De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verlaging van de kosten FAVV (voedselveiligheid) voor de landbouw en de KMO’s Persconferentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verlaging van de kosten FAVV (voedselveiligheid) voor de landbouw en de KMO’s Persconferentie."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verlaging van de kosten FAVV (voedselveiligheid) voor de landbouw en de KMO’s Persconferentie : Sabine Laruelle, Minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 2 SPECIFIEK GEVAL : BSE (dolle koeienziekte) 2 gevallen in 2005 + 2 gevallen in 2006 Laatste geval : oktober 2006 Testen in 2007 op runderen in België : - slachthuizen : 313.570 - krengen : 46.094 - verdachte symptomen : 198 ------------ 359.862

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3 BUDGET BSE RUNDEREN Slachthuis : 14,5 M€ Krengen : 2,4 M€ Referentie - Labo (CERVA) : 0,3 M€ Terugbetalingen voorschotten BIRB : 4,6 M€ --------- TOTAAL : 21,8 M€ Tegemoetkoming EU : 1,7M€ Retributie slachthuizen : 3,4M€ Financiering door het FAVV = 16,7 M€/jaar (via de heffingen bij alle operatoren in de voedselketen)

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 4 FAVV : van essentieel belang voor de veiligheid van de voedselketen Inspectieprogramma al naar gelang de risico’s in functie van de verschillende sectoren en operatoren Bemonsterings- en analyseprogramma gesteund op een erkende wetenschappelijk basis Certificering bij uitvoer Controles en analyses bij invoer in de EU (grensinspectieposten) Crisispreventie en -beheer

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 5 2007 : ENKELE CIJFERS Inspecties : 88.076 Monsternames : 65.411 Uitvoercertificaten : 157.581 Importcontroles : 53.291

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 6 MIDDELEN : PERSONEEL FAVV = 1266 VTE waarvan ° 698 in de buitendiensten ° 150 in de laboratoria + 762 dierenartsen met opdracht (= 28,3 M€ in 2008) * slachthuizen + sector vlees/vis * grensinspectieposten * ± 50% uitvoercertificaten

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 7 MIDDELEN : BUDGET Budget 2008 : 184 M€ –11 €/inwoner/jaar (via dotatie) – 275 € heffing/jaar/gemiddeld per operator (behalve slachthuizen) = varierend van 41€ -> 12.800€ Het budgettair onevenwicht in de periode 2002-2006 besparingen in 2006 en 2007 van 15 M€/jaar

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 8 BRONNEN FINANCIERING FAVV Dotatie Retributies voor prestaties voor individuele operatoren (bijv. keuring in slachthuis – uitvoercertificaten ….). Jaarlijkse heffing voor elke operator Steun van de EU (bestrijding van ziekten bij dieren en planten) Andere inkomsten : - analyses voor derden - administratieve boetes - Interesten - …

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 9 STRATEGIE Aanzienlijke verhoging van de dotatie: van 71 M€ in 2007 tot 112 M€ in 2008 Verlaging van de lasten, in het bijzonder voor landbouwers en KMO’s Bonus-malus : realistische aanpassing Nieuw Business plan 2009-2011

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 10 EVOLUTIE PUBLIEK FINANCIERING

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 11 JAARLIJKSE HEFFINGEN VOOR HET FAVV Criteria voor de verdeling per sector Toegevoegde waarde Bruto exploitatieoverschot (= toegevoegde waarde – personeelskost) Belang van de sector in het inspectieplan van het FAVV = - Aantal controlepunten - Inspectiefrequentie - Gemiddelde duur van inspectie

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 12 VERLAGING VAN DE RETRIBUTIES VANAF 2008 1.Afschaffing van retributies voor : inspecties in inrichtingen voor verwerking van vlees en vis die beschikken over een gecertificeerd autocontroleysteem 2.Ten laste van het budget FAVV : controles in bufferzones rond voor export bestemde sierteelten IMPACT : - 340.000 €

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 13 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING BONUS – MALUS afgeschaft voor : Horeca Ets die niet over een toelating moeten beschikken = Cafés, hotels met ontbijt – B&B (8.000 operatoren) 2. Detailhandelaars die niet over eentoelating moeten beschikken= verkoop van voorverpakte niet bederfbare producten * drankverdelers * krantenwinkels * sommige tankstations * … ( 7.500 operatoren)

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 14 GLOBALE VERMINDERING JAARLIJKSE HEFFINGEN FAVV Jaarlijkse heffingen FAVV 2008 : 26 M€ Nieuwe politiek : 20,8 M€ in 2009 besparingen gericht op : * Landbouw * KMO * Bedrijven met gecertificeerd ACS

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 15 VOORBEELD 1 : LANDBOUWER ( 41.711 operatoren) Betaalt in 2008 : 193, 5 € Indien niet gecertificeerd ACS : zou deze landbouwer voor 2009 387 € moeten betalen Nieuwe politiek 2009 : * niet gecertificeerd : 108 € * gecertificeerd voor IKM, IKKB, BELPLUME : 90 € * volledige productie gecertificeerd : 45 € verlaging van lasten : > 4 M€ tov 2008

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 16 VOORBEELD 2 : HORECA Restaurant met 0-4 werknemers (37.000 operatoren !) 2008 : 114,86€ 2009 : 229,72€ (niet gecertificeerd ACS) Nieuwe politiek : 2009 : 99,60€ (niet gecertificeerd ACS) 41,50€ (gecertificeerd ACS ) + Smiley Café (± 8.000 operatoren) Nieuwe politiek = forfait 55€ in 2009 in plaats van 229,72€ vermindering bedraagt 174,72€

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 17 VOORBEELD 3 : DETAILHANDEL Kruidenier 0-4 werknemers : 21.408 operatoren 2008 : 124,18€ 2009 : 248,36€ (niet gecertificeerd ACS) Nieuwe politiek : 108€ (niet gecertificeerd ACS) 45€ (gecertificeerd ACS)

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 18 DETAILHANDEL : 5 – 9 werknemers 2512 operatoren betaalt in 2008 : 209,03 € betaalt in 2009 : 419,06 € (niet gecertificeerd ACS) Nieuwe politiek : 210 € (niet gecertificeerd ACS) 87,50 € (gecertificeerd ACS)

19 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 19 VERWERKINGSBEDRIJF Werkvloer 1-4 werknemers : 2024 operatoren 2008 : 285,60 € 2009 : 571,20 € (niet gecertificeerd ACS) Nieuwe politiek : 199,20 € (niet gecertificeerd ACS) 83,00 € (gecertificeerd ACS)

20 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 20 VEEVOEDERFABRIKANTEN : minder dan 5.000 ton per jaar 229 operatoren 2008 : 258,70 € (niet gecertificeerd ACS) 2009 : 517,40 € (niet gecertificeerd ACS) Nieuwe politiek : 99,60 € (niet gecertificeerd ACS) 41,50 € (gecertificeerd ACS)

21 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 21 GROOTHANDEL 5 – 9 werknemers = 732 operatoren 2008 : 739,87 € (niet gecertificeerd ACS) 2009 : 1.479,74 € (niet gecertificeerd ACS) Nieuwe politiek : 420 € (niet gecertificeerd ACS) 175 € (gecertificeerd ACS)

22 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 22 TRANSPORT VOEDINGSWAREN Van 500 – 1.000 transporten/jaar = 525 operatoren 2008 : 62,09 € (niet gecertificeerd ACS) 2009 : 124,18 € (niet gecertificeerd ACS) Nieuwe politiek : 40,00 € (niet gecertificeerd ACS) 16,67 € (gecertificeerd ACS)

23 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 23 VOORBEELD 4 : VERWERKINGSBEDRIJVEN Werkvleor : 5 – 9 werknemers : 148 operatoren 2008 : 612,59 € 2009 : 1.225,18 € (niet gecertificeerd ACS) Nieuwe politiek : 612,00 € (niet gecertificeerd ACS) 255,00 € (gecertificeerd ACS)


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verlaging van de kosten FAVV (voedselveiligheid) voor de landbouw en de KMO’s Persconferentie."

Verwante presentaties


Ads door Google