De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 USolv-IT Docent Gebruikersdag 18 september 2012 USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 USolv-IT Docent Gebruikersdag 18 september 2012 USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be."— Transcript van de presentatie:

1 1 USolv-IT Docent Gebruikersdag 18 september 2012 USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

2 2 Plan De typische taken van Docent  Inhoud gestructureerd ontsluiten/aanbieden  Toetsen bouwen en aanbieden  Oefeningen: redactie en toevoegen (= Auteur)  Rapporten over toetsen/oefensessies Heel kort even: USolv-IT Leerkracht (secundair onderwijs) USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

3 Inhoudstafels USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven 3Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

4 4 Oefeningen gestructureerd ontsluiten ● Inhoudstafel maken en beschrijven ● Denk aan: cursus, boek, thema, topic, aandachtspunt … ● Inhoudstafel beheren ● Eigen vragen toevoegen ● Bestaande vragen koppelen ● Inhoudstafel eventueel vrijgeven als “losse” toetsmogelijkheid (zie verder)) USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

5 5 Voorbeelden ● Voorbeelden: ● https://www.usolvit.be/servlet/toets.servlets.WelkomStudent?cursus=VBTL_DIAGN ● http://www.lineairealgebra.be ● https://www.usolvit.be/servlet/toets.servlets.WelkomStudent?cursus=HG_WISKII1011 ● https://www.usolvit.be/servlet/toets.servlets.WelkomStudent?cursus=IJK2012 USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

6 Voorbeelden (2) hoofdstukken subhoofdstukken USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven 6Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

7 7 Inhoudstafel bouwen en beschrijven: inhoudstafel aanvragen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

8 8 Inhoudstafel bouwen en beschrijven: lijst met inhoudstafels USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

9 9 Inhoudstafel bouwen en beschrijven: instellingen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

10 10 Titels van hoofdstukken USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

11 11 Beschrijving van elk hoofdstuk USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

12 12 Beschrijving a.d.h.v. taxonomie, vakgebieden ● Kies zo fijn mogelijk (lagere niveaus worden automatisch meegenomen) ● Kies alle lijnen die passen ● Belang? – Dit bepaalt welke vragen je als docent voorgesteld krijgt om aan je inhoudstafel te koppelen – Bij het opstellen van eigen vragen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

13 13 Doelgroepen ● Voornamelijk nut: resultaten van losse toetsen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

14 14 Vragen koppelen ● Niet volautomatisch, steeds een beslissing van de docent ● Per (onderdeel van) hoofdstuk ● Aangeboden vragen hebben dezelfde vakgebieden als die van het hoofdstuk – Vandaar: zo gericht mogelijk instellen ● Vragen afwijzen, aan het hoofdstuk toevoegen of aan een ander hoofdstuk toekennen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

15 15 Vragen koppelen (2) Vraag v 1 Hoofdstuk h 1 Vakgebied a Vakgebied b Vakgebied c Vakgebied d Vakgebied e Vakgebied b Match Vraag v 1 wordt voorgesteld voor hoofdstuk h 1. USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

16 16 Vragen koppelen (3) Vraag v 2 Hoofdstuk h 1 Vakgebied a Vakgebied f Vakgebied c Vakgebied d Vakgebied e Vakgebied b Geen match Vraag v 2 wordt niet voorgesteld voor hoofdstuk h 1 USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

17 Vragen koppelen (4) 17USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

18 Vragenoverzicht USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven 18Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

19 Toetsen/oefenreeksen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven 19Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

20 Types toetsen •Vaste toets: geselecteerde vragen •Losse toets: vrij oefenen •Toets met beperkte feedback •Vrij oefenen op inhoudstafel •Toets over één hoofdstuk USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 20

21 21 Scenario’s ● Snel inspiratie opdoen ● Toets samenstellen ‒ Op papier aanbieden ‒ Online, bv. tijdsvenster in leeromgeving ● Anoniem toetsen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

22 Leerplatformen ● USolv-IT biedt een koppeling met Toledo ˗ Identificatie van de student beschikbaar (indien gewenst en afhankelijk van type test – anoniem blijft mogelijk) ● Ook beperktere koppeling met Zephyr/Dokeos/Minerva ● Ook koppeling met Smartschool en eloV (samen de meerderheid in het S.O.) USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 22

23 VASTE TOETS USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 23

24 Vaste toetsen opstellen •Volledig gestuurd door de docent ˗ Kiest vragen a.d.h.v. eigen inhoudstafel of uit het volledige domein (Wiskunde, Fysica, Economie, …) •Resultaat is een toetscode (T######G####) ˗ Code gebruiken in leerplatform: biedt zekerheid over identiteit van de student, eenmalig oplossen ˗ Los aanbieden op website ˗ Geen zekerheid over identiteit, meermaals oplossen kan USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 24

25 Vaste toetsen: resultaten •Resultaten van individuele studenten •Statistieken over elke vraag in de toets USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 25

26 Toetsresultaten: vaste toetsen 26USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

27 Toetsresultaten: vaste toets 27USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

28 Toetsresultaten: vaste toets - student 28USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

29 LOSSE TOETS USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 29

30 30 Losse toets aanbieden ● Lukraak, op vraag van student ● Anoniem ● Link naar inhoudstafel ● Student oefent vrij en anoniem op oefeningen die gekoppeld werden aan de hoofdstukken ● Koppeling via Toledo ● Bewaart statistieken per vraag USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

31 Resultaten losse toets •Statistieken over de vragen in de inhoudstafel •Alleen bewaard indien via Toledo ˗ Dus alleen resultaten van je eigen studenten USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 31

32 Toetsresultaten: losse toetsen 32USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

33 TOETS MET BEPERKTE FEEDBACK USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 33

34 Toets met beperkte feedback •Student krijgt geen oplossingen te zien •Alleen een score wordt meegegeven •Twee types: ˗ Over hele inhoudstafel: vrij oefenen  Anoniem ˗ Over een specifiek hoofdstuk: niet vrij, maar wel lukraak gekozen vragen  Aantal bepaald door Docent  Niet anoniem, enkel via Toledo USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 34

35 Resultaten van toets met beperkte feedback •Eerste type •Geen resultaten, want vrij •Tweede type •Per gemaakte toets een rapport USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 35

36 Resultaten van toets met beperkte feedback (2) USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 36

37 Auteur USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven 37Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

38 38 USolv-IT Auteur ● Meerkeuzevragen aanmaken – Type: één antwoord correct of meerdere antwoorden correct – Vraagonderdelen: vraagstelling, antwoordalternatieven, oplossing, hint – Beschrijven met vakgebieden, cursussen, vaardigheden en doelgroepen – Scores, statistieken, moeilijkheidsgraden – Meta-informatie USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

39 39 Vraagonderdelen ● Stam: de vraagstelling ● Antwoordalternatieven ● Oplossing: uitgeschreven oplossing om tot het juiste antwoord te komen – Feedback na het beantwoorden van de vraag ● Hint ● PDF-voorbeeld als check USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

40 40 Vraagonderdelen (2) ● Invoermogelijkheden: ˗ (Platte) tekst ˗ LaTeX  Voorkeur voor wiskundige formules  Voor speciale tekens (é, è, à, €, & …) ˗ Afbeelding ˗ Afbeeldingengroep: meerdere afbeeldingen op één lijn ˗ MathML USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

41 41 Boomkenmerken ● Benodigd om de vraag “vindbaar” te maken – Vakgebieden: het onderwerp van de vraag, hier wordt op gezocht bij het selecteren van vragen in Docent – Vaardigheden – Doelgroepen – Cursussen: indien je het direct wenst toe te voegen aan je eigen inhoudstafel ● Wordt toegevoegd aan passend hoofdstuk volgens de geselecteerde vakgebieden USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

42 42 Scores ● Standaard: – Voor type “1 antwoord”: aantal alternatieven – Voor type “n antwoorden”: een punt voor een juist aangekruist / leeggelaten alternatief – Eén punt voor blanco antwoord (gokcorrectie) ● Automatisch ingevuld, bij voorkeur niet wijzigen USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

43 43 Statistieken ● Voor vragen die door veel mensen beantwoord werden, bv. vragen die al jaren gebruikt worden, vragen van oriëntatietoetsen ● Vast getal: wordt niet gewijzigd als mensen de vraag beantwoorden USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

44 44 Moeilijkheidsgraden ● Per potentiële doelgroep ● Van zeer gemakkelijk tot zeer moeilijk ● In praktijk nog niet gebruikt – wel iets waarover gedacht wordt USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

45 45 Meta-informatie ● Titel ● Van wie is de vraag? Auteur + instelling ● Waar komt de vraag vandaan? Boek, examen... ● Al dan niet copyrightsymbool ● Auteur, titel en bron komen onderaan de vraag USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

46 46 Vraag doorsturen ● Enkel als alle noodzakelijke informatie ingevuld is ● Vraag doorsturen ≠ vraag beschikbaar – Wordt nog “gevalideerd” door USolv-IT – Controle op technisch vlak, snelle blik op opmaak – Na validatie beschikbaar USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be

47 USolv-IT Leerkracht •(voorlopig?) geen inhoudstafels beheren •Wel ruime mogelijkheid om toetsen samen te stellen met aangeboden inhoud ˗ VWO / Kangoeroe ˗ Handboekenreeks VBTL ˗ Universitair aanbod: bv. IJkingstoets, oriënterend oefenmateriaal •Koppeling met Smartschool / eloV USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 47

48 Discussie •Voorstellen? •Wensen? •Suggesties? USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 48

49 Dank voor uw aanwezigheid, belangstelling, medewerking! USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be 49


Download ppt "1 USolv-IT Docent Gebruikersdag 18 september 2012 USolv-IT Gebruikersdag Docenten Leuven Copyright KU Leuven, UGent, VWO vzw www.usolvit.be."

Verwante presentaties


Ads door Google