De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

burgemeestersreferendum

Verwante presentaties


Presentatie over: "burgemeestersreferendum"— Transcript van de presentatie:

1 burgemeestersreferendum
Wibe Harteveld Wesley Wilmot klas: 4Ha Datum:

2 Wat is een burgemeestersreferendum ?
In een burgemeestersreferendum kan je als burger stemmen voor een nieuwe burgemeester. Dit is voor het eerst in Nederland dat we een burgemeestersreferendum houden, omdat het eigenlijk een Amerikaanse vorm is voor het kiezen van een burgemeester. Hiervoor konden burgers niet mee stemmen over het burgemeesterschap. Oud burgemeester: meneer van Leeuwen

3 Wat is er veranderd? Het gaat erom dat u meer zicht krijgt op het bestuur van uw gemeente en dat u weet waarvoor u bij wie moet zijn. Op die manier kunt u meer invloed hebben op het beleid van de gemeente en dat betekent dat de democratie beter werkt. Om die duidelijkheid te creëren heeft het parlement bepaald dat alle gemeenten in Nederland voortaan dualistisch werken.

4 wat is er veranderd ? De raad en het college van burgemeester en wethouders hebben elk hun eigen taken. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen, dus niet in detail) en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van vergunningen, het benoemen van ambtenaren en het verkopen van grond. De raad houdt zich daar niet langer direct mee bezig. De raadsleden zullen zich meer op ú richten. Het volksvertegenwoordiger komt voor hen weer op de eerste plaats, en niet het doorwerken van stapels papier op het stadhuis.

5 Wie is de baas in de gemeente ?
De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en is daarom de baas in de gemeente. De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college is er voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is hierover verantwoording schuldig aan de raad. De ambtenaren helpen het college het beleid uit te voeren. Het college is verantwoordelijk voor het handelen van de ambtenaren. Als het college het beleid heeft uitgevoerd, controleert de raad de uitvoering. Als de raad ontevreden is over de uitvoering, kan zij de verantwoordelijke wethouder(s) ontslaan. Om de raad te helpen bij zijn vertegenwoordigende functie, het vaststellen van te behalen doelstellingen en de controle van het college wordt een griffier aangesteld. De burgemeester wordt op aanbeveling van de raad benoemd door de Koningin. De raad kan besluiten een burgemeestersreferendum te houden over kandidaten voor het burgemeestersschap, waarin burgers zich uit mogen spreken over één van twee door de raad geselecteerde kandidaten. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. Als de burgemeester er niet is wordt het voorzitterschap van de raad overgenomen door een raadslid.

6 De toekomstige burgemeester
De huidige burgemeester: meneer van Leeuwen gaat dit jaar weg. De kans hebbers voor toekomstige burgemeester zijn: VVD'er Rene van Diessen CDA'er Jan Waaijer Zij strijden hiervoor tot 3 december. Rene van Diessen Jan Waaijer

7 standpunt Jan Waaijer Voor Zoetermeer wil ik een betrokken en bereikbare burgemeester zijn: van en voor de mensen. Mijn reputatie als betrouwbare en solide burgemeester wil ik ook in deze stad waarmaken. Daarbij maak ik gebruik van mijn 18-jarige ervaring als burgemeester van Schipluiden en Ridderkerk. Kijkend door de bril van de burger, de vereniging, het bedrijf, de school en de instelling, wil ik mij inzetten voor een veilige en prettige leefomgeving. Ik wil werken aan een stad in balans. Zoetermeer moet sociaal en economisch bereikbaar blijven voor iedereen. Samen met de inwoners van deze stad wil ik er voor zorgen dat we steeds trots op Zoetermeer zijn en dat we ons altijd thuis voelen in Zoetermeer.

8 Standpunt Rene van Diessen
In mijn Tilburgse tijd heb ik geleerd dat sociale samenhang erg belangrijk is. Mensen moeten hun buren kennen en hen ook kunnen aanspreken. Om hulp durven vragen en andersom en ook hulp willen aanbieden. Dit geldt voor 'gewone' mensen, maar nog meer voor bestuurders. Samenwerken, daar gaat het om. Als wethouder kun je knokken en soms is dat ook nodig. Maar de beste resultaten krijg je als je samen optrekt. Ik ben er trots op dat ik met steun van ambtenaren en ondernemers een paar grote Japanse bedrijven naar Tilburg heb kunnen halen. Het scheelde honderden banen en die waren hard nodig. We maakten ons samen sterk voor werkgelegenheid. Voor goede bedrijventerreinen. Voor een financieel gezonde gemeente met lage woonlasten - met succes. We timmerden ook aan de weg en gaven de stad een eigen gezicht. Met een keur aan sportvoorzieningen, een concertzaal en een popcentrum. Met de grootste kermis van de Benelux. Samen met de horeca en de winkeliers hebben we de hele binnenstad opgeknapt. En dat alles netjes binnen budget.

9 Stedelijk college Zoetermeer
Zoetermeer pagina Einde !


Download ppt "burgemeestersreferendum"

Verwante presentaties


Ads door Google