De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking met de online toetsomgeving Curios

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking met de online toetsomgeving Curios"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking met de online toetsomgeving Curios
4/04/2017 Kennismaking met de online toetsomgeving Curios Introductie Curios online toetsomgeving voor Minerva/Zephyr Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

2 Presentielijst Mailinglijst? Voor vormingsdossier (DPO Vorming)
Info van DICT

3 Lunch (voormiddagsessies!)
Bon voor maaltijd of broodje in Resto ASTRID van 11u30 tot 14u

4 Cursusmateriaal op Minerva
Log in > “Aanbod ” > “Cursus- sites” > “Intekenen door te zoeken naar een cursus” > Gebruik zoekwoord “DICT“ > Vink “Z (A) DICT Opleidingscursus X”) aan. Op “Mijn Minerva”, klik op cursus > Kijk bij “Documenten” en “Links”.

5 Kennismaking met Curios: Overzicht
4/04/2017 Kennismaking met Curios: Overzicht Inleiding Toetsafname (online-toets) Toepassingsmogelijkheden Curios als onderdeel van de elektronische leeromgeving Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren Stap 2: Minerva-cursus: taak maken Stap 3: Taak (laten) uitvoeren Stap 4: Taken beheren en verwerken Inleiding / situering Hoe ziet Curios eruit, wat kan je ermee doen? Hoe verhoudt Curios zich tot de leeromgeving? Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Stap 2: Minerva-cursus: taak maken (of aanpassen) Stap 3: Taak (laten) uitvoeren (= toetsafname) Stap 4: Taken beheren en verwerken (in Curios-auteursgedeelte) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

6 Toetsafname (online-toets)
4/04/2017 Toetsafname (online-toets) Ga naar de opleidingscursus in Minerva en klik op ‘Bekijken als gewone gebruiker’ Klik op het Curios-icoontje Start de taak (= toets) die u aangeboden wordt Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

7 Toetsafname (online-toets) Een taak uitvoeren vanuit de cursus
4/04/2017 Toetsafname (online-toets) Een taak uitvoeren vanuit de cursus Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

8 Toepassingsmogelijkheden (1) Waarvoor kan Curios gebruikt worden?
4/04/2017 B Toepassingsmogelijkheden (1) Waarvoor kan Curios gebruikt worden? Zelftesten Directe feedback op gegeven antwoorden Beslissingsbomen: volgende vraag is bepaald door gegeven antwoord Zelftesten in leerpaden Onbewaakt toetsen van deelnemers (pretests, posttests, …) Deelnemer voert een vragenreeks uit Resultaten in rapport Enquêtes uitgebreide bevragingen opstellen eventueel anoniem (geen Minerva of Zephyr nodig) export-mogelijkheden voor de statistische verwerking Toepassingsmogelijkheden Zelftesten Deelnemers kunnen meerdere keren een vragenreeks uitvoeren met hints-mogelijkheden en/of met directe feedback op hun gegeven antwoorden De volgende aangeboden vraag kan afhangen van het gegeven antwoord (adaptieve testen) Zelftesten kunnen ingeschakeld worden op verschillende plaatsen in leerpaden van een module om hun verworven kennis of inzicht te testen Onbewaakt toetsen van deelnemers (pretests, posttests, …) Deelnemer voert een vragenreeks uit binnen de voorziene periode waarvan de gegeven antwoorden worden verwerkt om tot een resultaat te komen. Resultaten kunnen eventueel in rapport-vorm afgeleverd worden aan de studenten volgens de keuze van de afnemer Enquêtes Auteurs kunnen uitgebreide bevragingen opstellen (eventueel anoniem) met export-mogelijkheden voor de statistische verwerking van de gegeven antwoorden Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

9 Toepassingsmogelijkheden (2) Waarvoor kan Curios gebruikt worden?
4/04/2017 B Toepassingsmogelijkheden (2) Waarvoor kan Curios gebruikt worden? Bewaakt toetsen van deelnemers (examens, tentamens) Gebruik van anti-cheating mogelijkheden; zowel de vragen als antwoordopties van een meerkeuzevraag kunnen in willekeurige volgorde getoond worden. Er kan een tijdslimiet opgelegd worden per vraag en een maximale duur voor de uitvoering van de vragenreeks. Er kan een speciaal hiervoor voorziene examen-platform gebruikt worden (contacteer de Curios-helpdesk), zodat ander Minerva- of Zephyr bronmateriaal niet kan geraadpleegd worden tijdens de toetsing. Zie “Handleiding voor het gebruik van Curios voor online-examens”. MCE: Multiple Choice Examens met papieren (optisch leesbare) antwoordformulieren Toepassingsmogelijkheden Bewaakt toetsen van deelnemers (examens, tentamens) Gebruik van anti-cheating mogelijkheden; zowel de vragen als antwoordopties van een meerkeuzevraag kunnen in willekeurige volgorde getoond worden. Er kan een tijdslimiet opgelegd worden per vraag en een maximale duur voor de uitvoering van de vragenreeks. Er kan een speciaal hiervoor voorziene examen-platform gebruikt worden (contacteer de Curios-helpdesk), zodat ander Minerva- of Zephyrbronmateriaal niet kan geraadpleegd worden tijdens de toetsing. Handleiding voor het gebruik van Curios voor online-examens MCE: Multiple Choice Examens met papieren antwoordformulieren Examinatoren stellen multiple choice examens op en kunnen studenten laten antwoorden door het inkleuren van hun keuzes op standaard voorgedrukte antwoordformulieren. Ingekleurde formulieren worden optisch ingescand en automatisch verwerkt. Dit maakt MCE uitermate geschikt voor het evalueren van heel grote groepen van studenten. De vragenreeksen kunnen in enkele random gepermuteerde varianten verspreid worden (max. 9) tijdens het examen, om spieken te beperken. Meer info vindt u bij het handleidingen-gedeelte, onder MCE. Optisch leesbare formulieren voor Multiple Choice (meerkeuze) Examens Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

10 Vragen: enkele voorbeelden
4/04/2017 B Vragen: enkele voorbeelden Toepassingsmogelijkheden Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

11 Vraagtypes worden ingedeeld volgens het antwoordtype
4/04/2017 B Vraagtypes worden ingedeeld volgens het antwoordtype Logisch antwoordblok: deelnemer kan kiezen uit een aantal uniek gelabelde antwoorden = Meerkeuze, MCE, Uitschuiflijst Tekst-antwoordblok: deelnemer moet (delen van) woorden of zinnen invullen als antwoord = Invulveld Numeriek antwoordblok: deelnemer moet een getal invullen = Invulveld Antwoordblok met X-Y-coördinaten: deelnemer moet punten, zones of voorwerpen aanduiden = Aanduiden op figuur Combinaties van deze types; meerdere antwoordblokken per vraag zijn mogelijk vb. Meerkeuze plus invulveld Toepassingsmogelijkheden: vraagtypes; zie Meerkeuzevragen, Invulvelden, Uitschuiflijsten, Aanduiden op een figuur, Vragen met multimedia, Rangschikken Vragen maak je aan a.d.h.v. sjablonen Aanduiden op figuur Combinaties Invulveld MCE (Multiple Choice Examens) Meerkeuze (max. 1 antw.), keuzes horizontaal Meerkeuze (max. 1 antw.), keuzes verticaal Meerkeuze (meerdere antwoorden) Meerkeuze met multimedia Rangschikken Uitbreidingen Uitschuiflijst Combinaties (detail) Combinatie van meerkeuze en open antwoord Meerdere keuzes met commentaar per keuze Uitbreidingen (detail) 3-punts likertschaal 5-punts likertschaal 7-punts likertschaal Likert-schaal Matrix 5 rijen, 5 keuzes, max. 1 keuze per rij Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

12 Curios-profiel 4/04/2017 Toepassingsmogelijkheden
Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

13 Minerva/Zephyr en Curios begrippen: vragenreeks - vraag - taak
4/04/2017 Minerva/Zephyr en Curios begrippen: vragenreeks - vraag - taak Curios-module in de cursus Minerva (of Zephyr) Curios Omgeving cursus student Taak Vragenreeks Vraag Vragenreeks Vraag Curios als onderdeel van de elektronische leeromgeving Taak Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

14 Taken maken, laten uitvoeren en verwerken
4/04/2017 Taken maken, laten uitvoeren en verwerken Minerva/Zephyr Curios Stap 1: Navigeren naar het Curios auteursgedeelte … Lesgever maakt een nieuwe vragenreeks en voegt vragen toe in die vragenreeks Stap 2: Lesgever maakt een nieuwe taak voor zijn/haar cursus en koppelt die aan de vragenreeks en gebruikers en/of groepen Stap 3: De gebruikers starten de voor hen geplande taak vanuit de cursus Curios als onderdeel van de elektronische leeromgeving Stap 1: Curios-auteursomgeving: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Stap 2: Minerva-cursus: taak maken (of aanpassen) Stap 3: Taak (laten) uitvoeren (= toetsafname) Stap 4: Taken beheren en verwerken Doorheen deze handleiding zullen we stapsgewijs een nieuwe Curios-taak maken die door gebruikers uitgevoerd kan worden. De juiste werkwijze hiervoor is: - eerst een vragenreeks maken - vervolgens aan de vragenreeks vragen toevoegen - daarna op basis van de vragenreeks een taak maken, gekoppeld aan gebruikers van een Minerva- of Zephyr-cursus - Na het uitvoeren kunnen tenslotte de resultaten en scores van de taak bekeken en verwerkt worden … en voeren de taak uit door antwoorden te geven op de vragen Stap 4: Lesgever of gebruiker kan de antwoorden bekijken en/of resultaten analyseren Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

15 Stap 1: naar het Curios-auteursgedeelte
4/04/2017 1 Stap 1: naar het Curios-auteursgedeelte Curios-module in de cursus Minerva/Zephyr cursus Curios Auteursgedeelte Ga naar uw cursus Klik op Curios-module Klik dan op ‘Ga naar Curios-auteursgedeelte’ Curios auteursgedeelte verschijnt in nieuw venster Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

16 Stap 1: Vragenreeks maken/importeren
4/04/2017 1 Stap 1: Vragenreeks maken/importeren Curios auteurgedeelte Maak een nieuwe (lege) vragenreeks Geef een titel en druk op ‘Lege vragenreeks aanmaken’ of Importeer een bestaande vragenreeks (zip-bestand) Stap 1: Curios-auteursomgeving: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Met filmpje! Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

17 Stap 1: Vragen maken met sjablonen
4/04/2017 1 Stap 1: Vragen maken met sjablonen Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Kies een vraagtype (categorie) in de linkerkolom Kies dan rechts één van de sjablonen voor dit vraagtype Kies de vragenreeks Klik dan op ‘Nieuwe vraag’ om toe te voegen of ‘Nieuwe vraag en editeer’ om onmiddellijk de nieuwe vraag te bewerken Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

18 Stap 1: Snelle editeermethode
4/04/2017 1 Stap 1: Snelle editeermethode Snelle editeermethode is enkel bruikbaar voor meerkeuzevragen en vragen met invulvelden! Pas de tekstvelden aan en klik op ‘Aanpassingen opslaan’ ‘Materiaal vraagstelling’ = tekst in de hoofding van de vraag ‘Materiaal’ = tekst net boven de meerkeuze-opties ‘Mengen’ = antwoorden worden door elkaar gemengd tijdens uitvoeren iedere meerkeuze-optie heeft een label (Ident), score, weergave van het antwoord, feedback (tekst die getoond wordt als een deelnemer deze optie kiest), ‘Te mengen’ (deze optie meemengen tijdens uitvoeren als ‘Mengen’ aangevinkt is) Stap 1: Curios-auteursomgeving: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Voorbeeld-weergave van de vraag Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

19 4/04/2017 1 Stap 1: Vragen bewerken Keer terug naar het overzicht van de vragenreeks of navigeer naar de andere vragen in de reeks Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Switch tussen beide methodes (snelle editeermethode is enkel voor meerkeuzevragen en invulvelden !) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

20 Stap 1: Geavanceerde editeermethode
4/04/2017 1 Stap 1: Geavanceerde editeermethode Structuur van alle elementen in de vraag Eigenschappen van de vraag Stap 1: Curios-auteursomgeving: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Structuur van criteria voor scoren en feedback Eventuele naverwerking: naar welke vraag springen ? Structuur van feedbackelementen Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

21 Stap 1: Elementen wijzigen
4/04/2017 1 Stap 1: Elementen wijzigen Klik op een element en wijzig de eigenschappen Verplaats een element m.b.v. de pijltjes Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

22 Stap 1: Aanpassen van tekst
4/04/2017 1 Stap 1: Aanpassen van tekst Klik op de lange balk bover het tekstvak om de lay-out van de tekst te wijzigen of tabellen toe te voegen Tabellen Formules Stap 1: Curios-auteursomgeving: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

23 Stap 1: Toevoegen van multimedia
4/04/2017 1 Stap 1: Toevoegen van multimedia Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

24 Stap 1: Vragen kopiëren en plakken
4/04/2017 1 Stap 1: Vragen kopiëren en plakken Stap 1: Curios-auteursomgeving: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Vraag per vraag of een aantal vragen op je klembord parkeren kan. Als je er de cursor op stilhoudt zie je om welke vraag het gaat. Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

25 Stap 1: Zelf vraagsjablonen maken
4/04/2017 1 Stap 1: Zelf vraagsjablonen maken Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Zelf vraagsjablonen maken Bruikbaar bij het aanmaken van nieuwe vragen: zie ‘Nieuwe vraag’, categorie ‘Mijn sjablonen’ Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

26 Stap 1: Vragenreeksen beheren
4/04/2017 1 Stap 1: Vragenreeksen beheren Stap 1: Curios-auteursomgeving: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

27 Stap 1: Een vragenreeks uitproberen: een testtaak starten
4/04/2017 1 Stap 1: Een vragenreeks uitproberen: een testtaak starten Feedback wordt getoond indien aanwezig Rapport wordt getoond Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

28 Stap 1: Samenwerken met anderen: delen van vragenreeksen
4/04/2017 1 Stap 1: Samenwerken met anderen: delen van vragenreeksen Vragenreeksen die met deze auteur gedeeld zijn door andere auteurs Stap 1: Curios-auteursomgeving: vragenreeksen en vragen maken & beheren (voorbereidend werk; opstellen van een itembank = a pool of items) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

29 Stap 2: Een taak maken 2 Kies eerst een titel
4/04/2017 2 Stap 2: Een taak maken Kies eerst een titel Baseer u eventueel op een eerder aangemaakte taak Vul de vier vakken in: omkadering, eigenschappen, doelgroep, planning Stap 2: Minerva-cursus: taak maken (of aanpassen) Een taak is de toekenning van een vragenreeks aan bepaalde gebruikers uit een cursus. Een taak maken vanuit een cursus of vanuit de curios auteursgedeelte: pagina waar je op terechtkomt is zelfde, taak is verplicht aan een cursus gekoppeld. We maken een taak in het Curios-auteursgedeelte. (zie Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

30 Stap 2: Een taak maken: omkadering
4/04/2017 2 Stap 2: Een taak maken: omkadering Stap 2: Minerva-cursus: taak maken (of aanpassen) Nieuwe opmaakmogelijkheid Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

31 Stap 2: Een taak maken: eigenschappen
4/04/2017 2 Stap 2: Een taak maken: eigenschappen Stap 2: Minerva-cursus: taak maken (of aanpassen) Scherm is licht gewijzigd: Tijdslimiet instellen voor de volledige taak Ja, tijdsduur (uren:minuten) is: Nee Vragenreeksen met beslissingsboom hebben invloed op keuzemogelijkheden Revisie = volledige vragenreeks wordt nog eens doorlopen Tijdslimiet: tijdsbalk wordt zichtbaar tijdens uitvoeren Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

32 Stap 2: Een taak maken: doelgroep
4/04/2017 2 Stap 2: Een taak maken: doelgroep Platform (Minerva, Zephyr) en cursus worden automatisch ingevuld (indien van uit cursus) Deelnemers en beheerders op basis van cursus ‘Iedereen’ en groepen Op ‘>>’ klikken zorgt voor selecteren Stap 2: Minerva-cursus: taak maken (of aanpassen) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

33 Stap 2: Een taak maken: planning
4/04/2017 2 Stap 2: Een taak maken: planning Vergeet niet op ‘Taak aanmaken’ te klikken! (boodschap!) Vereiste velden die niet ingevuld zijn worden in een lichtrode kleur aangegeven Sluit dit venster na aanmaak en ververs het cursus-venster om de taak te zien verschijnen Stap 2: Minerva-cursus: taak maken (of aanpassen) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

34 Stap 3: Taak zelf uitvoeren ter controle
4/04/2017 3 Stap 3: Taak zelf uitvoeren ter controle Maak een taak aan voor een vragenreeks en voeg u zelf toe als deelnemer (zie stap 4) Klik rechts-bovenaan op ‘Weergeven als standaardgebruiker’ Stap 3: Taak (laten) uitvoeren (= toetsafname) ter controle zelf als deelnemer een taak uitvoeren vanuit de cursus Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

35 Stap 3: Taak aanbieden via andere modules van een cursus
4/04/2017 3 Stap 3: Taak aanbieden via andere modules van een cursus Via het toevoegen van bijlages in andere modules (voorbeeld: Curios als bijlage van een aankondiging) Via het leerpad (identieke procedure) Stap 3: Taak (laten) uitvoeren (= toetsafname) Taak laten uitvoeren / Taak koppelen in andere modules van een cursus Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

36 Stap 4: Taken beheren - testtaken opruimen
4/04/2017 4 Stap 4: Taken beheren - testtaken opruimen Stap 4: Taken beheren en verwerken (in Curios-auteursgedeelte) Taken beheren en verwerken Taken beheren in 'Mijn taken’ Taken verwerken in 'Verwerking' Bekijken en verwerken van de antwoorden Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

37 Stap 4: Taken verwerken - antwoorden bekijken
4/04/2017 4 Stap 4: Taken verwerken - antwoorden bekijken Stap 4: Taken beheren en verwerken (in Curios-auteursgedeelte) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

38 Stap 4: Overzicht individuele antwoorden
4/04/2017 4 Stap 4: Overzicht individuele antwoorden Klikken op naam geeft detail-rapport van de deelnemer Stap 4: Taken beheren en verwerken (in Curios-auteursgedeelte) Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

39 Stap 4: Overzicht van de scores
4/04/2017 4 Stap 4: Overzicht van de scores Semi-automatisch scoren Automatisch gescoord Stap 4: Taken beheren en verwerken (in Curios-auteursgedeelte) Manueel scoren Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

40 Stap 4: Beperkte itemanalyse, export, gewichten
4/04/2017 4 Stap 4: Beperkte itemanalyse, export, gewichten Exporteren Klik op de maximale score en vervang door de gewenste maximale score: het gewicht van de vraag en behaalde scores worden automatisch aangepast. Gemiddeldes voor de populaties : L27: de minst scorende 27% v.d. totale populatie L50: de minst scorende 50% U50: de meest scorende 50% U27: de meest scorende 27% Stap 4: Taken beheren en verwerken Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013

41 4/04/2017 Hoe verder? Curios Handleidingen: & Helpdesk: of tel. 09/ Curios Handleidingen: / Helpdesk: of tel. 09/ Curios Hands-on workshop versie voorjaar 2013


Download ppt "Kennismaking met de online toetsomgeving Curios"

Verwante presentaties


Ads door Google