De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hulpverleningstraject van personen in behandeling omwille van drugproblemen Tinneke De Clercq Sam De Poortere Gwen Van Dingenen Natacha Waldmann.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hulpverleningstraject van personen in behandeling omwille van drugproblemen Tinneke De Clercq Sam De Poortere Gwen Van Dingenen Natacha Waldmann."— Transcript van de presentatie:

1 Hulpverleningstraject van personen in behandeling omwille van drugproblemen Tinneke De Clercq Sam De Poortere Gwen Van Dingenen Natacha Waldmann

2 Inleiding Navolging onderzoek naar de instroom in de Oost-Vlaamse drughulpverlening verschillende fases in het onderzoek: - opstart - instroom - doorstroom - uitstroom het jaarwerk beperkt zich tot de instroomregistratie

3 Inleiding overzicht van de registratieperiodes: 3/12/’01 9/12/’01 31/5/’02 30/11/’02 opstartreg. instroomreg. doorstroomreg. uitstroomreg.

4 Methodologie Proefgroep: - 18 voorzieningen uit O-Vl - specifiek HV aan personen met drugproblemen. Procedure: - gegevensverzameling: - registratie door voorzieningen. - gegevens geregistreerd door willekeurige HV of door pers. die in voorziening verantw. was voor de registratie. - per cliënt een niet-identificeerbare code

5 Methodologie Instrumenten: - eenvormig registratieformulier - op enkele wijzigingen na gelijk aan registratieformulier voorgaand onderzoek - uitgegaan van kernvariabelen in bestaande registratiesystemen vb.Treatment Demand Indicator- protocol, Vlaamse Registratie Middelenmisbruik,...

6 Methodologie data-analyse: - statistisch programma SPSS 9.0. - verwerking van de gegevens - databestand naar twee databestanden 1) oorspronkelijk databestand 2) bestand met unieke cliënten - databestand van unieke cliënten werd gebruikt voor de meeste analyses.

7 Onderzoeksresultaten fig. 1: Schematische voorstelling van het % en het aantal intakes per voorziening

8 Onderzoeksresultaten In totaal werden er 1501 cliënten geregistreerd binnen de 18 voorzieningen zonder dubbeltellingen: 1142 unieke cliënten. "draaideurcliënten”: cliënten die op korte termijn in  voorz. op intake zijn geweest - hier: 3 of > voorzieningen - 15 van de 1142 (1,3%) zijn draai- deurcliënten

9 Onderzoeksresultaten Indeling resultaten : - cliëntprofiel - behandelingsverleden - registratiegegevens ingedeeld volgens het type voorziening - samenhang tussen de onderzochte variabelen

10 Cliëntprofiel Geslachtsverdeling: 907 mannen (80%) en 227 vrouwen (20%). Leeftijd: - gemiddelde leeftijd 26 jaar, 1 mnd - grootste lft-categorie 20 tot 24 jr Verblijfplaats: 69,5% uit O-Vl Productgebruik: - meest cannabis - alcohol op tweede plaats - opiaten/methadon vrltste Spuitgedrag: 39,9 % ooit gespoten Verwijzer: - 32,4 % zichzelf aangemeld - ook omgeving, JRB, huisarts

11 Behandelingsverleden  Behandelingstraject: aantal keer in instroom: - meerderheid slechts 1x (80.5%) - 13.2% komt 2x voor - 3.7% komt 3x voor hoeveelste x geregistreerd in bep. voorz: - 78,8% slechts 1 keer geregistreerd - 13,5% werd 2 keer geregistreerd - max.: 6 keer geregistreerd (0,5%)

12 Behandelingsverleden Aantal voorzieningen waar cliënt geregistreerd is: - 88,5% in 1 voorziening - 10,2% in 2 verschillende voorzieningen Al dan niet nieuwe cliënt: - 66,1% is nieuw - 33,7% al eerder op intake geweest

13 Behandelingsverleden  Behandelingsgeschiedenis : - 23,3% voorheen nog nooit aangemeld - 28,6% al in 1 voorziening gemeld - 24,6% al 1 keer in behandeling - 47,8% meer dan 1 keer in behandeling - gemiddeld voordien al 4x in behandeling 40% is op moment van intake in behandeling 83,8% na intake effectief in behandeling 8,2 % wordt doorverwezen bij 11,1% komt geen verder gevolg op intake

14 Registratiegegevens volgens type voorziening verschillende categorieën: - cat.1: ambulant drugvrij (26,4 %) - cat.2: ambulant med.-sociaal (12,9%) - cat.3: residentieel kortdurend (35,7%) - cat.4: residentieel langdurig (24,9%) % aanmeldingen: - 40% van de aanmeldingen bij ambulant - 60% in residentiele sector

15 Registratie gegevens volgens type voorziening Significante verschillen wat betreft: - al dan niet onmiddellijk in behandeling genomen worden - al dan niet doorverwezen worden - leeftijd - al dan niet nieuwe cliënt - provincie - afhankelijkheid van verschillende producten -spuitgedrag

16 Registratiegegevens volgens type voorziening Ambulante Drugvrije hulpverlening: - 88,6% in behandeling - 7,5% doorverwezen - 60% jonger dan 25 jaar - 92 % uit Oost-Vlaanderen - 27,2% cannabis en 21,5% opiaten - 74% heeft ooit gespoten

17 Registratiegegevens volgens type voorziening Ambulante Medisch-Sociale hulpverlening - 70% in behandeling - 20% doorverwezen - slechts 1,8% is minderjarig - ongeveer 90% uit Oost-Vlaanderen - 75% gebruikt opiaten - 40% heeft ooit gespoten

18 Registratiegegevens volgens type voorziening Residentiële kortdurende hulpverlening: - 98,8% in behandeling genomen - in registratie-periode niemand doorverwezen - meeste cliënten uit Oost-Vlaanderen maar bijna 35% uit West-Vlaanderen - vooral afhankelijkheid van opiaten, cannabis, cocaïne, sedativa/hypnotica en methadon - ongeveer 56% heeft ooit gespoten

19 Registratiegegevens volgens type voorziening Residentiële langdurige hulpverlening: - 65,3% in behandeling genomen - 12,4% doorverwezen - cliënten vooral uit Oost- en West- Vlaanderen - vooral afhankelijkheid van opiaten (60%), cocaïne (42,1%), cannabis (26, 2%) - ongeveer 47% heeft ooit gespoten

20 Samenhang tussen de onderzochte variabelen Geslacht : - vrouwen meer in jongere leeftijdscategorie tot 20 jaar - mannen meer afhankelijk van cannabis

21 Samenhang tussen de onderzochte variabelen Leeftijd : - >30 jaar : - significant meer afhankelijk van alco- hol, cocaïne, methadon, sedativa - meer spuitgedrag - voorheen meer in behandeling - <30jaar: - significant meer afhankelijk van canna- bis en XTC

22 Samenhang tussen de onderzochte variabelen Behandelingsverleden : - 3 of meer keer in behandeling: - komen meer voor in de registratie - in groter aantal voorzieningen gere- gistreerd - significant meer afhankelijk van alcohol, opiaten, methadon, sedativa - meer spuitgedrag - 1 of 2 keer in behandeling : - sign. meer afhankelijk van cocaïne en amfetamines

23 Samenhang tussen de onderzochte variabelen Middelenafhankelijkheid : - opiaten: - tussen 20-29 jaar oud - vaak samen met afhankelijkheid cocaïne, methadon, sedativa - cannabis: - meer bij mannen - tussen 15-24 jaar oud - vaak samen met afhankelijkheid alcohol, amfetamines, cocaïne, hallucinogenen, methadon, sedativa, XTC

24 Samenhang tussen de onderzochte variabelen Cocaïne: - tussen 20-29 jaar oud - vaak samen met afhankelijkheid cannabis, hallucinogenen, methadon, opiaten, XTC, sedativa - Sedativa : - tussen de 20-34 jaar oud - vaak samen met afhankelijkheid alcohol, cannabis, cocaïne, methadon, opiaten, XTC

25 Samenhang tussen de onderzochte variabelen Spuitgedrag: - ooit gespoten: - > 25 jaar - opiaten als belangrijkste product - vaak polidruggebruik - voorheen meer in behandeling - meer afhankelijk van cocaïne, opiaten, methadon of sedativa - nooit gespoten: - cannabis als belangrijkste product - meer afhankelijk van hallucinogenen


Download ppt "Hulpverleningstraject van personen in behandeling omwille van drugproblemen Tinneke De Clercq Sam De Poortere Gwen Van Dingenen Natacha Waldmann."

Verwante presentaties


Ads door Google