De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsomgeving voor MINERVA: Snelgids. Waarvoor kan Curios gebruikt worden? Onbewaakt toetsen van deelnemers (pretests, posttests, …) –Deelnemer voert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsomgeving voor MINERVA: Snelgids. Waarvoor kan Curios gebruikt worden? Onbewaakt toetsen van deelnemers (pretests, posttests, …) –Deelnemer voert."— Transcript van de presentatie:

1 Toetsomgeving voor MINERVA: Snelgids

2 Waarvoor kan Curios gebruikt worden? Onbewaakt toetsen van deelnemers (pretests, posttests, …) –Deelnemer voert een vragenreeks uit binnen de voorziene periode waarvan de gegeven antwoorden worden verwerkt om tot een resultaat te komen. –Resultaten kunnen eventueel in rapport-vorm afgeleverd worden aan de studenten volgens de keuze van de afnemer Bewaakt toetsen van deelnemers (examens, tentamens) –Gebruik van anti-cheating mogelijkheden: zowel vragen als antwoorden kunnen random- volgorde vertoond worden –tijdslimieten kunnen opgelegd worden voor de hele reeks Zelftesten –Deelnemers kunnen meerdere keren een vragenreeks uitvoeren met hints-mogelijkheden (*) en/of met directe feedback op hun gegeven antwoorden –De volgende aangeboden vraag kan afhangen van het gegeven antwoord (*) –Zelftesten kunnen ingeschakeld worden op verschillende plaatsen in leerpaden van een module om hun verworven kennis of inzicht te testen Enquêtes –Auteurs kunnen uitgebreide bevragingen opstellen (eventueel anoniem) met export- mogelijkheden voor de statistische verwerking van de gegeven antwoorden … (*): in testfase of ontwikkeling

3 Verschillende vraagtypes Er zijn verschillende vraagtypes beschikbaar die kunnen ingedeeld worden in categorieën, afhankelijk van het antwoordtype: –Logisch antwoord: deelnemer kan kiezen uit een aantal uniek gelabelde antwoorden, b.v. multiple choice –Tekst-antwoord: deelnemer moet (delen van) woorden of zinnen invullen als antwoord –Numeriek antwoord: deelnemer moet een getal invullen –X-Y-coördinaten : deelnemer moet punten, zones of voorwerpen aanduiden Alle mogelijke combinaties van deze types

4 Minerva/Zephyr en Curios: begrippen taak, vraag en vragenreeks Curios Omgeving Minerva (of Zephyr) Curios link-module in de cursus cursus student cursus student Vragenreeks Vraag Vragenreeks Vraag Taak

5 Opstellen en uitvoeren van toetsen in Curios via de Curios-module in de cursus Curios Minerva/Zephyr Stap 4: Lesgever maakt een nieuwe taak in zijn/haar cursus en koppelt die aan de vragenreeks Stap 5: Lesgever plant de taak voor gebruikers en/of groepen uit de cursus Stap 6: De gebruikers starten de voor hen geplande taak vanuit de cursus Stap 2: Lesgever maakt een nieuwe vragenreeks Stap 3: Lesgever voegt nieuwe vragen toe in die vragenreeks … en voeren de taak uit door antwoorden te geven op de vragen Stap 7: Lesgever of gebruiker kan de antwoorden bekijken en/of resultaten analyseren Stap 1: Lesgever krijgt via Curios- module in cursus toegang tot het auteurs-gedeelte van Curios

6 Stap 1: Via Curios-module in de cursus naar Curios-auteursgedeelte Auteursgedeelte Curios Minerva/Zephyr cursus Curios-module in de cursus Ga naar uw cursus Klik op Curios-module Klik dan op ‘Ga naar Curios- auteursgedeelte’ Curios-auteursgedeelte verschijnt in nieuw venster

7 Stap 2: als auteur vragenreeksen maken (of importeren) Curios auteurgedeelte Maak een nieuwe (lege) vragenreeks Geef een titel en druk op ‘Vragenreeks toevoegen’ of Importeer een bestaande vragenreeks (zip-bestand)

8 Stap 3a: vragen maken m.b.v. sjablonen Kies een vraagtype (categorie) in de linkerkolom Kies dan één van de sjablonen voor dit vraagtype in de rechterkolom (voorbeeld verschijnt) Kies de vragenreeks waar de nieuwe vraag moet toegevoegd worden Klik dan op ‘Nieuwe vraag’ om toe te voegen of ‘Nieuwe vraag en editeer’ om onmiddellijk de nieuwe vraag te bewerken

9 Stap 3b: vragen bewerken met snelle editeermethode Snelle editeermethode is enkel bruikbaar voor meerkeuzevragen en vragen met invulvelden! Pas de tekstvelden aan en klik op ‘Aanpassingen opslaan’ ‘Materiaal vraagstelling’ = tekst in de hoofding van de vraag ‘Materiaal’ = tekst net boven de meerkeuze-opties ‘Mengen’ = antwoorden worden door elkaar gemengd tijdens uitvoeren iedere meerkeuze-optie heeft een label (Ident), score, weergave van het antwoord, feedback (tekst die getoond wordt als een deelnemer deze optie kiest), ‘Te mengen’ (deze optie meemengen tijdens uitvoeren als ‘Mengen’ aangevinkt is) Voorbeeld-weergave van de vraag

10 Stap 3c: als auteur vragenreeksen beheren

11 Stap 3d: vragen bewerken Switch tussen beide methodes (snelle editeermethode is enkel voor meerkeuzevragen en invulvelden !)

12 Stap 3e: bestaande vragen hergebruiken: kopiëren en plakken

13 Stap 3e: vragen bewerken met geavanceerde methode

14 Geavanceerde methode: aanpassen van tekstelementen Tabel Formule

15 Geavanceerde methode: toevoegen van multimedia

16 Zelf sjablonen maken voor eigen vraagformaten Bruikbaar bij het aanmaken van nieuwe vragen: zie ‘Nieuwe vraag’, categorie ‘Mijn sjablonen’

17 Stap 4: een taak maken in een cursus met de Curios-module Kies één van de Curios-vragenreeksen waar u toegang toe heeft Normaal taak (slechts éénmaal uitvoerbaar) of zelftest (meerdere malen) Geef een titel, beschrijving en welkomtekst (verschijnt bij het starten van de taak) Deel 1 van taak-aanmaakformulier:

18 Stap 5a: een taak maken in een cursus met de Curios-module Kies uitvoerperiode voor de taak Taakverwerking anomiem: bij het bekijken van de resultaten staan geen namen van deelnemers vermeld Geef aan welke gebruikers of groepen van de cursus deze taak aangeboden krijgen Deel 2 van taak-aanmaakformulier:

19 Stap 4 en 5: een taak maken in een cursus met de Curios-module Terugkeren naar vorige vragen: indien niet mogelijk kan het aantal revisies ingesteld worden (revisie= volledige vragenreeks wordt nog eens doorlopen Rapport met scores: deelnemer krijgt een lijst met zijn antwoorden per vraag en ziet in detail wat de score is. Kies welke cursusbeheerders ook toegang krijgen tot de taakverwerking (zie stap7) Deel 3 van taak-aanmaakformulier:

20 Stap 6a: als deelnemer een taak starten vanuit de cursus Maak een taak aan voor een vragenreeks en voeg u zelf toe als deelnemer (zie stap 9) Klik rechts-bovenaan op ‘Weergeven als standaardgebruiker’

21 Stap 6b: als deelnemer een vragenreeks uitvoeren

22 Stap 7a: antwoorden bekijken in het Curios-auteursgedeelte

23 Stap 7b: scores bekijken, toekennen en exporteren

24 Aanvulling: Als auteur in Curios samenwerken met anderen

25 Aanvulling: Taak koppelen in andere modules van een cursus Via het toevoegen van bijlages in andere modules (voorbeeld: Curios als bijlage van een aankondiging) Via het leerpad (identieke procedure)


Download ppt "Toetsomgeving voor MINERVA: Snelgids. Waarvoor kan Curios gebruikt worden? Onbewaakt toetsen van deelnemers (pretests, posttests, …) –Deelnemer voert."

Verwante presentaties


Ads door Google