De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 Productencatalogus: Infosessie provinciale en lokale besturen 24/11/11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 Productencatalogus: Infosessie provinciale en lokale besturen 24/11/11."— Transcript van de presentatie:

1 dia 1 Productencatalogus: Infosessie provinciale en lokale besturen 24/11/11

2 dia 2 Agenda 1.Ter herinnering: het concept 2.De voorlopige productenlijst - op punt stellen 3.Beheerloket: redactieomgeving - werking van de redactie 4.Beheerloket: afnemersomgeving - kernelementen 5.Publieke website 6.Timing en verdere aanpak

3 dia 3 1. Ter herinnering: het concept

4 dia 4

5 dia 5 De productencatalogus = Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC) = De productencatalogus Overzicht van de overheidsdienstverlening Betere informatieverlening. En up to date Overneembaar Flexibel. Wijzigbaar. Bruikbaar. Begrijpbaar Lokale besturen, provinciebesturen, Vlaamse overheid

6 dia 6 Aanbod

7 dia 7 Voorbeeld

8 dia 8 Generiek Overnemen –IPDC levert generieke informatie Informatie die algemeen geldt wordt centraal aangemaakt Afnemers vullen verder aan –Uitgebreide informatie over producten die Sterk bepaald zijn door regelgeving Weinig verschillen Vb. Identiteitskaarten, rijbewijs, leefloon, milieuvergunning, … –Beperkte informatie over producten Met veel vrijheid binnen regelgevend kader Met veel verschillen Op basis van specifieke lokale of provinciale initiatieven

9 dia 9 Gelinkte informatie Linken –Naar algemene informatie Concept wegwijsinformatie Aparte linken (veld website) én linken in tekst –Naar meer gedetailleerde informatie bij lokale besturen Burger, ondernemer, organisatie moet steeds naar meest gedetailleerd informatie kunnen doorklikken Beheerd door de afnemer!!! (plicht)

10 dia 10 Beslissingsboom

11 dia 11 Inhoudsvelden Titel Inhoud Voorwaarden Procedure Wat meebrengen Bedrag Uitzonderingen Regelgeving Website Bevoegde overheid (+ adres) Afleverende dienst (+ adres) ID WebID Naam Type Doelgroep Thema Geografisch toepassingsgebied Trefwoord Verwant product

12 dia 12 Globale architectuur

13 dia 13 Webservice – zoek producten

14 dia 14 Webservice – geef product

15 dia 15 Webservice – geef taxonomie

16 dia 16 Webservice – geef clusters

17 dia 17 Timing Voorlopige versie: eind december Piloten –Januari – maart –April – mei Go live –Na pilootfase –Timing afhankelijk van piloten en feedback

18 dia 18 2. De productenlijst - op punt stellen

19 dia 19 Redactiegroep Vlaamse Infolijn www.vlaamseproductencatalogus.be

20 dia 20 Redactiegroep lokale besturen

21 dia 21 Reacties nodig Wat ontbreekt? (of is te veel?) Hou rekening met: –Beslissingsboom –Criteria voor splitsen of samennemen van producten Beschikbaar op www.corve.be/ipdc en binnenkort op (voorlopige) publieke websitewww.corve.be/ipdc katrien.desmet@bz.vlaanderen.be 02 553 20 84

22 dia 22 3. Het beheerloket: redactieomgeving - werking redactie

23 dia 23 Voorstelling Opgelet: –Voorlopige versie –Nog niet alles geïmplementeerd (feedback, statistieken, …)

24 dia 24 Dashboard = start

25 dia 25 Aanmaken productfiche

26 dia 26 Aanmaken productfiche

27 dia 27 Aanmaken productfiche

28 dia 28 Aanmaken productfiche

29 dia 29 Eigen productfiches

30 dia 30 Op te volgen items

31 dia 31 Werking redactie VVSG/V-ICT-OR/Kortom Vrijwilligers nodig –Wiki –Redactie –Eindredactie Begeleiding / opleiding Seintje op jan.godderis@bz.vlaanderen.be, 02 553 20 14jan.godderis@bz.vlaanderen.be

32 dia 32 4. Beheerloket: afnemersomgeving - kernelementen

33 dia 33 Doelstellingen –Consulteren en printen (1, 2, 3) –Beheer informatie en url’s (2, 3) –Feedback (2, 3) –Bepalen selectie (3) –Bepalen uitwisselingsdiensten (3) Rollen –1. Consulterend gebruiker –2. Informatiebeheerder –3. Websitebeheerder

34 dia 34 Workflow opstart productencatalogus Eenmalig opstarten productencatalogus Nadien enkel aanpassingen waar nodig –Extra producten toevoegen –Producten verwijderen –Onderhoud linken (enkel indien manueel) Gebruiks- overeenkomst Mijn organisatieMijn ProfielMijn selectie/tagsURLs aanpassen Toepassingsgebied aanpassen INITIAL LOAD Updates ontvangen en up to date houden

35 dia 35 5. Publieke website

36 dia 36 Publieke website Enerzijds: –Overzicht producten A-Z Per thema Per bevoegde overheid –Anderzijds: overzicht productencatalogus + dienstverlening Wat is de productencatalogus? Hoe meewerken? Hoe gebruiken? Welke info in productencatalogus? Projectpartners en projectpagina? Contact

37 dia 37 6. Timing en verdere aanpak

38 dia 38 Timing Voorlopige versie: eind december Piloten –Januari – maart –April – mei Go live –Na pilootfase –Timing afhankelijk van piloten en feedback


Download ppt "Dia 1 Productencatalogus: Infosessie provinciale en lokale besturen 24/11/11."

Verwante presentaties


Ads door Google