De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor XBRL Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor XBRL Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor XBRL Nederland
De XBRL instance Presentatie voor XBRL Nederland 23 april 2012

2 Introductie spreker Jacques Urlus
Manager marktondersteuning SBR Programma Sinds 2005 fulltime bezig met XBRL Actief deelnemer (inter)nationale XBRL bijeenkomsten Ontwerper en bouwer van de TIC (Test Instance Creator) Belastingdienst Beheerder van de XBRL site (www.dexbrlsite.nl) De eerste in de wereld die zijn aangifte inkomstenbelasting in XBRL deed. Dit met behulp van notepad++!!!! Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Agenda Standard Business Reporting
Opbouw XBRL toepassing binnen SBR-NL Opbouw van de XBRL instance Algemene eisen instance XBRL Schema’s Taxonomie schema’s Koppeling met de taxonomie (entrypoint) Context (identifier, period en scenario) Units Facts Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Standard Business Reporting
Het Standard Business Reporting concept bestaat uit drie pijlers: Standaardisatie en harmonisatie van gegevens Uniforme architectuur van taxonomie Gelaagde structuur Eenduidige processen Eén generieke gedefinieerde infrastructuur (Digipoort/BIV) Levering generieke diensten Gebruik van algemeen aanvaarde standaarden SOAP, BPMN, XBRL Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Opbouw XBRL toepassing binnen SBR-NL
Domein laag FRIS Domein Generieke gebruikerslaag Architectuur NT NL-FRIS Dimensions Modelleringsregels FRTA FRIS Technische laag XBRL 2.1 Specificatie XML XSD XML-laag XPointer XLink Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 Generieke gebruikerslaag
Architectuur Nederlandse taxonomie Structuur Naamgevingconventies Elementen Taxonomie bestanden Namespace declaraties Prefixnamen NL-FRIS Footnotes worden genegeerd Attribuut xsi:nil=true Geen opname CDATA sectie Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 Domein laag Algemene eisen, zoals tekenset Overzicht reports
Gebruik linkbaseRef Contexten Segmenten en scenario’s Period (duration, instant, forever) Entity (identificatie) Units Facts Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 Algemene eisen instance
Voor de bestandnaam van de instance zijn alleen de karakters [0-9], [a-z], [A-Z], [-], en [_] toegestaan De voorgeschreven extensie voor een instance is .xbrl Start met standaard processing instruction: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> Als het XML-bestand alleen een XBRL-bericht bevat, dan moet het root element <xbrl> zijn. Root element moet voorzien zijn van standaard xml:lang attribuut De DTS moet voldoen aan de XBRL 2.1 specificatie en de FRTA! Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

9 Opbouw van de XBRL instance
Koppeling met de XBRL schema’s Koppeling met taxonomie schema’s Koppeling met de taxonomie (entrypoint) Entity & tijdsperiode Segment & scenario Gebruikte units (iso4217:EUR, pure, shares) De financiële data gekoppeld aan de context en units Context Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

10 XBRL schema’s Namespace prefix Namespace identifier xbrli
xlink link xsi iso4217 xbrldi Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

11 Taxonomie schema’s Entrypoint Definition lb Definition lb
Presentation lb Presentation lb Hypercube Tuples References lb Dimensions Abstracts Labels lb Items Domains Domain members Domain types Domain codes NL Common data NL Genbase NL types NL codes Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

12 Koppeling met de taxonomie (entrypoint)
Abstracts Label Linkbase Entrypoint (Ingang taxonomie) Instance schemaRef Tuples Reference Linkbase XPointer linkbaseRef import Presentation Linkbase Definition Linkbase Items Constraints <link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/6.0/report/bd/entrypoints/rpt-bd-omzetbelasting-2012.xsd" /> Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

13 Context (algemeen) Context bestaat uit: Id-attribuut
Identifier (verplicht) Segment (optioneel, vanaf NT2012 niet meer gebruikt) Period (verplicht) Scenario (optioneel, vanaf NT2012 placeholder voor de dimensionale declaraties) Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

14 Context (identifier) De inhoud van de indentifier wordt bepaald door additionele documentatie (FRIS Domein) Het scheme attribuut definieert de betekenis van de waarde van het xbrli:identifier element <xbrli:entity> <xbrli:identifier scheme=“ </xbrli:entity> Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

15 Context (period) Instant <xbrli:period>
<xbrli:instant> </xbrli:instant> </xbrli:period> Duration <xbrli:period> <xbrli:startDate> </xbrli:startDate> <xbrli:endDate> </xbrli:endDate> </xbrli:period> Forever <xbrli:period> <forever/> </xbrli:period> Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

16 V X Dimensions Nederland België Duitsland Investeringsaftrek
Hyper cube Nederland België Duitsland Investeringsaftrek V X Liquide middelen Domain Member Taxonomie Dimensie Land Nederland België Duitsland Basis taxonomie Taxonomie Concept Investeringsaftrek Liquide middelen Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

17 Context (scenario) xbrli:scenario>
Dimensie Land Nederland België Duitsland xbrli:scenario>   <xbrldi:explicitMember dimension=“dim:Countries">dom:Nederland</xbrldi:explicitMember>    </xbrli:scenario> Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

18 Units XBRL kent de volgende type units monetary shares pure fractions
zelfgedefineerde Elke fact gebaseerd op een monetary datatype (monetaryItemType) moet als ISO 4217 eenheid worden gedeclareerd Pas op: iso4217 verwijst naar een URN! <xbrli:unit id="u0"> <xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure> </xbrli:unit> Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

19 Facts Facts bestaan alleen uit:
Non-abstract (concrete) elementen (substitutionGroup="xbrli:item“) Tuples (substitutionGroup="xbrli:tuple“) Facts moeten altijd voorzien zijn een contextRef Facts moeten voorzien zijn van de juiste unitRef (indien van toepassing) Facts gebaseerd op een numerieke waarde moeten altijd voorzijn van een precision of een decimals attribuut. Er is een absolute voorkeur voor decimals? <bd-bedr:BuildingsOwnUseFiscal contextRef="ci0" unitRef="u0" decimals="INF">8776</bd-bedr:BuildingsOwnUseFiscal> Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

20 Facts Alleen facts opgenomen in de presentation linkbase mogen worden opgenomen in een instance Duplicate items met dezelfde context, unitRef zijn niet toegestaan, tenzij geplaatst in een unieke semantische tuple Duplicate tuples met dezelfde inhoud zijn niet toegestaan (vooral voorkomend bij ICP) Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

21 Instance Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

22 1 2 3 Digipoort Digipoort XBRL bericht Mededeling XBRL bericht
Respons Routering Controles Digipoort XBRL bericht 1 Digipoort 2 3 XBRL bericht Mededeling 22 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

23 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

24 Vragen? Nu of via onderstaande contactgegevens.
Standaard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "Presentatie voor XBRL Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google