De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De XBRL instance Presentatie voor XBRL Nederland 23 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De XBRL instance Presentatie voor XBRL Nederland 23 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 De XBRL instance Presentatie voor XBRL Nederland 23 april 2012

2 Introductie spreker  Jacques Urlus  Manager marktondersteuning SBR Programma  Sinds 2005 fulltime bezig met XBRL  Actief deelnemer (inter)nationale XBRL bijeenkomsten  Ontwerper en bouwer van de TIC (Test Instance Creator) Belastingdienst  Beheerder van de XBRL site (www.dexbrlsite.nl)www.dexbrlsite.nl  De eerste in de wereld die zijn aangifte inkomstenbelasting in XBRL deed. Dit met behulp van notepad++!!!! 2Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Agenda  Standard Business Reporting  Opbouw XBRL toepassing binnen SBR-NL  Opbouw van de XBRL instance  Algemene eisen instance  Opbouw van de XBRL instance  XBRL Schema’s  Taxonomie schema’s  Koppeling met de taxonomie (entrypoint)  Context (identifier, period en scenario)  Units  Facts 3Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Standard Business Reporting 4Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Het Standard Business Reporting concept bestaat uit drie pijlers: 1.Standaardisatie en harmonisatie van gegevens  Uniforme architectuur van taxonomie  Gelaagde structuur 2.Eenduidige processen  Eén generieke gedefinieerde infrastructuur (Digipoort/BIV)  Levering generieke diensten 3.Gebruik van algemeen aanvaarde standaarden  SOAP, BPMN, XBRL

5 Opbouw XBRL toepassing binnen SBR-NL 5Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Technische laag XBRL 2.1 Specificatie Modelleringsregels FRTAFRIS Generieke gebruikerslaag Architectuur NTNL-FRIS Domein laag FRIS Domein XML XSD XML-laag XPointerXLink Dimensions

6 Generieke gebruikerslaag  Architectuur Nederlandse taxonomie  Structuur  Naamgevingconventies  Elementen  Taxonomie bestanden  Namespace declaraties  Prefixnamen  NL-FRIS  Footnotes worden genegeerd  Attribuut xsi:nil=true  Geen opname CDATA sectie 6Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 Domein laag  Algemene eisen, zoals tekenset  Overzicht reports  Gebruik linkbaseRef  Contexten  Segmenten en scenario’s  Period (duration, instant, forever)  Entity (identificatie)  Units  Facts 7Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 Algemene eisen instance  Voor de bestandnaam van de instance zijn alleen de karakters [0- 9], [a-z], [A-Z], [-], en [_] toegestaan  De voorgeschreven extensie voor een instance is.xbrl  Start met standaard processing instruction:   Als het XML-bestand alleen een XBRL-bericht bevat, dan moet het root element zijn.  Root element moet voorzien zijn van standaard xml:lang attribuut  De DTS moet voldoen aan de XBRL 2.1 specificatie en de FRTA! 8Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

9 Opbouw van de XBRL instance  Koppeling met de XBRL schema’s  Koppeling met taxonomie schema’s  Koppeling met de taxonomie (entrypoint)  Entity & tijdsperiode  Segment & scenario  Gebruikte units (iso4217:EUR, pure, shares)  De financiële data gekoppeld aan de context en units 9Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Context

10 XBRL schema’s 10Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Namespace prefixNamespace identifier xbrlihttp://www.xbrl.org/2003/instance xlinkhttp://www.w3.org/1999/xlink linkhttp://www.xbrl.org/2003/linkbase xsihttp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance iso4217http://www.xbrl.org/2003/iso4217 xbrldihttp://xbrl.org/2006/xbrldi

11 Taxonomie schema’s 11Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Entrypoint Tuples Items Abstracts Presentation lbDefinition lb NL Common dataNL Genbase References lb Labels lb Domain codesDomain types NL codesNL types Presentation lbDefinition lb Dimensions Domain members Hypercube Domains

12 Koppeling met de taxonomie (entrypoint) 12Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Instance Entrypoint (Ingang taxonomie) Entrypoint (Ingang taxonomie) schemaRef Items Constraints Tuples Abstracts Presentation Linkbase Presentation Linkbase Definition Linkbase Definition Linkbase import linkbaseRef Reference Linkbase Reference Linkbase Label Linkbase Label Linkbase XPointer

13 Context (algemeen)  Context bestaat uit:  Id-attribuut  Identifier (verplicht)  Segment (optioneel, vanaf NT2012 niet meer gebruikt)  Period (verplicht)  Scenario (optioneel, vanaf NT2012 placeholder voor de dimensionale declaraties) 13Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

14 Context (identifier)  De inhoud van de indentifier wordt bepaald door additionele documentatie (FRIS Domein)  Het scheme attribuut definieert de betekenis van de waarde van het xbrli:identifier element 14Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 009281253

15 Context (period) 15Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Instant 2012-12-31 Duration 2012-01-01 2012-12-31 Forever

16 Dimensions 16Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid DimensieLand Nederland België Duitsland TaxonomieConcept Investeringsaftrek Liquide middelen Nederlan d BelgiëDuitsland Investerin gsaftrek VXX Liquide middelen VVV Basis taxonomie Domain Member Taxonomie Hyper cube

17 Context (scenario) 17Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid xbrli:scenario> dom:Nederland DimensieLand Nederland België Duitsland

18 Units  XBRL kent de volgende type units  monetary  shares  pure  fractions  zelfgedefineerde  Elke fact gebaseerd op een monetary datatype (monetaryItemType) moet als ISO 4217 eenheid worden gedeclareerd  Pas op: iso4217 verwijst naar een URN! 18Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid iso4217:EUR

19 Facts  Facts bestaan alleen uit:  Non-abstract (concrete) elementen (substitutionGroup="xbrli:item“)  Tuples (substitutionGroup="xbrli:tuple“)  Facts moeten altijd voorzien zijn een contextRef  Facts moeten voorzien zijn van de juiste unitRef (indien van toepassing)  Facts gebaseerd op een numerieke waarde moeten altijd voorzijn van een precision of een decimals attribuut. Er is een absolute voorkeur voor decimals? 19Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 8776

20 Facts  Alleen facts opgenomen in de presentation linkbase mogen worden opgenomen in een instance  Duplicate items met dezelfde context, unitRef zijn niet toegestaan, tenzij geplaatst in een unieke semantische tuple  Duplicate tuples met dezelfde inhoud zijn niet toegestaan (vooral voorkomend bij ICP) 20Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

21 Instance 21Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

22 Digipoort 22Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 22Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Digipoort Respons Routering Controles 1 1 2 2 3 3 XBRL bericht XBRL bericht Mededeling XBRL bericht XBRL bericht

23 23Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

24 Vragen? Nu of via onderstaande contactgegevens. 24Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Standaard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid www.sbr-nl.nl sbr@logius.nl + 31 70 – 889 6319


Download ppt "De XBRL instance Presentatie voor XBRL Nederland 23 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google