De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Help! ‘Niet vorderende ontsluiting’ Wetenschappelijk onderzoek 2006 – 2008 Esther Bart, Ilona den Das, Esther Gräfe en Marloes vermeulen ‘Niet vorderende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Help! ‘Niet vorderende ontsluiting’ Wetenschappelijk onderzoek 2006 – 2008 Esther Bart, Ilona den Das, Esther Gräfe en Marloes vermeulen ‘Niet vorderende."— Transcript van de presentatie:

1 Help! ‘Niet vorderende ontsluiting’ Wetenschappelijk onderzoek 2006 – 2008 Esther Bart, Ilona den Das, Esther Gräfe en Marloes vermeulen ‘Niet vorderende ontsluiting’

2 Achtergrond van het onderzoek Standaard: ‘niet-vorderende ontsluiting’ (2006) ‘Niet vorderende ontsluiting’ Aantal opvallende (EBM) aanbevelingen Effect standaard op werkwijze toekomstig verloskundigen

3 Vraagstelling Zijn vierdejaars verloskundigen in opleiding voornemens te gaan werken conform de aanbevelingen uit de KNOV standaard ‘Niet vorderende ontsluiting’? ‘Niet vorderende ontsluiting’

4 Deelvragen ‘Niet vorderende ontsluiting’ 1.Zijn de studenten op de hoogte van de inhoud van de verschillende onderdelen van de standaard? 2.Is de standaard aan bod gekomen tijdens het onderwijs? 3.Kennen de studenten een aantal opmerkelijke aanbevelingen uit de standaard, zijn ze het ermee eens en zijn zij voornemens deze toe te passen in de praktijk?

5 Methode Populatie: 4e jaars verloskunde studenten (n=180) Onderzochte aanbevelingen –Prenataal bespreken pijnstilling –Eerste bezoek bij signalen start baring –Toezien op adequate continue ondersteuning –Invullen van partogram –< 3 cm ontsluiting geen amniotomie –Verwijzing voor pijnbestrijding/ sedatie ‘Niet vorderende ontsluiting’

6 Resultaten basiskarakteristieken OpleidingsplaatsenDoelgroep n=180 Respondenten n=115 Amsterdam 5037 (33%) Groningen 4027 (24%) Rotterdam 3922 (20%) Maastricht 5126 (23%) Onbekend 3 ‘Niet vorderende ontsluiting’

7 Resultaten mate van bestudering van de standaard GelezenMate van grondigheid N= 115 Ja1 t/m 56 t/m 10 Wetenschappelijke versie 5%20%80% Korte versie 93%25%75% Praktijkkaart 81%30%70% ‘Niet vorderende ontsluiting’

8 Resultaten mate van bestudering van de standaard GelezenMate van grondigheid N= 115 Ja1 t/m 56 t/m 10 Wetenschappelijke versie 5%20%80% Korte versie 93%25%75% Praktijkkaart 81%30%70% ‘Niet vorderende ontsluiting’

9 Resultaten ‘Niet vorderende ontsluiting’ KennisEens met aanbeveling Toepassen Aanbeveling JaNeeJa Nee WelNiet Prenataal bespreken pijnstilling 73%27%70%30%66%34% Eerste bezoek bij signalen start baring 78%22%65%35%68%32% Toezien op adequate continue ondersteuning 69%31%77%23%74%26% Invullen van partogram94%6%57%43%59%41% < 3 cm ontsluiting geen amniotomie 87%13%85%15%89%14% Verwijzing voor pijnbestrijding/ sedatie 90%10%98%2%98%2%

10 Resultaten ‘Niet vorderende ontsluiting’ KennisEens met aanbeveling Toepassen Aanbeveling JaNeeJa Nee WelNiet Prenataal bespreken pijnstilling 73%27%70%30%66%34% Eerste bezoek bij signalen start baring 78%22%65%35%68%32% Toezien op adequate continue ondersteuning 69%31%77%23%74%26% Invullen van partogram94%6%57%43%59%41% < 3 cm ontsluiting geen amniotomie 87%13%85%15%89%14% Verwijzing voor pijnbestrijding/ sedatie 90%10%98%2%98%2%

11 Resultaten ‘Niet vorderende ontsluiting’ KennisEens met aanbeveling Toepassen Aanbeveling JaNeeJa Nee WelNiet Prenataal bespreken pijnstilling 73%27%70%30%66%34% Eerste bezoek bij signalen start baring 78%22%65%35%68%32% Toezien op adequate continue ondersteuning 69%31%77%23%74%26% Invullen van partogram94%6%57%43%59%41% < 3 cm ontsluiting geen amniotomie 87%13%85%15%89%14% Verwijzing voor pijnbestrijding/ sedatie 90%10%98%2%98%2%

12 Resultaten ‘Niet vorderende ontsluiting’ KennisEens met aanbeveling Toepassen Aanbeveling JaNeeJa Nee WelNiet Prenataal bespreken pijnstilling 73%27%70%30%66%34% Eerste bezoek bij signalen start baring 78%22%65%35%68%32% Toezien op adequate continue ondersteuning 69%31%77%23%74%26% Invullen van partogram94%6%57%43%59%41% < 3 cm ontsluiting geen amniotomie 87%13%85%15%89%14% Verwijzing voor pijnbestrijding/ sedatie 90%10%98%2%98%2%

13 Resultaten ‘Niet vorderende ontsluiting’ KennisEens met aanbeveling Toepassen Aanbeveling JaNeeJa Nee WelNiet Prenataal bespreken pijnstilling 73%27%70%30%66%34% Eerste bezoek bij signalen start baring 78%22%65%35%68%32% Toezien op adequate continue ondersteuning 69%31%77%23%74%26% Invullen van partogram94%6%57%43%59%41% < 3 cm ontsluiting geen amniotomie 87%13%85%15%89%14% Verwijzing voor pijnbestrijding/ sedatie 90%10%98%2%98%2%

14 Resultaten Intentie om te werken volgens de standaard N= 98 JaGedeeltelijkNee Begin vragenlijst 58%40%2% Eind vragenlijst 28%71%1% ‘Niet vorderende ontsluiting’

15 Resultaten per opleidingsplaats ‘Niet vorderende ontsluiting’ OpleidingsplaatsP-waarde Aanbeveling MaastrichtGroningenAmsterdamRotterdam Niet toepassen < 3 cm ontsluiting geen amniotomie 4%14%9%35%(p 0,022) Niet toepassen Prenataal bespreken pijnstilling 40%52%24% Wel toepassen Eerste bezoek bij signalen start baring 88%52%67%64%

16 Resultaten per opleidingsplaats ‘Niet vorderende ontsluiting’ OpleidingsplaatsP-waarde Aanbeveling MaastrichtGroningenAmsterdamRotterdam Niet toepassen < 3 cm ontsluiting geen amniotomie 4%14%9%35% Niet toepassen Prenataal bespreken pijnstilling 40%52%24% (p 0,093) Wel toepassen Eerste bezoek bij signalen start baring 88%52%67%64%

17 Resultaten per opleidingsplaats ‘Niet vorderende ontsluiting’ OpleidingsplaatsP-waarde Aanbeveling MaastrichtGroningenAmsterdamRotterdam Niet toepassen < 3 cm ontsluiting geen amniotomie 4%14%9%35% Niet toepassen Prenataal bespreken pijnstilling 40%52%24% Wel toepassen Eerste bezoek bij signalen start baring 88%52%67%64%(p 0,058)

18 Discussie Zijn de resultaten volgens onze verwachting? ‘Niet vorderende ontsluiting’ Eerder gedane onderzoeken: impact anemiestandaard Resultaten anders bij hogere respons? Kanttekeningen enquête - Complexiteit enquête - Onvolledig ingevulde enquête - Interpreteren van open vragen lastig - Generaliseerbaar? Verschil pré- en postvraag

19 Conclusie De korte versie en de praktijkkaarten zijn gelezen ‘Niet vorderende ontsluiting’ De wetenschappelijke versie weinig gelezen Merendeel van de respondenten hebben de intentie om geheel of gedeeltelijk te gaan werken volgens de standaard Aanbevelingen die weinig worden opgevolgd: - Prenataal pijnstilling bespreken - Eerste bezoek bij signalen start baring - Invullen van een partogram Verwijzing voor pijnbestrijding/sedatie past bijna iedereen toe

20 Aanbeveling 1.KNOV: implementeren en promoten ‘Niet vorderende ontsluiting’ 2.Opleidingen: actiever mee werken in het onderwijs 3.Nader onderzoek naar naleving van standaarden

21 Vragen ? ‘Niet vorderende ontsluiting’


Download ppt "Help! ‘Niet vorderende ontsluiting’ Wetenschappelijk onderzoek 2006 – 2008 Esther Bart, Ilona den Das, Esther Gräfe en Marloes vermeulen ‘Niet vorderende."

Verwante presentaties


Ads door Google