De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Title Sub-title Beleidsnota Oxfam Novib 1 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Title Sub-title Beleidsnota Oxfam Novib 1 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Title Sub-title Beleidsnota Oxfam Novib 1 februari 2008

2 Beleid Oxfam Novib Op basis van het Bedrijfsplan 2007 - 2010 en het Jaarplan 2008

3 3 Inhoud Omgevingsanalyse Positiebepaling Missie Uitgangspunten Doelstellingen Oxfam Novib als lerende organisatie

4 4 Recente ontwikkelingen Machtsbalansen verschuiven in de wereld –Opkomst China en India –War on Terror Onbegrensde economische liberalisering, ondanks kritiek Economische groei, maar grotere polarisatie Klimaatveranderingen Milleniumdoelen niet op schema Rol van overheid neemt af, rol bedrijfsleven toe

5 5 Positiebepaling Lid van confederatie Oxfam International Oxfam International heeft meer dan 4000 samenwerkingsverbanden Oxfam Novib 850 samenwerkingsverbanden 19 Kernlanden 11 Regionale Clusters

6 6 Missie en visie Oxfam Novib Missie: Een rechtvaardige wereld zonder armoede Visie: “Armoede is onnodig, immoreel en letterlijk dodelijk”

7 7 Uitgangspunten Oxfam Novib is geen charitas organisatie Empowerment Armoede is onrechtvaardig en oplosbaar Beleid gebaseerd op mensenrechten

8 8 Vijf aims (programma’s) 1)Recht op duurzaam bestaan 2)Recht op sociale basisvoorziening 3)Recht op leven en veiligheid 4)Recht op maatschappelijke en politieke participatie 5)Recht op een identiteit

9 9 Drie interventiestrategiën 1)Directe armoedebestrijding 2)Maatschappij opbouw 3)Beleidsbeïnvloeding

10 10 Doelstellingen Recht op een duurzaam bestaan SCO 1.1: Vrouwen, mannen en kinderen die in armoede leven verkrijgen voedsel- en inkomenszekerheid. Zij hebben meer zeggenschap over de natuurlijke hulpbronnen waarvan ze afhankelijk zijn. Deze hulpbronnen worden beter beschermd. SCO 1.2: Vrouwen en mannen die in armoede leven, beschikken over betaald werk waarvan zij zeker kunnen zijn, onder waardige arbeidsomstandigheden en arbeidsrechten. Zij zijn in staat gebruik te maken en te profiteren van de markt.

11 11 Doelstellingen Recht op sociale basisvoorzieningen SCO 2.1: De gezondheid van vrouwen, mannen en kinderen die in armoede leven is merkbaar beter doordat zij beschikken over betere, betaalbare en geschikte basisgezondheidszorg, schoon water, sanitaire voorzieningen en openbare gezondheidsdiensten. SCO 2.2: Alle kinderen die in armoede leven genieten het recht op basisonderwijs. Volwassenen die in armoede leven krijgen mogelijkheden voor scholing zodat zij hun armoede kunnen overwinnen.

12 12 Doelstellingen Recht op leven en veiligheid SCO 3.1: Beduidend minder vrouwen, mannen en kinderen sterven, worden ziek of lijden onder ontberingen door gewapende conflicten of natuurrampen. SCO 3.2: Beduidend minder vrouwen, mannen en kinderen worden het slachtoffer van persoonlijk geweld, communaal geweld, gedwongen verhuizingen of gewapende conflicten.

13 13 Doelstellingen Recht op maatschappelijke en politieke participatie SCO 4.1: Achtergestelde vrouwen, mannen en kinderen verkrijgen hun burgeren politieke rechten. Zij hebben een effectieve stem in besluiten die van invloed zijn op hun leven. Ze verwerven de morele steun en doen vaardigheden op, die nodig zijn om deze rechten uit te oefenen. Recht op identiteit SCO 5.1: Vrouwen, etnische en culturele minderheden en andere groepen die vanwege hun identiteit worden onderdrukt of achtergesteld, genieten gelijke rechten en status.

14 14 Oxfam Novib als lerende organisatie Evaluaties en monitoring Programma-evaluaties per thema Evaluaties van het werk in kernlanden en grensoverschrijdende clusters Projectevaluaties (door partnerorganisaties) Knowledge management Knowledge Infrastructure with and between Counterparts (KIC)


Download ppt "Title Sub-title Beleidsnota Oxfam Novib 1 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google