De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huidziekten bij kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huidziekten bij kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Huidziekten bij kinderen
Door: Marion de Rooi AIOS SEH KG 23 mei 2013

2 Inhoud Blaren/blaasjes Vlekken en erythemen
Zo weinig mogelijk 1e lijns niet. Geen mycosen/eczeem omwille van de tijd

3 Blaren/blaasjes

4 Erythema toxicum neonatorum
50% van a terme neonaten krijgt dit, prematuren minder. Meestal op 2e levensadag, bij prematuren soms wat later. Erytemateus vlekje met in het midden een pusteltje. Meestal niet op handpalmen en voetzolen. Het zijn collecties van eosinofielen

5 Zuigblaren Komt vaak voor bij pasgeborene, bestaan sinds de geboorte, vooral op onderarm, duim en wijsvinger. Waarschijnlijk door veel zuigen in utero. Onschuldig. Restloze genezing

6 Impetigo Oppervlakkig, nog geen erytheem Vooral bij kinder <6jr
Vaak door groep A beta hemolytische streptokok/ S Aureus B/ fuscidine/bactroban, in ernstige gevallen floxapen (wel kweken)

7 Staphylococcal Scalded Skin Syndrome
Zlijmvliezen zijn niet aangedaan. Door toxines over de huid of in de bloedbaan van S Aureus. Nikolsky sign+ Oppervlakkige laesies, geneest restloos. Vaak ernstiger als toxines niet goed uitgescheiden worden zoals bij NFS B/ als brandwond, meestal ook flucloxacilline om toxineprod halt toe te roepen

8 Stevens-Johnson Syndroom/ Toxische epidermale necrolyse
Spectrum met Erytheem  Bullae  necrose  ontvelling slijmvliezen zijn ook aangedaan (vaak al voor de huid) Door M. Pneumoniae, Rx als sulfonamides, NSAIDs, AB, anticonvulsiva. Genezing kan tot 6 weken duren, kan echter ook verlittekenen. Niklsky sign+ TEN: groter gebied; is een ernsitgere vorm hiervan (spectrum),mortaliteit: 25-35%! DD/ SSSS, graft vs host, chemische verbrandingen, medicatie gerelateerde huidreacties, Toxic shock syndroom. DRESS (anticonvulsiva hypersensibiliteits syndroom: 1-3mnd na start antiepileptica/AB  huidafwijkingen gelijkend met EM/SJS/TEN met lymfadenopatie/koorts/lever,nier, pulmonaal ziekte/eosinofilie/leucocytose met atypische lymfocyten B/ veroorzakende medicament staken. Als brandwonden(Verbinden/pijnstilling/waterhuishouding/electrolyten). ICC oorgarts! Een van de complicaties is blindheid… Comlp/ littekenvorming (ook van de cornea!) en mucosale stricturen (vaginaal/rectaal!)

9 Vlekken

10 Mongolenvlek Is grijs of blauw. Meestal presacraal, maar kan ook op de posterieure zijde bovenbenen, benen, rug en schouders zitten. Solitair of multipel. Kan nog wel eens groot gebied beslaan. 80% van de zwarte/asiatische/indische mensen heeft dit. <10% bij kaukasische mensen. Worden meestal in de eerste paar jaar van het leven minder duidelijk doordat de overliggende huid bruiner wordt.

11 Erythema nodosum Erythemateuze, nodulaire overgevoeligheidsreactie, vaak op de strekzijde ledematen, 1-6cm, ovaal met lange as paralel aan as extremiteit. Rood  bruin/paars. Pijnlijk! Verdwijnt na 1-2wk, nieuwe laesies na 2-6wk, kan zich na weken/maanden weer herhalen. Tevens kan met koorts/malaise/artralgien hebben Oorzaal 30-50% onbekend, verder infectieus (EBV, hepatitis B, histplasmose, sterptococcen, tbc, orale anticonceptiva, IBD) B/ onderliggende oorzaak behandelen, NSAID’s, colchicine, steroiden oraal

12 Erythema multiforme Schietschijflaesies. Vaak bij viraal infect.
Mn op de extremiteiten, vooral strekzijde. Restloze genezing in 2 weken. Ondersteunende therapie

13 Vijfde ziekte = parvo B19 = erythema infectiosum
DNA virus; aerosolen verspreiding; Incubatie 7-10d -> koorts, malaise, rhinorroe Rose wangen en grillige roze vlekjes  romp armen en benen. Krijgt niet iedereen Soms jeuk/gewrichtsklachten/myocarditis infecteerd voorlopers van erytrocyten; echter er wordt ook wel pancytopenie gezien, onduidelijk hoe dat komt Klinische diagnose/serologie B/ ondersteunend, soms IVIG Na 5-10 dagen weer verdwenen. Kunnen soms kortdurend terug komen in de zon of in bad

14 Zesde ziekte = humaan herpes virus = roseola Incubatie: 6-14d
Hoge koorts, opgezette klieren in de hals en achter de oren. 3-5 dagen later daalt temp en komen er lichtrode vlekjes in gezicht en later ook romp Duurt 1-2 dagen . Jeukt niet Compl: enecfalitis en koortsconvulsies, hepatitis, myocarditis B/ ondersteunend, evt gancyclovir

15 Mazelen RNA virus. Aerosolen overdraagbaarheid.
Incubatietijd: 10 dagen. Besmettelijk van 4 dagen voor tot 4 dagen na het ontstaan van het exantheem Hoest, niezen, conjuctivitis. Produceerd een kleine bloedvaten vasculitis in de huid en slijmvliezen  exantheem paars/rood, dan begint antigeenprod en gaat het langzaam beter Duurt 3-5dagen Diagn: klinisch/serologie Compl: diarree, encefalitis, hospitalisatie, otitis media, pneumonie B/ Er is een vaccin. ondersteunend, kinderen <6mnd, zwangeren(maternale oversterfte) en immuungecompromiteerden bij pt weg houden en evt immunoglobulines geven

16 Roodvonk Door streptococcus pyogenes Incubatietijd: 5-7d
Keelpijn en koorts. Frambozentong 3e dag: roze huid met rode ruwe puntjes op de borst, verspreid over hele lichaam, Temp daalt na 3 dagen, uitslag verdwijnt enkele dagen later (duur: 3-5dagen)  na 2-3 weken wordt de huid schilverig vooral op handpalmen en voetzolen

17 Rode hond Door Rubella, enkelstrengs RNA virus
Incubatie: 2-3wk, Duurt 1-3d Opgezette klieren achter de oren, keelpijn, koorts, hoofdpijn, rode ogen na 1 dag rode vlekjes in gezicht en achter de oren  hele lichaam. Tijdens exantheem: roze plekjes of petechieen op gehemelte % krijgt geen rash. B/ Vaccin+. ondersteunend, moeders: immunoglobulines helpen vaak niet goed voor zwangeren Compl: trombopenie, enecefalitis, artritis. Congenitale defecten als contact <11wk, daarna dalend van 90%  11% doofheid, retinopathie/cataract, cardiale ziekten, mentale retardatie, overlijden

18 Waterpokken Varicella zoster Incubatie: 10-21d
Verkoudheid koorts en uitslag (rode vlekjes) blaasjes  korstjes Karakteristiek is dat er verschillende stadia tegelijk aanwezig zijn Duur exantheem 1-2wk Meestal geen littekens, tenzij ze secundair geinfecteerd zijn

19 Meningokokkensepsis N. meningitidis.
Met virale klachten als hoofdpijn, keelpijn, faryngitis. Koorts, koude rillingen, septisch zieke patient. Grauwe huidskleur. Kan fotofobie/hoofdpijn en sufheid hebben, maar hoeft niet. Niet wegdrukbare vlekjes, vaak op ledematen. Komt in 7% van de gevallen maar voor! NB: bij een meningokokkensepsis hoeft er geen sprake te zijn van een meningitis!! bloedkweken,/LP, soms uit de uidlaesies te isoleren. B/ Er is een vaccin tegen meningococcen type C. AB!!!!! (AB afhankelijk van de leeftijd en of er wel of geen chi heeft plaatsgevonden) <60jr zonder risicofactoren: amoxi/dexa, anders ceftriaxon/amoxi/dexa Risicofactoren: HIV, alcohol abuses, liquorlekkage, immuundeficientie, schedeltrauma recent, DM, niertransplantaatie, <1mnd oud)

20 Take home message Kijk bij blarende ziekten goed of de slijmvliezen ook zijn aangedaan Zijn vlekken bij een niet infectieus kind misschien al aanwezig vanaf de geboorte? Bij erythemen: let op beloop van de klachten en het aspect van het erytheem

21 Bronnen Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed. 2011 Huidziekten.nl
RIVM.nl

22 Vragen?

23 Einde


Download ppt "Huidziekten bij kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google