De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKING VAN DE VERSCHILLENDE PROVINCIALE STEUNPUNTEN SOCIALE PLANNING 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKING VAN DE VERSCHILLENDE PROVINCIALE STEUNPUNTEN SOCIALE PLANNING 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning."— Transcript van de presentatie:

1 WERKING VAN DE VERSCHILLENDE PROVINCIALE STEUNPUNTEN SOCIALE PLANNING 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

2 Inhoud 1. Algemene inleiding 2. Provincie Vlaams-Brabant 3. Provincie Limburg 4. Provincie Antwerpen 5. Besluit 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

3 1. Algemene inleiding ‘Steunpunt Sociale Planning’ = een dienst die instaat voor de verzameling en terbeschikkingstelling van de basisgegevens die nodig zijn om een adequaat welzijnsbeleid te kunnen voeren 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

4 1. Algemene inleiding 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning Wat is ons aanbod? Basismateriaal statistieken noden voorzieningen aanbod (sociale kaart) registratiegegevens Methodologische ondersteuning  gericht onderzoek  analyses  deskundigheidsbevordering

5 2. Provincie Vlaams-Brabant Dossier minderheden Over cijfers en valkuilen 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

6 Minderheden? Nationaliteit? Nationaliteit bij geboorte? ’Origine’ 12,0% 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning 7,5%

7 Minderheden? Verschil in relatief belang nationaliteitsgroepen (bij geboorte) belangrijkste nationaliteitsgroepen (bij geboorte) 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

8 Minderheden? 38% van de Vlaams-Brabanders geboren als niet-Belg heeft nu de Belgische nationaliteit -> gemiddelde EU en rijke OESO-landen andere niet-EU landen Maghreb en Turkije 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

9 Minderheden? Personen met een niet-Belgische nationaliteit Wordt weerspiegeld op kaart

10 Minderheden? Personen met een niet-Belgische nationaliteit bij geboorte

11 Cijfers op niveau deelgemeenten Grote verschillen tussen deelgemeenten: Personen met een niet-Belgische origine

12 Cijfers van recente ontwikkelingen Evolutie van het aantal personen van niet-Belgische origine opdeling in migratiedynamiek en natuurlijke aangroei -> onthaalfunctie Brussel

13 Minderheden? Nationaliteit? Nationaliteit bij geboorte? ’Origine’ Nationaliteit van ouder(s) (bij geboorte)? ‘Herkomst’ (SVR) Belg bij geboorte / gemengde huwelijken Alleen thuiswonenden Verschil in groeicijfers Jonge bevolking -> veel gezinnen met kinderen 7,5% 12,0% 13,6% 16,0%

14 Interpretatie Enkele valkuilen referentiegroep: werkloosheid betekenis: taalgebruik

15 Interpretatie Werkzoekenden van niet-Belgische origine: % van de werkzoekenden

16 Interpretatie Werkzoekenden van niet-Belgische origine: % van de bevolking van niet-Belgische origine

17 Interpretatie Evolutie werkloosheidscijfers naar origine -Aandeel van de werkzoekenden (2007=100)

18 Interpretatie Evolutie werkloosheidscijfers naar origine -Aandeel van de 18-64 jarigen (2007=100)

19 Interpretatie Werkzoekenden naar origine Aandeel van de 18-64 jarigen

20 Interpretatie Taalgebruik -Nederlands/Frans versus meertaligheid -Altijd deelgroepen: kiezers, moeders, leerlingen (in het Nederlandstalig onderwijs), … -Taalgebruik (thuistaal, onderwijstaal…) ≠ taalkennis taal moeder kind 2007-2009-2011: -28% naar 31% naar 34% niet-Nederlands -vooral door stijgend belang andere talen dan Frans (nu goed voor de helft)

21 Interpretatie Taal niet-Nederlands -moeders versus leerlingen in Nederlandstalig onderwijs -taal moeder-kind (Kind en gezin) versus thuistaal (AgODi) -kennis van het Nederlands

22 Interpretatie Leerlingen in het Nederlandstalig secundair onderwijs

23 Interpretatie Internationale werknemers

24 Interpretatie Impact op andere cijfers: Kinderen in gezinnen zonder inkomen uit arbeid

25 3. Provincie Limburg Wat kan meerwaarde van Steunpunt Sociale Planning Limburg zijn, bovenop Lokale inburgerings- en integratiemonitor?  extra cijfers:  evoluties  vergelijkingen met andere gebieden  kaartmateriaal  cijfers op fijnmazigere niveaus  duiding, hulp bij interpretatie, cijfers op maat 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

26 3. Provincie Limburg Aanvullende cijfers  Evolutiecijfers: bv. [evolutie aantal niet-Belgen bij geboorte (2007 – 2011)] 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

27 3. Provincie Limburg Aanvullende cijfers  Vergelijking met andere gebieden: bv. [aandeel niet-Belgen bij geboorte (2007 – 2011)] 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

28 3. Provincie Limburg Kaartmateriaal  [aandeel niet-Belgen] 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

29 3. Provincie Limburg Gegevens op fijnmaziger niveaus  [bijvoorbeeld statistisch sector] 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

30 3. Provincie Limburg Duiding  bijvoorbeeld Jaarboek Migratie en Integratie Limburg hulp bij interpretatie, cijfers op maat  altijd mogelijk op vraag 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

31 4. Provincie Antwerpen Concreet maken van een doelgroep 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

32 4. Provincie Antwerpen “personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens een van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat, in het bijzonder diegenen die zich in een vaststelbare achterstandspositie bevinden; daarbij is een langdurig verblijf elk legaal verblijf dat niet beperkt is tot maximaal drie maanden, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de eerste titel van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;” (uit: Integratiedecreet 2009) 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

33 4. Provincie Antwerpen  Stockopname rijksregister 1/1/2012 (anoniem, individueel)  Met volledige historiek  Reconstructie toestand 1/1/1990 t.e.m. 1/1/2012  Afstammingsinformatie niet beschikbaar (wel bij KSZ DWA&SB, binnenkort)  Constructie LIPRO-typologie  O.b.v. relatie met referentiepersoon en diens partner  Zoeken in alle 1/1 toestanden naar informatie van ouders  Wedersamenstelling historiek van de nationaliteit per jaar, per persoon  Aggregatieniveaus: regio’s, gemeenten, buurten (statistische sectoren), bouwblokken  Relateren aan: leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, migratiebewegingen, VDAB-werkzoekenden, … (op individueel niveau)  Zie ook:  “Couleur Locale 2012 van Prisma vzw (nieuwkomers)  www.antwerpen.buurtmonitor.be www.antwerpen.buurtmonitor.be 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

34 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

35 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

36 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

37 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

38 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

39 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

40 5. Besluit Op zoek naar cijfermateriaal om uw beleid uit te bouwen, te evalueren of bij te sturen? U wilt een omgevingsanalyse maken van uw gemeente of regio? Nood aan indicatoren om het beleid van uw bestuur of organisatie te onderbouwen? U wilt meer informatie over de bevolking in (een deel van) uw gemeente? Zoekt u informatie over de doelgroep van uw voorziening of van een dienst die u aanbiedt? Hulp nodig bij de interpretatie van cijfers? U zoekt cijfers over onderwijs, werkloosheid, geboorten, huisvesting, personen met een handicap, ouderen, jongeren,… 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning

41 5. Besluit Provincie Vlaams-Brabant tel. 016-26 77 87 socialeplanning@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Provincie Limburg tel. 011-23 72 44 socialeplanning@limburg.be www.limburg.be/socialeplanning Provincie Antwerpen tel. 03-240 56 02 ssp@welzijn.provant.be www.sociaalkompas.be 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning


Download ppt "WERKING VAN DE VERSCHILLENDE PROVINCIALE STEUNPUNTEN SOCIALE PLANNING 11/12/2012 Provinciale Steunpunten Sociale Planning."

Verwante presentaties


Ads door Google