De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tinneke De Clercq Sam De Poortere Gwen Van Dingenen Natacha Waldmann

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tinneke De Clercq Sam De Poortere Gwen Van Dingenen Natacha Waldmann"— Transcript van de presentatie:

1 Tinneke De Clercq Sam De Poortere Gwen Van Dingenen Natacha Waldmann
Hulpverleningstraject van personen in behandeling omwille van drugproblemen Tinneke De Clercq Sam De Poortere Gwen Van Dingenen Natacha Waldmann

2 Inleiding Navolging onderzoek naar de instroom in de Oost-Vlaamse drughulpverlening verschillende fases in het onderzoek: - opstart - instroom - doorstroom - uitstroom het jaarwerk beperkt zich tot de instroomregistratie

3 Inleiding overzicht van de registratieperiodes:
3/12/’ /12/’ /5/’ /11/’02 opstartreg. instroomreg. doorstroomreg. uitstroomreg.

4 Methodologie Proefgroep: - 18 voorzieningen uit O-Vl specifiek HV aan personen met drugproblemen. Procedure: - gegevensverzameling: - registratie door voorzieningen gegevens geregistreerd door willekeurige HV of door pers. die in voorziening verantw. was voor de registratie. - per cliënt een niet-identificeerbare code

5 Methodologie • Instrumenten: - eenvormig registratieformulier
- op enkele wijzigingen na gelijk aan registratieformulier voorgaand onderzoek - uitgegaan van kernvariabelen in bestaande registratiesystemen vb.Treatment Demand Indicator- protocol, Vlaamse Registratie Middelenmisbruik, ...

6 Methodologie • data-analyse: - statistisch programma SPSS 9.0.
- verwerking van de gegevens - databestand naar twee databestanden ) oorspronkelijk databestand ) bestand met unieke cliënten - databestand van unieke cliënten werd gebruikt voor de meeste analyses.

7 Onderzoeksresultaten
fig. 1: Schematische voorstelling van het % en het aantal intakes per voorziening

8 Onderzoeksresultaten
In totaal werden er 1501 cliënten geregistreerd binnen de 18 voorzieningen zonder dubbeltellingen: 1142 unieke cliënten. "draaideurcliënten”: cliënten die op korte termijn in  voorz. op intake zijn geweest - hier: 3 of > voorzieningen van de 1142 (1,3%) zijn draai deurcliënten

9 Onderzoeksresultaten
Indeling resultaten : - cliëntprofiel - behandelingsverleden - registratiegegevens ingedeeld volgens het type voorziening - samenhang tussen de onderzochte variabelen

10 Cliëntprofiel Geslachtsverdeling: 907 mannen (80%) en vrouwen (20%). Leeftijd: - gemiddelde leeftijd 26 jaar, 1 mnd grootste lft-categorie 20 tot 24 jr Verblijfplaats: 69,5% uit O-Vl Productgebruik: - meest cannabis alcohol op tweede plaats opiaten/methadon vrltste Spuitgedrag: 39,9 % ooit gespoten Verwijzer: - 32,4 % zichzelf aangemeld ook omgeving, JRB, huisarts

11 Behandelingsverleden
 Behandelingstraject: aantal keer in instroom: - meerderheid slechts 1x (80.5%) % komt 2x voor % komt 3x voor hoeveelste x geregistreerd in bep. voorz: - 78,8% slechts 1 keer geregistreerd ,5% werd 2 keer geregistreerd max.: 6 keer geregistreerd (0,5%)

12 Behandelingsverleden
Aantal voorzieningen waar cliënt geregistreerd is: - 88,5% in 1 voorziening - 10,2% in 2 verschillende voorzieningen Al dan niet nieuwe cliënt: - 66,1% is nieuw - 33,7% al eerder op intake geweest

13 Behandelingsverleden
 Behandelingsgeschiedenis : - 23,3% voorheen nog nooit aangemeld - 28,6% al in 1 voorziening gemeld - 24,6% al 1 keer in behandeling - 47,8% meer dan 1 keer in behandeling - gemiddeld voordien al 4x in behandeling 40% is op moment van intake in behandeling 83,8% na intake effectief in behandeling 8,2 % wordt doorverwezen bij 11,1% komt geen verder gevolg op intake

14 Registratiegegevens volgens type voorziening
verschillende categorieën: - cat.1: ambulant drugvrij (26,4 %) - cat.2: ambulant med.-sociaal (12,9%) - cat.3: residentieel kortdurend (35,7%) - cat.4: residentieel langdurig (24,9%) % aanmeldingen: % van de aanmeldingen bij ambulant % in residentiele sector

15 Registratie gegevens volgens type voorziening
Significante verschillen wat betreft: - al dan niet onmiddellijk in behandeling genomen worden - al dan niet doorverwezen worden - leeftijd - al dan niet nieuwe cliënt - provincie - afhankelijkheid van verschillende producten -spuitgedrag

16 Registratiegegevens volgens type voorziening
Ambulante Drugvrije hulpverlening: ,6% in behandeling - 7,5% doorverwezen % jonger dan 25 jaar % uit Oost-Vlaanderen ,2% cannabis en 21,5% opiaten % heeft ooit gespoten

17 Registratiegegevens volgens type voorziening
Ambulante Medisch-Sociale hulpverlening % in behandeling - 20% doorverwezen - slechts 1,8% is minderjarig - ongeveer 90% uit Oost-Vlaanderen - 75% gebruikt opiaten - 40% heeft ooit gespoten

18 Registratiegegevens volgens type voorziening
Residentiële kortdurende hulpverlening: - 98,8% in behandeling genomen - in registratie-periode niemand doorverwezen - meeste cliënten uit Oost-Vlaanderen maar bijna 35% uit West-Vlaanderen - vooral afhankelijkheid van opiaten, cannabis, cocaïne, sedativa/hypnotica en methadon - ongeveer 56% heeft ooit gespoten

19 Registratiegegevens volgens type voorziening
Residentiële langdurige hulpverlening: - 65,3% in behandeling genomen - 12,4% doorverwezen - cliënten vooral uit Oost- en West- Vlaanderen - vooral afhankelijkheid van opiaten (60%), cocaïne (42,1%), cannabis (26, 2%) - ongeveer 47% heeft ooit gespoten

20 Samenhang tussen de onderzochte variabelen
Geslacht : - vrouwen meer in jongere leeftijdscategorie tot 20 jaar - mannen meer afhankelijk van cannabis

21 Samenhang tussen de onderzochte variabelen
Leeftijd : - >30 jaar : significant meer afhankelijk van alco hol, cocaïne, methadon, sedativa meer spuitgedrag voorheen meer in behandeling - <30jaar: significant meer afhankelijk van canna bis en XTC

22 Samenhang tussen de onderzochte variabelen
Behandelingsverleden : - 3 of meer keer in behandeling: komen meer voor in de registratie in groter aantal voorzieningen gere gistreerd significant meer afhankelijk van alcohol, opiaten, methadon, sedativa meer spuitgedrag - 1 of 2 keer in behandeling : sign. meer afhankelijk van cocaïne en amfetamines

23 Samenhang tussen de onderzochte variabelen
Middelenafhankelijkheid : - opiaten: tussen jaar oud vaak samen met afhankelijkheid cocaïne, methadon, sedativa - cannabis: meer bij mannen tussen jaar oud vaak samen met afhankelijkheid alcohol, amfetamines, cocaïne, hallucinogenen, methadon, sedativa, XTC

24 Samenhang tussen de onderzochte variabelen
Cocaïne: - tussen jaar oud - vaak samen met afhankelijkheid cannabis, hallucinogenen, methadon, opiaten, XTC, sedativa - Sedativa : tussen de jaar oud vaak samen met afhankelijkheid alcohol, cannabis, cocaïne, methadon, opiaten, XTC

25 Samenhang tussen de onderzochte variabelen
Spuitgedrag: - ooit gespoten: > 25 jaar opiaten als belangrijkste product vaak polidruggebruik voorheen meer in behandeling meer afhankelijk van cocaïne, opiaten, methadon of sedativa - nooit gespoten: cannabis als belangrijkste product meer afhankelijk van hallucinogenen


Download ppt "Tinneke De Clercq Sam De Poortere Gwen Van Dingenen Natacha Waldmann"

Verwante presentaties


Ads door Google