling Toekomstige ontwikkelingen Beleidsconclusies

5 5 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Gebruikte bronnen Data/doelgroepRespondenten Administratieve informatiebronnen Administratieve gegevens sector en financierende overheden Macro-gegevens/ Administratieve gegevens medische consumptie Medische consumptie , Katz-score Steekproef bij personen van één mutualiteit Bestaande enquêtes LOVO-enquête Vlaams Gewest CBGS Thuiswonende personen tussen 55 en 90 jaar in Vlaams Gewest gerealiseerde enquêtes Gezondheidsenquête WIV: Belgische bevolking

6 6 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Voornaamste vast-stellingen

7 7 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober De thuisverpleging en de thuiszorg zijn niet onderontwikkeld

8 8 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Publieke uitgaven aan ouderenzorg van RIZIV en Vlaamse Gemeenschap, Vlaanderen, in miljoen euro

9 9 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober RIZIV-uitgaven ROB, RVT, verpleegkundige thuiszorgen en totaal RIZIV- uitgaven, België, index 1994=100

10 10 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Cliënten residentiële zorg, thuiszorg en gerechtigden zorgverzekering Vlaanderen

11 11 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Bereik thuiszorg België op basis van Gezondheidsenquête 2004 Gebruikspercentage thuiszorg bij thuiswonenden t.o.v. thuiswonende bevolking in dezelfde leeftijdsgroep, 2003/2004

12 12 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Bereik thuiszorg en residentiële ouderenzorg België op basis van Gezondheidsenquête 2004 Gebruikspercentage thuiszorg, ROB/RVT en serviceflats t.o.v. bevolkingsaantal per leeftijdsgroep, 2004

13 13 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Bereik thuiszorg Vlaanderen: vergelijking gezondheidsenquêtes Gebruikspercentage thuiszorg bij thuiswonenden t.o.v. thuiswonende bevolking, Vlaanderen

14 14 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Bereik thuiszorg Vlaanderen: vergelijking gezondheidsenquêtes Aantal thuiswonende gebruikers thuiszorg, Vlaanderen

15 15 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Bereik thuiszorg Vlaanderen: vergelijking gezondheidsenquêtes Gebruikspercentage thuiszorg bij thuiswonenden t.o.v. thuiswonende bevolking in dezelfde leeftijdsgroep, Vlaanderen

16 16 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Bereik thuiszorg België: andere verstrekkers Gebruikspercentages huisartsen en kinesitherapeuten t.o.v. bevolkingsaantal, 2004

17 17 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Bereik thuiszorg België: andere verstrekkers Gebruikspercentages huisartsen en kinesitherapeuten t.o.v. bevolkingsaantal, 2003/2004

18 18 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Toch zijn er verdere ontwikkelings- mogelijkheden

19 19 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Ontwikkelingsmogelijkheden op basis van vastgestelde verschillen

20 20 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Staat Limburg model voor een betere uitbouw van de thuisverpleging

21 21 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Ontwikkelingsmogelijkheden op basis van vastgestelde noden LOVO- enquête Gebruikspercentage thuisverpleging t.o.v. totaal aantal in dezelfde leeftijdsgroep in de steekproef

22 22 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Ontwikkelingsmogelijkheden op basis van vastgestelde noden LOVO- enquête Gebruikspercentage gezinszorg t.o.v. totaal aantal in dezelfde leeftijdsgroep in de steekproef

23 23 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Ontwikkelingsmogelijkheden op basis van vastgestelde noden LOVO- enquête Aantal gebruikers thuisverpleging en gezinszorg in Vlaanderen

24 24 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober De thuisverpleging is een dam tegen institutionalisering

25 25 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Transitie naar de residentiële zorgsector Gebruikspercentage thuisverpleging, residentiële zorg en de combinatie thuisverpleging- residentiële zorg,

26 26 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Transitie naar de residentiële zorgsector Gebruikspercentage thuisverpleging, residentiële zorg en de combinatie thuisverpleging- residentiële zorg,

27 27 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Transitie naar de residentiële zorgsector: dam voor opname in ROB Gemiddeld jaarlijks gebruiks% thuisverpleging bij 65-plussers i.f.v. de opname in een ROB t.o.v. het aantal 65-plussers in het transitiejaar,

28 28 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Transitie naar de residentiële zorgsector: dam voor opname in RVT Gemiddeld jaarlijks gebruiks% thuisverpleging bij 65-plussers i.f.v. de opname in een RVT t.o.v. het aantal 65-plussers in het transitiejaar,

29 29 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober In Vlaanderen is er meer intensieve thuisverpleging, in Wallonië is het ruimer verspreid. Dit kan wijzen op substitutie van gezinszorg

30 30 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Verschil in bestedingen voor thuisverpleging 2005, bedrag per verzekerde, België = 100

31 31 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Regionale verschillen in het gebruik thuisverpleging Gebruikspercentage thuisverpleging t.o.v. aantal verzekerden, 1999, in %

32 32 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Gemiddelde ZIV-uitgaven voor thuisverpleging per verzekerde, 1999, in € 4.Regionale verschillen in het gebruik thuisverpleging

33 33 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Gebruikspercentage thuisverpleging t.o.v. bevolking per leeftijdsgroep, 2003, in % 4.Regionale verschillen in het gebruik thuisverpleging

34 34 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Gemiddelde ZIV-uitgaven voor thuisverpleging t.o.v. de bevolking per leeftijdsgroep, 2003, in euro 4.Regionale verschillen in het gebruik thuisverpleging

35 35 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Gezinszorg en thuisverpleging ondersteunen elkaar

36 36 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober In een eindelijk ‘matuur’ worden de markt is een ruime definitie van thuiszorg- ondersteunende diensten aangewezen

37 37 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Gebruikspercentages t.o.v. bevolkingsaantal in dezelfde leeftijdsgroep, 1996/1997 PD= poetsdienst van de dienst bejaardenhulp 6.Gebruik van de thuiszorg naar opleiding: ruime definitie aangewezen

38 38 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Gebruikspercentages t.o.v. bevolkingsaantal in dezelfde leeftijdsgroep, 1996/1997 PD= poetsdienst van de dienst bejaardenhulp en privé-poetsvrouw 6.Gebruik van de thuiszorg naar opleiding: ruime definitie aangewezen

39 39 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Indien het ene beleidsniveau zijn verantwoordelijkheid niet kan of wenst op te nemen, dient het andere niveau dit in te vullen

40 40 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Er is een opmerkelijke leemte in de thuiszorg in Brussel

41 41 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober De thuiszorg dient zich niet te laten inperken door budgettaire middelen aangezien de macro-economische kost ervan beperkt blijft.

42 42 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Een beleid dat prioriteit wenst te geven aan thuiszorg dient er ook de prijs voor te betalen ‘TANSTAAFL’: ook in de thuiszorg

43 43 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Een beleid dat prioriteit wenst te geven aan thuiszorg dient er ook de prijs voor te betalen ‘There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch’: ook in de thuiszorg

44 44 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Budgettaire impact van het verschil in zorggebruik : het voorbeeld van Limburg

45 45 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Het beleid hoeft zich ook niet in te perken voor het gebrek aan personele middelen. Een ‘zorgkloof’ riskeert immers ook een ‘jobkloof’ te worden.

46 46 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Thuisvoorzieningen in 1995 in vergelijking met de residentiële ouderenzorg (aantal VTE personeelsleden per ) Vlaanderen Brussel Wallonië Thuisverpleging Gezinszorg Verpleegkundig/ verzorgend personeel residentiële zorg

47 47 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Thuisvoorzieningen in 1995 in vergelijking met de residentiële ouderenzorg (aantal VTE personeelsleden per ) Vlaanderen Brussel Wallonië Thuisverpleging Gezinszorg Verpleegkundig/ verzorgend personeel residentiële zorg De zorgkloof is een jobkloof: Brussel een Mini-Europa?

48 48 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Personeel in de thuiszorg en residentiële ouderenzorg, Vlaanderen (en volgens Nederlandse normen) VerpleegkundigenVerzorgendePoetsdienst (in Vlaanderen)/ Alfahulp1 en overig personeel (in Nederland) Totaal Aantal- len VTEAantal- len VTEAantal- len VTEAantal- len VTE Thuiszorg Rusthuis Totaal Vlaanderen met dezelfde verhouding bevolking/personeelsleden als Nederland Thuiszorg Rusthuis Totaal Vlaanderen met dezelfde verhouding 65-plussers/personeelsleden als Nederland Thuiszorg Rusthuis Totaal

49 49 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Enkelvoudige thuisverpleging (en thuiszorg) blijft wijd verspreid, en is misschien zelfs een teken van betere zorg op maat, zodat overleg relatief gezien minder frequent hoeft te zijn dan gedacht

50 50 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Enkelvoudige thuiszorg: vergelijking gezondheidsenquêtes Gebruikspercentage thuisverpleging bij thuiswonenden t.o.v. thuiswonende bevolking in dezelfde leeftijdsgroep, Vlaanderen

51 51 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Enkelvoudigen thuiszorg: vergelijking gezondheidsenquêtes 1997, 2001 en 2004 Gebruikspercentage gezinszorg bij thuiswonenden t.o.v. thuiswonende bevolking in dezelfde leeftijdsgroep, Vlaanderen

52 52 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober Enkelvoudige thuiszorg: vergelijking gezondheidsenquêtes 1997, 2001 en 2004 Gebruikspercentage thuisverpleging en gezinszorg bij thuiswonenden t.o.v. thuiswonende bevolking, Vlaanderen

53 53 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008 Tot daar onze twaalf artikelen van geloof in de thuisverpleging en thuiszorg.

54 54 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven, 31 oktober 2008


Download ppt "1 Jozef Pacolet, Sigrid Merckx, Annick Peetermans Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Is de thuiszorg onderontwikkeld? Leuven,"

Verwante presentaties


Ads door Google