De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chris Pollentier 18 / 12 / 2002 De LOGO taalwereld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chris Pollentier 18 / 12 / 2002 De LOGO taalwereld."— Transcript van de presentatie:

1 Chris Pollentier Chris_Pollentier@hotmail.com 18 / 12 / 2002 De LOGO taalwereld

2 Vandaag Wat zijn woorden en zinnen in LOGO ? In- en uitvoercommando’s Manipuleren van woorden en lijsten Gebruiken van bestanden in LOGO

3 Woorden en zinnen Definitie –Een woord is een aaneenschakeling van symbolen. Voorbeelden: ‘HALLO’, ‘STOEL’, ‘broek’, ‘2drfw’ –Een lijst is een reeks van 0 of meer elementen. De elementen kunnen zowel woorden als andere lijsten zijn. Lijsten worden genoteerd tussen ‘[’ en ‘]’ Voorbeelden: – [dit is een lijst [dit is een lijst in een lijst] ] –[]

4 Weergeven van woorden en lijsten PRINT (PR) – Toont een woord of een lijst en eindigt met een newline karakter SHOW – Toont een woord of een lijst, net als PR, maar toont lijsten tussen ‘[’ en ‘]’ TYPE – Toont een woord of een lijst, net zoals PR, maar eindigt niet met een newline karakter.

5 Weergeven van woorden en lijsten Voorbeelden –PR [Hallo Jos] Hallo Jos –SHOW [Hallo Jos] [Hallo Jos] –PR “Tot Tot –PR “Tot “Ziens fout (waarom ?) –PR [[Tot vanavond] [Pol]] [Tot vanavond] [Pol]

6 Weergeven van woorden en lijsten –PR ““Logo “Logo PR [“Hallo “Jos] “Hallo “Jos –PR “

7 Manipuleren van woorden en lijsten FIRST: Geeft het eerste element van een lijst of het eerste teken van een woord LAST: Geeft het laatste element van een lijst of het laatste teken van een woord BUTFIRST: Geeft alle tekens van een woord of alle woorden van een lijst behalve het eerste BUTLAST: Geeft alle tekens van een woord of alle woorden van een lijst behalve het laatste

8 Manipuleren van woorden en lijsten WORD: Voegt twee of meer woorden samen in een nieuw woord LIST: Voegt twee of meer woorden of lijsten samen in een nieuwe lijst LPUT (LastPut): Voegt een element toe achteraan in een lijst. FPUT (FirstPut): Voegt een element toe vooraan in een lijst. SE (Sentence): Verbindt woorden of lijsten of een combinatie van beiden met elkaar

9 Manipuleren van woorden en lijsten Remove: verwijdert elk voorkomen van een element in een lijst.

10 Manipuleren van woorden en lijsten Voorbeelden –SHOW FIRST [eerste tweede derde] eerste –SHOW FIRST “Eerst E –SHOW LAST [eerste tweede derde] Derde –SHOW LAST “Eerst t

11 Manipuleren van woorden en lijsten –SHOW BUTFIRST [eerste tweede derde] [tweede derde] –SHOW BUTFIRST “Hallo Allo –SHOW BUTLAST [eerste tweede derde] [eerste tweede] –SHOW BUTLAST “Hallo Hall

12 Manipuleren van woorden en lijsten –SHOW WORD “Hallo “Jos HalloJos –SHOW (WORD “Hallo “Jos “ke) haakjes ! HalloJoske –SHOW LIST [Hallo] [Jos] [[Hallo] [Jos]] –SHOW LIST “Hallo “Jos [Hallo Jos] –SHOW ( LIST [Hallo Jos] [Hoe ] “gaat “het []) [[Hallo Jos] [Hoe] gaat het []]

13 Manipuleren van woorden en lijsten –SHOW SE [Dit zijn twee] [verschillende lijsten] [Dit zijn twee verschillende lijsten] –SHOW SE [Een lijst en een] “woord [Een lijst en een woord] –SHOW (SE [Een lijst, een] “woord [en nog een ] “woord) [Een lijst, een woord en nog een woord] Wat is het verschil tussen SE en LIST ?

14 Manipuleren van woorden en lijsten SHOW REMOVE “is [Dit is een lijst] [Dit een lijst] SHOW REMOVE [is] [Dit is een lijst] [Dit is een lijst] SHOW REMOVE [sublijst] [[Dit is een sublijst] ] [[Dit is een sublijst]] SHOW REMOVE [sublijst] [Dit is een [sublijst] ] [Dit is een]

15 Manipuleren van woorden en lijsten Volgende commando’s geven informatie over een lijst of woord –COUNT: telt het aantal woorden in een lijst of het aantal symbolen in een woord SHOW COUNT “Hallo 5 SHOW COUNT [Hallo] 1

16 Manipuleren van woorden en lijsten –ITEM geeft een bepaald item uit een lijst terug SHOW ITEM 1 [dag boek] dag SHOW ITEM 1 [[dag] [boek]] [dag] SHOW ITEM 5 “Hallo o SHOW ITEM 6 “Hallo

17 Oefening Schrijf een procedure “Eraf” met één argument. Dit argument kan zowel een woord als een lijst zijn. De uitvoer van het programma is als volgt: Eraf “ComputerEraf [dit is een voorbeeld van een lijst] Computerdit is een voorbeeld van een lijst Computedit is een voorbeeld van een Computdit is een voorbeeld van… Cdit Pas de procedure aan zodat de uitvoer het volgende wordt: Eraf2 “ComputerEraf2[dit is een voorbeeld van een lijst] Computerdit is een voorbeeld van een lijst omputeis een voorbeeld van een mputeen voorbeeld van puvoorbeeld

18 Testopdrachten Testopdrachten zijn opdrachten die true (waar) of false (vals) teruggeven. Testopdrachten kunnen gebruikt worden als voorwaarden: if(else) [pr “true] [pr “false] Voorbeelden – EMPTYP: Is een woord of een lijst leeg? SHOW EMPTYP []true SHOW EMPTYP [een]false SHOW EMPTYP BUTFIRST [een]true

19 Testopdrachten –NUMBERP is het argument een nummer SHOW NUMBERP “1 True SHOW NUMBERP :a ? SHOW NUMBERP “a false –LISTP: Is het argument een lijst ? SHOW LISTP []true SHOW LISTP :a?

20 Testopdrachten –NAMEP: Is een variabele al in het programma gedefinieerd SHOW NAMEP “opmake “op ?? –WORDP: Is het argument een woord ? SHOW WORDP “optrue SHOW WORDP [op]false –MEMBERP: Is het eerste argument een element van het tweede element SHOW MEMBERP “a “hallo true SHOW MEMBERP [a] [hallo] false SHOW MEMBERP “b “hallo false

21 Testopdrachten –EQUALP: Zijn de argumenten gelijk aan elkaar? SHOW EQUALP “a “a true SHOW EQUALP (SE [Dit is ] “een [zin]) ~ [Dit is een zin] true

22 Logische operatoren Logische operatoren worden gebruikt om nieuwe testopdrachten te maken. De resultaten van twee of meer testopdrachten worden gecombineerd tot een testopdracht

23 Logische operatoren –AND: logische ‘en’. Geeft true terug als beide argumenten true zijn PR AND EMPTYP [] EMPTYP [een] false PR AND WORDP “Hallo LISTP [woorden] True –OR: logische ‘of’. Geeft true terug als één of beide argumenten true zijn PR OR EMPTYP [] EMPTYP [een] true

24 Logische operatoren –NOT: logische ‘niet’ functie. Verandert ‘true’ in false en ‘false’ in ‘true’. PR NOT EMPTYP [een] True PR NOT LISTP [een twee drie] false

25 Oefening Shrijf een procedure zodat, als het argument een lijst is, de uitvoer de volgende wordt (de letters van de woorden worden omgewisseld): Draaiom [dit is een voorbeeld van een lijst] [tid si nee bleebroov nav nee tsjil] Draaiom[dit is een [geneste lijst] ] [tid si nee [etseneg tsjil]] Draaiom “woord [droow]

26

27 Ingeven van woorden en lijsten Invoer is een ‘stroom van symbolen’ LOGO invoer commando’s –RC (ReadCharacter) – Leest één enkel karakter in uit de invoer stroom en geeft dit terug als een woord –RW (ReadWord) – Leest één enkele lijn uit de invoerstroom en geeft dit terug als een woord. Dit woord kan spaties bevatten !! –RL (ReadList) – Leest een een hele lijn in van de invoerstroom en geeft dit terug als een lijst

28 Ingeven van woorden en lijsten Voorbeeld: Sommen to sommen Make "getal1 random 5 Make "getal2 random 5 Make "som :getal1 + :getal2 PR [Geef de som: ] PR (SE :getal1 “+ :getal2 “=) Make “oplossing RC if :oplossing = :som [PR [Correct !]] [PR [fout ]] end

29 Oefening Programmeer een simpele dialoog Computer: “Hallo, hoe heet je ?” Gebruiker geeft zijn naam op Computer: “Hallo …

30 Werken met bestanden Om te schrijven naar een bestand moet –Het bestand geopend zijn voor schrijven –SETWRITE opgeroepen worden. Dit stuurt alle uitvoer naar het bestand i.p.v. het scherm Om te lezen van een bestand moet –Het bestand geopend zijn voor lezen –SETREAD opgroepen worden. Dit zorgt ervoor dat alle invoer uit het bestand gelezen wordt.

31 Lezen uit een bestand OPENREAD “bestandsnaam –Opent het bestand met naam “bestandsnaam –Het bestand wordt van vooraan gelezen SETREAD “bestandsnaam –Zorgt ervoor dat invoer uit het bestand gelezen wordt.

32 Schrijven naar een bestand OPENWRITE “bestandsnaam –Opent een nieuw bestand met naam “bestandsnaam –Als het bestand al bestond, wordt het overschreven! OPENAPPEND “bestandsnaam –Opent een bestaand bestand met naam “bestandsnaam. –Als nieuwe data naar dit bestand geschreven wordt, zal dit worden toegevoegd aan de huidige inhoud van het bestand


Download ppt "Chris Pollentier 18 / 12 / 2002 De LOGO taalwereld."

Verwante presentaties


Ads door Google