De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

USolv-IT Docent Gebruikersdag 18 september

Verwante presentaties


Presentatie over: "USolv-IT Docent Gebruikersdag 18 september"— Transcript van de presentatie:

1 USolv-IT Docent Gebruikersdag 18 september 2012 1
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 1 1

2 Plan De typische taken van Docent
Inhoud gestructureerd ontsluiten/aanbieden Toetsen bouwen en aanbieden Oefeningen: redactie en toevoegen (= Auteur) Rapporten over toetsen/oefensessies Heel kort even: USolv-IT Leerkracht (secundair onderwijs) USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 2 2

3 Inhoudstafels USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven
Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 3

4 Oefeningen gestructureerd ontsluiten
Inhoudstafel maken en beschrijven Denk aan: cursus, boek, thema, topic, aandachtspunt … Inhoudstafel beheren Eigen vragen toevoegen Bestaande vragen koppelen Inhoudstafel eventueel vrijgeven als “losse” toetsmogelijkheid (zie verder)) USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 4 4

5 Voorbeelden Voorbeelden:
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 5 5

6 Voorbeelden (2) hoofdstukken hoofdstukken subhoofdstukken
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 6

7 Inhoudstafel bouwen en beschrijven: inhoudstafel aanvragen
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 7 7

8 Inhoudstafel bouwen en beschrijven: lijst met inhoudstafels
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 8 8

9 Inhoudstafel bouwen en beschrijven: instellingen
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 9 9

10 Titels van hoofdstukken
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 10 10

11 Beschrijving van elk hoofdstuk
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 11 11

12 Beschrijving a.d.h.v. taxonomie, vakgebieden
Kies zo fijn mogelijk (lagere niveaus worden automatisch meegenomen) Kies alle lijnen die passen Belang? Dit bepaalt welke vragen je als docent voorgesteld krijgt om aan je inhoudstafel te koppelen Bij het opstellen van eigen vragen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 12 12

13 Doelgroepen Voornamelijk nut: resultaten van losse toetsen 13
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 13 13

14 Vragen koppelen Niet volautomatisch, steeds een beslissing van de docent Per (onderdeel van) hoofdstuk Aangeboden vragen hebben dezelfde vakgebieden als die van het hoofdstuk Vandaar: zo gericht mogelijk instellen Vragen afwijzen, aan het hoofdstuk toevoegen of aan een ander hoofdstuk toekennen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 14 14

15 Vragen koppelen (2) Match Vraag v1 Hoofdstuk h1 Vakgebied a
Vakgebied d Vakgebied b Vakgebied e Match Vakgebied c Vakgebied b Vraag v1 wordt voorgesteld voor hoofdstuk h1. USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 15 15

16 Vragen koppelen (3) Geen match Vraag v2 Hoofdstuk h1 Vakgebied a
Vakgebied d Vakgebied f Vakgebied e Geen match Vakgebied c Vakgebied b Vraag v2 wordt niet voorgesteld voor hoofdstuk h1 USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 16 16

17 Vragen koppelen (4) 17 USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven
Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 17 17

18 Vragenoverzicht USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven
Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 18

19 Toetsen/oefenreeksen
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 19

20 Types toetsen Vaste toets: geselecteerde vragen
Losse toets: vrij oefenen Toets met beperkte feedback Vrij oefenen op inhoudstafel Toets over één hoofdstuk USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 20

21 Scenario’s Snel inspiratie opdoen Toets samenstellen Anoniem toetsen
Op papier aanbieden Online, bv. tijdsvenster in leeromgeving Anoniem toetsen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 21 21

22 Leerplatformen USolv-IT biedt een koppeling met Toledo
Identificatie van de student beschikbaar (indien gewenst en afhankelijk van type test – anoniem blijft mogelijk) Ook beperktere koppeling met Zephyr/Dokeos/Minerva Ook koppeling met Smartschool en eloV (samen de meerderheid in het S.O.) USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 22

23 VASTE TOETS USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven
Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 23

24 Vaste toetsen opstellen
Volledig gestuurd door de docent Kiest vragen a.d.h.v. eigen inhoudstafel of uit het volledige domein (Wiskunde, Fysica, Economie, …) Resultaat is een toetscode (T######G####) Code gebruiken in leerplatform: biedt zekerheid over identiteit van de student, eenmalig oplossen Los aanbieden op website Geen zekerheid over identiteit, meermaals oplossen kan USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 24

25 Vaste toetsen: resultaten
Resultaten van individuele studenten Statistieken over elke vraag in de toets USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 25

26 Toetsresultaten: vaste toetsen
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 26 26

27 Toetsresultaten: vaste toets
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 27 27

28 Toetsresultaten: vaste toets - student
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 28 28

29 LOSSE TOETS USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven
Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 29

30 Losse toets aanbieden Lukraak, op vraag van student Anoniem
Link naar inhoudstafel Student oefent vrij en anoniem op oefeningen die gekoppeld werden aan de hoofdstukken Koppeling via Toledo Bewaart statistieken per vraag USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 30 30

31 Resultaten losse toets
Statistieken over de vragen in de inhoudstafel Alleen bewaard indien via Toledo Dus alleen resultaten van je eigen studenten USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 31

32 Toetsresultaten: losse toetsen
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 32 32

33 TOETS MET BEPERKTE FEEDBACK
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 33

34 Toets met beperkte feedback
Student krijgt geen oplossingen te zien Alleen een score wordt meegegeven Twee types: Over hele inhoudstafel: vrij oefenen Anoniem Over een specifiek hoofdstuk: niet vrij, maar wel lukraak gekozen vragen Aantal bepaald door Docent Niet anoniem, enkel via Toledo USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 34

35 Resultaten van toets met beperkte feedback
Eerste type Geen resultaten, want vrij Tweede type Per gemaakte toets een rapport USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 35

36 Resultaten van toets met beperkte feedback (2)
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 36

37 Auteur USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven
Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 37

38 USolv-IT Auteur Meerkeuzevragen aanmaken
Type: één antwoord correct of meerdere antwoorden correct Vraagonderdelen: vraagstelling, antwoordalternatieven, oplossing, hint Beschrijven met vakgebieden, cursussen, vaardigheden en doelgroepen Scores, statistieken, moeilijkheidsgraden Meta-informatie USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 38 38

39 Vraagonderdelen Stam: de vraagstelling Antwoordalternatieven
Oplossing: uitgeschreven oplossing om tot het juiste antwoord te komen Feedback na het beantwoorden van de vraag Hint PDF-voorbeeld als check USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 39 39

40 Vraagonderdelen (2) Invoermogelijkheden: (Platte) tekst LaTeX
Voorkeur voor wiskundige formules Voor speciale tekens (é, è, à, €, & …) Afbeelding Afbeeldingengroep: meerdere afbeeldingen op één lijn MathML USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 40 40

41 Boomkenmerken Benodigd om de vraag “vindbaar” te maken
Vakgebieden: het onderwerp van de vraag, hier wordt op gezocht bij het selecteren van vragen in Docent Vaardigheden Doelgroepen Cursussen: indien je het direct wenst toe te voegen aan je eigen inhoudstafel Wordt toegevoegd aan passend hoofdstuk volgens de geselecteerde vakgebieden USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 41 41

42 Scores Standaard: Automatisch ingevuld, bij voorkeur niet wijzigen
Voor type “1 antwoord”: aantal alternatieven Voor type “n antwoorden”: een punt voor een juist aangekruist / leeggelaten alternatief Eén punt voor blanco antwoord (gokcorrectie) Automatisch ingevuld, bij voorkeur niet wijzigen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 42 42

43 Statistieken Voor vragen die door veel mensen beantwoord werden, bv. vragen die al jaren gebruikt worden, vragen van oriëntatietoetsen Vast getal: wordt niet gewijzigd als mensen de vraag beantwoorden USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 43 43

44 Moeilijkheidsgraden Per potentiële doelgroep
Van zeer gemakkelijk tot zeer moeilijk In praktijk nog niet gebruikt – wel iets waarover gedacht wordt USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 44 44

45 Meta-informatie Titel Van wie is de vraag? Auteur + instelling
Waar komt de vraag vandaan? Boek, examen ... Al dan niet copyrightsymbool Auteur, titel en bron komen onderaan de vraag USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 45 45

46 Vraag doorsturen Enkel als alle noodzakelijke informatie ingevuld is
Vraag doorsturen ≠ vraag beschikbaar Wordt nog “gevalideerd” door USolv-IT Controle op technisch vlak, snelle blik op opmaak Na validatie beschikbaar USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 46 46

47 USolv-IT Leerkracht (voorlopig?) geen inhoudstafels beheren
Wel ruime mogelijkheid om toetsen samen te stellen met aangeboden inhoud VWO / Kangoeroe Handboekenreeks VBTL Universitair aanbod: bv. IJkingstoets, oriënterend oefenmateriaal Koppeling met Smartschool / eloV USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 47

48 Discussie Voorstellen? Wensen? Suggesties?
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 48

49 Dank voor uw aanwezigheid, belangstelling, medewerking!
USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw 49


Download ppt "USolv-IT Docent Gebruikersdag 18 september"

Verwante presentaties


Ads door Google