De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 havo 2 globalisering §2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 havo 2 globalisering §2."— Transcript van de presentatie:

1 3 havo 2 globalisering §2

2 Wat is de Noord-Zuidtegenstelling?
De grote verschillen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden.

3 Wat zijn de oorzaken van de Noord-Zuidtegenstelling?
ontwikkelingen binnen de rijke en arme landen de relaties tussen de rijke en arme landen Zichtbaar in de rangorde in: de wereldhandel de productie ter plaatse geldstromen van Wereldbank en IMF

4 De rangorde in de wereldhandel
Tot welke groep horen deze gebieden en dit land? De wereldtriade

5 De rangorde in de wereldhandel
Tot welke groep horen deze gebieden en dit land? De BRIC-landen

6 De rangorde in de wereldhandel
Wat betekent die rode legendakleur? Welke legendakleur hebben de meeste Afrikaanse landen ten Zuiden van de Sahara? Veel Afrikanen hebben een koopkracht die minder is dan een vierde van het wereldgemiddelde. Rood

7 De rangorde in de productie
Hoofdkantoor mno blijft vaak in wereldtriade. De verschuiving van productiewerk van de wereldtriade naar de lage lonenlanden is mogelijk geworden door: beter vervoer (containers) verdwijnen handelsbarrières.

8 De rangorde in geldstromen
Binnen het IMF en de Wereldbank geldt: Hoe rijker een land, des te meer contributie een land betaalt. Hoe rijker een land, des te meer / minder contributie een land betaalt. Des te meer contributie een land betaalt, des te meer een land invloed heeft op de geldstromen van Wereldbank en IMF. Des te meer contributie een land betaalt, des te meer/minder een land invloed heeft op de geldstromen van Wereldbank en IMF. Afrikaanse landen hebben dus weinig invloed op de geldstromen. Afrikaanse landen hebben dus veel / weinig invloed op de geldstromen.

9 De kloof moet gedicht worden
De acht millenniumdoelen hangen nauw samen. Elk jaar is er een voortgangsrapport.

10 De globalisering en het Zuiden
? exportsubsidies protectiemaatregelen (importheffingen)

11 Multinationale ondernemingen
Nadelen: Mno’s betalen weinig belasting. Veel winsten terug naar het Noorden. Mno’s verhuizen als ze elders nog goedkoper kunnen werken. Mno's laten werkeloosheid en een vervuild milieu achter. Inmiddels zijn er steeds meer landen in het Zuiden die door de mno’s relaties met het Noorden hebben. Voordelen: Mno’s brengen werk en welvaart

12 Export en import De waarde van de export van veel landen in het Zuiden is meestal lager dan die van de import. De waarde van de export van veel landen in het Zuiden is meestal lager/hoger dan die van de import. Het gevolg is een oplopende schuld. Het gevolg is een oplopend(e) overschot/schuld.

13 Arme landen en het IMF Arme landen met een grote schuld krijgen van het IMF alleen nog geld als ze: bezuinigen op overheidsuitgaven privatiseren Dit leidt tot grotere armoede en kan tot sociale onrust leiden.

14 3 havo 2 globalisering §4

15 De rangorde in de wereldeconomie
Tot welke groep horen deze gebieden en dit land? de wereldtriade

16 De Nederlandse ontwikkelingshulp
Nederland is internationaal gezien een gulle gever. 0,8% van het bnp

17 De Nederlandse ontwikkelingshulp
Ontwikkelingsgeld vanuit Nederland gaat op drie manieren naar arme landen: via multilaterale hulp (internationale organisaties) via bilaterale hulp (van regering naar regering) via niet-gouvernementele organisaties (particuliere organisaties als Oxfam-Novib)

18 De Nederlandse ontwikkelingshulp
De Nederlandse ontwikkelingshulp gaat vooral naar maatschappelijke organisaties als: kerken krottenbewoners vrouwen boerenorganisaties vanwege slecht bestuur corrupte overheden

19 De Nederlandse ontwikkelingshulp
gericht op een aantal Afrikaanse landen, de ‘donor darlings’.

20 Goedbedoelde hulp en oneerlijke handel
Dit is een voorbeeld van fair trade ontwikkelingshulp ontwikkelingssamenwerking? ontwikkelingshulp We zijn allemaal hier, meneer. Bemester, pestcontroleur, zaadadviseur en bodemtester - maar ik vraag me af wie die man is die daar staat! Herkomst cartoon??

21 Goedbedoelde hulp en oneerlijke handel
Dit is een voorbeeld van fair trade ontwikkelingshulp ontwikkelingssamenwerking? ontwikkelingssamenwerking Inwoner van Malawi legt aan zijn landgenoten uit hoe je kunstmest gebruikt en hoe je een nieuwe maissoort moet verbouwen.

22 Goedbedoelde hulp en oneerlijke handel
Dit is een voorbeeld van fair trade ontwikkelingshulp ontwikkelingssamenwerking? fair trade Producent van Max Havelaarbananen. Foto van Hollandse Hoogte nog verwerven!!

23 Ontwikkeling van de hulp
Nederland gaat van ontwikkelingshulp via ontwikkelings- samenwerking naar steeds meer steun voor fair trade. Of alle landen zich in navolging van de NIC-landen kunnen ontwikkelen zonder hulp is nog de vraag.

24 Nederland en globalisering
In Nederland zijn veel buitenlandse bedrijven gevestigd omdat: Nederland een goede geografische ligging kent Nederland een goed opgeleide beroepsbevolking heeft. Nederland is erg betrokken bij de globalisering want: Nederlandse bedrijven zwermen uit over de hele wereld.

25 Waar maakt en verkoopt Philips zijn producten?
Mno’s vestigen zich graag in vrijhandelszones.

26 Europese Airbus bouwt in Tunesië vliegtuigen?
Dit is een voorbeeld van kostengerichte globalisering marktgerichte globalisering of kostengerichte globalisering

27 Globalisering Is dit een voorbeeld van
Dit is marktgerichte globalisering want marktgerichte globalisering of kostengerichte globalisering? nieuwe klanten door toenemende welvaart. Heineken in Vietnam

28 Globalisering De mno Del Monte verplaatst haar plantages van Costa Rica naar het armere Colombia omdat ... Dit is een voorbeeld van kostengerichte globalisering. ... daar de lonen nog lager zijn.

29 Globalisering Internationale handel kan ook ontwikkelingsprocessen
in arme landen verstoren, daarom hebben arme landen recht op een van globalisering. eigen tempo

30 Kinderarbeid in India Steeds meer westerse consumenten willen producten die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu. Dit heet maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) of duurzaam ondernemen


Download ppt "3 havo 2 globalisering §2."

Verwante presentaties


Ads door Google