De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAOG - SPSS cursus 26 augustus & 2 september 2013 HC1 – Inleiding SPSS PAOG SPSS cursus – afdeling epidemiologie, biostatistiek en HTA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAOG - SPSS cursus 26 augustus & 2 september 2013 HC1 – Inleiding SPSS PAOG SPSS cursus – afdeling epidemiologie, biostatistiek en HTA."— Transcript van de presentatie:

1 PAOG - SPSS cursus 26 augustus & 2 september 2013 HC1 – Inleiding SPSS PAOG SPSS cursus – afdeling epidemiologie, biostatistiek en HTA

2 PAOG-SPSS HC 1 Docenten  Hans Groenewoud Department for Health Evidence  Nelly Peer Department for Health Evidence

3 PAOG-SPSS HC 1 Leerdoelen  Kennis hebben van de mogelijkheden in SPSS wat betreft databewerking, statistische analyse en presentatie van resultaten Data toegankelijk maken voor analyses in SPSS Diverse analyses uitvoeren met SPSS Gegevens presenteren (incl. grafische afbeeldingen met SPSS)

4 PAOG-SPSS HC 1 Leermiddelen  Blokboek  Hoorcolleges  Practica waarin je zelf oefent met SPSS 20 (in principe: groepjes van 2 - één PC per 2 personen)  Responsiecolleges  Website: http://ebh-webeducation.ruhosting.nl/PAOG SPSS/index.htm Bestanden cursus (gebruikte en gemaakte) Uitwerkingen van de opgaven  Evaluatie

5 PAOG-SPSS HC 1 IBM SPSS Statistics (version 20)  SPSS staat voor: (S)tatistical (P)roducts (S)ervices and (S)olutions  Vroeger: Software Package for the Social Sciences

6 PAOG-SPSS HC 1 Vensters/windows in SPSS 20  Data editor Data view Variable view  Syntax editor  Output viewer

7 PAOG-SPSS HC 1 Data editor: Data view

8 PAOG-SPSS HC 1 Data editor: Data view  Rij bevat gegevens van één persoon  Kolom bevat kenmerken (lengte, gewicht, geslacht etc.) van de personen. Kolommen zijn variabelen.

9 PAOG-SPSS HC 1 Data editor: Variable view

10 PAOG-SPSS HC 1 Data editor: Variable view  Rij bevat gegevens van één variabele  Kolom bevat specifieke gegevens over de variabelen Variabele naam (Name) Variabele type (Type) Aantal tekens voor variabele (Width) Aantal decimalen (Decimals) Omschrijving (Label) Betekenis waarden (Values) Missings gedefinïeerd (Missing) Aantal kolommen (tekens) in data editor (columns) Weergave in kolom – links/gecentreerd/rechts (align) Meetniveau – scale/ordinaal/nominaal (Measure)

11 PAOG-SPSS HC 1 Type variabele  string  tekst, ook wel alfa-numeriek  datum  verschil van 2 datums uitrekenen  numeriek  getal waar je mee kunt rekenen Numeric: SPSS neemt instellingen PC over Dot: komma decimaal scheidingsteken (ongeacht instellingen PC) Comma: punt decimaal scheidingsteken (ongeacht instellingen PC)  Let dus op bij: o Converteren strings naar numeriek o Inlezen ASCII files

12 PAOG-SPSS HC 1 Syntax editor en output viewer  Syntax editor Bevat een programma – dit kun je zelf intypen of SPSS laten doen Dit programma voert opdrachten uit op inhoud data editor Voorbeelden van opdrachten: gemiddelden uitrekenen, grafieken maken, toetsen etc.  Output viewer Bevat uitkomsten van het syntax programma / opdracht in data editorlosgelaten op inhoud data editor De inhoud kan gekopieerd worden, bijvoorbeeld naar MS Word

13 PAOG-SPSS HC 1 Bewaren inhoud windows  Data editor  naam.sav  Syntax editor  naam.sps  Output viewer  naam.spo (tot/met SPSS 15) naam.spv (vanaf SPSS 16) Naam = zelf te kiezen naam voor bestand

14 PAOG-SPSS HC 1 Wat is belangrijk om te bewaren? In volgorde van belang:  Inhoud Data window  Inhoud Syntax window (Met deze twee is het eenvoudig om inhoud output viewer te reproduceren) Echter ook:  Inhoud Output viewer (Indien handmatig bewerkt)

15 PAOG-SPSS HC 1 De SPSS menu balk File: openen, bewaren, printen Edit: knippen, plakken, zoeken, toevoegen rij / kolom View: algemene weergave data, “toolbars” Data: selecteren, sorteren, structureren, bestanden samenvoegen Transform: berekenen, hercoderen Analyze: alle statistische bewerkingen Graphs:weergave gegevens in grafieken en figuren Utilities:informatie variabelen op overzichtelijke wijze Window:handig bij het wisselen tussen data, syntax en output windows Help:tutorial, statistics coach, command syntax reference, help topics

16 PAOG-SPSS HC 1 Menubalk (acties met bestanden) : Nieuw bestand maken (data, syntax, output) : Bestaand bestand ophalen (data, syntax, output)  importeren (allerlei: Excel, ASCII, etc.) : Importeren van:  Dbase  Access : bewaren en exporteren

17 PAOG-SPSS HC 1 Importeren data bestanden in SPSS Twee mogelijkheden:  Verstandig om controlestap in te bouwen  Stap 1: Kijk naar de extensie van het bestand (.xls, dbf,.dat,.txt) met de verkenner Dubbelklik op het bestand om de inhoud te bekijken. ASCII-bestand (.txt,.dat) bekijken met notepad / wordpad  Stap 2: Haal het bestand binnen op een van beide manieren Vergelijk inhoud data-editor met vorige stap

18 PAOG-SPSS HC 1 Importeren data bestanden d.m.v. ,  Zoek juiste formaat (.sav,.xls, dbf,.dat,.txt)  Haal het bestand binnen  Query die je helpt verschillende typen datafiles in te lezen (o.a. MS Excel of MS Access)  (ook maken selectie mogelijk) Importeren data bestanden d.m.v.

19 PAOG-SPSS HC 1 Exporteren bestanden in SPSS   Gewenste formaat kiezen (.por,.xls,.dbf,.dat,.txt …)  Ook hier is weer van toepassing:  Vergelijk het oude en het nieuwe bestand om eventuele fouten/onvolkomenheden te ontdekken zodat je ze kunt verhelpen

20 PAOG-SPSS HC 1 Menubalk (manipuleren data) : sorteren : Variabelen worden cases, cases variabelen : bestand herstructureren  Geselecteerde cases worden variabelen  Geselecteerde variabelen worden cases : samenvoegen – twee opties  Add cases  Add variables : analyses per subgroep :analyse voor deel of random steekproef :rij / persoon telt N * mee. Handig voor analyse kruistabellen!

21 PAOG-SPSS HC 1 Bestanden samenvoegen – add cases  Toepassen indien je bestanden met verschillende cases wil samenvoegen  Nieuw bestand bevat: Gewenste selectie variabelen – standaard iig variabelen die hetzelfde zijn in beide sets (pairs) Aantal records = som van het aantal records uit de oorspronkelijke bestanden

22 PAOG-SPSS HC 1 Add cases Wanneer? Indien:  Bestanden met dezelfde variabelen  Bestanden met verschillende cases Nieuw bestand bevat:  Dezelfde variabelen  Aantal records is de som van het aantal records uit de oorspronkelijke bestanden

23 PAOG-SPSS HC 1 Add cases Bestand EenBestand Twee Bestand Totaal Personen / records worden toegevoegd

24 PAOG-SPSS HC 1 Add variables Bestand EenBestand Twee Bestand Totaal Variabelen met verschillende namen naast elkaar Variabelen met dezelfde naam?

25 PAOG-SPSS HC 1 Add variables Wanneer (in principe)  Verschillende variabelen per bestand  Verschillende én dezelfde cases Vereist:  Key variabele waarop bestanden gekoppeld worden Moet in beide bestanden hetzelfde zijn (type, naam) Beide bestanden moeten gesorteerd zijn op key-variabele

26 PAOG-SPSS HC 1 Voorbeeld: Add Variables (Bestanden met verschillende variabelen) Id m1 2 152 3 160 4 158 Id m2 3 162 4 157 5 145 Id m1 m2 2 152  3 160 162 4 158 157 5  145

27 PAOG-SPSS HC 1 Voorbeeld: Add Variables (Verschillende en dezelfde variabelen) Id m1 g 2 152 m 3 160 m 4 158 v Id m2 g 3 162 m 4 157 v 5 145 v Id m1 m2 g 2 152  m 3 160 162 m 4 158 157 v 5  145 

28 PAOG-SPSS HC 1 Data manipulatie - restructure

29 PAOG-SPSS HC 1 Id v2 v3 1 101 2 1 102 2 1 103 2 2 201 3 2 202 3 3 301 4 4 403 5 Id v3 v2.1 v2.2 v2.3 1 2 101 102 103 2 3 201 202 3 4 301 4 5 403 403 Restructure op identifiervariable Id (v2 variabel, v3 constant op Id) Oorspronkelijke bestand Nieuwe bestand

30 PAOG-SPSS HC 1 Menubalk (manipuleer variabelen)  : maakt een nieuwe variabele te gebruiken als rekenmachine (BMI = gewicht/lengte 2 ) ingewikkelde functies zoals het berekenen van het verschil van 2 datums (functiegroep “Date Arithmetic”)  De optie bestaat ook maar dan verlies info.

31 PAOG-SPSS HC 1 Menubalk (Analyseren) : beschrijvende statistiek  Gemiddelde, sd, mediaan, percentielen  kruistabellen : Gemiddelden vergelijken  Gepaarde t-test  T-test voor twee onafhankelijke groepen  Enkelvoudige variantieanalyse : correlatiecoefficienten  Pearson  Spearman


Download ppt "PAOG - SPSS cursus 26 augustus & 2 september 2013 HC1 – Inleiding SPSS PAOG SPSS cursus – afdeling epidemiologie, biostatistiek en HTA."

Verwante presentaties


Ads door Google