De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De allerslimste groep ter wereld! We spelen …. De spelregels We gebruiken de leerlingkiezer om te beslissen wie speelt. Soms moeten antwoorden gegeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De allerslimste groep ter wereld! We spelen …. De spelregels We gebruiken de leerlingkiezer om te beslissen wie speelt. Soms moeten antwoorden gegeven."— Transcript van de presentatie:

1 De allerslimste groep ter wereld! We spelen …

2 De spelregels We gebruiken de leerlingkiezer om te beslissen wie speelt. Soms moeten antwoorden gegeven worden door te noteren op het teambord. Je verzamelt met je groep een aantal punten. De 2 groepen met de meeste punten gaan naar de finale. In de finale moet je de punten van de andere groep op 0 krijgen door goede antwoorden te geven. Het wordt wel duidelijk als we spelen!

3 De eerste ronde Er worden vragen gesteld. Elke 2 e vraag geeft recht op 10 punten. Wie goed antwoordt blijft aan de beurt.

4 1 Vul aan: België is een … staat. federale 2 Wie stemt / maakt de wetten in ons land? Het parlement 3 Wie gaat er na of iemand al dan niet een wet heeft overtreden? De rechtbanken / rechter Elke vraag = 5 sec.

5 4 Tot welke twee gemeenschappen behoort Brussel? De Vlaamse en de Franse gemeenschap 5 In welk gewest wonen wij? Vlaams gewest 6 Wie kiest de leden van het parlement? Het volk 7 Als je in Brussel woont en Nederlands praat. Tot welk gewest behoor je dan? Brussels Hoofdstedelijk gewest

6 8 Tot welke provincie behoort Leuven? Vlaams- Brabant 9 Wat is het tegenovergestelde van een democratie? Een dictatuur 10 Wie voert de wetten uit in ons land? De ministers 11 Sinds wanneer kennen we ‘de democratie’? (Geschiedkundige periode) De oudheid (Grieken)

7 12 Wie was onze eerste koning? Leopold I. 13 Hoeveel provincies heeft het Vlaams gewest? 5 14 Het onderwijs is een bevoegdheid van de gemeenschappen, de gewesten of de federale overheid? De gemeenschappen Elke vraag = 5 sec.

8 De stand?

9 De tweede ronde Er worden vragen gesteld. Elk team noteert het juiste antwoord op zijn teambordje. Per juist antwoord verdien je 10 punten.

10 Vraag 1: Hoe noem je wetten in de gewesten en gemeenschappen? decreten Vraag 2: Wie controleert de ministers? Het parlement Vraag 3: Als er 150 kamerleden zijn, vanaf wanneer is er dan een meerderheid? Vanaf 76 Vraag 4: Hoeveel inwoners kent België ongeveer? (wie er het dichtste bij zit, krijgt een punt) 11 000 000 Vraag 5: Wie stemt voor de parlementsleden? Het volk Elke vraag = 5 sec.

11 De stand?

12 De derde ronde Bij elke vraag horen 3 of 2 antwoorden. Kunnen jullie ze allemaal vinden? Vind je ze niet, dan mag de andere groep aanvullen. Per gevonden trefwoord krijg je 10 punten. We beginnen bij het team met de laagste score. Kies met de leerlingkiezer wie deze ronde speelt. Er is geen overleg binnen de groep!

13 1.Geef de correcte naam van de 3 gewesten. Vlaams gewest Brussels Hoofdstedelijk gewest Waals gewest 2. Welke 3 machten kent België?Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht 3. Om een wet te stemmen, kan je stemmen op 3 manieren. Welke? -Voor -Tegen - Onthouding 4. De federale overheid neemt beslissingen in verband met wat? (3) - Het leger - Gezondheid - Veiligheid 5. Waaruit bestaat het federale parlement? (2) -Kamer van Volksvertegenwoordigers - Senaat Elke vraag = 15 sec.

14 De stand?

15 De vierde ronde Waar of niet waar? Iedere groep schrijft op zijn bordje ‘waar’ en op de andere kant ‘niet waar’. De leerlingkiezer beslist wie het bordje op steekt. Overleg gebeurt in de groep. Juist geantwoord: 10 punten

16 1. Roemenië is geen lid van de EU. Niet waar 2. De koning heeft weinig politieke macht. waar 3. De Vlaamse gemeenschap neemt beslissingen i.v.m. grond en economie. Niet waar 4. Om te controleren of de mensen zich aan de wetten houden, hebben we in België de uitvoerende macht, de rechtbanken. Niet waar 5. Beslissingen genomen in het Vlaams parlement noemen we decreten. Waar Elke vraag = 5 sec.

17 De stand?

18 De vijfde ronde We zoeken steeds 5 trefwoorden. Het eerste trefwoord is 10 punten waard, het 2 e 20, enz. Iedereen van de groep mag antwoorden geven. Vind je ze niet alle 5, dan mag de groep met de laagste punten eerst aanvullen.

19 1.Geef de 5 grootste Nederlandstalige politieke partijen in ons land. -NV-A -CD&V -Open VLD -sp.a -VB 2. Noem 5 landen van de EU die eindigen op ‘land’. -Griekenland -Nederland -Ierland -Engeland -Estland … 3. Geef de 5 Nederlandstalige provincies. -Vlaams-Brabant -West - Vlaanderen -Oost-Vlaanderen -Limburg -Antwerpen 4.Geef de 5 Franstalige provincies. -Waals-Brabant -Luik -Namen -Henegouwen -Luxemburg 5. De Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest nemen beslissingen i.v.m…. Noem 5 dingen. -Onderwijs -TV en radio -Hulp aan personen -Milieu -Bouwen -Openbaar vervoer Elke vraag = 25 sec.

20 De stand?

21 De zesde ronde De fotoronde. Wie of wat zie je op de foto? Kies met de leerlingkiezer wie deze ronde speelt. (niet degene die de derde ronde speelde) Wie het niet weet, zegt ‘pas’. Nadien mogen de andere groepen aanvullen zonder de foto’s te bekijken.

22 Groep 1

23 Parlement Brussels hoofdstedelijk gewest Duitstalige gemeenschap Herman Van Rompuy Stembord

24 Groep 2

25 - Vlaams gewest -Vlag België -Yves Leterme - verkiezingsreclame -De kamer van volksvertegenwoordigers

26 Groep 3

27 -Senaat -Stemmen -Vlaamse gemeenschap -Vlag Europa -Kris Peeters

28 Groep 4 de …. grens

29 Groep 4 de …. grens -Regering -Taalgrens -Waals gewest -Vlag Vlaanderen -Elio Di Rupo

30 Groep 5 …

31 … -Rechtbank / Rechterlijke macht -19 gemeenten -Franstalige gemeenschap -Vlag Franstalige gemeenschap -Bart De Wever

32 De stand? Welke 2 ploegen gaan naar de finale?

33 De Finale!

34 De finale -De 2 groepen met de meeste punten spelen de finale. - We zoeken steeds trefwoorden over een onderwerp. Per correct trefwoord gaan 30 punten van de tegenstander. -De groep met de laagste punten is steeds aan zet. -Krijg jij de punten van de andere op 0? -Iedereen mag antwoorden geven van de groep. Elke vraag = 15 sec.

35 1.Wat weet je over de gewesten van België? (3) -Vlaamse gewest -Waalse gewest -Brussels Hoofdstedelijk gewest 2. Wat weet je over de gemeenschappen in België? (3) - Vlaamse gemeenschap - Franse gemeenschap - Duitstalige gemeenschap 3. Wat weet je over de taken van het parlement? (4) -Wetten maken -Wetten stemmen -Kiezen de leden van de regering - de regering controleren 4. Wat weet je over de voorwaarden om tot de Franse gemeenschap te horen? (2) -In Wallonië wonen -In Brussel wonen en Frans praten 5. Wat weet je over de term democratie? (3) -3 verschillende machten -Stemmen / verkiezingen - tegengestelde van een dictatuur 6. Wat weet je over de officiële landstalen? (4) -Nederlands -Frans -Duits -Taalgrens

36 7. Wat weet je over bevoegdheden van de gemeenschappen? (4) - Cultuur - Onderwijs -Radio / TV - hulp aan personen 8. Wat zijn de buurlanden van België (+ het land over de Noordzee)? (5) - Nederland -Luxemburg -Frankrijk -Duitsland -Engeland 9. Waarvoor zorgt Europa? (4) - voedselveiligheid -Kennis van andere culturen -Communicatiemogelijkheden -Veiligheid, mobiliteit 10. Wat weet je over het parlement? (6) - wetgevende macht -Stemt wetten -Kamer van volksvertegenwoordigers -Senaat -Controleert de ministers -gestemd door het volk

37 Welke groep is er de allerslimste groep ter wereld? Proficiat!


Download ppt "De allerslimste groep ter wereld! We spelen …. De spelregels We gebruiken de leerlingkiezer om te beslissen wie speelt. Soms moeten antwoorden gegeven."

Verwante presentaties


Ads door Google