De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale regisseur nodig voor energiebesparing en verduurzaming Teus van Eck kiEMT, Early Mornin’ Toast Hoenderlo,11 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale regisseur nodig voor energiebesparing en verduurzaming Teus van Eck kiEMT, Early Mornin’ Toast Hoenderlo,11 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale regisseur nodig voor energiebesparing en verduurzaming Teus van Eck kiEMT, Early Mornin’ Toast Hoenderlo,11 maart 2009

2

3

4

5 Energiebalans Nederland 2005 (Bron ECN)

6 De relevante items Besparen, verduurzamen, efficiency Ontkoppelen vraag/aanbod + opslag energie Ken uw eigen situatie Lokale oplossingen Vakmanschap en mentaliteit De echte slimme meter Integrale ketenbenadering

7 Positie grote spelers Richten zich vooral op steenkool, bruinkool, kernenergie en gas, alles grootschalig zonder benutting restwarmte Duurzaam alleen met overheidsgaranties Alles draait om geld en marktmacht, Essent en Nuon komen bij hardwareleveranciers niet meer aan bod Graag positie in NL vanwege koelwater, netten en brandstoflogistiek

8 Uitverkoop een ramp? Maakindustrie is al weg Hoofdkantoren energiebedrijven + handelsvloeren verdwijnen. Centrales komen er bij Gasunie + Essent, NUON etc. sterk, maar kans weg Nederland splitst, Europa wacht Weer miljarden weg uit sector, zijn grote partijen wel efficiënt en hebben ze belangstelling voor lokale initiatieven voor energiebesparing en verduurzaming?

9 Wat dan wel? Overheid + EU borg publieke belangen Aandeelhouders of naar NL of verkopen Opbrengst volledig inzetten voor regionale energiebesparing en verduurzaming, maak hier een speerpunt van samen met netbeheerders, industrie, bevolking, opleidingen Dit maakt onafhankelijker van grote spelers, uiteindelijk toch een goede deal Herziening marktstructuur

10 Ken uw eigen energie/milieu situatie Efficiency en verduurzaming leidend bij beslissingen en communicatie Kosten en prestaties beschikbare alternatieven Zelf doen/met buren/uit centrale voorziening Exergetische analyse van mijn processen Footprint grondstoffen/eindproducten Lokale regisseur?

11

12

13 De integrale projectaanpak Beschikbare alternatieven Technische mogelijkheden/innovatie, milieuprestaties, kosten, voorzieningszekerheid Ketenafhankelijkheid (fysiek, economisch, exergetisch) Positie stakeholders,wet en regelgeving, gedrag

14

15

16 Stelling 1 Lokale netbeheerders dienen rol regisseur te vervullen voor het bij elkaar brengen van lokale vraag en aanbod van energie

17 Stelling 2 Bedrijven met een echte visie laten energiebesparing en verduurzaming leidend zijn in hun strategie

18 Stelling 3 Alleen financiële prikkels en/of verplichtingen leiden tot energiebesparing en verduurzaming

19 Stelling 4 Beschikbare overheidsmiddelen moeten maximaal worden ingezet t.b.v. energiebesparing en verduurzaming.

20 Stelling 5 Beleid en beslissingen dienen gebaseerd te zijn op een objectief afwegingskader t.a.v. milieuprestaties, kosten en innovatie(on)mogelijkheden

21 Voor verdere informatie www.teusvaneck.nl tencvaneck@planet.nl


Download ppt "Regionale regisseur nodig voor energiebesparing en verduurzaming Teus van Eck kiEMT, Early Mornin’ Toast Hoenderlo,11 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google