De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deuninck Joeri januari 2013 GEBRUIK VAN LMN-DATA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deuninck Joeri januari 2013 GEBRUIK VAN LMN-DATA."— Transcript van de presentatie:

1 Deuninck Joeri januari 2013 GEBRUIK VAN LMN-DATA

2 22 Gebruik van LMN-data  Standaard Output (SO’s) en Bruto Standaard Saldi (BSS) bedrijfstypologie, schade aan rampen, tool kostprijs agromilieumaatregelen, enz.  Extern Federale overheid economie (kostprijsberekening varkenshouderij, index rundvleesprijzen / voederkosten), VLM en VITO, Internationaal (Interpig en OESO), enz.  Beleidsondersteunende rapporten en studies Dialoogdagen vleesvee en varkens en actiepunt “richtwaarden varkenshouderij” LARA, innovatie, sociale aspecten, hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), sector analyses, enz.  Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en rentabiliteits- en kostprijsanalyses van sectoren

3 33 Beleidsondersteuning: gebruik van LMN in analyses hervorming GLB  Doel  Impact van herverdeling van rechtstreekse steun én een daling van het budget in Vlaanderen op basis van het voorstel van de Europese Commissie  2013: update studie + onderbouwing gekoppelde steun voor zoogkoeien

4 44 Aandeel van de rechtstreekse steun per bedrijfstype, Vlaanderen, 2007-2009  Veel rechtstreekse steun naar rundveehouderij en akkerbouw, weinig naar tuinbouw en varkens

5 55 Afhankelijkheid rechtstreekse steun: aandeel in opbrengst en BI per bedrijfstype, 2007-2009  Steunpercentage:  hoog voor types met rundvee en / of akkerbouw, en zeer hoog voor vleesvee  laag voor varkens en zeer laag voor tuinbouw

6 66 Scenario met zoogkoeienpremie niet ontkoppeld en budget daling 8%, resultaten per bedrijfstype  Verliezers: Alle bedrijfstypes met rundvee, melkvee grootste verliezer  Winnaars: fruit&booomteelt, groenten open lucht, varkens (enkel bedrijven met grond), en in mindere mate akkerbouw

7 77 Rentabiliteits- en kostprijsanalyses op sectorniveau: opzet en achtergrond  Grote aandacht kwaliteitscontrole en selectie bedrijven  sector na sector  varkens, melkvee, vleesvee, aardappelen, volleveldsgroenten, en granen voor de korrel  2013 - 2014: suikerbieten, glastuinbouw groenten, en fruitteelt  Methodologie  kengetallen en economische resultaten (bruto saldo / familiaal arbeidsinkomen)  totaal en 50% bedrijven met het hoogste en het laagste bruto saldo / familiaal arbeidsinkomen  eigen accenten per sector

8 88 Rentabiliteits- en kostprijsanalyses op sectorniveau: opzet en achtergrond

9 9 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Deuninck Joeri januari 2013 GEBRUIK VAN LMN-DATA."

Verwante presentaties


Ads door Google