De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AERIUS Nico-Dirk van Loo Ministerie van EL&I

Verwante presentaties


Presentatie over: "AERIUS Nico-Dirk van Loo Ministerie van EL&I"— Transcript van de presentatie:

1 AERIUS Nico-Dirk van Loo Ministerie van EL&I
Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) Projectmanager AERIUS @AERIUSapp

2 Wat willen we doen? Programmatische aanpak Stikstof AERIUS
Landbouwbronnen Verspreiding NKP&H

3 Programmatische aanpak Stikstof

4 Vergunningverlening

5 De drie PAS instrumenten

6 AERIUS product van samenwerking
Overheid Advies, ontwerp en techniek Advies en ondersteuning

7 AERIUS berekent depositie op N2000

8 Wat is AERIUS? Gericht op beleid-ondersteuning
Gemakkelijk via het internet toegankelijk Gebruik maken van de laatste wetenschappelijke kennis Gebruik maken van lokale en centrale gegevens

9 Emissie bronnen Achtergronddepositie Consumenten Industrie Landbouw
Stallen Aanwending Glastuinbouw (Zuid-Holland) Zeescheepvaart Binnenvaart Wegverkeer (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, NSL) Luchtvaart Buitenland

10 Landbouwbronnen rondom NKP&H

11 Lokale relevantie van bronnen

12 Voorbeeld landbouwbron 1000 kg HN3/jr

13 Depositie landbouwbronnen neemt snel af over de afstand

14 Depositie landbouwbronnen is zeer klein op grote afstand

15 Verspreiding mestaanwending 1 ha grasland

16 Verspreiding is afhankelijk van hoogte emissiepunt

17 Verspreiding is afhankelijk van warmte inhoud van uitstromende lucht

18 Veel sectoren dragen bij aan depositie

19 Overal daalt de depositie

20 Voor alle sectoren is normale ontwikkeling voorzien

21 Er is meer potentiële ontwikkelings ruimte dan ontwikkelings behoefte

22 NKP&H is cat II gebied

23 Wens: van cat II naar cat 1a/b
Wat is het probleem? Vanwege cat II is potentiële ontwikkelruimte niet beschikbaar en daarmee ontwikkelbehoefte niet te honoreren. Wat hebben we gedaan/doen we nu? Opnieuw kijken naar ecologische herstelmaatregelen (wordt al gedaan) Waar zitten de knoppen mbt stikstof? Stal- en aanwendings emissies Mogelijkheden landbouw: BEA/BEX op bedrijfsniveau als mogelijkheid? (nu nog niet PAS proof!!) en effecten daarvan op depositie NKP&H. Nauwkeuriger berekenen van aanwending - Impact emissiebeperkende maatregelen bestuderen in verschillende zones rondom NKP&H - Onderzoek Alterra dat zelfde methodologie gebruikt als AERIUS II -


Download ppt "AERIUS Nico-Dirk van Loo Ministerie van EL&I"

Verwante presentaties


Ads door Google