De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Newton - HAVO Warmte en energie Samenvatting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Newton - HAVO Warmte en energie Samenvatting."— Transcript van de presentatie:

1 Newton - HAVO Warmte en energie Samenvatting

2 Energieomzettingen Energiebronnen leveren energie
Het energieaanbod is meestal van een andere vorm dan de energievraag, een apparaat is de energieomzetter Bij een energieomzetting ontstaat altijd afvalwarmte

3 Warmtetransport Warmtetransport kan plaats vinden door:
geleiding in een vaste stof stroming in een vloeistof of gas straling, hiervoor is geen tussenstof nodig Alle voorwerpen zenden infrarood- of warmtestraling uit Bij een hogere temperatuur wordt meer straling uitgezonden

4 Warmtegeleiding Metalen zijn goede geleiders,
stroming gaat vaak via water of lucht Een vloeistof of gas (niet-stromend) is een slechte geleider: een warmte-isolator Isolatiematerialen danken hun werking vaak aan de stilstaande lucht die ze bevatten

5 Energieverbruik De chemische energie die in brandstof is
opgeslagen, bereken je met: m is de massa in kg of V is het volume in m3 Ech is de chemische energie in J rv is de verbrandingswarmte in J/kg of J/m3 De elektrische energie die een apparaat omzet is:

6 Temperatuurschalen We gebruiken twee temperatuurschalen:
t in graad celsius (°C) en T in kelvin (K) Dat betekent dat in de formules: O K 273 K 373 K -273 °C 0 °C 100 °C

7 Soortelijke warmte en warmtecapaciteit
De soortelijke warmte c is de warmte die nodig is om 1 kg van een stof 1K (of 1 °C) te verwarmen c is de soortelijke warmte in J/(kg·K) m is de massa in kg De warmtecapaciteit C is de warmte die nodig is om een voorwerp 1 K te verwarmen Q is de toegevoerde warmte in J ΔT is de temperatuurstijging in K of °C C is de warmtecapaciteit in J/K Bij elke energieomzetting geldt de wet van behoud van energie

8 Rendement Het rendement η van een energieomzetter
geeft aan welk deel van de omgezette energie Ein wordt geleverd in de vorm van nuttige energie Enuttig E is de energie in J P is het vermogen in W η is het rendement (zonder eenheid)

9 Energiebesparing Er zijn drie soorten maatregelen om de
energievoorziening duurzamer te maken: een kleinere energievraag een hoger rendement een ander energieaanbod, gebruik andere bronnen


Download ppt "Newton - HAVO Warmte en energie Samenvatting."

Verwante presentaties


Ads door Google