De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willem de Zwijger School met Succes? Tevredenheidpeilingen 2009 Algemene Ledenvergadering 16 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willem de Zwijger School met Succes? Tevredenheidpeilingen 2009 Algemene Ledenvergadering 16 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Willem de Zwijger School met Succes? Tevredenheidpeilingen 2009 Algemene Ledenvergadering 16 december 2009

2 Visie, Missie Schoolplan 2007 - 2011 Tevredenheidpeilingen voor: Ouders Leerlingen Personeel Bijdrage leveren aan: Kwaliteitsbeeld van de schoolorganisatie Ouderbetrokkenheid Marktpositie van de school

3 Enquete Scholen Met Succes 1.Ouders 2.Leerlingen 3.Personeel

4 Ouders. Rapportcijfer 8.1 (8.1 in 2005) rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven Referentiegroep: 100.000 ouders 1.300 scholen WDZ:180 ouders: 90 ouders bovenbouw 90 onderbouw Responsepercentage 60% Het landelijk gemiddelde rapportcijfer 7.5

5 Willem de ZwijgerschoolAlle Scholen 1BegeleidingDe leerkracht 2 Begeleiding 3Sfeer 4Kennisontwikkeling 5Persoonlijke ontwikkeling In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het belangrijkst. De vijf belangrijkste aspecten

6 Ouders Onze schoolReferentiegroep Deze peilingBBOB Vorige peiling Alle scholen Ll.Gw. 5/6 1.Begeleiding9.59.49.69.29.4 2.De leerkracht9.59.39.79.5 9.6 3.Sfeer9.49.39.59.29.19.2 4.Kennisontwikkeling9.18.99.38.89.0 5. Persoonlijke ontwikkeling8.68.48.8 8.9 6. Schoolregels, rust en orde8.48.68.38.48.58.4 7. Omgeving van de school8.18.08.37.77.67.4 8.Contact met de school8.18.28.08.48.58.4 9.Schoolgebouw7.57.67.37.47.27.1 10.Schooltijden6.7 6.56.86.5 Belangcijfers hoe belangrijk vinden de ouders een rubriek voor ‘een goede school’

7 Ouders Pluspunten Willem de ZwijgerschoolAlle scholen 1.Sfeer en inrichting schoolgebouw99%88% 2.Uiterlijk van het gebouw99%82% 3. Aandacht voor gymnastiek97%87% 4. Omgang leerkracht met de leerlingen96%92% 5. Rust en orde op school96%84% 6. Overblijven tussen de middag96%63% 7. Aandacht voor uitstapjes en excursies95%83% 8. Vakbekwaamheid leerkracht95%90% 9. Inzet en motivatie leerkracht94%91% 10. Duidelijkheid van de schoolregels94%87% ‘Top 10’ Tevredenheid

8 Ouders Verbeterpunten Willem de ZwijgerschoolAlle scholen 1.Veiligheid op weg naar school37%45% 2.Aandacht voor creatieve vakken21%13% 3.Informatievoorziening over het kind14%16% 4. Hygiëne en netheid binnen de school13%34% 5.Rust en orde in de klas12%13% 6.Omgang van de kinderen onderling11%14% 7.Aandacht voor taal10%7% 8.Veiligheid op het plein9%19% 9. Begeleiding leerlingen met problemen9%15% 10.Opvang na schooltijd9%7% ‘Top 10’ Ontevredenheid

9 Ouders De nummers bij de punten verwijzen naar onderstaande rubrieken: 1. Schoolgebouw 2. Omgeving van de school 3. Begeleiding 4. Sfeer 5. Kennisontwikkeling 6. Persoonlijke ontwikkeling 7. Schooltijden 8. Schoolregels, rust en orde 9. De leerkracht 10. Contact met de school iguur 7: Satisfactie en Prioriteiten Matrix belangrijker tevredener Satisfactie en Prioriteiten

10 Leerlingen In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het e Rapportcijfer 8,1 (8.1 in 2005) rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven De huidige referentiegroep bevat gegevens van 114.000 leerlingen van 900 scholen. 190 leerlingen de vragenlijst ingevuld Precies het landelijke gemiddelde

11 Leerlingen In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het e 1.Moeilijkheidsgraad8.28.38.1 2.Harde vakken7.27.3 3.Zaakvakken5.55.76.2 4.Expressievakken/gym9.2 5.De groep7.8 7.6 6.De klas7.6 7.4 7.Omgang van leerlingen onderling7.17.57.2 8. Contact van de docent met leerlingen 8.48.58.7 9. Feedback/ ondersteuning door docent 7.27.4 10.Schoolgebouw en omgeving7.87.67.1 Vraag rubriek Onze schoolVorige peilingReferentiegroep Tevredenheidscijfers

12 Leerlingen In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het e Pluspunten van onze schoolVerbeterpunten voor onze school 1.Excursies (92%)Zitplaats in de klas (45%) 2.Gymnastiek (90%)Het vak aardrijkskunde (33%) 3.Moeilijkheidsgraad computerwerk (86%)Het vak biologie (32%) 4.Oudertevredenheid (83%)Het vak geschiedenis (30%) 5.Welbevinden in de groep (82%) Bespreekbaarheid problemen met leerkracht (24%) 6.Handvaardigheid/knutselen (80%)Rust in de klas (20%) 7.Werken met de computer (79%)Mate van ruzie in de groep (20%) 8.Mate waarin leerkracht aardig is (78%)Het vak rekenen (19%) 9.Samenwerken (77%)Godsdienstles/Levensbeschouwing (19%) 10.Vriendjes en vriendinnetjes (76%)Het vak taal (18%) Top 10 tevredenheid en ontevredenheid

13 Personeel Rapportcijfer 8.4 (8.6 in 2005) rapportcijfer dat personeelsleden aan hun school Referentiegroep: 12.433 personeelsleden van 1.140 vergelijkbare basisscholen WDZ: 32 personeelsleden (36% OB, 50% BB, 15% OOP) 26 (groeps)leerkrachten 1 directielid 5 leden van het onderwijs ondersteunend personeel Responsepercentage 89% Het landelijk gemiddelde rapportcijfer 7.6

14 Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden aan hun baan geven is 8.2 (landelijk 7.9) Van de personeelsleden geeft 100%aan dat men overwegend met plezier naar het werk gaat (landelijk 96%) 81%zou andere personen aanraden om op de school te komen werken (landelijk 69%) Van de personeelsleden is 100% tevreden over de sfeer op school Waardering

15 Personeel RubriekBelangTevredenheidVerschil 1.Schoolgebouw7.97.1-0.8 2.Schoolklimaat8.77.7 3.Pedagogisch klimaat9.08.2-0.8 4.Leerstofaanbod en Leermiddelen8.37.8-0.5 5.Werkklimaat8.47.7-0.7 6.Primaire Arbeidsvoorwaarden7.97.1-0.8 7.Secundaire Arbeidsvoorwaarden7.77.6-0.1 8.Loopbaanmanagement7.67.8+0.2 9.Interne communicatie8.27.2 10.Externe communicatie8.28.0-0.2 11.Management8.58.7+0.2 12.Organisatie8.07.7-0.3 Belang- en tevredenheid

16 Personeel Pluspunten van onze schoolVerbeterpunten voor onze school 1.contact met de leerlingen (100%)hygiëne binnen de school (34%) 2.begeleiding gedragsproblemen (100%)salaris (28%) 3.imago school (100%)nakomen afspraken en besluiten (25%) 4.schoolgids (100%)sanitaire voorzieningen personeel (22%) 5.uiterlijk van het gebouw (100%)aanpak schoolverzuim en te laat komen (16%) 6.sfeer op school (100%)netheid binnen de school (16%) 7.kwaliteit leermiddelen en materialen (100%) werkdruk (16%) 8.benutten mogelijkheden ICT (100%)functioneringsgesprekken (12%) 9.aanpak pestgedrag (100%)ontspanningsmogelijkheden personeel (12%) 10.omgang klachten en problemen ouders (100%) introductie nieuwe collega's (12%) Tevredenheid en Ontevredenheid

17 Personeel iguur 7: Satisfactie en Prioriteiten Matrix De nummers bij de punten verwijzen naar onderstaande rubrieken: 1.Schoolgebouw 2.Schoolklimaat 3.Pedagogisch klimaat 4.Leerstofaanbod en Leermiddelen 5.Werkklimaat 6.Primaire Arbeidsvoorwaarden 7.Secundaire Arbeidsvoorwaarden 8.Loopbaanmanagement 9.Interne communicatie 10.Externe communicatie 11.Management 12.Organisatie Satisfactie en Prioriteiten tevredener belangrijker

18 Vergelijk Ouders, leerlingen en personeel OudersLeerlingenPersoneel 1Veiligheid op weg naar school Zitplaats in de klas hygiëne binnen de school 2Aandacht voor creatieve vakken Het vak aardrijkskunde salaris 3Informatievoorziening over het kind Het vak biologie nakomen afspraken en besluiten 4Hygiëne en netheid binnen de school Het vak geschiedenis sanitaire voorzieningen personeel 5Rust en orde in de klas Bespreekbaarheid problemen met leerkracht aanpak schoolverzuim en te laat komen Verbeterpunten

19 Scholen met Succes In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het e


Download ppt "Willem de Zwijger School met Succes? Tevredenheidpeilingen 2009 Algemene Ledenvergadering 16 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google