De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AERIUS Nico-Dirk van Loo Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) Projectmanager

Verwante presentaties


Presentatie over: "AERIUS Nico-Dirk van Loo Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) Projectmanager"— Transcript van de presentatie:

1 AERIUS Nico-Dirk van Loo Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) Projectmanager AERIUS n.d.van.loo@minlnv.nl @AERIUSapp

2 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 2 Wat willen we doen? - Programmatische aanpak Stikstof - AERIUS - Landbouwbronnen - Verspreiding - NKP&H

3 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 3 Programmatische aanpak Stikstof

4 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 4 Vergunningverlening

5 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 5 De drie PAS instrumenten

6 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 6 AERIUS product van samenwerking Overheid Advies, ontwerp en techniekAdvies en ondersteuning

7 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 7 AERIUS berekent depositie op N2000

8 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 8 Wat is AERIUS? Gebruik maken van de laatste wetenschappelijke kennis Gemakkelijk via het internet toegankelijk Gericht op beleid-ondersteuning Gebruik maken van lokale en centrale gegevens

9 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 9 Emissie bronnen Achtergronddepositie Consumenten Industrie Landbouw Stallen Aanwending Glastuinbouw (Zuid-Holland) Zeescheepvaart Binnenvaart Wegverkeer (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, NSL) Luchtvaart Buitenland

10 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 10 Landbouwbronnen rondom NKP&H

11 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 11 Lokale relevantie van bronnen

12 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 12 Voorbeeld landbouwbron 1000 kg HN3/jr

13 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 13 Depositie landbouwbronnen neemt snel af over de afstand

14 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 14 Depositie landbouwbronnen is zeer klein op grote afstand

15 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 15 Verspreiding mestaanwending 1 ha grasland

16 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 16 Verspreiding is afhankelijk van hoogte emissiepunt

17 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 17 Verspreiding is afhankelijk van warmte inhoud van uitstromende lucht

18 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 18 Veel sectoren dragen bij aan depositie

19 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 19 Overal daalt de depositie

20 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 20 Voor alle sectoren is normale ontwikkeling voorzien

21 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 21 Er is meer potentiële ontwikkelings ruimte dan ontwikkelings behoefte

22 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 22 NKP&H is cat II gebied

23 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Directie Natura 2000 23 Wens: van cat II naar cat 1a/b - Wat is het probleem? - Vanwege cat II is potentiële ontwikkelruimte niet beschikbaar en daarmee ontwikkelbehoefte niet te honoreren. Wat hebben we gedaan/doen we nu? - Opnieuw kijken naar ecologische herstelmaatregelen (wordt al gedaan) - Waar zitten de knoppen mbt stikstof? Stal- en aanwendings emissies Mogelijkheden landbouw: - BEA/BEX op bedrijfsniveau als mogelijkheid? (nu nog niet PAS proof!!) en effecten daarvan op depositie NKP&H. - Nauwkeuriger berekenen van aanwending - Impact emissiebeperkende maatregelen bestuderen in verschillende zones rondom NKP&H - Onderzoek Alterra dat zelfde methodologie gebruikt als AERIUS II


Download ppt "AERIUS Nico-Dirk van Loo Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) Projectmanager"

Verwante presentaties


Ads door Google