De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 1 Kennismaking met de online toetsomgeving Curios Introductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 1 Kennismaking met de online toetsomgeving Curios Introductie."— Transcript van de presentatie:

1 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 1 Kennismaking met de online toetsomgeving Curios Introductie Curios online toetsomgeving voor Minerva/Zephyr Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie (ICTO)

2 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 2 Presentielijst Voor vormingsdossier (DPO Vorming) Mailinglijst? Info van DICT dict-opleidingen@lists.ugent.be

3 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 3 Bon voor maaltijd of broodje in Resto ASTRID van 11u30 tot 14u Lunch (voormiddagsessies!)

4 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 4 Log in > “Aanbod 2012- 2013 ” > “Cursus- sites” > “Intekenen door te zoeken naar een cursus” > Gebruik zoekwoord “DICT“ > Vink “Z000010 (A) DICT Opleidingscursus X”) aan. Op “Mijn Minerva”, klik op cursus > Kijk bij “Documenten” en “Links”. Cursusmateriaal op Minerva

5 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 5 Kennismaking met Curios: Overzicht Inleiding –Toetsafname (online-toets) –Toepassingsmogelijkheden –Curios als onderdeel van de elektronische leeromgeving Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en vragen maken & beheren Stap 2: Minerva-cursus: taak maken Stap 3: Taak (laten) uitvoeren Stap 4: Taken beheren en verwerken

6 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 6 Toetsafname (online-toets) Ga naar de opleidingscursus in Minerva en klik op ‘Bekijken als gewone gebruiker’ Klik op het Curios-icoontje Start de taak (= toets) die u aangeboden wordt

7 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 7 Toetsafname (online-toets) Een taak uitvoeren vanuit de cursus

8 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 8 Toepassingsmogelijkheden (1) Waarvoor kan Curios gebruikt worden? Zelftesten –Directe feedback op gegeven antwoorden –Beslissingsbomen: volgende vraag is bepaald door gegeven antwoord –Zelftesten in leerpaden Onbewaakt toetsen van deelnemers (pretests, posttests, …) –Deelnemer voert een vragenreeks uit –Resultaten in rapport Enquêtes –uitgebreide bevragingen opstellen –eventueel anoniem (geen Minerva of Zephyr nodig) –export-mogelijkheden voor de statistische verwerking B

9 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 9 Toepassingsmogelijkheden (2) Waarvoor kan Curios gebruikt worden? Bewaakt toetsen van deelnemers (examens, tentamens) –Gebruik van anti-cheating mogelijkheden; zowel de vragen als antwoordopties van een meerkeuzevraag kunnen in willekeurige volgorde getoond worden. –Er kan een tijdslimiet opgelegd worden per vraag en een maximale duur voor de uitvoering van de vragenreeks. –Er kan een speciaal hiervoor voorziene examen-platform gebruikt worden (contacteer de Curios-helpdesk), zodat ander Minerva- of Zephyr bronmateriaal niet kan geraadpleegd worden tijdens de toetsing. Zie “Handleiding voor het gebruik van Curios voor online-examens”. MCE: Multiple Choice Examens met papieren (optisch leesbare) antwoordformulieren B

10 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 10 Vragen: enkele voorbeelden B

11 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 11 Vraagtypes worden ingedeeld volgens het antwoordtype –Logisch antwoordblok: deelnemer kan kiezen uit een aantal uniek gelabelde antwoorden = Meerkeuze, MCE, Uitschuiflijst –Tekst-antwoordblok: deelnemer moet (delen van) woorden of zinnen invullen als antwoord = Invulveld –Numeriek antwoordblok: deelnemer moet een getal invullen = Invulveld –Antwoordblok met X-Y-coördinaten: deelnemer moet punten, zones of voorwerpen aanduiden = Aanduiden op figuur –Combinaties van deze types; meerdere antwoordblokken per vraag zijn mogelijk vb. Meerkeuze plus invulveld B

12 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 12 Curios-profiel

13 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 13 Minerva/Zephyr en Curios begrippen: vragenreeks - vraag - taak Curios Omgeving Minerva (of Zephyr) Curios-module in de cursus cursus student cursus student Vragenreeks Vraag Vragenreeks Vraag Taak

14 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 14 Taken maken, laten uitvoeren en verwerken Curios Minerva/Zephyr Stap 3: De gebruikers starten de voor hen geplande taak vanuit de cursus Lesgever maakt een nieuwe vragenreeks en voegt vragen toe in die vragenreeks Stap 2: Lesgever maakt een nieuwe taak voor zijn/haar cursus en koppelt die aan de vragenreeks en gebruikers en/of groepen … en voeren de taak uit door antwoorden te geven op de vragen Stap 4: Lesgever of gebruiker kan de antwoorden bekijken en/of resultaten analyseren Stap 1: Navigeren naar het Curios auteursgedeelte …

15 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 15 Stap 1: naar het Curios-auteursgedeelte Auteursgedeelte Curios Minerva/Zephyr cursus Curios-module in de cursus Ga naar uw cursus Klik op Curios-module Klik dan op ‘Ga naar Curios- auteursgedeelte’ Curios auteursgedeelte verschijnt in nieuw venster 1

16 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 16 Stap 1: Vragenreeks maken/importeren Curios auteurgedeelte Maak een nieuwe (lege) vragenreeks Geef een titel en druk op ‘Lege vragenreeks aanmaken’ of Importeer een bestaande vragenreeks (zip-bestand) 1

17 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 17 Stap 1: Vragen maken met sjablonen Kies een vraagtype (categorie) in de linkerkolom Kies dan rechts één van de sjablonen voor dit vraagtype Kies de vragenreeks Klik dan op ‘Nieuwe vraag’ om toe te voegen of ‘Nieuwe vraag en editeer’ om onmiddellijk de nieuwe vraag te bewerken 1

18 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 18 Stap 1: Snelle editeermethode Snelle editeermethode is enkel bruikbaar voor meerkeuzevragen en vragen met invulvelden! Pas de tekstvelden aan en klik op ‘Aanpassingen opslaan’ ‘Materiaal vraagstelling’ = tekst in de hoofding van de vraag ‘Materiaal’ = tekst net boven de meerkeuze-opties ‘Mengen’ = antwoorden worden door elkaar gemengd tijdens uitvoeren iedere meerkeuze-optie heeft een label (Ident), score, weergave van het antwoord, feedback (tekst die getoond wordt als een deelnemer deze optie kiest), ‘Te mengen’ (deze optie meemengen tijdens uitvoeren als ‘Mengen’ aangevinkt is) Voorbeeld-weergave van de vraag 1

19 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 19 Stap 1: Vragen bewerken Switch tussen beide methodes (snelle editeermethode is enkel voor meerkeuzevragen en invulvelden !) 1 Keer terug naar het overzicht van de vragenreeks of navigeer naar de andere vragen in de reeks

20 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 20 Stap 1: Geavanceerde editeermethode 1 Structuur van alle elementen in de vraag Structuur van criteria voor scoren en feedback Structuur van feedbackelementen Eigenschappen van de vraag Eventuele naverwerking: naar welke vraag springen ?

21 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 21 Stap 1: Elementen wijzigen 1 Klik op een element en wijzig de eigenschappen Verplaats een element m.b.v. de pijltjes

22 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 22 Stap 1: Aanpassen van tekst Tabellen Formules 1 Klik op de lange balk bover het tekstvak om de lay-out van de tekst te wijzigen of tabellen toe te voegen

23 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 23 Stap 1: Toevoegen van multimedia 1

24 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 24 Stap 1: Vragen kopiëren en plakken 1

25 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 25 Stap 1: Zelf vraagsjablonen maken Bruikbaar bij het aanmaken van nieuwe vragen: zie ‘Nieuwe vraag’, categorie ‘Mijn sjablonen’ 1

26 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 26 Stap 1: Vragenreeksen beheren 1

27 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 27 Stap 1: Een vragenreeks uitproberen: een testtaak starten -Feedback wordt getoond indien aanwezig -Rapport wordt getoond 1

28 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 28 Stap 1: Samenwerken met anderen: delen van vragenreeksen 1 Vragenreeksen die met deze auteur gedeeld zijn door andere auteurs

29 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 29 Stap 2: Een taak maken 2 Kies eerst een titel Baseer u eventueel op een eerder aangemaakte taak Vul de vier vakken in: omkadering, eigenschappen, doelgroep, planning

30 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 30 Stap 2: Een taak maken: omkadering 2

31 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 31 Stap 2: Een taak maken: eigenschappen Vragenreeksen met beslissingsboom hebben invloed op keuzemogelijkheden Revisie = volledige vragenreeks wordt nog eens doorlopen Tijdslimiet: tijdsbalk wordt zichtbaar tijdens uitvoeren 2

32 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 32 Stap 2: Een taak maken: doelgroep Platform (Minerva, Zephyr) en cursus worden automatisch ingevuld (indien van uit cursus) Deelnemers en beheerders op basis van cursus ‘Iedereen’ en groepen Op ‘>>’ klikken zorgt voor selecteren 2

33 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 33 Stap 2: Een taak maken: planning Vergeet niet op ‘Taak aanmaken’ te klikken! (boodschap!) Vereiste velden die niet ingevuld zijn worden in een lichtrode kleur aangegeven Sluit dit venster na aanmaak en ververs het cursus-venster om de taak te zien verschijnen 2

34 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 34 Stap 3: Taak zelf uitvoeren ter controle Maak een taak aan voor een vragenreeks en voeg u zelf toe als deelnemer (zie stap 4) Klik rechts-bovenaan op ‘Weergeven als standaardgebruiker’ 3

35 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 35 Stap 3: Taak aanbieden via andere modules van een cursus Via het toevoegen van bijlages in andere modules (voorbeeld: Curios als bijlage van een aankondiging) Via het leerpad (identieke procedure) 3

36 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 36 Stap 4: Taken beheren - testtaken opruimen 4

37 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 37 Stap 4: Taken verwerken - antwoorden bekijken 4

38 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 38 Stap 4: Overzicht individuele antwoorden Klikken op naam geeft detail-rapport van de deelnemer 4

39 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 39 Stap 4: Overzicht van de scores 4 Semi-automatisch scoren Manueel scoren Automatisch gescoord

40 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 40 Stap 4: Beperkte itemanalyse, export, gewichten Gemiddeldes voor de populaties : L27: de minst scorende 27% v.d. totale populatie L50: de minst scorende 50% U50: de meest scorende 50% U27: de meest scorende 27% Exporteren Klik op de maximale score en vervang door de gewenste maximale score: het gewicht van de vraag en behaalde scores worden automatisch aangepast. 4

41 Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 41 Hoe verder? Curios Handleidingen: http://www.curios.be & http://icto.ugent.be/ http://www.curios.behttp://icto.ugent.be/ Helpdesk: curios@ugent.be of tel. 09/264 85 94curios@ugent.be


Download ppt "Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013 Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie 1 Kennismaking met de online toetsomgeving Curios Introductie."

Verwante presentaties


Ads door Google