De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willem de Zwijger School met Succes?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willem de Zwijger School met Succes?"— Transcript van de presentatie:

1 Willem de Zwijger School met Succes?
Tevredenheidpeilingen 2009 Willem de Zwijger School met Succes? Algemene Ledenvergadering 16 december 2009

2 Visie, Missie Schoolplan 2007 - 2011
Tevredenheidpeilingen voor: Ouders Leerlingen Personeel Bijdrage leveren aan: Kwaliteitsbeeld van de schoolorganisatie Ouderbetrokkenheid Marktpositie van de school

3 Enquete Scholen Met Succes
Ouders Leerlingen Personeel

4 rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven
. Rapportcijfer 8.1 (8.1 in 2005) rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven Referentiegroep: ouders scholen WDZ: 180 ouders: 90 ouders bovenbouw 90 onderbouw Responsepercentage 60% Het landelijk gemiddelde rapportcijfer 7.5 Ouders

5 De vijf belangrijkste aspecten
Ouders De vijf belangrijkste aspecten Willem de Zwijgerschool Alle Scholen 1 Begeleiding De leerkracht 2 3 Sfeer 4 Kennisontwikkeling 5 Persoonlijke ontwikkeling In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het belangrijkst.

6 Ouders Belangcijfers hoe belangrijk vinden de ouders een rubriek voor ‘een goede school’ Onze school Referentiegroep Deze peiling BB OB Vorige peiling Alle scholen Ll.Gw. 5/6 1. Begeleiding 9.5 9.4 9.6 9.2 2. De leerkracht 9.3 9.7 3. Sfeer 9.1 4. Kennisontwikkeling 8.9 8.8 9.0 5. Persoonlijke ontwikkeling 8.6 8.4 6. Schoolregels, rust en orde 8.3 8.5 7. Omgeving van de school 8.1 8.0 7.7 7.6 7.4 8. Contact met de school 8.2 9. Schoolgebouw 7.5 7.3 7.2 7.1 10. Schooltijden 6.7 6.5 6.8

7 Willem de Zwijgerschool
Ouders ‘Top 10’ Tevredenheid Pluspunten Willem de Zwijgerschool Alle scholen 1.Sfeer en inrichting schoolgebouw 99% 88% 2.Uiterlijk van het gebouw 82% 3. Aandacht voor gymnastiek 97% 87% 4. Omgang leerkracht met de leerlingen 96% 92% 5. Rust en orde op school 84% 6. Overblijven tussen de middag 63% 7. Aandacht voor uitstapjes en excursies 95% 83% 8. Vakbekwaamheid leerkracht 90% 9. Inzet en motivatie leerkracht 94% 91% 10. Duidelijkheid van de schoolregels

8 Willem de Zwijgerschool
Ouders ‘Top 10’ Ontevredenheid Verbeterpunten Willem de Zwijgerschool Alle scholen 1. Veiligheid op weg naar school 37% 45% 2. Aandacht voor creatieve vakken 21% 13% 3. Informatievoorziening over het kind 14% 16% 4. Hygiëne en netheid binnen de school 34% 5. Rust en orde in de klas 12% 6. Omgang van de kinderen onderling 11% 7. Aandacht voor taal 10% 7% 8. Veiligheid op het plein 9% 19% 9. Begeleiding leerlingen met problemen 15% 10. Opvang na schooltijd

9 Satisfactie en Prioriteiten
iguur 7: Satisfactie en Prioriteiten Matrix Ouders Satisfactie en Prioriteiten tevredener De nummers bij de punten verwijzen naar onderstaande rubrieken: Schoolgebouw Omgeving van de school Begeleiding Sfeer Kennisontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Schooltijden Schoolregels, rust en orde De leerkracht Contact met de school belangrijker

10 rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven
In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het e Leerlingen Rapportcijfer 8,1 (8.1 in 2005) rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven De huidige referentiegroep bevat gegevens van leerlingen van 900 scholen. 190 leerlingen de vragenlijst ingevuld Precies het landelijke gemiddelde

11 Tevredenheidscijfers
In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het e Leerlingen Tevredenheidscijfers Vraag rubriek Onze school Vorige peiling Referentiegroep 1. Moeilijkheidsgraad 8.2 8.3 8.1 2. Harde vakken 7.2 7.3 3. Zaakvakken 5.5 5.7 6.2 4. Expressievakken/gym 9.2 5. De groep 7.8 7.6 6. De klas 7.4 7. Omgang van leerlingen onderling 7.1 7.5 8. Contact van de docent met leerlingen 8.4 8.5 8.7 9. Feedback/ ondersteuning door docent 10. Schoolgebouw en omgeving

12 Top 10 tevredenheid en ontevredenheid
In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het e Leerlingen Top 10 tevredenheid en ontevredenheid Pluspunten van onze school Verbeterpunten voor onze school 1. Excursies (92%) Zitplaats in de klas (45%) 2. Gymnastiek (90%) Het vak aardrijkskunde (33%) 3. Moeilijkheidsgraad computerwerk (86%) Het vak biologie (32%) 4. Oudertevredenheid (83%) Het vak geschiedenis (30%) 5. Welbevinden in de groep (82%) Bespreekbaarheid problemen met leerkracht (24%) 6. Handvaardigheid/knutselen (80%) Rust in de klas (20%) 7. Werken met de computer (79%) Mate van ruzie in de groep (20%) 8. Mate waarin leerkracht aardig is (78%) Het vak rekenen (19%) 9. Samenwerken (77%) Godsdienstles/Levensbeschouwing (19%) 10. Vriendjes en vriendinnetjes (76%) Het vak taal (18%)

13 rapportcijfer dat personeelsleden aan hun school
Rapportcijfer 8.4 (8.6 in 2005) rapportcijfer dat personeelsleden aan hun school Referentiegroep: personeelsleden van vergelijkbare basisscholen WDZ: 32 personeelsleden (36% OB, 50% BB, 15% OOP) 26 (groeps)leerkrachten 1 directielid 5 leden van het onderwijs ondersteunend personeel Responsepercentage 89% Het landelijk gemiddelde rapportcijfer 7.6

14 Personeel Waardering Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden aan hun baan geven is 8.2 (landelijk 7.9) Van de personeelsleden geeft 100%aan dat men overwegend met plezier naar het werk gaat (landelijk 96%) 81%zou andere personen aanraden om op de school te komen werken (landelijk 69%) Van de personeelsleden is 100% tevreden over de sfeer op school

15 Belang- en tevredenheid
Personeel Belang- en tevredenheid Rubriek Belang Tevredenheid Verschil 1. Schoolgebouw 7.9 7.1 -0.8 2. Schoolklimaat 8.7 7.7 -1.0 3. Pedagogisch klimaat 9.0 8.2 4. Leerstofaanbod en Leermiddelen 8.3 7.8 -0.5 5. Werkklimaat 8.4 -0.7 6. Primaire Arbeidsvoorwaarden 7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden 7.6 -0.1 8. Loopbaanmanagement +0.2 9. Interne communicatie 7.2 10. Externe communicatie 8.0 -0.2 11. Management 8.5 12. Organisatie -0.3

16 Tevredenheid en Ontevredenheid
Personeel Tevredenheid en Ontevredenheid Pluspunten van onze school Verbeterpunten voor onze school 1. contact met de leerlingen (100%) hygiëne binnen de school (34%) 2. begeleiding gedragsproblemen (100%) salaris (28%) 3. imago school (100%) nakomen afspraken en besluiten (25%) 4. schoolgids (100%) sanitaire voorzieningen personeel (22%) 5. uiterlijk van het gebouw (100%) aanpak schoolverzuim en te laat komen (16%) 6. sfeer op school (100%) netheid binnen de school (16%) 7. kwaliteit leermiddelen en materialen (100%) werkdruk (16%) 8. benutten mogelijkheden ICT (100%) functioneringsgesprekken (12%) 9. aanpak pestgedrag (100%) ontspanningsmogelijkheden personeel (12%) 10. omgang klachten en problemen ouders (100%) introductie nieuwe collega's (12%)

17 Satisfactie en Prioriteiten
iguur 7: Satisfactie en Prioriteiten Matrix Personeel Satisfactie en Prioriteiten tevredener belangrijker De nummers bij de punten verwijzen naar onderstaande rubrieken: Schoolgebouw Schoolklimaat Pedagogisch klimaat Leerstofaanbod en Leermiddelen Werkklimaat Primaire Arbeidsvoorwaarden Secundaire Arbeidsvoorwaarden Loopbaanmanagement Interne communicatie Externe communicatie Management Organisatie

18 Vergelijk Ouders, leerlingen en personeel
Verbeterpunten Ouders Leerlingen Personeel 1 Veiligheid op weg naar school Zitplaats in de klas hygiëne binnen de school 2 Aandacht voor creatieve vakken Het vak aardrijkskunde salaris 3 Informatievoorziening over het kind Het vak biologie nakomen afspraken en besluiten 4 Hygiëne en netheid binnen de school Het vak geschiedenis sanitaire voorzieningen personeel 5 Rust en orde in de klas Bespreekbaarheid problemen met leerkracht aanpak schoolverzuim en te laat komen

19 In tegenstelling tot de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het e Scholen met Succes 19


Download ppt "Willem de Zwijger School met Succes?"

Verwante presentaties


Ads door Google