De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie MKB Westland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie MKB Westland"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie MKB Westland

2 Inrichting bureau Westland
Totaal 156 formatieplaatsen verdeeld over: Handhaving Noodhulp 87 fte verdeeld over 8 ploegen Wijkzorg 23 fte (wijkagenten) Opsporing 22 fte (rechercheurs) Informatie en Bedrijfsvoering 10 fte (Service en Intake) 14 fte (Informatie en Bedrijfsvoering) Opleiden Studenten

3 Noodhulp Noodhulp bureau Westland 2 noodhulpeenheden 07.00 – 23.00
1 noodhulpeenheid – 07.00 Minimum sterkte per dienst 6 (hoofd)agenten / senioren + 1 leidinggevende

4 “80 % binnen 10 minuten ter plaatse”

5 Werkzaamheden 2010 2.690 verdachten
2.183 noodhulpmeldingen GMS (prio 1) 3.436 noodhulpmeldingen GMS (prio 2) wijkzorgmeldingen GMS (prio 3) 135 evenementen met politie inzet 184 aanrijdingen met letsel 434 aanrijdingen zonder letsel 291 arrestatiebevelen 316 processen-verbaal rijden onder invloed 676 keer uitgerukt voor alarm melding (bijvoorbeeld inbraak- overvalalarm) 7002 aangiften (intake via MSO) 6.894

6 Openingstijden WIJ HELPEN U GRAAG
Om u snel en correct van dienst te zijn werken wij op afspraak. Hierdoor willen we wachttijden voorkomen en een nog betere service bieden. Wij zijn dagelijks geopend van 09:00 uur tot 22:00 uur Op zon en feestdagen zijn wij geopend vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur 6

7 Aangifte / intake Aangifte doen…
1. Aangifte doen van eenvoudige zaken kan 24 uur per dag via 2. Via het landelijk telefoonnummer 0900 – 8844 Voor persoonlijk contact maakt u een afspraak via Aan het bureau: Wij zorgen voor privacy Wij vertellen u de procedure Wij houden u op de hoogte 7

8 Aangifte Aangifte winkeldiefstal onbekende dader. Via 8

9 Aangifte Aangifte voor bedrijven Handleiding
Aangifteformulier winkeldiefstal Plaats waar het delict heeft plaatsgevonden 9

10 Aangifte Aangifte voor bedrijven 10

11 Aangifte De toekomst 3D-teleservice Driedimensionaal televisiebeeld
en persoonlijk contact met een politie medewerker op een andere locatie Na de proef in Rotterdam starten we mogelijk eerst in de buitengemeenten. 11

12 Aangifte Aan de balie van bureau Naaldwijk zijn alleen door de medewerkers service en intake, in de maand september verwerkt: 1600 bezoekers 347 aangiftes Waarvan 182 verkorte aangifte (vermissing ID, aanvullende aangiftes etc.) 125 eenvoudige aangiftes (onbekende dader, verkeerszaken etc.) 40 complexe aangiftes (bekende dader, meerdere getuigen etc.) Geregistreerde meldingen anders dan een aangifte. (overlast, geluid, wijkzaken etc. ) 115 Na elke aangifte wordt u door de politie nader geïnformeerd over u aangifte 12

13 Aangifte Door deze nieuwe werkwijze en ontwikkelingen kunnen we u snel en efficiënt helpen. Zo blijft er meer tijd over voor andere politietaken. Uiteraard kunt u bij ernstige delicten op onze persoonlijke zorg rekenen en zijn wij 24 uur per dag te bereiken via: 112 als elke seconde telt. En aan elk willekeurig bureau. Uiteraard bestaat, voor een ieder ook de mogelijkheid om anoniem een misdaad te melden via 13

14 Afhandeling “winkeltje”
Wat voor diefstal? Wat voor verdachte? Soort straffen Afhandeling verdachte Actie winkeliers

15 Wat voor diefstal? Alleen (Art. 310 Sr)
Gekwalificeerde diefstal (in vereniging, braak, verbreking) (Art. 311 Sr) Voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers van het misdrijf, hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.(Art. 312 Sr)

16 Cijfers winkeldiefstal 2011
Gemeente Westland en Midden Delfland

17 Wat voor verdachte? Doorstromer
Veelpleger (Aanpak voorkomen van vermogenscriminaliteit) Minderjarige Meerderjarige Eigen personeel (Verduistering in dienstbetrekking) Antecedenten First offender Jeugdige veelpleger: - minderjarige van 12 t/m 17 jaar - meer dan 5 parketnummers - tenminste 1 parketnummer in het peiljaar Doorstromer: - minderjarige van 12 t/m 17 jaar - minimaal 2 parketnummers - tenminste 1 parketnummer in het peiljaar Ex-doorstromer (18 +): - persoon van tenminste 18 jaar, die crimineel actief is en/of naar verwachting zal   blijven - heeft in de periode dat hij/zij 18 jaar is geworden of kort daarvoor op de lijst PGA   doorstromer gestaan - wordt door het Justitieel Casuïstiek Overleg overgedragen aan het Centraal Casus   Overleg Jovo (jongvolwassene): - persoon van 18 t/m 23 jaar - minimaal 5 en maximaal 10 parketnummers - tenminste 1 parketnummer in het peiljaar Veelpleger: - persoon van tenminste 18 jaar - > 10 antecedenten in gehele criminele veleden - tenminste 1 proces-verbaal in het peiljaar Zeer actieve veelpleger: - persoon van tenminste 18 jaar - > 10 antecedenten over een periode van 5 jaren, waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt - tenminste 1 proces-verbaal in het peiljaar ISD-geïndiceerde: - zeer actieve veelpleger - verdacht van een misdrijf waarop voorlopige hechtenis is toegelaten - in de 5 jaren voorafgaand aan het gepleegde feit tenminste 3 maal wegens een misdrijf   onherroepelijk veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan   wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zijn gelegd. - Haaglands criterium: moet hebben deelgenomen aan voldoende zorgprogramma's, dat niet tot   resultaat heeft geleid of moet die zorgprogramma's hebben aangeboden gekregen, zonder daarvan   gebruik te hebben gemaakt.

18 Soort straffen Politietransactie HOVJ tot €50,-- boete € 170,--
tussen € 50,-- en € 120,-- boete €290,-- HAU zaak (dagvaarding) SSR Loopzaak Voorgeleiding (Veelpleger/doorstromer) Sepot (Niet bewijsbaar, oud feit, gering feit etc) Hoe wordt ssr toegepast? In plaats dat de verdachte aan de OvJ wordt voorgeleid, vindt direct een zitting plaats, waarbij de RC optreedt als politierechter. Eén en ander vindt plaats in een rechtszaal, alwaar de OvJ de zaak aan de rechter voorlegt en een straf (+ eventuele maatregelen) vordert en waarbij de griffier het proces schriftelijk vastlegt. Voorwaarden: - de zitting moet plaats hebben binnen de termijn van de inverzekeringstelling - de verdachte moet tekenen voor afstand van de dagvaardingstermijn - de OvJ zal, i.p.v. de vordering tot bewaring, direct (mondeling) de vordering gevangenneming vorderen. De opgelegde straf wordt direct ten uitvoer gelegd. Nog openstaande straffen tot max. 4 maanden (de zgn. TUL = tenuitvoerleggingen) worden ook direct geëxecuteerd. Op wie wordt ssr toegepast? Naast de zeer actieve veelplegers van de TOP-500 die geen ISD-indicatie (Inrichting Stelselmatige Dader) heeft, de 400 actiefste 'gewone' veelplegers van de TOP-2000 en de categorie 18+ (ex-doorstromers, die worden overgedragen aan het CCO (Centraal Casus Overleg) van de meerderjarige zeer actieve veelplegers), wordt ssr toegepast op alle doorstromers, nadat zij als verdachte zijn aangehouden voor een VH-feit. M.b.t. de doorstromers gaat het vnl. om vermogensdelicten en andere makkelijk bewijsbare zaken. Wat zijn de criteria voor toepassing ssr? - het feit moet een VH-feit zijn - het onderzoek moet zijn afgerond - de verdachte mag geen ISD-indicatie hebben - geen verdovende middelen zaken, waarin nog onderzoek door het NFI dient plaats te vinden

19 Afhandeling verdachte
Aanhouding Overdragen Voorgeleiding Hulpofficier van justitie Toetsing Wel/geen advocaat (Salduz (2 uur)) Categorie A, B, C zaak, minderjarigen Verhoor Contact politie parketsecretaris (PPS)/ Openbaar Ministerie Uitreiken dagvaarding/ Lik op stuk (O.M. strafbeschikking/boete)

20 Aandachtspunt winkeliers
Waarneming door twee of meer personen Vastleggen door beelden (Opstelling, helderheid, beschikbaarheid) Winkelverbod Contact politie/beveiliging Digitale aangifte SODA


Download ppt "Presentatie MKB Westland"

Verwante presentaties


Ads door Google