De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R E 1 Status URD. r 2 Waarom URD? Hulpmiddel bij afwegen keuzes Leidraad voor industrie Signaal richting AO beleidsmakers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "R E 1 Status URD. r 2 Waarom URD? Hulpmiddel bij afwegen keuzes Leidraad voor industrie Signaal richting AO beleidsmakers."— Transcript van de presentatie:

1 R E 1 Status URD

2 r 2 Waarom URD? Hulpmiddel bij afwegen keuzes Leidraad voor industrie Signaal richting AO beleidsmakers

3 r 3 Wat moet er in URD staan: Wat moeten we meten Met welke nauwkeurigheid en ruimte/tijd resolutie Voor welk doel  N.B: Eisen op level-2 niveau of hoger

4 r 4 Gekozen structuur URD: 1. Introductie 2. Missie doel en targets 3. Missie achtergrond en eisen per dataproduct –schetsen probleemstelling algemeen –per dataproduct: achtergrond en eisen 4. Meeteisen (samenvatting 3) –Tabel met nauwkeurigheidseis per product –Eisen t.a.v. ruimtelijk en temporeel resolutie 5. Samenvatting en aanbevelingen (nog leeg) Appendices

5 r 5 1. Introductie –Historische context –Reeds gemaakte afbakening: Troposfeer samenstelling (gassen en aërosolen) Passief, UV / VIS / NIR Nadir-kijkend (eventueel ook nog andere richting)

6 r 6 2. Doel en targets Doel “To measure the composition of the troposphere, in order to improve our scientific understanding of the atmosphere in the fields of climate and air quality and to contribute to the monitoring and forecasting of atmospheric composition”. Targets  Bijdragen aan kwantificeren bronnen en putten, inclusief broeikasgassen en aërosolen  Bijdragen studie atmosferisch chemische processen, met name oxiderend vermogen atmosfeer  Bijdragen aan een “integrated observing system” (monitoring) Bijdragen aan voorspellingen chemisch weer en UV belasting

7 r 7 3. Missie achtergrond en eisen per dataproduct Eisen per gebruikstype –Vanuit beleid: monitoring t.b.v. detectie veranderingen in milieukwaliteit (concentraties, bronnen/putten) –Vanuit wetenschap: proces-kennis atmosfeer chemie, schatten bronnen/putten, model validatie Eisen per dataproduct –Aërosol, CO2, CH4, N2O, troposferisch O3, CO, NO2, SO2, CH2O (meetbare gassen en aërosolen)  Nog incompleet, soms ontbreken eisen of eisen niet hard genoeg, sterk variërend in detail

8 r 8 3. Missie achtergrond en eisen per dataproduct  bronnen/putten of  concentratie aan oppervlak  kolom dichtheid (level 2) MODEL (CTM)  andere info (grondmetingen)

9 r 9 4. Meeteisen - nauwkeurigheid

10 r 10 4. Meeteisen: bereik en resolutie - temporeel/ruimtelijk Temporeel bereik tijd: bepaald door levensduur satelliet resolutie tijd: default: mondiale bedekking in 3 dagen –CO2, luchtverontreinigende gassen en aërosolen vertonen flinke dagelijkse gang aan oppervlak. Is dit meetbaar in totale kolom? Nog niet goed uitgezocht. Ruimtelijk bereik plaats: mondiaal / Europa resolutie plaats: default: 10x10 km2 resolutie Optimaal compromis tussen: –maximaal aantal wolkenvrije pixels –oplossen ruimtelijke schaal variaties sources/sinks –signaal/ruis verhouding

11 r 11 Conclusie - Status URD Begin is er, maar nog niet alle getallen boven water (met goede onderbouwing) Effect pixel-grootte op nauwkeurigheid zou beter uitgezocht moeten worden Eisen op Level-2 niveau, Level-1 eisen niet vastgesteld (niet in dit URD)


Download ppt "R E 1 Status URD. r 2 Waarom URD? Hulpmiddel bij afwegen keuzes Leidraad voor industrie Signaal richting AO beleidsmakers."

Verwante presentaties


Ads door Google