De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 Productencatalogus: Infosessie provinciale en lokale besturen 24/11/11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 Productencatalogus: Infosessie provinciale en lokale besturen 24/11/11."— Transcript van de presentatie:

1 dia 1 Productencatalogus: Infosessie provinciale en lokale besturen 24/11/11

2 dia 2 Agenda 1.Ter herinnering: het concept 2.Evoluties in het project 1.De voorlopige productenlijst - op punt stellen 2.Beheerloket: redactieomgeving 3.Beheerloket: afnemersomgeving 4.Publieke website 3.Het uitwisselingsformaat

3 dia 3 1. Ter herinnering: het concept

4 dia 4

5 dia 5 De productencatalogus = Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC) = De productencatalogus Overzicht van de overheidsdienstverlening Betere informatieverlening. En up to date Overneembaar Flexibel. Wijzigbaar. Bruikbaar. Begrijpbaar Lokale besturen, provinciebesturen, Vlaamse overheid

6 dia 6 Aanbod

7 dia 7 Voorbeeld

8 dia 8 Generiek Overnemen –IPDC levert generieke informatie Voor zover die centraal aangemaakt kan worden Afnemers vullen verder aan –Uitgebreide informatie over producten die Sterk bepaald door regelgeving Weinig verschillen Vb. Identiteitskaarten, rijbewijs, leefloon, milieuvergunning, … –Beperkte informatie over producten Met veel vrijheid binnen regelgevend kader Met veel verschillen Op basis van specifieke lokale of provinciale initiatieven

9 dia 9 Gelinkte informatie Linken –Naar algemene informatie Concept wegwijsinformatie Aparte linken (veld website) én linken in tekst –Naar meer gedetailleerde informatie bij lokale besturen Burger, ondernemer, organisatie moet steeds naar meest gedetailleerd informatie kunnen doorklikken Beheerd door de afnemer!!! (plicht)

10 dia 10 Beslissingsboom

11 dia 11 Inhoudsvelden Titel Inhoud Voorwaarden Procedure Wat meebrengen Bedrag Uitzonderingen Regelgeving Website Bevoegde overheid (+ adres) Afleverende dienst (+ adres) ID WebID Naam Type Doelgroep Thema Geografisch toepassingsgebied Trefwoord Verwant product

12 dia 12 Globale architectuur

13 dia 13 Webservice – zoek producten

14 dia 14 Webservice – geef product

15 dia 15 Webservice – geef taxonomie

16 dia 16 Webservice – geef clusters

17 dia 17 Timing Voorlopige versie: eind december Piloten –Januari – maart –April – mei Go live –Na pilootfase –Timing afhankelijk van piloten en feedback

18 dia 18 2. Evolutie van het project

19 dia 19 Voorlopige productenlijst Vlaamse overheid: www.vlaamseproductencatalogus.be

20 dia 20 Voorlopige productenlijst Lokaal

21 dia 21 Redactieomgeving

22 dia 22 Redactieomgeving

23 dia 23 Afnemersomgeving Doelstellingen –Consulteren en printen (1, 2, 3) –Beheer informatie en url’s (2, 3) –Feedback (2, 3) –Bepalen selectie (3) –Bepalen uitwisselingsdiensten (3) Rollen –1. Consulterend gebruiker –2. Informatiebeheerder –3. Websitebeheerder

24 dia 24 Afnemersomgeving Workflow opstart productencatalogus Eenmalig opstarten productencatalogus Nadien enkel aanpassingen waar nodig –Extra producten toevoegen –Producten verwijderen –Onderhoud linken (enkel indien manueel) Gebruiks- overeenkomst Mijn organisatieMijn ProfielMijn selectie/tagsURLs aanpassen Toepassingsgebied aanpassen INITIAL LOAD Updates ontvangen en up to date houden

25 dia 25 Publieke website Enerzijds: –Overzicht producten A-Z Per thema Per bevoegde overheid –Anderzijds: overzicht productencatalogus + dienstverlening Wat is de productencatalogus? Hoe meewerken? Hoe gebruiken? Welke info in productencatalogus? Projectpartners en projectpagina? Contact

26 dia 26 3. Briefing uitwisselingsformaat

27 dia 27

28 dia 28


Download ppt "Dia 1 Productencatalogus: Infosessie provinciale en lokale besturen 24/11/11."

Verwante presentaties


Ads door Google