De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting 3VMBO PTA -examenjaar- 5 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting 3VMBO PTA -examenjaar- 5 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting 3VMBO PTA -examenjaar- 5 oktober 2010

2 Welkom  K. Reijmer, teamleider  M. Bakker, mentor 3TA  H. ter Weele, mentor 3TB  H. ter Weele, decaan VMBO Voorlichting 3VMBO 05-10-20102

3 Het VMBO  Voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs  4 leerwegen: basis, kader, gemengd en theoretisch  TL theoretische leerweg – MAVO-D  Verschillen: - alles op 1 niveau, geen keuze - schoolexamen al in klas 3 - sectorkeuze eind klas 3 Voorlichting 3VMBO 05-10-20103

4 Schoolexamen  Begin klas 3 tot ongeveer 2 weken voor CSE  Mondelinge/schriftelijke/praktische toetsen:  KT - kennistoets - proefwerk  SE - schoolexamentoets - groot proefwerk  HD - handelingsdeel  PO - grote praktische opdracht  SW - sectorwerkstuk Voorlichting 3VMBO 05-10-20104

5 Handelingsdeel  Klein verslag / opdracht  Geen cijfer – “naar behoren”  Ook voor LOB  Blokgebonden / deadline  Niet af - bericht naar ouders  Na schooltijd afmaken Voorlichting 3VMBO 05-10-20105

6 Praktische Opdracht  Grote presentatie / werkstuk / opdracht  In 2 jaar 2 keer een grote PO maken  Blokgebonden / deadline  Intekenen per vak, uitvoering in blok 3  Beoordeling met cijfer  Niet inleveren - cijfer 1 met gevolgen voor rest examen  Niet te herkansen Voorlichting 3VMBO 05-10-20106

7 Indeling per blok  Meestal 2 of 3 KT’s met weging 1x of een aantal schr. overhoringen die samen 1 KT vormen  Een SE met weging gelijk aan wegingen KT’s samen  Aan het einde van elk blok een blokcijfer  In blok 3 een PO met weging gelijk aan SE  Einde schooljaar: gemiddelde van de 4 blokcijfers vormt overgangscijfer. Dit is blok 0 in klas 4 bij de te kiezen examenvakken. Voorlichting 3VMBO 05-10-20107

8 Voorbeeld indeling per blok Blok 3DatumLeerstofomschrijv ing Examen eenheid Toets duur en vorm Inlever datum OpmerkingenAfvinken handelingsdeel Weging klas 3 Herkan sing KT- 1Week 6Thema 4 Erfelijkheid Basisstof 8 t/m 11 K1, K2, K3, K12, K13, V4 +/- 20 min.Meerkeuze + open vragen 1Nee KT- 2Week 10/11 Thema 5 Evolutie Thema 6 Regeling K1, K2, K3, K13, V4 +/- 20 min.Meerkeuze + open vragen 1Nee HD- 1 POBlok 3Poster stamboomV410 uurWeek 11 PO wordt niet tijdens de lesuren uitgewerkt 2Nee SE-3Week 12/13 Thema 4 Erfelijkheid Basisstof 8 t/m 11 Thema 6 Regeling K1, K2, K3, K11, K12, K13, V4 50 min.Meerkeuze + open vragen 2Ja Voorlichting 3VMBO 05-10-20108 Theoretische leerweg, leerjaar 3 blok 3 vak: Biologie

9 Het jaar bestaat uit:  4 blokken  Einde van ieder blok: SE-week  SE I8 november - 12 november 2010  SE II 24 januari - 28 januari 2011  SE III 4 april - 8 april 2011  SE IV 27 juni - 1 juli 2011 Voorlichting 3VMBO 05-10-20109

10 Inhaal / herkansingsmoment  Gemiste KT’s direct inhalen – afspraak leerkracht – vast inhaalmoment donderdag 8 e en 9 e uur  Na SE-2 herkansing; 1SE uit blok 1 en 2  Na SE-4 herkansing; 1SE uit blok 3 en 4  Herkansen: 5,5 of lager, m.u.v. een disciplinaire onvoldoende en practica  Het hoogste cijfer telt  De cijfers v.d. KT’s blijven staan  Een niet tijdig ingehaald SE kan niet herkanst worden (wel inhalen)  Tijdens SE- weken is er een aangepast rooster  Cijfers 1- 10 op 1 decimaal Voorlichting 3VMBO 05-10-201010

11 Examendossier  Bevat alle onderdelen van het schoolexamen  Leerling verantwoordelijk voor de inhoud ( tot 6 maanden na het examen )  Gemaakt werk wordt meegegeven na autorisatie cijfers  School bewaakt de cijfers Voorlichting 3VMBO 05-10-201011

12 Beroep aantekenen  Door kandidaat en ouder/verzorger met opgave van reden  Binnen 1 week nadat het cijfer is bekend gemaakt - Laatste blok binnen 1 dag  Termijn verstreken? Geen correctie meer mogelijk Voorlichting 3VMBO 05-10-201012

13 Regels  Kom op tijd!!!  Ziekte/overmacht - VOOR het schoolexamen telefonisch/schriftelijk melden bij secretaris eindexamen (mevr. K. Reijmer)  Door ouder/verzorger ondertekende verklaring met aard van verhindering  Lange periode afwezig? Passende maatregelen in overleg  Spijbelen? Mogelijkheid tot ontzegging rest SE Voorlichting 3VMBO 05-10-201013

14 Overgang naar VMBO-4  Ieder blok wordt afgesloten met blokcijfer  Per vak 4 blokcijfers  Gemiddelde van de 4 blokcijfers gaat mee als blok-0 naar klas 4  4 blokken in leerjaar 3  3 blokken in leerjaar 4 (excl. Blok 0)  Maatschappijleer afgesloten in klas 3, telt mee in zak/ slaagregeling in klas 4  CKV-1 moet voldoende zijn afgesloten  LO moet naar behoren zijn Voorlichting 3VMBO 05-10-201014

15 Belangrijke Data:  SE I 8 november – 12 november 2010  Voorlichting buitenlandse studiereis 13 december 2010 !!!  10 minutengesprekken met vakdocenten 6 en 7 december 2010  SE II 24 t/m 28 januari 2011  Ouderavond 28 februari en 1 maart 2011  Herkansing dinsdag 2 maart 2011  SE III 4 t/m 8 april 2011  Ouderavond 26 en 27 april 2011  SE IV 27 juni t/m 1 juli 2011  Herkansing 6 juli 2011  7 juli 2011 herkansing Maatschappijleer (eindcijfer  5) Voorlichting 3VMBO 05-10-201015

16 Andere data  Buitenlandse studiereis 09 t/m 13 mei 2011!!!!! Voorlichting 3VMBO 05-10-201016

17 Vragen?  Hartelijk dank voor uw aandacht. Voorlichting 3VMBO 05-10-201017


Download ppt "Voorlichting 3VMBO PTA -examenjaar- 5 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google